MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

  รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน เดือนกันยายน 2555

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี และคณะเดินทางเยือนสหรัฐฯ เพื่อประสานความร่วมมือกับสหรัฐฯ
   ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รมว.วท.) พร้อมคณะผู้บริหารของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางมาเยือนประเทศ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ และหารือด้านนโยบายการดำเนินภารกิจในต่างประเทศและแนวทางการจัดทำข้อเสนอแนะทางนโยบายเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ร่วมกับสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada : ATAC) รวมถึงศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อศึกษาความก้าวหน้าในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสหรัฐอเมริกา

    

   น้ำแข็งในระบบสุริยะ : แหล่งที่มาของน้ำบนพื้นผิวโลก
   นักวิทยาศาสตร์ต่างมีความเชื่อกันมานานแล้วว่าดาวหางหรือชนิดของอุกาบาตในยุคดึกดำบรรพ์ที่เรียกว่า carbonaceous chondrite นั้นเป็นแหล่งของแร่ธาตุที่ระเหยได้ได้โลกยุคต้นซึ่งรวมไปถึงธาตุไฮโดรเจน ไนโตรเจน และคาร์บอน และมีความเป็นไปได้ที่มันจะเป็นแหล่งของสารอินทรีย์อีกด้วย ความเข้าใจถึงแหล่งที่มาของแร่ธาตุเหล่านี้มีความสำคัญต่อการค้นหาความจริงว่า อะไรคือแหล่งกำเนิดของน้ำและสิ่งชีวิตต่าง ๆ บนพื้นโลกของเรา
   Carnegie's Conel Alexander จึงได้เริ่มทำงานวิจัย โดยมุ่งเน้นไปที่น้ำแช่แข็งซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปในช่วงต้นของระบบสุริยะ แต่มันก็อาจไม่ใช่วัสดุที่รวมตัวกันเพื่อการก่อตัวของโลกใบนี้ขึ้น จากผลการทดลอง ทีมนักวิจัยได้แนะนำว่าการก่อตัวของ carbonaceous chondrite เกิดขึ้นในแถบดาวเคราะห์น้อย (asteroid belt) ที่โคจรระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัส พวกเขาได้เสนอว่า ธาตุที่ระเหยได้บนพื้นผิวโลก ส่วนใหญ่มาจากอุกาบาตชนิดต่าง ๆ แต่ไม่ได้มาจากดาวหาง
   Alexander กล่าวว่า ผลการวิจัยถือเป็นเงื่อนไขใหม่ที่มีความสำคัญสำหรับจุดกำเนิดของสารระเหยต่าง ๆ ในระบบสุริยะชั้นในรวมถึงโลกของเราด้วย และพวกมันมีความสำคัญต่อแบบจำลองต่าง ๆ ในปัจจุบันของวิวัฒนาการการก่อตัวและวิถีการโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ และวัตถุต่าง ๆ ที่มีขนาดเล็กกว่าระบบสุริยะของพวกเรา

    

   แหล่งกำเนิดก๊าซมีเทนที่มีผลต่อสภาพภูมิอากาศจากต้นไม้ที่เป็นโรค
   คณะนักวิจัยจาก Yale School of Foresty & Environmental Studies โดย Kristofer Covey ผู้นำการศึกษาและเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่ Yale ได้ค้นพบว่า ต้นไม้ที่ป่วยเป็นโรคในผืนป่าอาจเป็นแหล่งกำเนิดก๊าซมีเทนที่สำคัญ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต้นไม้ที่ผลิตก๊าซมีเทนส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 80-100 ปี และป่วยเป็นโรคจากการติดเชื้อราที่พบได้ทั่วไปตามธรรมชาติ แม้ว่าลักษณะภายนอกของต้นไม้เหล่านี้ดูเหมือนว่าพวกมันมีสุขภาพที่ดี แต่ในความเป็นจริงแล้ว พวกมันกำลังถูกบั่นทอนสุขภาพอย่างช้า ๆ จากเชื้อราโดยการกัดกินลำต้นของต้นไม้อย่างช้า ๆ ซึ่งเป็นสภาวะที่เอื้ออำนวยในการสร้างก๊าซมีเทนให้กับกลุ่มจุลินทรีย์ที่เรียกว่า methanogens หรือจุลินทรีย์ที่ผลิตก๊าซมีเทน
   Covey กล่าวว่า จากผลการวิจัยนี้ ทำให้ทราบถึงความสำคัญของการเน่าเปื่อยผุพังที่เกิดขึ้นในต้นไม้ที่ยังมีชีวิตต่อนักชีวธรณีเคมี (biogeochemist) และนักวิทยาศาสตร์ด้านบรรยากาศ (atmospheric scientist) ที่กำลังพยายามค้นหาแหล่งที่มาของก๊าซที่ทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจกและความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

            

   พลังงานแหล่งใหม่ : ความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากน้ำเสีย
   วิศวกรจาก Oregon State University (OSU) ได้พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ (microbial fuel cells : MFCs) ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำเสียได้โดยตรง ซึ่งถือเป็นการเปิดประตูสู่อนาคตสำหรับโรงงานบำบัดของเสีย ที่ไม่เพียงแต่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการใช้งานภายในโรงงานได้เท่านั้น แต่ยังสามารถจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่เหลือได้อีกด้วย
   เทคโนโลยีใหม่นี้ได้รับการพัฒนาขึ้นที่ OSU ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น 10-50 เท่าต่อปริมาตร มากกว่าวิธีการอื่น ๆ ที่ใช้ MFCs และมากกว่าวิธีการผลิตไฟฟ้าแบบอื่น ๆ บางวิธีถึง 100 เท่า
   นักวิจัยกล่าวว่า งานวิจัยชิ้นนี้อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการบำบัดน้ำเสียทั่วโลก โดยการแทนที่วิธีการบำบัดน้ำเสียแบบเดิมที่เรียกว่า กระบวนการ activated sludge ที่ใช้กันมานานเกือบศตวรรษแล้ว ซึ่งกระบวนการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการใหม่นี้ นอกจากจะสามารถกำจัดของเสียออกจากน้ำเสียได้อย่างมีนัยสำคัญแล้ว ยังอาจสามารถผลิตปริมาณกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย

