MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

Search
รวมภาพประทับใจจากการไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องสมุดที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ณ ตำแหน่งที่ตั้งที่เคยเป็นมาก่อน (ห้องสมุดใหญ่ที่สุดในยุคอียิปต์) ณ เมืองริมทะเลลือชื่อของอียิปต์ เมืองอเล็กซานเดรีย

ห้องสมุด Alexandria

ห้องสมุด Alexandria

งานศิลป์

งานศิลป์

งานศิลป์

งานศิลป์

นิทรรศการ

กำแพงด้านนอกห้องสมุด Alexandria

กำแพงด้านนอกห้องสมุด Alexandria

งานศิลป์

งานศิลป์

ทางเข้าห้องสมุด

พื้นที่ให้บริการ

พื้นที่ให้บริการ

ภายในห้องสมุด


Page 1 of 3