MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน


สวทช

ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมนำเสนอกิจกรรมและโครงการสนับสนุนภาคเอกชน ในงาน Smart SME Expo 2016 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ...
Friday, 01 July 2016
กรุงเทพฯ: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จัดงานแถลงข่าว “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ...
Thursday, 30 June 2016
ณ หอประชุมสถาบันเอไอที  : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ได้จัดแถลงข่าว “พิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการในการสนับสนุนบุคลากร ...
Wednesday, 29 June 2016
84. จดหมายข่าว สวทช. ปี 2 ฉ.4 - ปฏิทินกิจกรรม
(ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าวย่อย)
      การอบรมหลักสูตร “การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ” สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร “การสร้าง Infographic ...
Monday, 27 June 2016
“Active PAKTM ถุงหายใจได้” เทคโนโลยีจากมันสมองคนไทย นักวิจัย สวทช. วิจัยและพัฒนา “ถุงหายใจได้” เพื่อเก็บรักษา ผัก ผลไม้ ให้มีอายุยืนยาวขึ้นเฉลี่ย 7-8 ...
Monday, 27 June 2016
  ITAP สวทช. ร่วมกับ มจธ. นำ 4 ผู้ประกอบการนำเสนอนวัตกรรม เฟอร์นิเจอร์เพื่อผู้สูงอายุในงาน Healthcare 2016   ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
Monday, 27 June 2016
สวทช. รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานผู้ใช้เสื้อผ้าลดโลกร้อน CoolMode   17 มิ.ย. 59 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
Monday, 27 June 2016
สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สวทช. เผยผลสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารปี 59 ตลาดยังสดใส โต 11.5% ผลพวงจาก 4G และดิจิทัลอีโคโนมี 15 มิ.ย. 59 กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง ...
Monday, 27 June 2016
กรมการข้าว ร่วมกับ สวทช.เปิดหมู่บ้านส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง   13 มิถุนายน 2559 : กรมการข้าว ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
Monday, 27 June 2016
ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...
Monday, 27 June 2016
สวทช. - สสส. และภาคีเครือข่าย หนุนเวที “นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม 4 ทีม คว้าทุนกว่าครึ่งล้าน! ต่อยอดนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาสังคม 9 มิถุนายน 2559: ที่ห้องประชุมสังเวียน ...
Monday, 27 June 2016
สวทช. ก.วิทย์ ร่วมกับ STS Forum และ JETRO จัดงานสัมมนาระดับภูมิภาค “ASEAN – Japan Workshop in Thailand : Innovation, Science, and Technology for Sustainable Development” ...
Monday, 27 June 2016
สวทช. มอบต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง แก่ กฟผ. เพื่อพัฒนาต่อยอดยานยนต์ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3 มิถุนายน 2559 ณ สำนักงานกลาง กฟผ. บางกรวย นนทบุรี - ดร.ทวีศักดิ์ ...
Monday, 27 June 2016
... ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิว­เตอร์แห่งชาติ  (เนคเทค) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโล­ยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมพัฒนาระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจั­ดการเชิงรุกออนไลน์ ...
Thursday, 23 June 2016
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการ TAIST-Tokyo Tech ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ...
Tuesday, 21 June 2016
ผู้ประกอบการในโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ หรือ Success ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้แก่ ดร.กีรวิทย์ ...
Tuesday, 21 June 2016
ณ อาคารเอสเอ็มอีแบงค์ กรุงเทพฯ - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ ASEIC ประเทศเกาหลีใต้ จัดสัมมนาเรื่อง “สร้างความต่าง ...
Monday, 20 June 2016
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) นำ 4 ผู้ประกอบการในโครงการ ...
Friday, 17 June 2016
(17 มิ.ย. 59)ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยนางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. รับมอบเกียรติบัตร CoolMode (คูลโหมด) ...
Friday, 17 June 2016
15 มิถุนายน 2559 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดให้มีการเสวนาภายใต้หัวข้อ “ผู้ประกอบการไทยพร้อมหรือไม่ ในยุคการเปลี่ยนสู่ดิจิทัล” ในงานแถลงข่าวผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารปี ...
Friday, 17 June 2016
Page 5 of 8
Taxonomy by Zaragoza Online