MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

nac2014

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จนาโนเทค ทรงถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนด้วยพระองค์เอง

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 30 May 2014 10:45

วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อทรงงานในห้องปฏิบัติการนาโนเทคโนโลยี ในการถ่ายภาพในขนาดนาโนเมตร ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด


เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เฝ้าฯ รับเสด็จ

Read more: สมเด็จพระเทพฯ เสด็จนาโนเทค ทรงถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนด้วยพระองค์เอง

   

สวทช. ยกพลคนวิทย์ ฯ ส่งมอบงานวิจัยเพื่อชุมชน สร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรแนวใหม่ฯ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 28 July 2014 15:18

สวทช. ยกพลคนวิทย์ ฯ ส่งมอบงานวิจัยเพื่อชุมชน สร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรแนวใหม่ พร้อมติดตั้งเครื่องสีข้าว และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างรายได้ และพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน นำร่อง รร.ราชประชานุเคราะห์ 46 แห่งแรก จ.ชัยนาท


alt


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดตัวโครงการ “รวมใจ พลังวิทย์ จิตอาสา” ครั้งที่ 1 ส่งมอบผลงานวิจัยและพัฒนาที่เป็นรูปธรรม และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเด็กๆ และชุมชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเพื่อสร้างสังคมพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน สร้างศูนย์กลางการเรียนรู้โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำไปสู่การพัฒนาชุมชนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของจังหวัดและแบ่งปันองค์ความรู้ให้ชุมชนอื่นๆ โดยรอบภูมิภาค โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน
 

alt  alt


ดร.ชฏามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า สวทช. มีประสบการณ์ในการทำงานกับเด็ก เยาวชน และชุมชนในชนบทห่างไกล ตชด. เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งได้นำความรู้จากการทำงานกับเด็ก เยาวชนนี้ มาประกอบการคัดเลือกชุมชนสำหรับการจัด “โครงการรวมใจ พลังวิทย์ จิตอาสา” เป็นครั้งแรก และได้เลือกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 อำเภอเมือง จ.ชัยนาท ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการความรับผิดชอบของโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยโรงเรียนให้การช่วยเหลือและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กในจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงเด็กที่อยู่ห่างไกลทางคมนาคม อาทิ จังหวัด อ่างทอง สิงห์บุรี อยุธยา นครสวรรค์ และอุทัยธานี ในระดับการศึกษาประถมถึงมัธยมศึกษา จำนวน 832 คน เห็นว่าโครงการฯ นี้ จะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับโรงเรียนและครอบครัวที่ยากจน เพื่อให้เด็กๆ มีการศึกษาและพัฒนาการที่ดีขึ้น

Read more: สวทช. ยกพลคนวิทย์ ฯ ส่งมอบงานวิจัยเพื่อชุมชน สร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรแนวใหม่ฯ

   

10 เทคโนโลยี ที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ : 2014

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Saturday, 19 July 2014 11:33

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผย “10 เทคโนโลยี ที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ” ในงาน IP INNOVATION AND TECHNOLOGY EXPO 2014

  • เทคโนโลยี RNAi therapy 
  • เทคโนโลยี DNA Robot 
  • Synthetic biology 
  • Smart Polymers
  • Lightweight Composites 
  • Sea Water Mining
  • OLED 
  • เทคโนโลยี LED 
  • Cognitive Computing
  • Big Data Analytic Platform

Read more: 10 เทคโนโลยี ที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ : 2014

   

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 15 July 2014 14:48

วัตถุประสงค์ของการให้ทุนคือเพื่อสนับสนุนอาจารย์ และ/หรือนักวิจัยที่กำลังค้นคว้าหรือมีโครงการในการค้นคว้างานที่เป็นรากฐาน  อันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย  โดยเฉพาะในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (โดยจะให้ความสำคัญกับชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร),  ฟิสิกส์, เคมี,  และวิศวกรรมศาสตร์  ยกเว้นคณิตศาสตร์และแพทยศาสตร์คลินิก ทั้งนี้ ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยที่มีประวัติความสำเร็จในผลงานเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงการนั้นๆ เป็นอย่างดี หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นที่ยอมรับในสาขานั้นๆ ในอนาคต 