    

   FDA สั่งห้ามใช้ BPA ในขวดต่างๆ สำหรับทารก
   เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 FDA หรือองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ ได้ประกาศห้ามใช้ polycarbonate resins ในขวดนมและแก้วหัดดื่ม (spill-proof cup) สำหรับทารกและเด็กที่กำลังหัดเดิน โรงงานต่าง ๆ ได้ยกเลิกการใช้ polycarbonate ในขวดนมและแก้วหัดดื่มสำหรับเด็กเป็นเวลาหลายปีแล้ว ซึ่ง polycarbonate มีสารเคมีชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่เสมือนฮอร์โมนเอสโตรเจน (estogenic chemical) เรียกว่า biphenol A พรือ BPA สภาเคมีอเมริกัน (American Chemical Council) จึงได้ยื่นคำร้องต่อ FDA เพื่อให้ FDA สั่งห้ามใช้สาร polycarbonate ในภาชนะบรรจุนมและน้ำดื่มสำหรับทารก

    

   โอบามา ประกาศแผนการใหม่ในการสร้างกลุ่มต้นแบบการสอน STEM (STEM Master Teaching Corps)
   รัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาประกาศแผนการสร้างกลุ่มครูต้นแบบในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (STEM) โดยเรียกว่า STEM Master Teaching Corps โดยนักการศึกษาเหล่านี้จะเป็นผู้นำในการศึกษาด้าน STEM จุดประกายความคิดให้นักเรียน และช่วยให้กลุ่มสังคมของพวกเขาเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น
   ยุทธศาสตร์การศึกษาด้าน STEM เป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญอยู่ในลำดับต้นของรัฐบาล และมุ่งสร้างความแตกต่างของประเทศ กำลังคนด้าน STEM จึงมีความสำคัญในทุกเป้าหมายและความเจริญทางเศรษฐกิจ และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การมีความมั่นคงของประเทศที่แข็งแกร่ง การสร้างอนาคตทางพลังงาน และคนอเมริกันที่สุขภาพดีและมีชีวิตยืนยาว หากต้องการให้อนาคตเป็นไปตามที่ต้องการ รัฐบาลจึงเน้นพยายามเป็นสองเท่าที่จะสร้างความแข็งแกร่งแก่กำลังคนในสาขานี้

    

   การเก็บเกี่ยวพลังงาน(ไฟฟ้า) จากการก้าวเท้าและการประยุกต์ใช้ในการทหารและการอุตสาหกรรมรองเท้าของไทย
   การเก็บเกี่ยวพลังงาน (Energy Harvesting หรือ Energy Scavenging) เป็นกระบวนการนำหรือเปลี่ยนแปลงพลังงานซึ่งเป็นผลพลอยได้จากแหล่งพลังงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การเก็บเกี่ยวพลังงานการไหลหรือการตกของน้ำด้วยกังหันน้ำ แล้วนำพลังงานการหมุนเวียนของกังหันมาขับเคลื่อนอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น ถ้าเราไม่เก็บเกี่ยวพลังงานดังกล่าวซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติ พลังงานเหล่านี้ก็อาจจะสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ร่างกายของคนเรานั้นก็จัดว่าเป็นแหล่งพลังงานซึ่งเราสามารถเก็บเกี่ยวพลังงานได้เช่นกัน การก้าวเท้าเป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งใช้และให้พลังงานมาก เมื่อเทียบกับกิจกรรมในการใช้อวัยวะอื่น ๆ ของร่างกาย  บทความนี้กล่าวถึงวิธีการคำนวณพลังงานที่อาจสามารถเก็บเกี่ยวได้ วิธีการเก็บเกี่ยวพลังงาน อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากการก้าวเท้า และการประยุกต์ใช้ในการทหารและการอุตสาหกรรมรองเท้าของไทย
   การเก็บเกี่ยวพลังงานจากการก้าวเท้า จะเปลี่ยนพลังงานขณะการลงเท้าเป็นพลังงานไฟฟ้า มีอย่างน้อย 5 วิธี ดังนี้
   1. เพียโซอิเล็กทริก (Piezoelectric)
   2. ไฟฟ้าสถิต (Electrostatics)
   3. การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Induction)
   4. รีเวิร์สอิเล็กโทรเวตติ้ง (Reverse Electrowetting)
   5. แม่เหล็กอุทกพลศาสตร์ (Magnetohydrodynamics)
   การก้าวเท้าเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งซึ่งเราสามารถเก็บเกี่ยวพลังงานได้ หากเราสังเกตร่างกายของเรา และสิ่งอื่น ๆ รอบตัว ทั้งที่คนสร้างขึ้นและมีอยู่ในธรรมชาติ ก็อาจจะพบว่ามีแหล่งพลังงานมากมายที่สูญเสียพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ เราอาจเก็บเกี่ยวพลังงานที่สูญเสียนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยเราก็ควรใช้พลังงานที่เกี่ยวข้องให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อเราจะได้มีพลังงานไว้ใช้อย่างยั่งยืน

    Items details

    • Hits: 2974 clicks
    • Average hits: 78.3 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info

    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 4
    น้อยมากที่สุด