MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน


สวทช

81. จดหมายข่าว สวทช. ฉบับที่ 15 ประจำเดือนมิถุนายน 2559
(ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว สวทช.)
NSTDA Newsletter จดหมายข่าว สวทช. ฉบับที่ 15 ประจำเดือนมิถุนายน 2559   หัวข้อข่าวในจดหมาย ไทย - เกาหลี เปิดความร่วมมือขับเคลื่อนนิคมนวัตกรรม ก.การคลัง จับมือ ก.วิทย์ ...
Monday, 06 June 2016
82. จดหมายข่าว สวทช. ปี 2 ฉ.3 - ปฏิทินกิจกรรม
(ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าวย่อย)
... (สวทช.) วันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2559 สถานที่จัด ห้องประชุม M-120 อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี วัตถุประสงค์   ทำให้ทราบถึงหลักการและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยการฉีดขึ้นรูป ...
Monday, 06 June 2016
... (องค์การมหาชน) (สวก.) ARDA AflaSensor Plus เป็นผลงานความร่วมมือระหว่างคณะนักวิจัยเนคเทค สวทช. ได้แก่ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ คุณวัฒณสิทธิ์ พิมเพา คุณอัศวพงษ์ ทรัพย์พัฒน์ คุณจันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์ คุณภาติยา ...
Monday, 06 June 2016
สวทช. ผนึกกำลัง กรมอุทยานแห่งชาติฯ ม.สงขลานครินทร์ และ จ.ตรัง ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟื้นฟู ปกป้อง และจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลหาดหยงหลำ และเกาะมุก อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ...
Friday, 03 June 2016
35 หน่วยงานสานพลังประชารัฐเปิดเมืองนวัตกรรมอาหาร​ กระทรวงวิทย์ฯ เร่งสปีดเต็มสูบเมืองนวัตกรรมอาหาร รวมพลังครั้งประวัติศาสตร์ ผนึก 9 หน่วยงานรัฐ 13 บริษัทเอกชน 12 มหาวิทยาลัย และ ...
Friday, 03 June 2016
ก.วิทย์ สวทช. และออโต้เดสก์ ร่วมกันขยายอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการผลิตดิจิทัลในประเทศไทย เน้นการนำระบบการออกแบบและซอฟต์แวร์ไปใช้ในวงกว้าง​ กรุงเทพฯ, 25 พฤษภาคม 2559 - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
Friday, 03 June 2016
สวทช. ร่วมกับ สภาหอการค้าฯ เปิดตัวผลสำเร็จ 17 เอสเอ็มอีผักและผลไม้ไทย พร้อมแข่งขันในตลาดเออีซีด้วย ThaiGAP ในงาน THAIFEX2016​ งาน THAIFEX 2016 อิมแพ็ค เมืองทองธานี - ...
Friday, 03 June 2016
ไบโอเทค สวทช. เปิดตัวผู้อำนวยการคนใหม่ หวังผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตรวิจัย ต่อยอดงานวิจัย ก้าวต่อไปอย่างบูรณาการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ...
Friday, 03 June 2016
... สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา” ร่วมกับ การยางแห่งประเทศไทย ...
Friday, 03 June 2016
... จำกัด และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ผนึกกำลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ...
Friday, 03 June 2016
... สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดแถลงข่าว “สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกิจการเงินร่วมลงทุนและผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจเทคโนโลยี” ...
Friday, 03 June 2016
... (สวทช.) โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “รัฐบาลสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ...
Friday, 03 June 2016
(3 มิถุนายน 2559) ณ สำนักงานกลาง กฟผ. บางกรวย นนทบุรี - ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ส่งมอบต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้า จากการดัดแปลงรถยนต์ใช้แล้ว ...
Friday, 03 June 2016
94. รายงานประจำปี 2558
(แผนการดำเนินงาน/รายงานประจำปี สวทช.)
  สวทช. ดำเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ ๕ (ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) โดยสาระสำคัญ คือ การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น ...
Friday, 03 June 2016
2 มิถุนายน 2559 : โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เล็งเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างกำลังบุคลากรด้านงานวิจัย ...
Thursday, 02 June 2016
ประกาศขยายระยะเวลาเปิดรับสมัคร โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ (พ.ศ. 2552-2559) จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559   สำนัก งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างกำลังคน ...
Wednesday, 01 June 2016
... (สวทช.) โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 81874 / 81815 email: sawitree.piromkit@nstda.or.th / renuka@nstda.or.th  ...
Saturday, 28 May 2016
ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) โดยอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ...
Friday, 27 May 2016
99. 35 หน่วยงานสานพลังประชารัฐเปิดเมืองนวัตกรรมอาหาร
(ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประชาสัมพันธ์)
... ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ...
Friday, 27 May 2016
กระทรวงวิทย์ สวทช. และ ออโต้เดสก์ร่วมกันขยายอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการผลิตดิจิทัลในประเทศไทยเน้นการนำระบบการออกแบบและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการงานร่วมกันของออโต้เดสก์ไปใช้ในวงกว้างครอบคลุมทั้งอุตสาหรรม ...
Thursday, 26 May 2016
Page 5 of 8
Taxonomy by Zaragoza Online