 

หมดเขตรับสมัคร 15 ตุลาคม 2557
รายละเอียดหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มใบสมัครเงินทุนช่วยเหลือการวิจัย [Word], [ PDF]
 

   

โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิคส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 09 July 2014 14:22

โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิคส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้จัดให้นักเรียนในโครงการเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมแข่งขันรายการ หุ่นยนต์บังคับมือแบบพื้นฐาน Thailand Robofest Junior 2014 และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๔ และ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

alt

วันที่ ๑๔ และ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ สถาบันจัดการเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิคส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดให้นักเรียนในโครงการเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมแข่งขันรายการ หุ่นยนต์บังคับมือแบบพื้นฐาน Thailand Robofest Junior 2014 และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทางสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เป็นประจำทุกปี เพื่อฝึกการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน สร้างแรงบันดาลใจให้เรียนมีเป้าหมาย มีแรงจูงใจ ความตั้งใจ ความคิดสร้างสรรค์ และฝึกการช่วยเหลือกันเป็นทีมซึ่งผลปรากฏว่า จากการที่โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิคส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้จัดให้มีการอบรมและแข่งขันกันหุ่นยนต์ Beam เฉพาะระหว่างนักเรียนในโครงการฯ ในวันแรกวันที่ ๑๔ มิถุนายนนั้น สามารถทำผลงานในรายการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ได้อยู่ในระดับที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง โดยในการแข่งขันประเภท Beam  พื้นฐาน ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จังหวัดนครนายก จำนวน ๔ กลุ่ม สามารถคว้าทั้งรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ไปครองได้สำเร็จ รวมทั้งรับรางวัล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รองชนะเลิศอันดับ ๑  ในประเภทถ้วยรวมได้อีกด้วยพร้อมกันนี้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ยังจัดให้นักเรียนภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการทำโครงงานโปรแกรมมิ่งจำนวน ๖ ทีม จาก ๖ โรงเรียนในโครงการ ได้เข้าร่วมการนำเสนอและประกวดผลงานการสร้างสรรค์พัฒนาโครงงาน "Show & Share ผลงานสิ่งประดิษฐ์" ต่อหน้าคณะกรรมการและผู้เข้าชมงาน โดยโครงงานโรงเพาะเห็ดอัติโนมัติ จากโรงเรียนเชียงกลางปริยัติธรรม จังหวัดน่าน ได้รับรางวัลชนะเลิศไปครอง
แหล่งที่มา : โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้ส่งข่าว : พงษ์พัฒน์ เนือกขุนทด
ภาพ : พงษ์พัฒน์ เนือกขุนทด
โดยสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณนพพร ม่วงระย้า 08 664 4222 หรือ โทร. 0 2644 8150 ถึง 9
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

   

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ จัดอบรม การสร้างหนังสือดิจิทัล ในรูปแบบ eBook และ ePub และมอบระบบ eDLTV

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 09 July 2014 13:32

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างหนังสือดิจิทัล ในรูปแบบ eBook และ ePub” และมอบระบบ eDLTV ไปใช้ส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้ต้องขังของเรือนจำ/ทัณฑสถาน


alt

ทั้งนี้ โดย ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ และฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างหนังสือดิจิทัล ในรูปแบบ eBook และ ePub” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประสานงานโครงการฯ ของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ได้ขยายผลแก่ผู้ต้องขังให้สามารถสร้างหนังสือดิจิทัลในรูปแบบ eBook และ ePub ได้ ซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์/หนังสือดิจิทัลที่สามารถเปิดดูได้จากคอมพิวเตอร์ และ mobile device ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

   

Page 1 of 20

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป