MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  สวทช. โดยโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ กระทรวงวิทย์ฯ และ หจก.สามารถเกษตรยนต์ ร่วมพัฒนารถตัดอ้อยประสิทธิภาพสูง

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   สวทช. โดย โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ กระทรวงวิทย์ฯ และ หจก.สามารถเกษตรยนต์ ร่วมพัฒนารถตัดอ้อยประสิทธิภาพสูง สามารถตัดอ้อยได้มากกว่า 80-100ตัน/วัน พร้อมส่งมอบรถตัดอ้อยให้บราซิล  เผยอนาคตเตรียมขยายการส่งออกสู่ตลาดโลก

   31  สิงหาคม  2555  ณ  หจก.สามารถเกษตรยนต์ อ.หันคา จ.ชัยนาท : ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำคณะผู้บริหารโครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน (โครงการ CDP) / ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี  และคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม โรงงานห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารถเกษตรยนต์ เพื่อดูกระบวนการผลิตรถตัดอ้อย รถคีบอ้อย และความคืบหน้าของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจาก สวทช. พร้อมมอบรถตัดอ้อยฝีมือคนไทยให้แก่ H.E. Mr. Paulo Cesar Meira de Vasconcellos เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐบราซิลประจำประเทศไทย  เนื่องจากประเทศบราซิลเห็นว่า รถตัดอ้อยที่พัฒนาขึ้นโดยคนไทยนั้นมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับต่างประเทศ แต่ราคาถูกกว่ามาก


   alt
    

   ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า “สวทช. มีบทบาทสำคัญในการกำหนดเป้าหมายและมุ่งมั่นพัฒนางานวิจัย ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงพัฒนางานวิจัยที่สามารถรับมือกับสภาพปัญหาได้ทันเหตุการณ์ ทั้งในแง่การคิดค้นสิ่งใหม่ๆไปล่วง หน้า และการสนับสนุนภาคเอกชนในด้านการบริการวิจัยให้เอกชน การรับจ้างทดสอบ หรือแม้กระทั่งการร่วมลงทุนตั้งบริษัทกับเอกชน เพื่อนำนวัตกรรมใหม่ๆออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว และโดยอาศัยองค์ความรู้และงาน วิจัยต่างๆที่ สวทช.ได้ริเริ่มดำเนินการไว้ และการทำงานที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานหลักๆ ในภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

   สำหรับ โครงการสนับ สนุนการการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน/สวทช. เป็นโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในรูปแบบเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่เอกชน ในภาคอุตสาหกรรม การผลิตเพื่อค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเพื่อใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตตามความต้องการของบริษัท ดังเช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามารถเกษตรยนต์ ที่เข้าขอรับการสนับสนุนจาก สวทช./โครงการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อพัฒนาชิ้นส่วนของรถตัดอ้อยและปรับปรุงกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม โดย สวทช.ได้อนุมัติงบประมาณวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกว่า 45 ล้านบาท เพื่อให้ทางหจก.สามารถเกษตรยนต์ ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการใช้งานการตัดอ้อย และเพื่อลดต้นทุนที่ต้องสั่งซื้อชิ้นส่วนจากต่างประเทศ


   alt


   ด้านนายสามารถ ลี้ธีระนานนท์ ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.สามารถเกษตรยนต์ กล่าวว่า “หจก.สามารถเกษตรยนต์ ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงชิ้นส่วนของรถตัดอ้อยและปรับปรุงกระบวนการผลิต ในระดับอุตสาหกรรม แบ่งเป็น 2 โครงการ

   • โครงการแรก สวทช. อนุมัติเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำให้ด้วยวงเงินกว่า 15 ล้านบาท เพื่อดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตชุดมีดสับท่อน (Chop Bar) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกลไกชุดเก็บเกี่ยวในรถตัดอ้อย โดยนำเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นมาใช้ ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความละเอียดแม่นยำ มีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียที่เกิดจากการผลิต  นอก จากนี้ห้างฯยังมีการพัฒนาชุดเกียร์เดินรถ (Final Drive) ให้เหมาะสมกับรถตัดอ้อยของทางห้างฯ เนื่องจากปัจจุบันต้องสั่งนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถูกออกแบบมาให้ไม่สามารถรองรับกับน้ำหนักรถตัดอ้อยของห้างฯ ได้ จึงทำให้ไม่ทนทาน เกิดการแตกร้าว
   • โครงการที่สอง ได้รับอนุมัติเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เป็นจำนวน 30 ล้านบาท เพื่อให้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและประกอบโครงรถตัดอ้อยและ รถคีบอ้อย ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ให้สามารถผลิตชิ้นส่วนได้ตรงตามแบบที่วิศวกรออกแบบรอยตัดที่ได้จะมีความ เรียบ และสามารถนำไปประกอบกับชิ้นส่วนอื่นได้พอดี ไม่ต้องทำการปรับแต่งเพิ่มอีก อีกทั้งยังสามารถใช้แขนกลอัตโนมัติในการเชื่อมได้ โครงสร้างมีความแข็งแรง มีน้ำหนักเบา และกลไกที่ใช้ไม่ติดขัด

   alt

   ทั้งนี้ ความคืบหน้าของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจาก สวทช. ทำให้รถตัดอ้อยที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เหมาะสมกับเกษตรกรและสภาพไร่อ้อยในประเทศไทย สามารถตัดอ้อยได้ทุกสภาพแปลง อีกทั้งกลไกชุดเก็บเกี่ยวในรถตัดอ้อยที่มีประสิทธิภาพจะไม่ทำให้เกิดการดึง ต้นอ้อยออกจากพื้นดิน ไม่ส่งผลกระทบกับตออ้อยที่สอง และ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดอ้อยได้เฉลี่ย 80-100ตัน/วัน ซึ่งแตกต่าง จากรถตัดอ้อยทั่วไปที่นำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาค่อนข้างสูง  ส่งผลให้รถตัดอ้อยของห้างฯ ได้รับการยอมรับและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  อาทิ ประเทศบราซิล ที่อุตสาหกรรส่วนใหญ่ของประเทศเป็นภาคการเกษตร มีการปลูกอ้อยกันมากที่สุด สนใจสั่งนำเข้าประเทศ จำนวน 3 คัน ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ สวทช.โดยเฉพาะโครงการสนับสนุนการการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน ที่อนุมัติเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ทำให้รถตัดอ้อยฝีมือคนไทยก้าวสู่ความสำเร็จสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

   ภาคธุรกิจใดสนใจร่วมปรึกษาได้ที่
   โครงการสนับสนุนการการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน
   ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
   call center  0-2564–8000
   E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
   Website : www.nstda.or.th/cd

    Items details

    • Hits: 3194 clicks
    • Average hits: 61.4 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    Tags: ทวีศักดิ์ กออนันตกูล  โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ  รถตัดอ้อยประสิทธิภาพสูง  ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี  สวทช.  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารถเกษตรยนต์  โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ  โครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน  กระบวนการผลิตชุดมีดสับท่อน  
    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 1
    น้อยมากที่สุด