MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  ยางธรรมชาติทนความร้อนและโอโซน

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร

   ยางธรรมชาติทนความร้อนและโอโซน

   นักวิจัย
   ดร.พงษ์ธร แซ่อุย
   ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
    
   ที่มา ความสำคัญ
    
   ยางธรรมชาติเป็นยางที่มีสมบัติเชิงกลและเชิงพลวัต ที่ดีเยี่ยม แต่มีข้อเสียที่ไม่ทนทานต่อการเสื่อมสภาพจากความร้อนและโอโซน ข้อด้อยดังกล่าวทำให้การใช้งานของยางธรรมชาติมีข้อจำกัด จึงมีความพยายามที่จะปรับปรุงสมบัติความทนทานต่อการเสื่อมสภาพของยางธรรมชาติ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อนำยางธรรมชาติไปใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น
    
   การปรับปรุงสมบัติความทนทานต่อการเสื่อมสภาพโดยความร้อน ออกซิเจน และโอโซนของยางธรรมชาติ ทำได้โดยการทำปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชั่นเพื่อลดปริมาณพันธะคู่ในโมเลกุล แต่วิธีการดังกล่าวยุ่งยาก ราคาแพง และสมบัติความยืดหยุ่นของยางธรรมชาติอาจเปลี่ยนไป วิธีที่นิยมทำในอุตสาหกรรม คือ การผสมยางธรรมชาติกับยางสังเคราะห์ที่ทนความร้อนและโอโซน ได้แก่ ยางอีพีดีเอ็ม (EPDM) แต่เทคโนโลยี ที่ทำได้ในปัจจุบันจำเป็นต้องใช้ยางสังเคราะห์ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง ทำให้ไม่สามารถใช้ยางธรรมชาติในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทนความร้อนและโอโซนในปริมาณสูงได้
    
   จุดเด่นเทคโนโลยี

   ยางธรรมชาติทนความร้อนและโอโซนเป็นการนำยางธรรมชาติผสมกับยางสังเคราะห์ทนความร้อนและโอโซน เพื่อให้ได้ต้นแบบยางผสมที่มีสัดส่วนของยางธรรมชาติสูงสุด
    
    

    
   ยางธรรมชาติทนความร้อนและโอโซน
    
    

    

    

    

   สรุปเทคโนโลยี
    
   ยางธรรมชาติทนความร้อนและโอโซน มีสมบัติเชิงกลและสมบัติความทนทานต่อการเสื่อมสภาพอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าความทนทานต่อแรงดึงในช่วง 13-20 เมกะพาสคัล (MPa) และมีความทนทานต่อความร้อนใกล้เคียงกับยางสังเคราะห์ชนิดที่มีความอิ่มตัวสูง และมีความทนทานต่อโอโซนในระดับดี ไม่มีรอยแตกเกิดขึ้นบนพื้นผิวชิ้นงานหลังบ่มเร่งด้วยโอโซนที่ความเข้มข้น 50 ส่วนในร้อยล้านส่วน (pphm) เป็นเวลา 168 ชั่วโมง ซึ่งมีสมบัติที่เหมาะสมกับการนำไปผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์
    
    
   การนำไปใช้ประโยชน์
    
   อยู่ระหว่างทดสอบการขึ้นรูปยางขอบกระจกรถยนต์ร่วมกับบริษัทเอกชน ด้วยต้นแบบยางธรรมชาติทนความร้อนและโอโซนที่พัฒนาขึ้น
    

    สมบัติของยางธรรมชาติทนความร้อนและโอโซนที่พัฒนาขึ้น

    

   สมบัติ
   ผลการทดสอบ*
   มาตรฐานและสภาวะการทดสอบ
   สมบัติเชิงกล
   ความแข็ง (Shore A)
   36 - 65
   ISO 48
   ความทนทานต่อแรงดึง (MPa)
   13.0 - 20.5
   ISO 37; Die type 1
   มอดูลัสที่ 100% การยืดตัว (MPa)
   0.6 - 2.5
   ISO 37; Die type 1
   การยืดตัว ณ จุดขาด (%)
   400 - 800
   ISO 37; Die type 1
   ความทนทานต่อการฉีกขาด (N/mm)
   45 - 75
   ISO 34; Method C
   การเสียรูปถาวรหลังกด ณ อุณหภูมิห้อง (%)
   8 - 12
   ISO 815; 23±2 °C x 72 hrs.
   การเสียรูปถาวรหลังกด ณ อุณหภูมิสูง (%)
   30 - 50
   ISO 815; 70±2 °C x 72 hrs.
   ความทนทานต่อความร้อน
   -        การเปลี่ยนแปลงความแข็ง (Shore A)
   +1 - +5
   ISO 188; 70±2 °C x 72 hrs.
   -        การเปลี่ยนแปลงความทนทานต่อแรงดึง(%)
   -20 - 0
   ความทนทานต่อโอโซน
   ไม่พบรอยแตกบนพื้นผิว
   ISO 1431-1; 50 pphm x 168 hrs.

    

    

   * ค่าที่แน่นอนของผลการทดสอบแต่ละรายการขึ้นอยู่กับสูตรเคมียาง

    

   pdf ดาวน์โหลดเอกสาร PDF

    

   ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย (CPM)

   โทร. 02 564 6700 ต่อ 3450 (สุนทรีย์)  e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

   ปรับปรุงครั้งที่ 1 : มิ.ย. 54

    

    Items details

    • Hits: 7331 clicks
    • Average hits: 156 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 1
    น้อยมากที่สุด