MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  ก.วิทย์ สวทช. ส่งมอบความสุขปีใหม่ 2560 ด้วยแอปข่าวและข้อมูลจราจรใช้ฟรี!

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   30 ธันวาคม 2559: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ส่งมอบความสุขปีใหม่ด้วยแอปพลิเคชัน TVIS สำหรับประชาชนดาวน์โหลดใช้งานฟรี! เพื่อรองรับปริมาณความต้องการข้อมูลข่าวสารทางด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 นี้ ให้ประชาชนจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางด้านการจราจรเพื่อช่วยวางแผนในการเดินทางกลับภูมิลำเนา แก้ปัญหาการจราจรติดขัดจากปริมาณการใช้รถใช้ถนนที่มีจำนวนมาก และความปลอดภัยในการจราจร

   alt

   สำหรับ TVIS : Traffic Voice Information Service นี้ เป็นแอปพลิเคชั่นการรายงานสภาพจราจรด้วยแบบออนไลน์ ดึงข้อมูลสภาพการจราจรจากแหล่งข้อมูลต่างๆ แบบอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ด้วยตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้หรือชื่อตำแหน่งใดๆที่ผู้ใช้ต้องการได้ TVIS รองรับการใช้งานในระบบปฎิบัติการไอโอเอส และแอนดรอยด์ โดยข้อมูลที่ TVIS รายงานจะประกอบด้วย

     

    - ข้อมูลภาพจากกล้อง CCTV ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลกล่องจากกรุงเทพมหานคร และกล่องจากกรมทางหลวง

     

    - ข้อมูลข่าวสารจราจรจากสังคมออนไลน์  ซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพจราจรรอบบริเวณที่ต้องการทราบได้ เช่น รถติด รถชน ปิดถนน เป็นต้น (TVIS มีส่วนของการปฎิบัติการที่สามารถวิเคราะห์ว่าข้อความที่โพสต์เป็นข้อความประเภทอะไร และเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนได้อย่างอัตโนมัติ)

    - ข้อมูลเส้นทางลัดภายในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพื่อใช้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีสภาพจราจรติดขัด นอกจากนี้ยังสามารถหาเส้นทางจากจุดปัจจุบันไปยังเส้นทางลัดที่ต้องการได้

    - ข้อมูลสภาพน้ำฝน ซึ่งรายงานได้ว่ามีฝนตกบริเวณไหนและมีความรุนแรงเท่าใด ในส่วนนี้เป็นการแสดงภาพเรดาห์น้ำฝนซ้อนทับไปบนแผนที่ เพื่อแสดงว่าสภาพน้ำฝน ปัจจุบันมีเฉพาะข้อมูลในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

    - ข้อมูลหหมายเลขสายด่วน เพื่อโทรขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน เช่น สายด่วนฉุกเฉินตำรวจ สายด่วนทางการแพทย์ ซ่อมรถ  เป็นต้น  

    ทั้งนี้ หากเกิดเหตุฉุกเฉินประชาชนสามารถโทรฯ ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านเทคโนโลยี Smart IVR ระบบจะส่งข้อมูลตำแหน่งปัจจุบันของผู้โทรฯ ไปยัง Call Center ของสถานีวิทยุ FM 99.5 ทำให้เจ้าหน้าที่ทราบตำแหน่งของผู้ที่ต้องการขอความช่วยเหลือ ผู้สนใจดาวน์โหลดได้ที่ Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=hlt.tvis&hl=th  และ iOS : https://itunes.apple.com/app/id606945936

    Items details

    • Hits: 698 clicks
    • Average hits: 1 click / day

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 0
    น้อยมากที่สุด