MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน


In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

สวทช. เชิญผู้สนใจร่วมงานเสวนา “ZIKA ไวรัสร้าย ภัยเงียบสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์”

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

จากการแพร่ระบาดของไวรัสซิกา ไวรัสร้ายจากยุงที่มีเชื้อไวรัสซิกาเป็นพาหะนำโรคมาสู่คุณแม่ตั้งครรภ์ ซึ่งอาจจะส่งผลโดยตรงและเป็นอันตรายต่อระบบสมองของเด็กในครรภ์ สร้างความตื่นตระหนกและเป็นที่สนใจของผู้คนจำนวนมากรวมถึงหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ ด้วยเหตุนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดการเสวนาเรื่อง “ZIKA ไวรัสร้าย ภัยเงียบสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์” เพื่อให้ความรู้ในหลากหลายแง่มุมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสซิกา ประกอบด้วย นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสซิกา ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเรื่องผลของไวรัสซิกาที่มีต่อสมองของทารกในครรภ์ ผศ.ดร.ชรินทร์ โหมดชัง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในเรื่องแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สำหรับใช้พยากรณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และ นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล / หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ไบโอเทค สวทช. ในเรื่องการติดเชื้อไข้เลือดออก กระตุ้นการติดเชื้อไวรัสซิกาได้หรือไม่

alt

งานเสวนาเรื่อง “ZIKA ไวรัสร้าย ภัยเงียบสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์” กำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและติดต่อสอบถามได้ที่ โปรแกรมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ สวทช. โทร. 0 2644 8150 ต่อ 81811, 81843 หรืออีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

   

สวทช. ขอเชิญผู้สนใจรับฟังบรรยายพิเศษ โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนากระบวนการอบแห้งขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ” วันที่ 15 ก.ย. นี้

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยขนาดใหญ่ ภายใต้ทุน “โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ” แก่โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการอบแห้งขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ ซึ่งมี ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ สังกัดคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหัวหน้าโครงการ โดยมีกำหนดระยะเวลาการสนับสนุน 5 ปี (ระยะเวลาดำเนินงานเริ่มต้นปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2558)

alt

บัดนี้ โครงการวิจัยดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้วและมีผลงานที่น่าสนใจ ได้แก่ การพัฒนาขนมขบเคี้ยวไร้น้ำมัน การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวนึ่งและการเพิ่มมูลค่าข้าว การศึกษาสมบัติของฟิล์มบริโภคได้เชิงหน้าที่จากไคโตซาน การอบแห้งผลไม้โดยใช้ไมโครเวฟภายใต้ความดันสุญญากาศ และการพัฒนาเครื่องอบแห้งภายใต้สนามไฟฟ้า  สวทช. จึงจัดให้มีการบรรยายพิเศษ โดย ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และคณะผู้วิจัย ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนากระบวนการอบแห้งขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ” เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานแก่บุคลากรผู้สนใจ ได้รับฟังการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำผลงานวิจัยไปวิจัยต่อยอดหรือการนำไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคาร สวทช. โยธี ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 

รับจำนวนจำกัด 70 ท่าน ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับเข้าร่วมฟังบรรยาย ลงทะเบียนและติดต่อสอบถามได้ที่ ฝายเลขานุการโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ สวทช. โทร. 0 2644 8150 ต่อ 81832, 81833, 81834 หรืออีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

   

กระทรวงวิทย์ สวทช. ผนึกกำลัง ม.ธรรมศาสตร์หนุนจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลอง มธ.-สวทช.รองรับงานวิจัยด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพไทย

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 25 August 2016 09:36

22 ส.ค. 59 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร สวทช. โยธี - ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลอง มธ.-สวทช. (TU-NSTDA Animal Facility) ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร การยกระดับคุณภาพสินค้าไทย รวมไปถึงการร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร รวมถึงเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) ตามแนวทางขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (S Curve) และประเทศไทย 4.0 โดยเฉพาะในกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness and Bio-Medicine) เพื่อให้การใช้สัตว์ทดลองสามารถรองรับงานวิจัยในด้านดังกล่าวได้มาตรฐานในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง

alt

Read more: กระทรวงวิทย์ สวทช. ผนึกกำลัง ม.ธรรมศาสตร์หนุนจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลอง มธ.-สวทช.รองรับงานวิจัยด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพไทย

   

“ซอฟต์แวร์ ปาร์ค” จับมือ “สามารถ กรุ๊ป” เฟ้น “10 เจ้าของไอเดีย” สู่ “เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี”

