MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

สวทช

  ไม่ว่าจะคุ้นหูหรือไม่คุ้นเลยกับชื่อของ "สีศิลปากรประดิษฐ์" และ "วิจิตรรงค์" อันเป็นนามพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แต่หากได้รับรู้ถึงเรื่องราวความเป็นมากว่าหนึ่งทศวรรษของสีศิลปะฝีมือการคิดค้นของคนไทย ...
Tuesday, 02 December 2014
... เอสเอ็มอีแบงก์ (ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย) และ สวทช. (สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) ทั้งเงินทุน ตลาด และเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์" นงนุช ระบุ เมื่อปรับแนวคิดดังกล่าว ...
Tuesday, 02 December 2014
หากใครควบคุมและผูกขาดเมล็ดพันธุ์ได้ นั่นหมายถึงการควบคุมระบบเกษตรและอาหารของประเทศและของโลกเอาไว้ในมือของตน   "วิทยาศาสตร์" ได้กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันจีเอ็มโอให้กลายเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางนโยบาย ...
Monday, 01 December 2014
เมื่อวันที่  28 พ.ย. 57 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จัดสัมมนา “ รู้จักอีโบลา เข้าใจวิธีจัดการ มีส่วนช่วยประเทศ ” โดยมีวิทยากร นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผอ.สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ...
Monday, 01 December 2014
...  กลางเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดโครงการ "พัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชน ข้าวอินทรีย์" จ.ยโสธร ไฮไลท์หนึ่งคือ ...
Monday, 01 December 2014
... ระบบรถสาธารณะจะมีเพิ่มขึ้น คนหันมาเดินเท้าและใช้รถจักรยาน ลดการใช้รถส่วนตัว นายนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ...
Monday, 01 December 2014
... (สวทช.) ภาคเหนือ หน่วยวิจัยได้วางแผนพัฒนาการปลูกข้าวก่ำอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว เริ่มตั้งแต่การปลูกปอเทืองเพื่อปรับสภาพดินปลูกในเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2551 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ...
Monday, 01 December 2014
... (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คือหนึ่งในทีมนักวิทยาศาสตร์ไทยที่ทุ่มเทศึกษาวิจัยแกรฟีนมาอย่างต่อเนื่อง และประสบความสำเร็จสังเคราะห์และเตรียมหมึกนำไฟฟ้าด้วยวัสดุแกรฟีนได้เป็นทีมแรกของโลก ...
Monday, 01 December 2014
... ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยโพลิเมอร์ และทีมวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค/สวทช.) ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิจัยและพัฒนาถุงบรรจุภัณฑ์รักษาความสดของลำไย ...
Monday, 01 December 2014
เมื่อต้นเดือน "แม่ทองต่อ" ได้แนะนำให้รู้จักการจัดสวนแนวตั้งด้วยบล็อกปลูกต้นไม้ ผลงานของทีมวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลเกษตรศาสตร์   มาวันนี้จะขอแนะนำสวนแนวตั้งตอบโจทย์คนเมืองในอีกรูปแบบเป็นนวัตกรรมใหม่ของ ...
Friday, 28 November 2014
ตะขาบม่วง, ยาต้านมาลาเรีย หรือว่าที่นักบินอวกาศหญิงไทยคนแรก ฯลฯ ข่าวไหนจะเป็น 1 ใน 10 ข่าวเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป ...
Friday, 28 November 2014
...  สำหรับการเสนอจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุที่ผ่านมา ได้มีการหารือและทำร่างการจัดตั้งสถาบันฯ มาแล้วประมาณ 4 ครั้ง โดยวางรูปแบบองค์กรเป็นองค์กรมหาชนอิสระ แยกออกจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ...
Friday, 28 November 2014
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดเวทีเสวนาคุยกัน...ฉันท์วิทย์ “ไขปริศนา..ฟ้าผ่า ...
Wednesday, 26 November 2014
... ร่วมกับ มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)   ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 6 นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นประจำปี ...
Wednesday, 26 November 2014
... และศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 2-8 ส.ค.2558 ทั้งนี้ ในวันที่ 3 ส.ค.2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ...
Tuesday, 25 November 2014
นายสัตวแพทย์ ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และการทดสอบโรค การป้องกันโรคในสถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาด้านโคเนื้อพันธุ์ขาวลำพูน ...
Tuesday, 25 November 2014
  ท่ามกลางวิกฤตินักศึกษาที่จะเข้าเรียนด้านการเกษตรในระดับอุดมศึกษา ที่แทบทุกสถาบันการศึกษามีผู้สมัครเรียนน้อยกว่าที่แต่ละสถาบันต้องการ เนื่องจากเด็กยังมีทัศนคติเดิมๆ เรียนแล้วหางานยากและเหน็ดเหนื่อย ...
Monday, 24 November 2014
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า สวทช. ให้ความสำคัญและเล็งเห็นศักยภาพของอุตสาหกรรมข้าว โดยร่วมกับกรมการข้าวและหน่วยงานต่างๆ ...
Monday, 24 November 2014
"ไส้กรอก" อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ที่หลายคนโปรดปราน ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถรับประทานเล่นก็ได้ หรือนำไปปรุงเป็นอาหารประเภทต่างๆ ก็อร่อยไม่แพ้กัน นอกจากนั้นไส้กรอกยังถือเป็นอาหารประจำท้องถิ่นในหลายประเทศ ...
Monday, 24 November 2014
... (สวทช.) นายทรงศัก สายเชื้อ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ และดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มาร่วมเสวนา ส่วนภาคบ่าย เป็นการประชุมกลุ่มระดมความคิดเห็นแยกตามสาขา ...
Monday, 24 November 2014
Page 5 of 8
Taxonomy by Zaragoza Online