MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

งานวิจัย/พัฒนา สวทช.

องค์ความรู้งานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของ สวทช. 

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
151 ชุดตรวจยาต้านเชื้อมาลาเรียปลอม 845
152 ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549 -2556 9455
153 สารชีวบำบัดภัณฑ์ย่อยสลายน้ำมันปิโตรเลียม 10805
154 หุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก 2610
155 การฟื้นฟูดินเค็ม 4400
156 เผย '10 ผลงาน' ดาวเด่นงานวิจัย 'สวทช.' ปี 54 4088
157 ผลิตภัณฑ์ชีวภาพควบคุมลูกน้ำยุงรำคาญ 3424
158 โครงการความร่วมมือ Capacity Building on Energy and Resource-Efficiency for Thai Native Starch Industry 1529
159 การผลิตจุลินทรีย์ทะเล (Schizochytrium) เพื่อเป็นแหล่งกรดไขมันให้ลูกกุ้งวัยอ่อน 3761
160 การปรับปรุงพันธุ์พริกเผ็ด 11374
161 การบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ 1744
162 การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งข้าวที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ (Resistant Starch) 10044
163 การเร่งกระบวนการหมักน้ำปลาโดยใช้กล้าเชื้อ 5749
164 เทคโนโลยีการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยความร้อนและความชื้น 5393
165 การผลิตฟลาวมันสำปะหลังไซยาไนด์ต่ำ จากพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 3997
166 สารจับตัวน้ำล้างเครื่องปั่นน้ำยางที่มีประสิทธิภาพสูง (GRASS 2) 2795
167 กระบวนการแยกเนื้อยางและสารอนินทรีย์ออกจากกากตะกอนน้ำยางธรรมชาติ (GRASS 3) 5712
168 เตาอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงาน 14571
169 การพัฒนาพันธุ์ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวเสริมธาตุเหล็ก 2203
170 เครื่องผลิตยางแห้งคุณภาพแบบต่อเนื่องและรวดเร็วด้วยเทคนิคอัดรีดสกรูคู่ 3169
171 การทดสอบการใช้ PmRab7 ที่ผลิตในยีสต์ ในการป้องกันโรคตัวแดงดวงขาวในกุ้ง 3126
172 การบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมและการพัฒนาพันธุ์แตงกวาให้ต้านทานโรคราน้ำค้างและไวรัส 1730
173 เครื่องเคลือบเมล็ดข้าวสารแบบฟลูอิไดซ์เบด 4910
174 การผลิตตัวอ่อนโคนมด้วยวิธีปฏิสนธินอกร่างกายในเชิงพาณิชย์ 1812
175 เทคโนโลยีเพื่อเหนี่ยวนำการตกไข่และผสมเทียมโคนมตามระยะเวลากำหนด 2818
176 วัคซีนต่อต้านเห็บโค 2304
177 สารรวบรวมเนื้อยางจากน้ำยางสกิม (GRASS 1) 1882
178 กราส (GRASS) 2432
179 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย 25606
180 การเก็บรวบรวมพันธุ์ชาของประเทศไทย 6170

Page 6 of 10