MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  รวม Infographics ผลงานวิจัยพัฒนา สวทช.

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   สวทช. ได้นำผลงานวิจัยพัฒนาหลายๆ ชิ้นที่วิจัยพัฒนาโดยนักวิจัยจากศูนย์แห่งชาติทุกศูนย์มาเผยแพร่ในรูปแบบ Infographics ได้อย่างน่าสนใจ ดังนี้

   1. เมื่อข้าวคือหัวใจ… สวทช. ช่วยอะไรได้บ้าง?
   2. เมื่อข้าวคือหัวใจ สวทช.ช่วยอะไรได้บ้าง?
   3. เมื่อข้าวคือหัวใจ… สวทช. ช่วยอะไรบ้างระหว่างปลูก?
   4. สวทช. พัฒนา “อีแต๋นรุ่นใหม่ ไฉไลกว่าเดิม”
   5. สวทช. ใช้จุลินทรีย์ดีๆ เพื่อประโยชน์รอบด้าน
   6. สวทช. พัฒนานวัตกรรมเพิ่มกำไรยาง
   7. เดินทางสะดวกและปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยี สวทช.
   8. สวทช. กับเทคโนโลยีป้องกันภัยในหน้าฝน
   9. โอ๊ยปวดฟัน สวทช. ช่วยที
   10. เมื่อคุณป่วย สวทช. ช่วยอะไร
   11. สวทช. พัฒนาเทคโนโลยี สร้างความมั่นคงของชาติ
   12. ไม่จริง ข้าวโพดจีเอ็ม ทำให้หนูเป็นมะเร็ง
   13. อยู่ร่วมกันได้! "พืชจีเอ็ม" กับ "พืชทั่วไป"
   14. สวทช. กับงานวิจัย ต้านภัยมาลาเรีย
   15. สวทช. คิด พิชิตมาลาเรีย พัฒนายาต้นแบบ P218
   16. สวทช. กับงานวิจัย สู้ภัย ไข้เลือดออก
   17. สวทช. กับการพัฒนาวัคซีน ไข้เลือดออกเด็งกี่

    Items details

    • Hits: 6756 clicks
    • Average hits: 187.7 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 1
    น้อยมากที่สุด