เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา (AflaSense)

เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา (AflaSense) :

อุปกรณ์สำหรับตรวจวัดสารอะฟลาทอกซินซึ่งมักพบในอาหารและผลิตผลทางการ เกษตร เช่น ข้าว ถั่วลิสง พริกแห้ง พริกป่น เมล็ดข้าวโพด โดยเป็นการตรวจวัดดีเอ็นเอของยีนตั้งต้นที่สร้างสารอะฟลาทอกซินในเชื้อราจาก ตัวอย่างอาหาร เริ่มจากการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเออย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคแลมป์ จากนั้นจึงนำไปตรวจวัดค่าปฏิกิริยาเคมีทางไฟฟ้าซึ่งใช้ขั้วไฟฟ้า (test strip) ที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์โดยวัสดุนาโนกราฟีน ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเซนเซอร์ตรวจวัดสารปนเปื้อนอะฟลาทอกซินที่มีประสิทธิภาพ และความไวสูง

สนใจ Matching Click ...
ระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของข้อมือ แขนท่อนล่าง และข้อศอก (WEFRE Rehab System)
ระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของข้อมือ แขนท่อนล่าง และข้อศอก สำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของแขน โดยเป็นระบบที่สามารถเคลื่อนย้ายและติดตั้งได้ง่าย สร้างความเพลิดเพลินในการใช้งาน โดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และเกมทั้งสองมิติ และสามมิติ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเลือกรูปแบบโปรแกรมของการฟื้นฟูได้หลากหลายแบบตามสถานะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์ เอ็น พี วี เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช (Spod-e Focus)
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชแบบไม่ใช้สารเคมี โดยเทคโนโลยีที่ใช้ชีวินทรีย์ เอ็น พี วี ที่ทำให้เกิดโรคกับแมลงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความเจาะจงกับแมลงเป้าหมาย โดยเป็นชนิดที่ก่อโรคในหนอนกระทู้หอมที่พบในประเทศไทย เมื่อหนอนกระทู้หอมกินเข้าไปจะทำให้เกิดโรคและตายภายใน 3 – 7 วัน ตัวอย่างพืชเศรษฐกิจที่ประสบความสำเร็จในการนำชีวิน ทรีย์ชนิดนี้ไปใช้ ได้แก่ องุ่น มะเขือเทศ หน่อไม้ฝรั่ง กล้วยไม้ หอมแดง หอมแบ่ง หอมหัวใหญ่ เป็นต้น
เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา (AflaSense)
อุปกรณ์สำหรับตรวจวัดสารอะฟลาทอกซินซึ่งมักพบในอาหารและผลิตผลทางการ เกษตร เช่น ข้าว ถั่วลิสง พริกแห้ง พริกป่น เมล็ดข้าวโพด โดยเป็นการตรวจวัดดีเอ็นเอของยีนตั้งต้นที่สร้างสารอะฟลาทอกซินในเชื้อราจาก ตัวอย่างอาหาร เริ่มจากการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเออย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคแลมป์ จากนั้นจึงนำไปตรวจวัดค่าปฏิกิริยาเคมีทางไฟฟ้าซึ่งใช้ขั้วไฟฟ้า (test strip) ที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์โดยวัสดุนาโนกราฟีน ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเซนเซอร์ตรวจวัดสารปนเปื้อนอะฟลาทอกซินที่มีประสิทธิภาพ และความไวสูง
ระบบตรวจนับเซลล์แบบอัตโนมัติด้วยภาพจาก CMOS Sensor (CellScan)
ระบบตรวจนับเซลล์แบบอัตโนมัติด้วยภาพจาก CMOS Sensor เป็นอุปกรณ์รับภาพและซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการประมวลผลนับจำนวนเซลล์ (ขนาด 3-100 ไมครอน) แบบกึ่งอัตโนมัติ เช่นเซลล์เม็ดเลือด ยีสต์ เซลล์ไลน์ เป็นต้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายด้าน เช่น ด้านการวิจัย การวิเคราะห์วินิจฉัย และอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น โดยใช้เซนเซอร์ในการตรวจวิเคราะห์ภาพแทนการใช้เลนส์ สามารถใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชำนาญการและให้ผลวิเคราะห์ภายในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งนี้ CellScan ยังสามารถต่อยอดได้โดยการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการนับเซลล์ได้หลากชนิดภายในอนาคตอีกด้วย
ระบบตรวจจับการเคลื่อนที่และการจอดของยานพาหนะโดยอัตโนมัติ (V-Watch)
ระบบอัจฉริยะในการเฝ้าดูรถยนต์โดยอัตโนมัติ พร้อมระบบลบเงาประสิทธิภาพสูง มีระบบ Security Feature เก็บหลักฐานเป็นภาพความละเอียดสูงหรือวิดีโอระยะสั้น และระบบ OCR ในการอ่านป้ายทะเบียนรถ โดยสามารถรายงานผลแบบ Online หรือ Real-time เป็นระบบที่ใช้งานง่ายและยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า เช่น ระบบตรวจจับการทำผิดกฎจราจร ระบบที่จอดรถอัจฉริยะ และระบบตรวจนับรถอัตโนมัติ เป็นต้น
ลูกอมเม็ดหญ้าหมอน้อย เลิกบุหรี่
เป็นการนำสมุนไพรจากธรรมชาติมาทำการสกัดเฉพาะส่วนเพื่อให้ได้สารองค์ประกอบสำคัญเพื่อช่วยลดหรือเลิกการสูบบุหรี่ โดยทำการผลิตในรูปแบบเม็ดซึ่งจะมีคุณสมบัติคงตัวและมีมาตรฐานตามหลักการผลิตสมุนไพรไทย โดยไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายและยังมีราคาถูก
ลงทะเบียน
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม E-mail : nid2013@nstda.or.th
หรือ ติดต่อศูนย์ลงทุน โทร. 02-564-7000 ต่อ 1327, 1340-1343, 1353, 1359 โทรสาร. 02-564-7003
Copyright © 2012 NSTDA