MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

nac2014

สวทช

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) อนันต์ ลิลา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
Wednesday, 16 July 2014
...  ปลัด ศธ.กล่าวต่อว่า จากการหารือกับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) พบว่าได้สอบถามความคิดเห็นจากหลายฝ่าย อาทิ มหาวิทยาลัยต่างๆ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ...
Wednesday, 16 July 2014
... RDC 2014) จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ...
Thursday, 10 July 2014
... (สวทช.) เพื่อหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพิ่มความสะดวก รวดเร็วและแม่นยำ นางวันทนา ศรีรัตนศักดิ์ นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ กรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากที่กรมการข้าวได้ทำงานวิจัยโครงการต้นแบบการพยากรณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ...
Thursday, 10 July 2014
... สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นผู้แทนลงนาม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...
Thursday, 10 July 2014
สวทช. กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมแถลงจัดงาน IPITEx2014 สุดยอดนวัตกรรม เทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญา 9 ก.ค. 2557 ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รอง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำ ...
Thursday, 10 July 2014
นางกุลณี อิศดิศัย รองอธิบดี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ...
Thursday, 10 July 2014
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.3 เข้าร่วมโครงการ "มหาวิทยาลัยเด็ก มจธ." ครั้งที่ 1 ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...
Thursday, 10 July 2014
... ในขณะที่เมืองไทยยังไม่คุ้นเคยกับเรื่องนี้เลย เรื่องนี้จึงต้องมีการศึกษาเชิงนโยบายว่า เมืองไทยเราจะเตรียมความพร้อมในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีข้าวลูกผสมอย่างไร ซึ่งมีนักวิจัยจาก สวทช. คือ ดร.วัชริน ...
Wednesday, 09 July 2014
... ได้แก่ บริษัท เน็ทเดย์ จำกัด บริษัท ทีวีธันเดอร์ จำกัด บริษัท กันตนา จำกัด บริษัท สยาม เวลเลท จำกัด และบริษัท ทรู สปอต จำกัด โดยต้องผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ...
Wednesday, 09 July 2014
... ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคเหนือ และ TCDC จึงได้จัดโครงการ "สร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าสิ่งทอด้วยนาโน" ...
Wednesday, 09 July 2014
ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ...
Tuesday, 08 July 2014
... Complex 2, Tower C of the Thailand Science Park in Pathum Thani.   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้ส่งข่าว : สรินยา ...
Tuesday, 08 July 2014
วช :ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)เปิดเผยว่า วช.ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กรมการข้าว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ...
Friday, 04 July 2014
... ออสเตรีย, นอร์เวย์,  สวิตเซอร์ แลนด์, จีน ตอนนี้ สสวท.และ สวทช.ได้นำโครงการนี้มาในประเทศไทยแล้ว นะคะ ดิฉันจึงอยากเชิญชวนให้คุณเริ่ม โดยการเลือกหัวข้อที่น่าสนใจมาหนึ่งหัวข้อ และเริ่มสนทนากับครอบครัวในโต๊ะทานข้าวเย็นนี้เลยนะคะ ...
Friday, 04 July 2014
... และโรคภูมิแพ้ ที่ได้รับทุนวิจัย 20 ล้านบาทเป็นเวลา 5 ปี ในโครงการนักวิจัยแกนนำ (NSTDA  Chair Professor) ประจำปี 2556 จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ...
Friday, 04 July 2014
นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า mai ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) สมาคมไทย ผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน ...
Friday, 04 July 2014
กระบี่รุกส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวสร้างทีมพัฒนาเนื้อหาผ่านเว็บไซต์/ยกระดับอุตสาหกรรมด้วยไอที กระบี่ : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมโรงแรมกระบี่รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่ นายกฤช รังสิเสนา ณ ...
Friday, 04 July 2014
ด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การเพาะเลี้ยงกุ้งฝอยเพื่อการพึ่งพาตนเอง” ...
Thursday, 03 July 2014
... ไปด้วยกัน... :เฟ้นดาวเด่นไทย งาน "ไทย-ไชน่า อินเตอร์เนชั่นแนล โมบาย แอพพลิเคชั่น แอนด์ เกม คอนเฟอร์เรนซ์" จัดโดยสวทช.และพันธมิตรจากประเทศจีน "นายเหยา เหวิ่นเจ๋อ" รองประธาน  กลุ่มบริษัทอาวเวอร์ปาล์ม ...
Thursday, 03 July 2014
Page 5 of 8
Taxonomy by Zaragoza Online