MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
31 กิจกรรมเสาะหาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเจรจาธุรกิจ 323
32 ITAP สวทช. หนุนผู้เชี่ยวชาญวิจัยร่วม SMEsพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้วยฐานเทคโนโลยีชีวภาพ 403
33 ผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ สวทช. ประจำปี 2559 219
34 นาโนเทค/สวทช. สมาคมนาโนฯ มทส. พร้อมเครือข่าย ร่วมเปิดการประชุมนาโนไทยแลนด์ 2016 พร้อมบริษัทยักษ์ใหญ่-กุนซือ มากกว่า 10 ประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าด้านนาโนฯ 214
35 มอ. จับมือ สวทช. เสิร์ฟงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างในงาน Thailand Tech Show ภูมิภาค จ.สงขลา 439
36 พิธีรวมพลังความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1564
37 สวทช.-ITAP ติวเข้ม ธุรกิจเชิงรุกยุคดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถ “กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้” 565
38 งานสัมมนาวิชาการ “ก้าวใหม่ การศึกษาไทย การศึกษาแบบร่วมมือผสานใจ” และแถลงข่าวเปิดตัวคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด 508
39 ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Nano Thailand 2016 818
40 สวทช. ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จัดอบรมหลักสูตร “Basic/Advanced Engineering for Automotive Course” ครั้งที่ ๒ 416
41 สวทช. นำคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม ที่นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุน-พัฒนาในพื้นที่จังหวัดแพร่ และพิษณุโลก 238
42 กระทรวงวิทย์ฯ สวทช. จับมือ กลุ่มบริษัท สุพรีม โพรดักส์เสริมแกร่งธุรกิจสู่สากลต่อยอดวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านสุขภาพ การแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการเกษตร 646
43 สวทช. ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2559 231
44 ITAP สวทช. ร่วมกับจังหวัดแพร่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไม้สัก จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่ออุตสาหกรรมไม้สักที่ยั่งยืน 602
45 กระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา(STEM: Science Technology Engineering and Mathematics Education) ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 423
46 ITAP สวทช. ภาคเหนือ หนุน SMEs พัฒนาสูตรไอศกรีมใหม่สร้างมูลค่าเพิ่มจากข้าวกล้องงอกด้วยงานวิจัยและพัฒนา 942
47 ก.วิทย์ฯ-นาโนเทค-สมาคมนาโนฯ ผนึก มทส. จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านนาโนเทคโนโลยี 2016 590
48 ก.วิทย์ฯ สวทช. หนุน สมาคมอาร์เอฟไอดี โชว์เทคโนโลยี “RFID” ระบบจำแนกวัตถุอัตโนมัติ ยกระดับการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม 274
49 ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน RFID DUO HERO 2016 มหกรรมเทคโนโลยีประจำปี วันที่ 8 พ.ย. นี้ ณ ไบเทค บางนา 495
50 สวทช. ขอเชิญร่วมสัมมนา ฟรี!!“ตอบโจทย์ความคิด : ทำธุรกิจเชิงรุกยุคดิจิทัล” 1115
51 สวทช. ร่วมจัดสัมมนาขับเคลื่อน SMEs ด้วยการตลาดยุคใหม่ 666
52 ก.วิทย์ฯ-สวทช. เดินหน้าผลัก “งานวิจัยสู่ห้าง”ในงาน Thailand Tech Show ภูมิภาค จ.ขอนแก่น 369
53 อบรมหลักสูตร Basic/Advanced Engineering for Automotive Course 473
54 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม) 196
55 สวทช. จับมือสถานทูตญี่ปุ่น ส่งทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ JENESYS 2016 ตะลุยแดนญี่ปุ่นเรียนรู้วัฒนธรรม เสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1039
56 สวทช.-ประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมทำบุญสัตตมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล 365
57 ก.ล.ต. ร่วมกับ 7 หน่วยงานพันธมิตรจัดโครงการ“FinTech Challenge” ประกวดผลงานนวัตกรรมฟินเทค 576
58 ก.วิทย์ฯ-สวทช. ผนึก สสว. กรมส่งเสริม ก.อุตฯ ติดปีกผู้ประกอบการกลุ่มอาหาร-เกษตร ผลักดันสู่อุตสาหกรรม 4.0 487
59 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 2016 TWAS-ROESEAP Workshop on Food Biotechnology Synthetic Biology for new/improved food products: "A Solution for Food Security" 163
60 ชี้แจงเรื่อง ม. 44 กับการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 652

Page 2 of 141