MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

สวทช

เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายฯ จัดการประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ MSAT-9 เพื่อแลกเปลี่ยนและร่วมมือด้านงานวิจัยเทคโนโลยีวัสดุ​ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ...
Friday, 06 January 2017
ก.วิทย์ฯ สวทช. อพวช. ร่วมจัดประชุม “เครือข่ายนักวิจัยรุ่นใหม่”​ ครั้งแรกในเอเชีย   15 ธันวาคม 59 ณ อาคารจามจุรีสแควร์ - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ...
Friday, 06 January 2017
สวทช., สมอ. สถานทูตญี่ปุ่น, Tokyo Tech, ITS Thailand ร่วมจัดงาน ITS Symposium​ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านมาตรฐานการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ หวังสร้างประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาของประเทศ  ...
Friday, 06 January 2017
(6 มกราคม 2560) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศแก่น้องๆ ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน ...
Friday, 06 January 2017
... โดยผลงานนี้เป็นการร่วมวิจัยของคณะนักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ และคุณพิษณุ ปิ่นมณี จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ ...
Friday, 06 January 2017
30 ธันวาคม 2559: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ส่งมอบความสุขปีใหม่ด้วยแอปพลิเคชัน ...
Friday, 30 December 2016
30 ธันวาคม 2559: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส่งมอบความสุขด้วยแอปพลิเคชัน SafeMate ...
Friday, 30 December 2016
(28 ธันวาคม 2559) ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดแถลงข่าวประกาศผลผู้ได้รับทุนนักวิจัยแกนนำประจำปี 2559 ...
Wednesday, 28 December 2016
... (สวทช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร สวทช. และบุคลากรจากประชาคมวิจัยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เข้าร่วมวิ่งภายในงาน “เดิน-วิ่ง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ...
Tuesday, 27 December 2016
... อ.สูงเม่น จ.แพร่ ที่เป็นศูนย์สาธิตการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยมีการจัดแสดงผลงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ที่ได้นำเอาอัตลักษณ์การทำไม้ของจังหวัดแพร่ ...
Tuesday, 27 December 2016
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสัมมนา “NANOVATION นวัตกรรมเพื่อธุรกิจสิ่งทอไทย” ร่วมกับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ...
Tuesday, 27 December 2016
ทีมวิจัย เนคเทค สวทช. พัฒนาแอปพลิเคชัน “มุมแม่”เป็นแอปพลิเคชันบันทึกประวัติ และสถิติการให้นมแม่ พร้อมทั้งยังเป็นตัวช่วยหาห้องให้นม เมื่อต้องออกไปยังสถานที่ต่างๆ บนสมาร์ตโฟน โดยคุณแม่สามารถใช้แอปพลิเคชัน ...
Tuesday, 27 December 2016
... ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 นั้น ประเทศต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-driven) ...
Thursday, 22 December 2016
นักวิจัย สวทช. ร่วมกับ บริษัท ที-เน็ต จำกัด ได้พัฒนาเทคโนโลยี ทีเน็ต บ๊อกซ์ เพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือก โดยที่ผ่านมา ผู้เข้าสอบใช้วิธีการดัดแปลงโทรศัพท์เคลื่อนที่ รีโมตคอนโทรล หรือสร้างอุปกรณ์พิเศษ ...
Thursday, 22 December 2016
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ ได้แก่ สมาคมวิจัยวัสดุ ชมรมทันตชีววัสดุแห่งประเทศไทย สมาคมการกัดกร่อนโลหะและวัสดุไทย และสมาคมการสึกหรอและการหล่อลื่นไทย ...
Wednesday, 21 December 2016
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครผู้รับทุนในโครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship Program 2017) เพื่อสนับสนุนผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ...
Tuesday, 20 December 2016
NSTDA Newsletter จดหมายข่าว สวทช. ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 (ฉบับที่ 21)   หัวข้อข่าวในจดหมาย ​ไอแทป สวทช. นำผู้ประกอบการ โชว์นวัตกรรม “สร้างสุข ที่ปลายทาง” ...
Tuesday, 20 December 2016
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. ร่วมกับสถาบันค้นคว้า และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนากระบวนการผลิตผงไฮโดรเจล ...
Tuesday, 20 December 2016
... (สวทช.) มุ่งหวังให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดกิจกรรม “แรงบันดาลใจสู่เส้นทางอาชีพนักวิทยาศาสตร์”เพื่อเปิดรับสมัครครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ...
Monday, 19 December 2016
กลุ่มสตาร์ทอัพไทย กวาดรางวัลการประกวดนวัตกรรมที่กรุงโซล   สวทช. และ สสว. นำผู้ประกอบการกลุ่มสตาร์ทอัพไทย 18 บริษัท เข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับสากล ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ...
Monday, 19 December 2016
Page 5 of 8
Taxonomy by Zaragoza Online