MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

สารสนเทศวิเคราะห์

สารสนเทศวิเคราะห์ หมายถึงสารสนเทศชุดใหม่ที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลชุดเดิม ในเรื่อง / หัวข้อที่สนใจในเรื่องหนึ่งๆ ในปริมาณจำนวนหนึ่งๆ (หลักร้อยขึ้นไป) แล้วนำไปวิเคราะห์เพื่อสรุปในประเด็นต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี Data / Text Mining เพื่อจัดการข้อมูล (เช่น การเรียงลำดับ / แสดงความสัมพันธ์ข้อมูล  matrix / map) ซึ่งมีการใช้เทคนิคหลายๆส่วนร่วมกัน เช่น information extraction, association rules, classification, linguistics, statistics, natural language processing, information mapping, visualization เป็นต้น ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ที่ไม่เคยรับรู้มาก่อน ข้อมูลนี้สามารถนำไปใช้เพื่อช่วยการตัดสินใจได้ ทำให้เห็นภาพรวมของสถานภาพปัจจุบัน ทำนายถึงทิศทางแนวโน้มอนาคตได้ ฯลฯ

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 50 บริษัทสุดยอดนวัตกรรมระดับโลก ปี 2016 822
2 สถานภาพนวัตกรรม อุตสาหกรรมยานยนต์ ปี 2015 597
3 50 บริษัทสุดยอดนวัตกรรม แห่งปี 2015 1099
4 MIT Technology Review : ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญยิ่ง ในปี 2015 1667
5 MIT TR - นักนวัตกรรมรุ่นใหม่อายุน้อยกว่า 35 ปี 1965
6 วารสาร Nature:จัดอันดับบทความวิจัยตีพิมพ์ 100 อันดับแรกของโลก 1289
7 50 บริษัทเทคโนโลยีสุดยอดของโลก ปี 2014 9705
8 วารสารเนเจอร์ : สรุป ข่าววิทยาศาสตร์สำคัญในรอบปี 2013 1768
9 นิตยสารไทม์ : 25 สิ่งประดิษฐ์สุดยอดประจำปี 2013 9773
10 งานวิจัยชั้นแนวหน้า ปี 2013 : หัวข้อวิจัย 100 ลำดับแรก สาขาวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 36405
11 เทคโนโลยี 3-D ในทุกๆ สิ่งกำลังจะมาเร็วๆ นี้ (Coming Soon in 3-D … Everything !) 1556
12 เทคโนโลยีเด่นประจำปี 2011 2167
13 สภาพการณ์นวัตกรรมโลก ปี 2011 1527
14 แผนที่สิทธิบัตรอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง 2574
15 ๑๐ นวัตกรรมใหม่จากบริษัทธุรกิจเทคโนโลยี ที่สามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตผู้คน 8644
16 การวิเคราะห์กิจกรรมสิทธิบัตร ปี 2009 6498
17 สิทธิบัตรยารักษาไข้หวัด 2009 8843
18 Espacenet แหล่งบริการสิทธิบัตร 5699
19 IP Research & Analysis 5609
20 กระทรวงวิทย์ฯ สรุปผลงานวิจัยเด่นในรอบ 30 ปี 11764

Page 1 of 2