MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

สวทช.ภาคเหนือ จัดประชุมประจำปี 2560"นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน"

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 24 January 2017 14:13

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย สวทช.ภาคเหนือ ขอเชิญผู้สนใจรับชมการนำเสนอผลงานของหน่วยงาน ผ่านการบรรยายพิเศษ การเสวนา เพื่อถ่ายทอดแนวคิดประสบการณ์การพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การมอบรางวัลผญาดีศรีล้านนาประจำปี 2560

alt

รวมถึงการจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมจากผลวิจัย ที่สามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน การแสดงผลงานจากโครงการจากค่ายวิทยาศาสตร์ระดับเยาวชน ผลงานจากโปรแกรมสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทยและบริการสำหรับภาคเอกชน รวมถึงข้อมูลหน่วยงานและกิจกรรมอื่นๆ ของ สวทช.ภาคเหนือ โดยงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนร่วมงานฟรี! ที่ https://www.nnr.nstda.or.th/portal/events/index/am2017หรือโทรศัพท์ 053-226264 

   

สวทช. ดึงกูรูเกาหลีพบครูแกนนำสะเต็มไทยยกระดับการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

(23 ม.ค. 60) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสำนักพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร สำนักงานกลาง จัดงาน HRD Knowledge Sharing ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ "Thinking Power ขุมพลังทางความคิดจากสาธารณรัฐเกาหลี" การบรรยายพิเศษด้านการสร้างกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลงาน คิดค้นนวัตกรรม รวมถึงการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Lee Chung Koog (นายลีชุงกุ), Vice Chairman of the organizing committee for World Mathematical Olympiad วิทยากรผู้มีชื่อเสียงจากการทำงานด้านการศึกษาและการพัฒนาระบบความคิด จากสาธารณรัฐเกาหลี เป็นวิทยากรแนะนำแก่ครูแกนนำผู้สอนสะเต็มศึกษา และบุคลากร สวทช. กว่า 100 คน

alt

Mr. Lee Chung Koog กล่าวว่า " 25 ปีที่แล้วกับ 25 ปีข้างหน้าในอนาคต ย่อมมีความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกันไป ข้อมูลจาก UN Future Report 2040 พบว่า แนวโน้มในอีก 25 ปีข้างหน้า ความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์จะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปหลายส่วน ได้แก่ Android Robot หุ่นยนต์ที่สามารถตอบโต้สื่อสารกับมนุษย์ได้ / Electronic Paper การบันทึกข้อมูลแทนกระดาษ / Moon Exploration Center การสำรวจบนดวงจันทร์ที่ก้าวไกลถึงขนาดมีห้องพักนอกในอวกาศ และ New Paradigm School โรงเรียนเด็กแนวคิดใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาต่างไปจากเดิม"

Read more: สวทช. ดึงกูรูเกาหลีพบครูแกนนำสะเต็มไทยยกระดับการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา

   

ก.วิทย์- สวทช. พร้อมนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หนุนไทยสู่ “เศรษฐกิจชีวภาพ”

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

23 มกราคม 2560 : โครงการสานพลังรัฐ ด้านการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (D5 : New S-Curve) จัดพิธีลงนามความร่วมมือสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) สานพลังร่วมกัน 4 หน่วยงาน ระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงพลังงาน,  กระทรวงอุตสาหกรรม และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ปตท.  โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน

alt

ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กล่าวถึง การขับเคลื่อน Bioeconomy ที่ยั่งยืนด้วยการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมว่า หลักการของเศรษฐกิจชีวภาพมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความยั่งยืน เศรษฐกิจชีวภาพจึงเป็นรูปแบบการพัฒนาที่สอดคล้องตามกระบวนทัศน์ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs “เศรษฐกิจชีวภาพ” เป็นทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งอนาคตของทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ที่นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบชีวภาพและทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่มากของแต่ละประเทศ ด้วยการนำความรู้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมการผลิตและบริการในด้านต่างๆ เช่น การเกษตรและอาหาร พลังงาน สุขภาพการแพทย์ รวมถึงการวิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

Read more: ก.วิทย์- สวทช. พร้อมนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หนุนไทยสู่ “เศรษฐกิจชีวภาพ”

   

สวทช. ผนึกกำลัง เชฟรอน และพันธมิตร จัดเมกเกอร์แฟร์ ปี 2 ต่อยอดความสำเร็จวัฒนธรรมแห่งการประดิษฐ์และสร้างสรรค์ วางรากฐานประเทศไทย 4.0

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

กรุงเทพฯ 21 มกราคม 2560 - บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และพันธมิตร จัดงานมหกรรมแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ “Bangkok Mini Maker Faire ปี 2” ทำของมาอวด” รวมพล “เมกเกอร์” หรือนักสร้างสรรค์และนักประดิษฐ์ ทั้งชาวไทยและต่างประเทศกว่าร้อยชีวิต เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมเมกเกอร์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง อันเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 ถึง 22 มกราคม ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมฟรีตลอดงาน ตั้งแต่เวลา 13.00 – 20.00 น.

alt

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “เพื่อเป็นการขานรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการบ่มเพาะและส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยแลนด์สร้างมูลค่าในสินค้า บริการ มีความสามารถทางการค้าและเข้าถึงตลาดในประเทศ อาเซียน และตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน อันจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเติบโต ทั้งยังสร้างรากฐานวัฒนธรรมเมกเกอร์จะสามารถนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดแนวคิดสู่การทำสตาร์ทอัพในประเทศไทยได้ในอนาคต การจัดงานเมกเกอร์แฟร์ จึงเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนขบวนการเมกเกอร์ (Maker Movement) นอกจากได้สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของเมกเกอร์ ที่ไม่ได้เป็นเพียงงานอดิเรกเหมือนเดิมอีกต่อไป ยังเป็นการส่งเสริมสังคมเมกเกอร์ให้มีความแข็งแกร่ง นับเป็นการบ่มเพาะสตาร์ทอัพที่มีคุณภาพเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้สามารถเติบโตขึ้นอย่างมั่นคง”

Read more: สวทช. ผนึกกำลัง เชฟรอน และพันธมิตร จัดเมกเกอร์แฟร์ ปี 2 ต่อยอดความสำเร็จวัฒนธรรมแห่งการประดิษฐ์และสร้างสรรค์ วางรากฐานประเทศไทย 4.0

   

เช็คตำแหน่งรถเมล์ได้ที่ Traffy Transit

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

สิ้นสุดการรอคอย เช็คตำแหน่งรถเมล์ได้ที่ Traffy Transit == https://transit.traffy.in.th/ (ดูบนมือถือได้)

ทีม Traffy ของ Nectec Nstda พัฒนาขึ้น สำหรับให้ผู้โดยสารติดตามตำแหน่งรถประจำทาง 6 สาย 73ก 156 178 191 36ก และสาย 8  

https://its.nectec.or.th/traffybus/

 

Read more: เช็คตำแหน่งรถเมล์ได้ที่ Traffy Transit

   

สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการ ร่วมสัมมนาฟรี 2 หลักสูตร

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 20 January 2017 15:46

สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการ ร่วมสัมมนาฟรี 2 หลักสูตร
การสร้างแบรนด์ธุรกิจอีโค่ และการพัฒนาดิจิทัลสนับสนุนโรงงานอัจฉริยะ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรม ITAP ขอเชิญผู้ประกอบการทุกสาขาอุตสาหกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมสัมมนา 2 หลักสูตร ได้แก่ “ECO LABEL, Marketing and Branding Trend for SME 4.0 เสริฟกลยุทธ์การตลาดและสร้างแบรนด์ธุรกิจอีโค่ : เพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจยุคใหม่” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.00 น. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการสร้างแบรนด์ 4.0 และแบรนด์ธุรกิจด้วยฉลากสิ่งแวดล้อม
และอีกหลักสูตรนึง “การพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาวิธีการทำงานเชิงดิจิทัลสนับสนุนการสร้างโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)” ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.00 น. เพื่อเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการกระบวนการผลิตสมัยใหม่สนับสนุนแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 และพัฒนาวิธีการทำงานเชิงดิจิทัล และรู้จักโปรแกรมการจัดสมดุลสายการผลิต

ทั้ง 2 หลักสูตรสัมมนาที่โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย หมดเขตรับสมัคร 8 กุมภาพันธ์ ศกนี้
 ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.nstda.or.th/ECO_LABEL และ www.nstda.or.th/Smart_Factory
หรือส่งแบบลงทะเบียนทางอีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
โทรสาร 0 2564 7082
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2564 7000 ต่อ 130

alt Download brochure [518 KB]

.

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 1
น้อยมากที่สุด 
   

Page 1 of 117

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป