MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

  รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก วอชิงตัน เดือนสิงหาคม 2555

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี และคณะเดินทางเยือนสหรัฐฯ เพื่อประสานความร่วมมือกับสหรัฐฯ

   ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รมว.วท.) พร้อมคณะผู้บริหารของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางมาเยือนประเทศ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2555 เพื่อศึกษาดูงานและประสานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับหน่วยงานต่างๆ ของสหรัฐฯ

   การแตกของแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ได้สร้างเกาะน้ำแข็งขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะแมนฮัตตัน

   ตามรายงานของนักวิจัยจาก University of Delaware และ Canadian Ice Service  การแตกออกจากแผ่นน้ำแข็ง Petermann ของกรีนแลนด์ทำให้เกิดเกาะน้ำแข็งที่มีขนาดเป็นสองเท่าของเกาะแมนฮัตตันขึ้น   แผ่นน้ำเข็ง Petermann เป็นหนึ่งในสองของแผ่นน้ำแข็งที่ขนาดใหญ่ที่สุดที่เหลืออยู่ในกรีนแลนด์ที่เชื่อมต่อแผ่นน้ำแข็งเกรทกรีนแลนด์ (great Greenland ice sheet) กับมหาสมุทรด้วยวิธีการ floating ice shelf (แผ่นน้ำแข็งที่มีต้นกำเนิดจากพื้นดิน จากนั้นเพิ่มขนาดของ แผ่นน้ำแข็งลงไปในทะเล

   Andreas Muenchow ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้าน physical ocean science and engineering ที่ UD’s College of Earth, Ocean, and Environment  ได้รายงานเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ในบล็อกของเขาชื่อ “Ice Seas” (http://icyseas.org/)  Muenchow ได้ให้เครดิตกับ Trudy Wohleben ของ Canadian Ice Service ที่ได้สังเกตุเห็นถึง รอยแตกของแผ่นน้ำแข็งนี้เป็นครั้งแรก

   การค้นพบนี้ได้รับการยืนยันอีกครั้งโดยข้อมูลที่ได้จาก การตรวจสอบโดย MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) บนดาวเทียม Terra and Aqua ของ NASA ซึ่งเกาะน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่พบล่าสุดมีขนาด 46 ตารางไมล์ หรือประมาณ 120 ตารางกิโลเมตร  ซึ่งมีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของ mega-calving ที่เกิดขึ้นจากแผ่นน้ำแข็งแผ่นเดียวกันเมื่อ สองปีก่อน  ซึ่ง mega-calving นี้มีขนาดใหญ่กว่าเกาะ แมนฮัตตันถึง 4 เท่า  Muenchow กล่าวเสริมว่า แผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ทั้งแผ่นกำลังมีขนาดเล็กลงจากการละลาย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสภาพอากาศและมหาสมุทรทั่วโลก  เป็นผลทำให้รูปแบบของการไหลเวียนของอากาศในชั้นบรรยากาศและน้ำในมหาสมุทรเปลี่ยนแปลงไป  

   การค้นพบอนุภาคฮิกส์ของ CERN

   ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอนุภาคฮิกส์ (Higgs particle หรือ Higgs boson) และสนามพลังฮิกส์ (Higgs field) เกิดขึ้น ในช่วงปี ค.ศ. 1970s  โดยนักฟิสิกส์กลุ่มหนึ่งประกอบด้วย Peter Higgs, Robert Brout และ François Englert ได้เสนอทฤษฎีที่ว่าอนุภาคต่างๆ ไม่มีมวล  แต่มวลของอนุภาคต่างๆ นั้น เกิดขึ้นหลังจากการมีปฏิสัมพันธ์กับอนุภาคฮิกส์  ซึ่งสนามพลังฮิกส์ (Higgs field) เกิดขึ้นหลังจากปรากฏการณ์บิ๊กแบง  ทำให้จักรวาลมีอุณหภูมิลดลงจนมีค่าต่ำกว่าค่าวิกฤต  และเกิดเป็นสนามพลังที่ไม่สามารถมองเห็นได้เรียกว่า "สนามพลังฮิกส์ (Higgs field)” ขึ้น   โดยอนุภาคฮิกส์ที่อยู่ในสนามพลังฮิกส์นั้น ทำหน้าที่ถ่ายทอดมวลให้กับอนุภาคอื่นๆ ที่ไม่มีมวล  โดยอนุภาคไหนที่มีปฏิสัมพันธ์กับอนุภาคฮิกส์มากก็จะมีมวลมาก  เป็นผลให้อนุภาคที่มีมวลมากเคลื่อนที่ได้ช้าลง  แต่ในขณะที่อนุภาคที่ไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับสนามพลังฮิกส์เลยก็จะไม่มีมวล และสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วเทียบเท่ากับความเร็วแสง (3 x 108 เมตรต่อวินาที)

   จากทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น  จึงได้มีนักวิทยาศาสตร์ หลายท่านพยายามค้นหาอนุภาคฮิกส์มานานกว่า 40-50 ปี  แต่ในอดีตเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองยังไม่มีศักยภาพเพียงพอสำหรับการค้นหาอนุภาคดังกล่าว เนื่องจากอนุภาคฮิกส์นั้นมีมวลมากและจะสลายตัวทันทีที่มันก่อตัวขึ้นมา  ซึ่งต้องใช้เครื่องเร่งอนุภาคที่มีพลังงานสูงมากในการตรวจจับและบันทึกข้อมูล  เมื่อเร็วๆ นี้องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (European Organization for Nuclear Research หรือ CERN) ได้ทำการทดลองเพื่อพิสูจน์ความมีตัวตนของอนุภาคฮิกส์ จากการคำนวณตาม แบบจำลองมาตรฐาน เครื่องเร่งอนุภาคจะต้องใช้พลังงานสูงถึง 1.4 TeV (1.4x1012 eV) ในการผลิตอนุภาคมูลฐานให้ มากพอที่สามารถตรวจวัดได้โดยทาง CERN จึงได้เริ่มการทดลองมาตั้งแต่ ค.ศ. 2010 โดยใช้เครื่องเร่งอนุภาคขนาดใหญ่ (Large Hadron Collider หรือ LHC)

   ความเป็นจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

   เมื่อกล่าวถึงโรคมะเร็งที่ผู้หญิงทั่วโลกเป็นและเป็นสาเหตุการตายมากที่สุดนั่นก็คือ โรคมะเร็งเต้านม  การพัฒนาวิธีการตรวจหาและรักษาโรคมะเร็งเต้านมในช่วงกว่า 50 ปี ที่ผ่านมา ทำให้ผู้หญิงมีอายุที่ยืนยาวขึ้น  แต่ตัวเลขผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่ได้รับการเปิดเผยนั้นถือเป็นความท้าทายที่ยากลำบาก
   เมื่อทำการเปรียบเทียบอัตราการป่วยเป็นมะเร็งเต้านมตามฐานอายุของผู้หญิงทั่วโลก  พบว่า มีอัตราแตกต่างกันมากกว่า 13 เท่า   เนื่องจาก การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมในประเทศอุตสาหกรรมและประเทศตะวันตกนั้นทำกันเป็นเรื่องปกติ  แต่สำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาในหลายๆ ประเทศมีอัตรา การป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมต่ำมาก  เนื่องมาจากประชากรในประเทศมีอัตราการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมต่ำ  ส่งผลให้รายงานอัตราการป่วยเป็นมะเร็งเต้านมของประชากรในประเทศกำลังพัฒนานั้นต่ำกว่าความเป็นจริง ทำให้เกิดความไม่สมบูรณ์ของรายงานขึ้น

   สถิติโลก: วัสดุที่ผลิตขึ้นที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในโลก

    คณะนักวิทยาศาสตร์จาก Kiel University (KU) และ Hamburg University of Technology (TUHH) ได้ตั้งชื่อสิ่งที่พวกเขาร่วมกันคิดค้นว่า “Aerographite”  ซึ่งเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาสุดที่ในโลกที่เกิดจากโครงข่ายท่อคาร์บอนนาโนและ   ไมโครที่มีรูพรุนที่ทักทอกันเป็นโครงสร้างสามมิติ  ทำให้วัสดุที่ได้นี้มีน้ำหนักเพียงแค่ 0.2 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรซึ่งมีน้ำหนักเบากว่าโฟม (Styrofoam) ถึง 75 เท่า  ถึงแม้ว่า Aerographite จะมีน้ำหนักที่เบา   แต่มันยังเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงมากอีกด้วย ผลงานทางวิทยาศาสตร์นี้ได้รับการเผยแพร่ในนิตยสาร Advance Materials เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555

   นาซ่าส่งยานอวกาศไปลงดาวอังคารสำเร็จด้วยความเสี่ยง

   หนังสือพิมพ์ the Washington Post ได้รายงานว่า  องค์การนาซ่าได้ประสบความสำเร็จในการส่งยานอวกาศเดินทางไปลงยังดาวอังคาร มีระยะทาง 354 ล้านไมล์ ด้วยความเร็ว 13, 200 ไมล์/ชั่วโมง ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง และเจ้าหน้าที่นาซ่าเรียกช่วงความเสี่ยงนี้ว่า “เจ็ดนาทีแห่งความน่ากลัวอย่างที่สุด”

   อย่างไรก็ดี  ยานอวกาศได้นำยานแยกส่วนที่เรียกว่า Mars rover ไปลงตามเป้าหมาย  โดยบินผ่านส่วนที่เป็น eye of the needle และสามารถแตะพื้นภายในวงโคจร 5 ไมล์ (จาก 13 ไมล์) ซึ่งนาซ่าบอกว่า ภารกิจนี้มีการลงทุนถึง 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  ยานแยกส่วนดังกล่าวหรือ rover มีขนาดค่อนข้างใหญ่ สลับซับซ้อนมากกว่ายานซึ่งมีการพัฒนาช่วงแรกๆ  และต้องสามารถบินไปลงในสถานที่ที่อันตรายได้มากขึ้น  เนื่องจากไม่สามารถทำการทดสอบได้อย่างเต็มรูปแบบบนพื้นโลก  รวมทั้ง ต้องมีการใช้ sky crane เพื่อยกยานให้สามารถร่อนลงจอดบนพื้นด้วย  John Grunsfeld, Chief Scientist ของนาซ่ากล่าวว่าเนื่องจากการร่อนลงจอดเป็นไปค่อนข้างลำบาก ประกอบกับการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและไม่เคยมีมาก่อนซึ่งบังคับจากพื้นดิน  ภารกิจครั้งนี้จึงมีความสำคัญมากที่สุดในรอบสิบปี  วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์จะต้องคอยรอฟังเสียงการสัมผัสพื้นซึ่งดัง “บิ๊บ” จากรหัสคอมพิวเตอร์ที่รายงานความปลอดภัยของการลงจอด  ซึ่งใช้เวลาหลายชั่วโมงจึงจะได้รับสัญญาณได้เมื่อการโคจรของดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง  และหากไม่ได้รับสัญญาณอะไรจากวงโคจรภายใน 18 ชั่วโมง  ก็หมายถึงภารกิจที่ล้มเหลว  ภารกิจครั้งนี้ได้รับความสนใจติดตามจากทั่วโลก  นับแต่ ทางใต้ของออสเตรเลียจนถึงโรม   อิสราเอลจนถึงเกาะ Crete ประเทศกรีซ  ประเทศสหรัฐฯ นับแต่ แอทแลนต้าจนถึงซีแอทเทิล และโฮโนลูลู นาซ่าเองยังเข้าไปสนับสนุนการติดตั้งจอขนาดใหญ่บนยอดตึกในไทม์สแควร์ นิวยอร์ค เพื่อให้คนติดตามชม

   พาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของ Smithsonian Institute

   ช่วงฤดูร้อน เป็นช่วงที่มีคนมาเยี่ยมเยือนกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มากที่สุด เนื่องจากสภาวะอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการท่องเที่ยวและ เดินชมสถานที่ ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นช่วงปิดภาคเรียนของโรงเรียนส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา จุดเด่นหนึ่งของกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ควร พลาดคือการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ของ Smithsonian Institute พูดได้ว่า หากคุณไม่ได้แวะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของ Smithsonian แล้ว ก็เหมือนกับยังมาไม่ถึงกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

   Smithsonian Institute คือสถาบันวิจัยและให้การศึกษาที่บริหาร และได้รับการสนับสนุนด้านการเงินโดยรัฐบาลของสหรัฐฯ ประกอบ ด้วยพิพิธภัณฑ์จากหลากหลายสาขา เช่น เทคโนโลยีการบินและอวกาศ (National Air and Space Museum) ศิลปะ (Smithsonian American Art Museum) ประวัติศาสตร์ (National Museum of Natural History) และอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 19 พิพิธภัณฑ์ซึ่งถือเป็นองค์กรพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

   คลิกเพื่อดาวน์โหลด

   สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา. (2555) .รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก วอชิงตัน เดือนสิงหาคม 2555. ค้นข้อมูลวันที่ 11 สิงหาคม 2555 จาก http://www.ostc.thaiembdc.org/test2012/S&Tnewsletter

    Items details

    • Hits: 8218 clicks
    • Average hits: 210.7 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    Tags: ข่าววิทยาศาสตร์  ข่าวเทคโนโลยี  รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี  การแตกออกจากแผ่นน้ำแข็ง Petermann  Petermann  แผ่นน้ำแข็งเกรทกรีนแลนด์  อนุภาคฮิกส์  Higgs particle  Higgs boson  CERN  โรคมะเร็ง  Aerographite  วัสดุที่มีน้ำหนักเบาสุดที่ในโลก  นาซ่า  ดาวอังคาร  องค์การนาซ่า  Mars rover  NASA  Smithsonian Institute  
    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 1
    น้อยมากที่สุด