MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

nac2014

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2014

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 25 August 2014 11:04

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2014 และพระราชทานรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ชนะการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษา

alt

Read more: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2014

   

ก.วิทย์ / สวทช. ร่วมกับ กอ . รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า จัดอบรมครูวิทย์ ฯ คืนความสุขให้ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งหวังพัฒนาปรับการเรียนการสอนวิทย์ฯ ลงในพื้น

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 23 September 2014 14:12

ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เป็นประธาน ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค ๔ สน.) เปิด“ โครงการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์สำหรับพื้นที่สามจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ” ซึ่งภาครัฐได้ให้ความสำคัญของการเสริมสร้างศักยภาพของครูวิทยาศาสตร์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนำความรู้สื่อการเรียนการสอน ที่ทันสมัยกลับไปประยุกต์ใช้สอนให้กับนักเรียน 3 ชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช. ) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดอบรมโครงการดังกล่าว โดยมีครูผู้เข้าร่วมอบรมจาก 3 จังหวัดชายแดน 52 โรงเรียน ทั้งหมด 57 คน ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 กันยายน 2557 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

alt  alt

Read more: ก.วิทย์ / สวทช. ร่วมกับ กอ . รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า จัดอบรมครูวิทย์ ฯ คืนความสุขให้ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งหวังพัฒนาปรับการเรียนการสอนวิทย์ฯ ลงในพื้น

   

สวทช. แสดงความยินดีกับ เลขาธิการสภาพัฒน์ฯ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 23 September 2014 14:17

alt

22 ก.ย. 2557: ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการสำงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (สวทช.) แสดงความยินดีกับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงคมนาคม พร้อมทั้งได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าต่อไปด้วย

 

แหล่งที่มา : ผู้ส่งข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it วันที่ 23 กันยายน 2557

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสรินยา ( 081-988-6614 ) 02 564 7000 ต่อ 71730, 71725, 71727, 71728, ชัชวาลย์ ( 083 032-5145 )   

   

วิดีทัศน์ พิธีเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทคประจำปี ๒๕๕๗ โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท.

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 19 September 2014 11:33

วิดีทัศน์ พิธีเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทคประจำปี ๒๕๕๗ โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗

   

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทคประจำปี ๒๕๕๗ (NECTECAnnual Conference & Exhibitions 2014)

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 18 September 2014 10:20

๑๗ ก.ย. ๒๕๕๗ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เนคเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทคประจำปี ๒๕๕๗ (NECTECAnnual Conference & Exhibitions 2014) ภายใต้แนวคิด“ตอบโจทย์ประเทศไทยงานวิจัยใช้ได้จริง”ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล

alt  alt


ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า "แนวคิดตอบโจทย์ประเทศไทยงานวิจัยใช้ได้จริงเป็นหัวข้อที่สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศไทยที่ต้องการปฏิรูปทั้งระบบการปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สำเร็จจะต้องไม่ละเลยปัญหาและปัจจัยหลายอย่างที่มีอยู่ในประเทศอย่างแรกต้องมีการส่งเสริมความเข้าใจเรื่องปัจจัยพื้นฐานและปัญหาต่างๆของประเทศจากนั้นควรมีการส่งเสริมหรือกระตุ้นความร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยมีเป้าหมายให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำไปสู่การพัฒนาประเทศซึ่งแนวคิด“ตอบโจทย์ประเทศไทยงานวิจัยใช้ได้จริง” นั้นสะท้อนให้เห็นถึงการบูรณาการปัจจัยพื้นฐานต่างๆและการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนเความสำคัญของงานวิจัยที่ดีและมีคุณภาพจะเป็นองค์ประกอบหลักที่สามารถนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีต่อยอดเพื่อช่วยผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้เพิ่มผลผลตทางการเกษตรและช่วยภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศซึ่งถือเป็นการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดการสร้างกำลังใจการสร้างแรงกระตุ้นให้กับประเทศชาติอันจะเป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วนด้วย”

Read more: งานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทคประจำปี ๒๕๕๗ (NECTECAnnual Conference & Exhibitions 2014)

   

วิดีทัศน์เนคเทค "ตอบโจทย์ประเทศไทย งานวิจัยใช้ได้จริง"

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 19 September 2014 11:25

รับชมผลงานการวิจัยที่นำไปใช้ได้จริงโดยนั­กวิจัยเนคเทค สวทช. ประกอบด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ เทคโนโลยีเพื่อชีวิต เทคโนโลยีรักษ์โลก และเทคโนโลยีแห่งอนาคต
(วิดีทัศน์พรีเซนเทชั่นในงานประชุมวิชาการ­และนิทรรศการเนคเทค ประจำปี 2557:- NECTEC ACE 2014 วันที่ 17 กันยายน ณ โรงแรมเดอะสุโกศล)

   

Page 1 of 24

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป