MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

nac2014

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2014

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 25 August 2014 11:04

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2014 และพระราชทานรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ชนะการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษา

alt

Read more: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2014

   

วิดีทัศน์ พิธีเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทคประจำปี ๒๕๕๗ โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท.

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 19 September 2014 11:33

วิดีทัศน์ พิธีเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทคประจำปี ๒๕๕๗ โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗

   

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทคประจำปี ๒๕๕๗ (NECTECAnnual Conference & Exhibitions 2014)

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 18 September 2014 10:20

๑๗ ก.ย. ๒๕๕๗ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เนคเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทคประจำปี ๒๕๕๗ (NECTECAnnual Conference & Exhibitions 2014) ภายใต้แนวคิด“ตอบโจทย์ประเทศไทยงานวิจัยใช้ได้จริง”ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล

alt  alt


ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า "แนวคิดตอบโจทย์ประเทศไทยงานวิจัยใช้ได้จริงเป็นหัวข้อที่สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศไทยที่ต้องการปฏิรูปทั้งระบบการปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สำเร็จจะต้องไม่ละเลยปัญหาและปัจจัยหลายอย่างที่มีอยู่ในประเทศอย่างแรกต้องมีการส่งเสริมความเข้าใจเรื่องปัจจัยพื้นฐานและปัญหาต่างๆของประเทศจากนั้นควรมีการส่งเสริมหรือกระตุ้นความร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยมีเป้าหมายให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำไปสู่การพัฒนาประเทศซึ่งแนวคิด“ตอบโจทย์ประเทศไทยงานวิจัยใช้ได้จริง” นั้นสะท้อนให้เห็นถึงการบูรณาการปัจจัยพื้นฐานต่างๆและการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนเความสำคัญของงานวิจัยที่ดีและมีคุณภาพจะเป็นองค์ประกอบหลักที่สามารถนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีต่อยอดเพื่อช่วยผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้เพิ่มผลผลตทางการเกษตรและช่วยภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศซึ่งถือเป็นการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดการสร้างกำลังใจการสร้างแรงกระตุ้นให้กับประเทศชาติอันจะเป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วนด้วย”

Read more: งานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทคประจำปี ๒๕๕๗ (NECTECAnnual Conference & Exhibitions 2014)

   

วิดีทัศน์เนคเทค "ตอบโจทย์ประเทศไทย งานวิจัยใช้ได้จริง"

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 19 September 2014 11:25

รับชมผลงานการวิจัยที่นำไปใช้ได้จริงโดยนั­กวิจัยเนคเทค สวทช. ประกอบด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ เทคโนโลยีเพื่อชีวิต เทคโนโลยีรักษ์โลก และเทคโนโลยีแห่งอนาคต
(วิดีทัศน์พรีเซนเทชั่นในงานประชุมวิชาการ­และนิทรรศการเนคเทค ประจำปี 2557:- NECTEC ACE 2014 วันที่ 17 กันยายน ณ โรงแรมเดอะสุโกศล)

   

สวทช. ผนึกกำลังกับ N Health ต่อยอดงานวิจัยสู่การบริการ ที่เป็นเลิศ ฯ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 18 September 2014 10:03

สวทช. ผนึกกำลังกับ N Health ต่อยอดงานวิจัยสู่การบริการ ที่เป็นเลิศ ฯ หวังให้ไทยเป็นศูนย์กลางการ บริการด้านสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน

 

กรุงเทพฯ - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือ บริษัท  N Health ซึ่งเป็นบริษัทในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานสนับสนุน การบริการทางการแพทย์ โดยใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ บริษัท N Health กระตุ้น การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ วัสดุ และการบริการทางการแพทย์ ให้เกิดประสิทธิภาพ และผลักดันให้เกิดการใช้งานจริงกับโรงพยาบาลชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่าง ประเทศ เพื่อลดการนำเข้าและหวังให้ประเทศ ไทยเป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพ (Medical Hub) เพื่อรองรับการเติบโตในภูมิภาคอาเซียน

 

 alt  alt


ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า จากความร่วมมือกับ บริษัท N Health ในครั้งนี้ จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติ เนื่องจาก  N Health  เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนทางการแพทย์ และบริหารจัดการอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ และมีเครือข่ายธุรกิจกับโรงพยาบาลชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุมการให้บริการด้วยสาขากว่า 30 สาขาในประเทศไทย และสาขาต่างๆในประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และสิงคโปร์ มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักโลจิสติกส์ รวมถึงผู้บริหารที่มีประสบการณ์ที่พร้อมให้บริการครอบคลุมงานสนับสนุนบริการ และงานบริหารโรงพยาบาลด้านต่าง ๆ อาทิ  บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์  (Laboratory Services) บริการด้านวิศวกรรมทางการแพทย์ (Medical Engineering Services) บริการทำให้ปลอดเชื้อ (Infection Control) บริการสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงพยาบาล (Supply Chain Management) ซึ่งบริษัท N Health  มีศักยภาพสูงที่จะมาร่วมกันผลักดันสนับสนุนผลงานวิจัยด้านการแพทย์ ที่ สวทช. พัฒนาขึ้นไปสู่การใช้งานจริงเพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพงานสนับสนุนทางการแพทย์ ตลอดจนการนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้จริง  ซึ่งจะทำให้ประเทศสามารถลดงบประมาณจากการนำเข้าเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์จากต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง พร้อมสร้างศักยภาพการแข่งขัน นำประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพอาเซียน
 

Read more: สวทช. ผนึกกำลังกับ N Health ต่อยอดงานวิจัยสู่การบริการ ที่เป็นเลิศ ฯ

   

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. ชี้แจงนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 16 September 2014 13:31

(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. ชี้แจงนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. ชี้แจงนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท. - See more at: http://www.most.go.th/main/index.php/organization-news/3943-video-drpichet-durongkaveroj-minister-of-science-and-technology-policy-statement-of-the-board-of-management.html#sthash.QmB1Clyo.dpuf

แหล่งที่มา:

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 7000 ต่อ 71730, 71725, 71727, 71728.

 

   

Page 1 of 24

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป