MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  “ไอแทป-สวทช.” นำผู้ประกอบการ โชว์นวัตกรรม “สร้างสุข”(ที่ปลายทาง)

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   1 ธันวาคม59 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย น.ส.ชนากานต์ สันตยานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ไอแทป นำผู้ประกอบการ 2 ราย ร่วมออกบูธ การประชุมงาน "สร้างสุขที่ปลายทาง" ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และภาคีเครือข่าย ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมี นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) เข้ามาร่วมเยี่ยมชมที่บูธของไอแทป สวทช. และให้ความสนใจนวัตกรรมของผู้ประกอบการที่ ไอแทป ให้การสนับสนุน ได้แก่ 

   alt

   “ชุดเฟอร์นิเจอร์สร้างสุขผู้สูงอายุติดเตียง” ของ บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด (DEESAWAT) ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เน้นดีไซน์ ซึ่งชุดเฟอร์นิเจอร์สร้างสุขผู้สูงอายุติดเตียง ประกอบด้วย 

   “ผนังอเนกประสงค์” สำหรับบังสายตาของคนที่อยู่บนเตียง เพื่อไม่ให้เห็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้กับผู้นอนติดเตียง เช่น ถังออกซิเจน เครื่องวัดคลื่นหัวใจ ฯลฯ ผนังดังกล่าวออกแบบเป็นฉากกั้นที่มีช่องว่างสำหรับวางของตกแต่งต้นไม้และของประดับที่สดชื่นสบายตาได้

   “เก้าอี้เท้าแขนข้างเดียว” สำหรับการใช้งานกับผู้สูงอายุที่ต้องมีคนช่วยเหลือในการนั่งหรือลุกขึ้น การออกแบบที่เท้าแขนข้างเดียว เพื่อความสะดวกในการทำให้การเข้าและออกจากที่นั่งทำได้โดยง่ายขึ้น และ

   “เก้าอี้สูง” สำหรับให้ญาติที่มาเยี่ยม นั่งอยู่ในระดับเดียวกับเตียงคนไข้ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้ดูแลช่วยเหลือคนไข้ได้คล่องตัวขึ้น แต่ขาของเก้าอี้ที่ออกแบบให้มีลักษณะโยกได้ ยังช่วยให้ผู้เยี่ยมไข้เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นด้วย

     

    altalt

    นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรม “กล่องข้าวสำหรับผู้สูงอายุ” ของ บริษัท ไบโอฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ (Bio-Plastic) ที่ร่วมกับ ABLE Lab ออกแบบ “กล่องข้าวสำหรับผู้สูงอายุ” โดยคำนึงถึงหลักสรีระวิทยาของผู้สูงอายุ ในการหยิบจับกล่องข้าวที่ใช้แรงในการจับไม่มากเกินไป รวมไปถึงการเปิด/ปิดฝาของกล่องข้าวโดยใช้แรงไม่มากและอาศัยปัจจัยด้านจิตวิทยา เช่น การมีเสียงของการปิดฝากล่องข้าวเพื่อให้ผู้สูงอายุทราบและรู้สึกว่าฝากล่องข้าวปิดสนิทจริง ที่สำคัญยังออกแบบให้ใช้เก็บอาหาร (Food Container) สามารถอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟได้ และพร้อมที่จะแปรสภาพเป็นภาชนะที่ใช้บนโต๊ะอาหาร (Tableware) ได้ทันที เพื่อสร้างความสะดวกแก่ผู้สูงอายุมากขึ้น

             alt

    ทั้งนี้การออกแบบนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของ ไอแทป-สวทช. และผู้ประกอบการทั้ง 2 บริษัท ต่างเป็นที่สนใจของผู้เข้าชมงานทุกช่วงวัย เนื่องจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านการคิดค้นโดยผู้เชี่ยวชาญที่ ไอแทป-สวทช. ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ จึงทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่หมาะสมกับผู้ใช้ เน้นความเรียบง่ายและสะดวกสบาย ขณะเดียวกันก็กลมกลืนกับวิถีชีวิตประจำวัน ทำให้ “นวัตกรรมสร้างสุขที่ปลายทาง” ดังกล่าวนั้น ไม่เพียงเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นที่ต้องการของคนวัยทำงานที่เล็งเห็นถึงความสะดวกสบายน่าใช้ของนวัตกรรมและมีความต้องการนำมาปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองกันด้วย

    ****************************

           

     

     

    Items details

    • Hits: 470 clicks
    • Average hits: 1 click / day

    TCE-Plugin by www.teglo.info

    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 0
    น้อยมากที่สุด