MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

nac2014

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

10 เทคโนโลยี ที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ : 2014

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Saturday, 19 July 2014 11:33

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผย “10 เทคโนโลยี ที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ” ในงาน IP INNOVATION AND TECHNOLOGY EXPO 2014

  • เทคโนโลยี RNAi therapy 
  • เทคโนโลยี DNA Robot 
  • Synthetic biology 
  • Smart Polymers
  • Lightweight Composites 
  • Sea Water Mining
  • OLED 
  • เทคโนโลยี LED 
  • Cognitive Computing
  • Big Data Analytic Platform

Read more: 10 เทคโนโลยี ที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ : 2014

   

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จนาโนเทค ทรงถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนด้วยพระองค์เอง

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 30 May 2014 10:45

วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อทรงงานในห้องปฏิบัติการนาโนเทคโนโลยี ในการถ่ายภาพในขนาดนาโนเมตร ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด


เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เฝ้าฯ รับเสด็จ

Read more: สมเด็จพระเทพฯ เสด็จนาโนเทค ทรงถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนด้วยพระองค์เอง

   

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 15 July 2014 14:48

วัตถุประสงค์ของการให้ทุนคือเพื่อสนับสนุนอาจารย์ และ/หรือนักวิจัยที่กำลังค้นคว้าหรือมีโครงการในการค้นคว้างานที่เป็นรากฐาน  อันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย  โดยเฉพาะในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (โดยจะให้ความสำคัญกับชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร),  ฟิสิกส์, เคมี,  และวิศวกรรมศาสตร์  ยกเว้นคณิตศาสตร์และแพทยศาสตร์คลินิก ทั้งนี้ ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยที่มีประวัติความสำเร็จในผลงานเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงการนั้นๆ เป็นอย่างดี หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นที่ยอมรับในสาขานั้นๆ ในอนาคต 

 

หมดเขตรับสมัคร 15 ตุลาคม 2557
รายละเอียดหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มใบสมัครเงินทุนช่วยเหลือการวิจัย [Word], [ PDF]
 

   

โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิคส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 09 July 2014 14:22

โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิคส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้จัดให้นักเรียนในโครงการเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมแข่งขันรายการ หุ่นยนต์บังคับมือแบบพื้นฐาน Thailand Robofest Junior 2014 และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๔ และ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

alt

วันที่ ๑๔ และ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ สถาบันจัดการเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิคส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดให้นักเรียนในโครงการเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมแข่งขันรายการ หุ่นยนต์บังคับมือแบบพื้นฐาน Thailand Robofest Junior 2014 และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทางสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เป็นประจำทุกปี เพื่อฝึกการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน สร้างแรงบันดาลใจให้เรียนมีเป้าหมาย มีแรงจูงใจ ความตั้งใจ ความคิดสร้างสรรค์ และฝึกการช่วยเหลือกันเป็นทีมซึ่งผลปรากฏว่า จากการที่โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิคส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้จัดให้มีการอบรมและแข่งขันกันหุ่นยนต์ Beam เฉพาะระหว่างนักเรียนในโครงการฯ ในวันแรกวันที่ ๑๔ มิถุนายนนั้น สามารถทำผลงานในรายการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ได้อยู่ในระดับที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง โดยในการแข่งขันประเภท Beam  พื้นฐาน ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จังหวัดนครนายก จำนวน ๔ กลุ่ม สามารถคว้าทั้งรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ไปครองได้สำเร็จ รวมทั้งรับรางวัล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รองชนะเลิศอันดับ ๑  ในประเภทถ้วยรวมได้อีกด้วยพร้อมกันนี้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ยังจัดให้นักเรียนภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการทำโครงงานโปรแกรมมิ่งจำนวน ๖ ทีม จาก ๖ โรงเรียนในโครงการ ได้เข้าร่วมการนำเสนอและประกวดผลงานการสร้างสรรค์พัฒนาโครงงาน "Show & Share ผลงานสิ่งประดิษฐ์" ต่อหน้าคณะกรรมการและผู้เข้าชมงาน โดยโครงงานโรงเพาะเห็ดอัติโนมัติ จากโรงเรียนเชียงกลางปริยัติธรรม จังหวัดน่าน ได้รับรางวัลชนะเลิศไปครอง
แหล่งที่มา : โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้ส่งข่าว : พงษ์พัฒน์ เนือกขุนทด
ภาพ : พงษ์พัฒน์ เนือกขุนทด
โดยสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณนพพร ม่วงระย้า 08 664 4222 หรือ โทร. 0 2644 8150 ถึง 9
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

   

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ จัดอบรม การสร้างหนังสือดิจิทัล ในรูปแบบ eBook และ ePub และมอบระบบ eDLTV

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 09 July 2014 13:32

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างหนังสือดิจิทัล ในรูปแบบ eBook และ ePub” และมอบระบบ eDLTV ไปใช้ส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้ต้องขังของเรือนจำ/ทัณฑสถาน


alt

ทั้งนี้ โดย ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ และฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างหนังสือดิจิทัล ในรูปแบบ eBook และ ePub” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประสานงานโครงการฯ ของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ได้ขยายผลแก่ผู้ต้องขังให้สามารถสร้างหนังสือดิจิทัลในรูปแบบ eBook และ ePub ได้ ซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์/หนังสือดิจิทัลที่สามารถเปิดดูได้จากคอมพิวเตอร์ และ mobile device ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

   

พิธีลงนามการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาระหว่าง บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 08 July 2014 16:46

พิธีลงนามการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาระหว่าง บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Bangkok – Thaioil Public Company Limited recently entered into an agreement with the National Science and Technology Development Agency (NSTDA) to establish a research and development centre. Mr.Veerasak Kositpaisal (3rd from left ), Chief Executive Officer, Thaioil Public Company Limited signed the agreement together with Thaweesak Koanantakool (4th from right) Director of NSTDA in the presence of senior executives from the two organizations at the Innovation Complex 2, Tower C of the Thailand Science Park in Pathum Thani.

Read more: พิธีลงนามการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาระหว่าง บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

   

Page 1 of 20

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป