เยาวชนในโครงการ JSTP - รุ่นที่ 7


ชื่อ ด. ญ . อติพร  เทอดโยธิน  ชื่อเล่น :  อร

ที่อยู่ : 159/115 หมู่ 2 บ้านดลลชา ถนนสุขสวัสดิ์ 70

แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

E-mail :   iamatiporn@hotmail.com

การศึกษา :   มัธยมศึกษา ปีที่ 4

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ปทุมวัน

 
หน้าแรก  |  แนะนำโครงการ  |  เยาวชนในโครงการ  |  นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง  |  กิจกรรม  |  จุลสาร สนุกวิทย์  |  ติดต่อโครงการ

 Comment & suggestions please contact : JSTP-webmaster
For more information please contact : JSTP@nstda.or.th
Copyright © 2001 by NSTDA  All Rights Reserved