MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  สกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำ

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

              ถึงจุดเปลี่ยนเกษตรกรรมไทยยุค 2013 ต้องปรับตัวไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรมากที่สุด เพราะช่วยเพิ่มรายได้และทำให้เกษตรกรสามารถอยู่รอดทุกสถานการณ์และรับมือกับราคาสินค้าเกษตรตกต่ำได้
             นักวิจัย ธนกร ตันธนวัฒน์จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้พัฒนา"เครื่องจักรใหม่ระบบสกัดน้ำมันปาล์มแบบแยกเมล็ดในโดยไม่ใช้ไอน้ำ" เป็นเครื่องแรกของโลก
             "ระบบสกัดน้ำมันปาล์มแบบแยกเมล็ดในโดยไม่ใช้ไอน้ำมีข้อเด่น คือ มีอัตราการสกัดที่สูง เนื่องจากไม่ใช้ไอน้ำในกระบวนการผลิต จึงไม่สูญเสียน้ำมันปาล์มไปกับน้ำ พื้นที่โรงงานขนาดเล็ก ดูแลได้ง่าย และผลิตน้ำมันปาล์มเกรดเอ และการที่เหลือในกระบวนการผลิตสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ได้" ธนกร กล่าว
             การทำงานของเครื่องเริ่มจากส่งผลปาล์มไปแยกสิ่งปนเปื้อนที่เครื่องทำความสะอาดจากนั้นนำปาล์มเข้าสู่เครื่องอบผลปาล์มเพื่อไล่ความชื้นหลังจากผลปาล์มถูกอบ จะถูกลำเลียงเข้าสู่เครื่องชั่งไหลให้ได้ปริมาณตามที่กำหนด นำผลปาล์มเข้าสู่เครื่องแยกเนื้อและเมล็ด โดยเมล็ดปาล์มจะถูกลำเลียงเข้าสู่เครื่องแยกเมล็ดและเส้นใย และนำเมล็ดปาล์มไปจำหน่าย
             ส่วนเนื้อปาล์มจะถูกลำเลียงเข้าสู่เครื่องหีบน้ำมันเนื้อปาล์มจะถูกบีบอัด จนได้น้ำมันเหลือกากปาล์มสามารถใช้เป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ได้ โดยน้ำมันจากขั้นตอนการหีบจะถูกลำเลียงไปเครื่องกรอกหยาบเพื่อแยกกากขนาดใหญ่ และเครื่องกรองแบบละเอียดก่อนได้น้ำมันปาล์มดิบ นำไปจำหน่ายได้ทันที ซึ่งสามารถนำ
             ไปแปรรูปเป็นการบริโภคหรือทำไบโอดีเซล
             จุดเด่นของเครื่องอยู่ที่การไม่ใช้ไอน้ำ ทำให้ไม่เกิดน้ำเสียในการผลิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการสกัดเนื้อปาล์มได้ผลผลิตสูง อยู่ที่ 20 กิโลกรัมต่อปาล์มสดจำนวน 100 กิโลกรัม ส่วนเครื่องทั่วไปให้ผลผลิตที่ 17 กิโลกรัมต่อปาล์ม 100 กิโลกรัม
             ราคาเครื่องจักรประมาณ6 ล้านบาท ในขนาดกำลังการผลิต 1.5 ตันต่อชั่วโมง หากรวมกลุ่มลงทุนก็สามารถคืนทุนในเวลา 3 ปี
             เครื่องจักรที่ออกแบบมาในครั้งนี้จึงเหมาะสมกับเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกปาล์มมากกว่า 3,000 ไร่ ชุมชนที่ปลูกปาล์ม หรือสหกรณ์ต่างๆ สามารถรวมกลุ่มเพื่อซื้อเครื่องจักรนำปาล์มมาแปรรูปทันที เพราะปาล์มมีอายุ7 วัน และช่วยแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำให้เกษตรกร
             นวัตกรรมใหม่ของเครื่องจักรจะเข้ามาตอบโจทย์และแก้ปัญหาราคาสินค้าตกต่ำของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี และเป็นแรงจูงใจที่สำคัญกับการทำเกษตรยุคใหม่ ที่ไม่ต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลางและสร้างรายได้แบบยั่งยืน

   แหล่งที่มา :  วราภรณ์ เทียนเงิน. สกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำ. โพสต์ทูเดย์. ฉบับวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556.

                        

    Items details

    • Hits: 3995 clicks
    • Average hits: 88.8 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 5
    น้อยมากที่สุด