MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  ประเด็นคำถามในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   ประเด็นคำถาม

    

   ๑. พระบรมฉายาลักษณ์ โต๊ะหมู่บูชา ใช้ภาพขาวดำ หรือภาพสี

    

   ตอบ ใช้ได้ทั้งขาวดำ และภาพสี แต่ต้องไม่มีตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองฯ

    

   ๒. การจัดตั้งโต๊ะหมู่ จัดในพื้นที่กลางแจ้งได้หรือไม่

    

   ตอบ ได้ แต่ต้องดูให้เหมาะสม และสมพระเกียรติ

    

   ๓. เทียนที่ใช้ในเครื่องทองน้อย ควรเป็นสีอะไร

    

   ตอบ ใช้เทียนสีเหลืองหรือขาวก็ได้

    

   ๔. เครื่องทองน้อย ต้องจุดหรือไม่

    

   ตอบ ไม่ต้องจุดในกรณีตั้งถวายราชสักการะที่อาคารสถานที่ แต่จะจุดในกรณีประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา

    

   ๕. โต๊ะหมู่ ใช้พุ่มเงิน พุ่มทอง ได้หรือไม่ 

    

   ตอบ ไม่ต้องใช้ ให้ใช้เป็นพานพุ่มดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้แทน

    

   ๖. การประกอบพิธีสงฆ์ ใช้พระสงฆ์กี่รูป

    

   ตอบ สวดมาติกา ใช้พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระอภิธรรม ใช้พระสงฆ์ ๔ รูป

    

   ๗. การขึ้นสดับปกรณ์ ต้องมีอาสานะหรือไม่

    

   ตอบ การสดับปกรณ์ คือ การพิจารณาผ้าบังสุกุล กระทำในกรณีดังต่อไปนี้ สวดมาติกา นิมนต์พระสวด ๑๐ รูป และสดับปกรณ์ (บังสุกุล) ๑๐ รูป

    

   ๘. กรณีผูกผ้าขาวดำประดับพิธี ให้ใช้สีอะไรอยู่บนและล่าง

    

   ตอบ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ใช้สีดำอยู่ด้านบนและสีขาวอยู่ด้านล่าง

    

   ๙. ประดับธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ ตามบ้านเรือนได้หรือไม่

    

   ตอบ จะไม่มีการประดับธงในวาระเฉลิมฉลองใดๆ

    

   ๑๐. ตัวอักษรย่อ ภปร. ในพระบรมฉายาลักษณ์ ควรนำออกหรือไม่

    

   ตอบ หากมีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องนำออก แต่หากไม่มี ไม่ต้องนำมาใส่

   ๑๑. การจัดพิธีแต่งงานจัดได้หรือไม่

    

   ตอบ จัดได้ตามความเหมาะสม และสมควรแก่สถานการณ์

    

   ๑๒. ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ โรงภาพยนตร์ สามารถเปิดได้ตามปกติหรือไม่

    

   ตอบ เปิดได้ตามปกติ แต่ขอความร่วมมือลดความรื่นเริง ตามความในหนังสือกระทรวงมหาดไทย

    

   ๑๓. การแต่งกายของพนักงานเอกชน ถ้าจะทำเป็นฟอร์มเสื้อขาว คาดแถบดำที่แขนได้หรือไม่

    

   ตอบ ได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่นำสัญลักษณ์ใดๆ อันเกี่ยวกับพระองค์ไปปักลงบนเสื้อ

    

   ๑๔. ขั้นตอนการจัดงานต่อจากนี้ไป ต้องทำอะไรบ้างในแต่ละจังหวัด

    

   ตอบ อยู่ในระหว่างดำเนินการโดยกรมการศาสนา จะรีบแจ้งผ่านทางไลน์ สป.วธ และ วธจ.

    

   ๑๕. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ดำเนินการตามเดิมได้หรือไม่

    

   ตอบ ดำเนินการได้ตามปกติ ตามขั้นตอนที่เคยปฏิบัติ เนื่องด้วยพระองค์ได้พระราชทานไว้ในขณะที่ยังทรงพระชนม์ชีพ โดยแต่งเครื่องแบบปกติขาว แขนทุกข์ โดยจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

    

   ๑๖. ประเพณีลอยกระทง สามารถเลื่อนออกไปได้ไหม เนื่องจาก ครม. ประกาศให้งดงานรื่นเริง ๓๐ วัน 

    

   ตอบ ให้จัดได้ แต่งดการรื่นเริงทั้งหมด เนื่องจากการลอยกระทงเป็นงานประเพณี ที่เป็นการบูชารอยพระพุทธบาท และถือเป็นการขอขมาแม่น้ำคงคา หรือเป็นการลอยเคราะห์ เป็นต้น

    

   ๑๗. ข้อความถวายอาลัย ใช้ "สำนัก" หรือ "รำลึก"

    

   ตอบ ใช้ได้ทั้ง ๒ แบบ

    

   ๑๘. สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ห้างร้าน สามารถตั้งโต๊ะหมู่ได้หรือไม่

    

   ตอบ ตั้งได้ตามความเหมาะสมและสมพระเกียรติ โดยใช้แนวปฏิบัติที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด

    

   ๑๙. การลดธงครึ่งเสา หมายความว่าอย่างไร

    

   ตอบ หมายความว่าลดลงมา ๑ ส่วนใน ๓ ส่วน นับจากยอดเสา (ไม่ใช่เศษหนึ่งส่วนสองของเสาธร)

    

   ๒๐. ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลากี่วัน

    

   ตอบ ๓๐ วัน นับจากวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

    

   ๒๑. หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ต้องแต่งกายไว้ทุกข์ เป็นเวลากี่วัน

    

   ตอบ เป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

    

   ๒๒. การแต่งเครื่องแบบปกติขาว จะต้องใส่แขนทุกข์ข้างใด

    

   ตอบ ข้างซ้าย

    

   ๒๓. ในกรณีแต่งเครื่องแบบสีกากี ต้องติดแขนทุกข์หรือไม่

    

   ตอบ ไม่ต้องติด แต่ต้องเป็นเครื่องแบบสีกากี คอพับ แขนยาว สุภาพสตรีชายเสื้อใส่ไว้ในกระโปรง คาดเข็มขัดตามที่ระเบียบกำหนด

    Items details

    • Hits: 3083 clicks
    • Average hits: 1027.7 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 1
    น้อยมากที่สุด