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท 22 - เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ ซอฟต์แวร์ ปาร์ค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันจัดเวทีนำเสนอผลงาน ในโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ประจำปี 2559 เพื่อสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่โดยการต่อยอดความคิดให้กับผลงานที่มีความพร้อม มีแนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาด เพื่อผลักดันสู่ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จับต้องได้และเป็นรูปธรรม โดยมีผู้ประกอบการ เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานเป็นจำนวนมาก

 alt

นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ ซอฟต์แวร์ ปาร์ค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นการแสดงผลงานเทคโนโลยีและแผนธุรกิจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยนำความรู้ที่เป็นหัวใจของการทำธุรกิจและประสบการณ์ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมในโครงการ ผ่านกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (สวทช.) 

Read more: “ซอฟต์แวร์ ปาร์ค” จับมือ “สามารถ กรุ๊ป” เฟ้น “10 เจ้าของไอเดีย” สู่ “เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี”

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 1
น้อยมากที่สุด 
   

ก.วิทย์ - สวทช. จับมือ อักษร จุฬาฯ สานต่อโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯหวังประชาคมจุฬาฯ และสังคม ใช้สารสนเทศเพิ่มพูนความรู้เป็นประโยชน์กว้างขวางแก่วงการศึกษาไทย

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 19 August 2016 11:35

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ความร่วมมือการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการดำเนินงานโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ

alt

​นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ว่า ตลอดระยะเวลากว่ายี่สิบปีที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริให้กับกลุ่มหน่วยงานต่างๆ ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาจัดระบบการศึกษาในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ในการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทรงเป็นองค์ประธานกรรมการโครงการฯ ด้วยพระองค์เอง หนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการภายใต้โครงการฯ คือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่อยู่ในชนบทที่ห่างไกล ที่มักจะประสบกับปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน รวมถึงผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ อาทิ ผู้พิการ ผู้ต้องขัง เด็กป่วยในโรงพยาบาล ฯลฯ โดยตัวอย่างของโครงการที่ได้ดำเนินการและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี คือ โครงการระบบการศึกษาทางไกลที่มีชื่อเรียกว่า eDLTV ซึ่งทำให้เด็กในชนบทห่างไกลหรือเด็กที่เรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนครู หรือครูจบการศึกษาไม่ตรงกับรายวิชาที่สอน ได้มีโอกาสเรียนผ่านจอทีวีหรือจอคอมพิวเตอร์ ระบบนี้มีผู้ใช้งานอย่างแพร่หลายถึงประมาณปีละ ๒ ล้านครั้ง และเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ สวทช. จึงได้จัดทำโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสดังกล่าวเสนอต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ผ่านหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา ซึ่งฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช. พิจารณาเห็นว่าโครงระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรตินี้ จะเป็นประโยชน์ต่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของทุกระดับ ทั้งการเรียนในระบบ การเรียนนอกระบบ และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

Read more: ก.วิทย์ - สวทช. จับมือ อักษร จุฬาฯ สานต่อโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯหวังประชาคมจุฬาฯ และสังคม ใช้สารสนเทศเพิ่มพูนความรู้เป็นประโยชน์กว้างขวางแก่วงการศึกษาไทย

   

อย. จับมือ สวทช. ลงนาม MOU ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ไทยเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจ รับ AEC

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข : อย. เดินหน้าบูรณาการจับมือ สวทช. รุดสนองนโยบายรัฐ ลงนาม MOU ทำข้อตกลงร่วมมือกันด้านการวิจัยพัฒนา การประเมินสมรรถนะการทำงาน ความปลอดภัย และการตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสักขีพยาน

alt

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวต่อสื่อมวลชนในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนา การประเมินสมรรถนะการทำงาน ความปลอดภัย และการตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตหรือนำเข้ามาในประเทศไทยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ส่วนราชการมีการทำงานแบบบูรณาการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตามแนวทางสานพลังประชารัฐของรัฐบาล ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับที่กระทรวงสาธารณสุขให้ อย. ทบทวนยุทธศาสตร์ในอนาคตให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดย อย. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จึงได้ร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการวิจัยพัฒนา เพื่อรองรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ASEAN Agreement on Medical Device Directive : AMDD) ซึ่งประเทศไทยจะต้องมีการควบคุมกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์อย่างเข้มงวดตามระดับความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย

Read more: อย. จับมือ สวทช. ลงนาม MOU ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ไทยเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจ รับ AEC

   

Page 1 of 102

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป