MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  ก.วิทย์ - สวทช. มอบความสุขด้วยแอป SafeMate รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สำหรับผู้ขับขึ่รถทั่วไปและรถสาธารณะ

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   30 ธันวาคม 2559: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส่งมอบความสุขด้วยแอปพลิเคชัน SafeMate ใช้ได้ทั้งแอนดรอยด์ และไอโอเอส ช่วยรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่รถทั่วไปและรถสาธารณะ เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้ขับขี่นำไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ที่อาจเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น พร้อมเอื้อให้คนทั่วโลกสามารถนำไปใช้งานได้ ซึ่งหากมีผู้นำไปใช้งานเป็นจำนวนมาก นำไปประยุกต์ใช้งานกับระบบอื่นๆ ได้ เช่น ระบบรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนสอนขับขี่รถยนต์ การประกันภัย การสอบใบขับขี่รถยนต์ เป็นต้น

   alt

   จากข้อมูลของเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ พบข้อมูลอุบัติเหตุสะสมประจำปี 2559 พบว่า มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรวม 660,888 ราย เสียชีวิต 11,389 ราย รวมทั้งสิ้น 672,277 ราย  สำหรับในรอบปีที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นหลายครั้ง แต่ที่เกิดบ่อยครั้งและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก คือ อุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะ  และจากข้อมูลของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จากปัญหาดังกล่าวทีมนักวิจัยเนคเทค สวทช. ได้วิจัยพัฒนาแอปพลิเคชัน SafeMate ซึ่งเป็นระบบประเมินพฤติกรรมการขับขี่ด้วยสมาร์ทโฟน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ต้องการเครื่องมือที่ช่วยในการป้องกันอุบัติเหตุในด้านการจราจรด้วยรถยนต์สามารถนำไปใช้ประโยชน์  จะช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถเตือนภัยและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้ โดย สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย (ATRANS) ร่วมเป็นผู้สนับสนุน

     

    alt

    SafeMate เป็นระบบที่ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ เป็นเครื่องมือในการวัดระดับความปลอดภัยในการขับขี่ สะดวก ใช้งานและเข้าถึงง่าย ต้นทุนต่ำ โดยใช้เซ็นเซอร์ที่มีอยู่บนโทรศัพท์มือถือที่เรียกว่า Accelerometer Sensor ประมวลผลเหตุการณ์ในการขับขี่แบบ Real-time เช่น  การเบรก การเร่ง เปลี่ยนเลน และเลี้ยวกระทันหัน สามารถแจ้งสัญญาณเตือน (Alert) เมื่อมีการขับขี่แบบอันตราย เช่น แจ้งเตือนด้วยเสียง แจ้งเตือนแบบไอคอนบนแผนที่ มีเครื่องหมายตกใจบนหน้าจอ เครื่องสั่น เมื่อขับเร็วเกินความเร็วที่กำหนด นอกจากนี้ SafeMate ยังมีระบบคิดคะแนนประเมินการขับขี่ เก็บประวัติการขับรถพร้อมแสดงข้อมูลรายสัปดาห์ และแชร์ข้อมูลผ่าน Facebook เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงพฤติกรรมการขับขี่ได้ สำหรับผู้ที่สนใจดาวน์โหลดได้ที่ Google play และ App Store 

    Items details

    • Hits: 219 clicks
    • Average hits: 1 click / day

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 0
    น้อยมากที่สุด