MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  เครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 6

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   เอ็มเทค ร่วมกับ สมาคมเครื่องบินกระดาษพับจัดการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 6

   ศูนย์ เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติได้มีการจัดกิจกรรมเครื่องบินกระดาษขึ้น ตามโรงเรียนและในงานนิทรรศการต่างๆ รวมทั้งงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาคมเครื่องบินกระดาษพับประเทศญี่ปุ่น (Japan Origami Airplane Association, JOAA)  โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการใช้กิจกรรมเครื่องบินกระดาษที่เป็นการละเล่นใน เชิงวิทยาศาสตร์ สอดแทรกหลักการ แนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ฟิสิกส์เบื้องต้นไปจนถึงอากาศพลศาสตร์  เพื่อเป็นสื่อในการปลูกฝังและส่งเสริมให้เยาวชนใกล้ชิดกับวิทยาศาสตร์ เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการสร้างปัจจัยทางปัญญาแก่สังคมของกระทรวงวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี  ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้อีกด้วย

   กำหนดการจัดการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 6
   ประเภทร่อนนาน

         -  รุ่นเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
         -  รุ่นผู้ใหญ่

   รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ชิงเงินรางวัล/ทุนการศึกษา

         อันดับ 1      5,000 บาท
         อันดับ 2      3,000 บาท
         อันดับ 3      1,000 บาท

   1) ภาคเหนือ  วันที่ 14 มิถุนายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่
   2) ภาคใต้  วันที่ 28 มิถุนายน 2552 ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช
   3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 19 กรกฎาคม 2552 ณ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ระดับมัธยม  จ.ขอนแก่น4) ภาคกลาง วันที่ 8-23 สิงหาคม 2552 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2552 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  จ.นนทบุรี

   รอบชิงชนะเลิศ
   ชิงโล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเงินรางวัล/ทุนการศึกษา

         ชนะเลิศ      10,000 บาท 
         รองชนะเลิศอันดับ 1      5,000 บาท
         รองชนะเลิศอันดับ 2      3,000 บาท

   (ผู้ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ณ ประเทศญี่ปุ่น) วันที่ 23 สิงหาคม 2552 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2552 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

    Items details

    • Hits: 8808 clicks
    • Average hits: 96.8 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 16
    น้อยมากที่สุด