MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน


In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

สวทช. จับมือสถานฑูตญี่ปุ่น ส่งฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ JENESYS 2016 ตะลุยแดนญี่ปุ่นเรียนรู้วัฒนธรรม เสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 21 October 2016 14:03

(21 ต.ค. 59) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศแก่น้องๆ ฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 23 คนจากทั่วประเทศ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศอาเซียนหรือ JENESYS 2016 จำนวน 8 วัน ระหว่างวันที่ 1 - 8 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงโตเกียว และจังหวัดคานางาวะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น พร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนายชิโร่ เทราชิมา (Mr. Shiro Terashima) เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี

alt

ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า “สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2016 ในหัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1st Batch : Science and Technology Program) ระหว่างวันที่ 1 - 8 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงโตเกียว และจังหวัดคานางาวะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสิ้นจำนวน 23 คนจากทั่วประเทศ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางและเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด โครงการนี้เยาวชนจะได้ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของญี่ปุ่นด้วยการพักอาศัยกับชาวญี่ปุ่นแบบโฮมสเตย์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างไทย ญี่ปุ่น และกลุ่มอาเซียน ตลอดจนได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำด้วย”

Read more: สวทช. จับมือสถานฑูตญี่ปุ่น ส่งฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ JENESYS 2016 ตะลุยแดนญี่ปุ่นเรียนรู้วัฒนธรรม เสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 1
น้อยมากที่สุด 
   

สวทช.-ประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมทำบุญสัตตมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 21 October 2016 13:19

วันที่ 20 ตุลาคม 2559: ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคตครบ 7 วัน หรือ เรียกว่า ‘สัตตมวาร’ ซึ่งเป็นประเพณีตามความเชื่อของพระพุทธศาสนา พร้อมทำบุญตักบาตรด้วยการถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป โดยมีผู้บริหาร พนักงาน สวทช. และประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย พร้อมใจกันร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 

alt

Read more: สวทช.-ประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมทำบุญสัตตมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล

   

ก.ล.ต. ร่วมกับ 7 หน่วยงานพันธมิตรจัดโครงการ“FinTech Challenge” ประกวดผลงานนวัตกรรมฟินเทค

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

(19 ต.ค. 59) ณ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. -สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ7 หน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์ C Asean และชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทยจัดโครงการ “FinTech Challenge”ร่วมส่งเสริมความรู้และการพัฒนาด้านฟินเทคเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจตลาดการเงิน การลงทุน และการประกันภัย พร้อมมีโอกาสแลกเปลี่ยน พบปะกับผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งจะนำไปสู่โอกาสให้เกิดบริการรูปแบบใหม่ๆ และส่งเสริมให้ผู้เล่นในตลาดเพิ่มมากขึ้น เกิดการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัย ชิงทุนกว่า 400,000 บาท เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการถึง 31 ตุลาคมนี้

alt

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “กระแสฟินเทคที่เข้ามาในขณะนี้ทำให้เห็นความตื่นตัวของภาคการเงิน ธุรกิจในตลาดทุน และประกันภัยอย่างหลากหลาย ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและประชาชน จึงได้จัดโครงการ FinTech Challenge ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรอีก 7 หน่วยงาน โดยมุ่งหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยจุดประกายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพร้อม รู้เท่าทัน และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนช่วยสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อนำไปสู่การปรับเกณฑ์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี”

Read more: ก.ล.ต. ร่วมกับ 7 หน่วยงานพันธมิตรจัดโครงการ“FinTech Challenge” ประกวดผลงานนวัตกรรมฟินเทค

   

คณะผู้บริหาร บุคลากร สวทช. และประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เข้าร่วมถวายความจงรักภักดี น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม และตั้งจิตอธิษฐานเพื่อส่งเสด็จในระหว่างพระราชพิธีเคลื่อนพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Sunday, 16 October 2016 15:52

คณะผู้บริหาร บุคลากร สวทช. และประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เข้าร่วมถวายความจงรักภักดี น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม และตั้งจิตอธิษฐานเพื่อส่งเสด็จในระหว่างพระราชพิธีเคลื่อนพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 14.15 น. ณ ห้องออดิทอเรียม สำนักงานกลาง สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

   

ขอเชิญร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Sunday, 16 October 2016 15:30

ขอเชิญร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ด้วยจิตรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ https://www.nstda.or.th/HMKingRama9/ หรือที่เว็บไซต์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://www.most.go.th

The Ministry of Science and Technology and the National Science and Technology Development Agency open an online expression of condolences on the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand for the general public at https://www.nstda.or.th/HMKingRama9/http://www.most.go.th

.

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 1
น้อยมากที่สุด 
   

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 14 October 2016 10:31

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๓๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต

Read more: ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต

   

Page 1 of 109

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป