MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

  วงจรชีวิตของเห็บ

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   เห็บสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มตามความสัมพันธ์กับสัตว์เจ้าบ้าน คือ เห็บที่อาศัยสัตว์เจ้าบ้านเพียงชนิดเดียวตลอดวงจรชีวิต เห็บที่อาศัยสัตว์เจ้าบ้านสองชนิดตลอดวงจรชีวิต และเห็บที่อาศัยสัตว์เจ้าบ้านสามชนิดตลอดวงจรชีวิต เห็บที่อาศัยสัตว์เจ้าบ้านเพียงชนิดเดียวตลอดวงจรชีวิตจะเริ่มต้นวงจรชีวิตโดยไข่ที่ถูกวางโดยเพศเมียที่บนดินหรือใบไม้เจริญเป็นตัวอ่อน แล้วตัวอ่อนจะเคลื่อนย้ายตัวมันเองไปอยู่ที่ปลายใบไม้เพื่อรอเกาะสัตว์เจ้าบ้านที่ผ่านมา หลังจากมันได้เจอสัตว์เจ้าบ้านก็จะกินเลือดเจ้าบ้านแล้วลอกคราบหลายครั้งจนกระทั่งกลายเป็นตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยจะเคลื่อนย้ายในเจ้าบ้านตัวเดิมเพื่อหาคู่ผสมพันธุ์ หลังจากนั้นตัวเมียจะออกจากเจ้าบ้านไปอยู่บนดินหรือใบไม้เพื่อวางไข่ สำหรับเห็บที่อาศัยเจ้าบ้านหลายชนิดตลอดวงจรชีวิต เห็บจะเปลี่ยนสัตว์เจ้าบ้านทุกครั้งที่มีการลอกคราบ โดยจะรออยู่ตามใบไม้ กิ่งไม้หรือบนดินเพื่อจะได้พบกับสัตว์เจ้าบ้านตัวใหม่ ระหว่างที่เห็บรอสัตว์เจ้าบ้านตัวใหม่มันต้องเสี่ยงกับความตายกับสภาพภูมิอากาศที่อาจแห้งเกินไปหรือเย็นเกินไปและโอกาสที่จะถูกล่าเป็นอาหารโดยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมบางชนิดหรืออาจอยู่ในสภาวะขาดอาหารเพราะหาสัตว์เจ้าบ้านไม่ได้เป็นเวลานาน

   ที่มา : เปรมณิกา มาลัยศรี. "ภาวะปรสิต การดำรงชีวิตที่ไม่ใช่เรื่องง่ายของเห็บ" BRT Magazine. ฉบับที่ 27 (ต.ค. 2552-มี.ค. 2553) : 14-15.

    Items details

    • Hits: 16025 clicks
    • Average hits: 239.2 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 37
    น้อยมากที่สุด