การจัดกลุ่มผลงานน่าสนใจที่ร่วมจัดแสดง 19 ผลงาน และผลงานของหน่วยงานพันธมิตร
Food
1. ระบบตรวจวัดปริมาณคลอรีนในบ่อกุ้งด้วยอุปกรณ์พกพาฉลาด (ClApp)
2. โปรแกรมบริหารจัดการคุณภาพข้าวไทยด้วย Mobile GAP Assessment (Mobile GAP : RICE)
3. ชุดทดสอบอย่างง่ายสำหรับตรวจวัดเฮกซะวาเลนต์โครเมียม
4. ชุดตรวจแบคทีเรีย (Instant Bacteria Test Kit)
Housing
5. แผ่นดูดซับเสียงอัจฉริยะ (Alufoam-Sorb)
6. ต้นแบบกระบวนการวิธีตรวจวิเคราะห์แร่ใยหินไครโซไทล์ในผลิตภัณฑ์
7. เครื่องบำบัดอากาศสะอาด
Medical Care
8. ระบบสารสนเทศเครือข่ายข้อมูลการแพทย์ส่วนบุคคล (PeMNIS : Personal Medical Network Information System)
9. เซนเซอร์ชิพเอสพีอาร์แบบอาร์เรย์ สำหรับการจำแนกหมู่เลือดชนิดเอบีโอ
10. ลวดจัดฟันวัสดุฉลาด (Smart Orthodontics Wire)
11. สแผ่นดามกระดูกวัสดุฉลาด (Smart Bone Plate)
Clothing
12. สิ่งทอคุณสมบัติพิเศษ (สิ่งทอนาโน)
13. หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ทสีย้อมธรรมชาติสำหรับพิมพ์ผ้าไหม
14. เส้นใยและผ้าทอที่เปลี่ยนสีได้ตามอุณหภูมิ
Well Being
15. ไลท์แอดซ์ (LightAds)
16. ซอฟต์แวร์ระบบสังเคราะห์เสียงพูดไทย/อังกฤษ รุ่นที่ 7.0 : วาจา 7.0 (Vaja 7.0)
17. ศูนย์บริการชีววัสดุวิจัยและผลิตภัณฑ์ทางจุลินทรีย์ (Thailand Bioresource Research Center: TBRC)
18. เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบพกพา (Electronic-nose for Air Monitoring)
19. กระสอบชลปราการ (nZACK)
บริการต่างๆ ของ สวทช.
1. บริการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี
2. บริการรับรองโครงการวิจัย เพื่อยกเว้นภาษี 200%
3. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
4. บริการร่วมลงทุน
5. บริการสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุน STI จาก BOI
6. บริการที่ปรึกษาและสรรหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
7. บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
8. สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy)
9. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
10. สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ
11. ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ผลงาน 10 Technologies to Watch
1. 3D-Printing: Medical application )
2. Printed Electronics

คลิก...ดูเพิ่มเติม

 
ระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของข้อมือ แขนท่อนล่าง และข้อศอก (WEFRE Rehab System)
ระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของข้อมือ แขนท่อนล่าง และข้อศอก สำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของแขน โดยเป็นระบบที่สามารถเคลื่อนย้ายและติดตั้งได้ง่าย สร้างความเพลิดเพลินในการใช้งาน โดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และเกมทั้งสองมิติ และสามมิติ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเลือกรูปแบบโปรแกรมของการฟื้นฟูได้หลากหลายแบบตามสถานะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์ เอ็น พี วี เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช (Spod-e Focus)
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชแบบไม่ใช้สารเคมี โดยเทคโนโลยีที่ใช้ชีวินทรีย์ เอ็น พี วี ที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความเจาะจงกับแมลงเป้าหมาย โดยเป็นชนิดที่ก่อโรคในหนอนกระทู้หอมที่พบในประเทศไทย เมื่อหนอนกระทู้หอมกินเข้าไปจะทำให้เกิดโรคและตายภายใน 3 – 7 วัน ตัวอย่างพืชเศรษฐกิจที่ประสบความสำเร็จในการนำชีวิน ทรีย์ชนิดนี้ไปใช้ ได้แก่ องุ่น มะเขือเทศ หน่อไม้ฝรั่ง กล้วยไม้ หอมแดง หอมแบ่ง หอมหัวใหญ่ เป็นต้น
เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา (AflaSense)
อุปกรณ์สำหรับตรวจวัดสารอะฟลาทอกซินซึ่งมักพบในอาหารและผลิตผลทางการ เกษตร เช่น ข้าว ถั่วลิสง พริกแห้ง พริกป่น เมล็ดข้าวโพด โดยเป็นการตรวจวัดดีเอ็นเอของยีนตั้งต้นที่สร้างสารอะฟลาทอกซินในเชื้อราจาก ตัวอย่างอาหาร เริ่มจากการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเออย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคแลมป์ จากนั้นจึงนำไปตรวจวัดค่าปฏิกิริยาเคมีทางไฟฟ้าซึ่งใช้ขั้วไฟฟ้า (test strip) ที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์โดยวัสดุนาโนกราฟีน ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเซนเซอร์