MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

สารสนเทศวิเคราะห์

สารสนเทศวิเคราะห์ หมายถึงสารสนเทศชุดใหม่ที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลชุดเดิม ในเรื่อง / หัวข้อที่สนใจในเรื่องหนึ่งๆ ในปริมาณจำนวนหนึ่งๆ (หลักร้อยขึ้นไป) แล้วนำไปวิเคราะห์เพื่อสรุปในประเด็นต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี Data / Text Mining เพื่อจัดการข้อมูล (เช่น การเรียงลำดับ / แสดงความสัมพันธ์ข้อมูล  matrix / map) ซึ่งมีการใช้เทคนิคหลายๆส่วนร่วมกัน เช่น information extraction, association rules, classification, linguistics, statistics, natural language processing, information mapping, visualization เป็นต้น ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ที่ไม่เคยรับรู้มาก่อน ข้อมูลนี้สามารถนำไปใช้เพื่อช่วยการตัดสินใจได้ ทำให้เห็นภาพรวมของสถานภาพปัจจุบัน ทำนายถึงทิศทางแนวโน้มอนาคตได้ ฯลฯ

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 การทำนายเทคโนโลยีโดย Gartner ของปี 2014 ถึงปี 2017 15
2 MIT TR - นักนวัตกรรมรุ่นใหม่อายุน้อยกว่า 35 ปี 914
3 วารสาร Nature:จัดอันดับบทความวิจัยตีพิมพ์ 100 อันดับแรกของโลก 344
4 Thomson Reuters ทำนาย 10 นวัตกรรมของโลก ในปี 2025 2038
5 หน่วยวัดคุณภาพงานวิจัย จาก Bibliometrics สู่ Altmetrics 448
6 50 บริษัทเทคโนโลยีสุดยอดของโลก ปี 2014 4223
7 วารสารเนเจอร์ : สรุป ข่าววิทยาศาสตร์สำคัญในรอบปี 2013 771
8 นิตยสารไทม์ : 25 สิ่งประดิษฐ์สุดยอดประจำปี 2013 5642
9 งานวิจัยชั้นแนวหน้า ปี 2013 : หัวข้อวิจัย 100 ลำดับแรก สาขาวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 22062
10 จะเป็นอย่างไรเมื่อมีการละเลยเรื่องโรคเขตร้อน 876

Page 1 of 5