MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  แพทย์เชียงใหม่คว้า "นักเทคโนโลยีดีเด่น" พัฒนาแผ่นห้ามเลือดจากข้าวเจ้า

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail


   นักวิจัยจากม.เชียงใหม่ เจ้าของผลงาน “วัสดุห้ามเลือดจากแป้งข้าวเจ้า” และนักวิจัยจากม.เกษตรศาสตร์ เจ้าของผลงาน “ปุ๋ยสั่งตัด” คว้ารางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นปี 2552 ส่วนรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่เป็นของนักวิจัยจากม.สงขลานครินทร์และม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


   มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2552 โดยผู้ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประเภทกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน” ซึ่งมี ศ.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ รวม 28 คน จาก 15 หน่วยงาน เป็นคณะผู้ทำวิจัย จุดเด่นของปุ๋ยสั่งตัด คือ การนำเทคโนโลยีหลายชนิดมาประยุกต์ใช้อย่างครบวงจรโดยนำข้อมูลพันธุ์พืช แสง อุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน ชุดดิน และค่าเอ็น-พี-เค (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม) หรือแร่ธาตุในดินมาเป็นตัวแปรสำหรับการออกแบบและผลิตปุ๋ยให้ตรงกับความต้องการของต้นพืชในแต่ละท้องถิ่นที่มีสภาพแวดล้อมต่างกัน มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยและเพิ่มผลผลิต


   สำหรับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประเภทบุคคล ได้แก่ นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าของผลงานวิจัยนำข้าวเจ้ามาพัฒนาเป็นวัสดุห้ามเลือดและวัสดุเย็บแผลชนิดย่อยสลาย


   วัสดุห้ามเลือดจากข้าวเจ้าเป็นแผ่นไฮโดรเจลชนิดย่อยสลายได้ ผลิตขึ้นจากแป้งข้าวเจ้าบริสุทธิ์ผสมกับสารเติมเต็มต่างๆ เมื่อแผ่นแป้งข้าวเจ้าสัมผัสเลือดจะมีฤทธิ์เป็นกรด ส่งผลให้เลือดกลายเป็นลิ่มเลือดเทียมและหยุดไหลในที่สุด วัสดุดังกล่าวนี้มีประสิทธิภาพดีกว่าผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันจากต่างประเทศ แต่มีราคาถูกกว่า 2-3 เท่าตัว นอกจากนี้ยังได้ประยุกต์แป้งข้าวเจ้าเป็นวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยเดี่ยวชนิดย่อยสลายสำหรับการเย็บแผลผ่าตัดด้วย


   สำหรับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่มี 2 รางวัล ได้แก่ ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งพัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะด้วยกระบวนการหล่อโลหะกึ่งของแข็ง สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เกษตร และการป้องกันประเทศ เช่น การผลิตชิ้นส่วนที่ใช้ในทางทหาร ไม่ว่าจะเป็นเกราะกันกระสุน และเกราะกันระเบิดน้ำหนักเบา


   อีกรางวัลได้แก่ ดร.ฉันท์ทิพ คำนวณทิพย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งศึกษาแผ่นอะคริลิกนำแสงประหยัดพลังงาน เป็นเทคนิคที่ใช้สารช่วยกระจายแสง ทำให้แผ่นอะคริลิกมีคุณสมบัติโปร่งแสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ มีราคาถูกกว่าของต่างประเทศ


   ทั้งนี้ นักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่จะเข้ารับประติมากรรมเรือใบซูเปอร์มดและเหรียญรางวัลเรือใบซูเปอร์มด ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 35 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2552


                                                                                            # # #


   ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (13 ตุลาคม 2552)

    Items details

    • Hits: 3850 clicks
    • Average hits: 44.3 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 5
    น้อยมากที่สุด