MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

สารสนเทศวิเคราะห์

สารสนเทศวิเคราะห์ หมายถึงสารสนเทศชุดใหม่ที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลชุดเดิม ในเรื่อง / หัวข้อที่สนใจในเรื่องหนึ่งๆ ในปริมาณจำนวนหนึ่งๆ (หลักร้อยขึ้นไป) แล้วนำไปวิเคราะห์เพื่อสรุปในประเด็นต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี Data / Text Mining เพื่อจัดการข้อมูล (เช่น การเรียงลำดับ / แสดงความสัมพันธ์ข้อมูล  matrix / map) ซึ่งมีการใช้เทคนิคหลายๆส่วนร่วมกัน เช่น information extraction, association rules, classification, linguistics, statistics, natural language processing, information mapping, visualization เป็นต้น ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ที่ไม่เคยรับรู้มาก่อน ข้อมูลนี้สามารถนำไปใช้เพื่อช่วยการตัดสินใจได้ ทำให้เห็นภาพรวมของสถานภาพปัจจุบัน ทำนายถึงทิศทางแนวโน้มอนาคตได้ ฯลฯ

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 สถานภาพนวัตกรรม อุตสาหกรรมยานยนต์ ปี 2015 99
2 สถานการณ์ของการประดิษฐ์สิ่งใหม่ในอุตสาหกรรมรถยนต์ 128
3 50 บริษัทสุดยอดนวัตกรรม แห่งปี 2015 623
4 MIT Technology Review : ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญยิ่ง ในปี 2015 780
5 การทำนายเทคโนโลยีโดย Gartner ของปี 2014 ถึงปี 2017 722
6 MIT TR - นักนวัตกรรมรุ่นใหม่อายุน้อยกว่า 35 ปี 1635
7 วารสาร Nature:จัดอันดับบทความวิจัยตีพิมพ์ 100 อันดับแรกของโลก 978
8 Thomson Reuters ทำนาย 10 นวัตกรรมของโลก ในปี 2025 5612
9 หน่วยวัดคุณภาพงานวิจัย จาก Bibliometrics สู่ Altmetrics 1079
10 50 บริษัทเทคโนโลยีสุดยอดของโลก ปี 2014 8751

Page 1 of 5