MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

งานวิจัย/พัฒนา สวทช.

องค์ความรู้งานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของ สวทช. 

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
31 เศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy คืออะไร ? 3039
32 e-Health โปรแกรมบันทึกและคัดกรอง การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย Kid Diary 1761
33 e-Health โปรแกรมบันทึกและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการออกกำลังกาย FoodiEat 1472
34 ชุดซอฟต์แวร์ MoPHDC Provincial Data Center 1058
35 e-Health Khunlook คุณลูก Mobile and Web Application 859
36 e-Health EasyHos ระบบช่วยนำทางผู้ป่วยในโรงพยาบาล 1482
37 ตู้ตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด 1013
38 e-Service ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์พกพาในองค์กร (สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต) 1104
39 ระบบสืบค้นและเผยแพร่ API เพื่อเป็นตลาดกลางสำหรับซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ 800
40 ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรไทยแบบพกพา 1453
41 ระบบพยากรณ์การเคลื่อนย้าย ประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 711
42 ชันโรง 1631
43 กรมส่งเสริมการเกษตร กับการส่งเสริมด้านแมลงเศรษฐกิจ 1136
44 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง 1959
45 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชกับไม้ดอกวงศ์ขิงของไทย 773
46 การถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนเพาะเห็ดระบบปิด สู่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเห็ดโคนญี่ปุ่น 4514
47 โครงการศึกษาและพัฒนาการใช้นวัตกรรมไม้ซีออสและไอแมก เพื่อการฟื้นฟูป่าชายเลน 891
48 ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยาการอนุรักษ์ มจธ. 837
49 ประวัติความเป็นมา จังหวัดศรีสะเกษ 805
50 เพิ่มพื้นที่ป่าในพื้นที่เกษตรกร 811
51 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ งานพัฒนาด้านป่าไม้ 1506
52 เห็ดราเพื่อการฟื้นฟูป่าและเป็นแหล่งอาหารของชุมชน 864
53 คุณค่าทางโภชนาการและสรรพคุณทางยาของเห็ดเผาะและเห็ดระโงก 7372
54 การศึกษาปัจจัยชีวภาพที่สนับสนุนการเจริญเติบโต และการรอดตายของผักหวานในป่า ในสภาพธรรมชาติ 852
55 การเจริญและพัฒนาการระหว่างเห็ดเผาะกับพืชให้อาศัย ภายหลังการปลูกในพื้นที่ธรรมชาติ 737
56 อิทธิพลของปัจจัยแวดล้อม ต่อผลผลิตเห็ดระโงกที่เจริญร่วมกับไม้ยางนา ในศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 804
57 สวทช. กับศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ พันธมิตรร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สร้างป่า สร้างชุมชน 698
58 ชุดตรวจโรคกุ้งอัจฉริยะ ใช้งานง่าย รวดเร็ว และแม่นยำ 998
59 ชุดตรวจหาเชื้อก่อโรคในพืช 1286
60 เผ็ดอย่างมีมาตรฐานด้วย "เครื่องวัดความเผ็ด" 1171

Page 2 of 10