MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

สวทช

  โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal) ประจำปี 2559  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ...
Tuesday, 26 January 2016
82. เฟ้นหาสุดยอดไอเดียเยาวชนไทยส่งไปทดลองในอวกาศ
(ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประชาสัมพันธ์)
สวทช. และ สทอภ. ร่วมกับ แจ็กซ่า เฟ้นหาสุดยอดไอเดียเด็กไทยส่งให้มนุษย์อวกาศทำการทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงบนสถานีอวกาศนานาชาติ พร้อมชวนบินลัดฟ้าชมการทดลองถ่ายทอดสดที่ศูนย์อวกาศในญี่ปุ่น หมดเขตรับใบสมัคร ...
Monday, 25 January 2016
(21 มกราคม 2559) ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในโครงการ “การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง” ...
Friday, 22 January 2016
84. รายงานการเดินทางต่างประเทศ (สวทช.)
(พรบ. ข้อมูลข่าวสาร/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
สรุปรายงานเดินทางต่างประเทศ ของพว. (สวทช.)   ประจำปี  2558 -  มีนาคม -  เมษายน -  พฤษภาคม -  กรกฎาคม -  สิงหาคม   ...
Thursday, 21 January 2016
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัดให้การสนับสนุน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) สถาบันคีนันแห่งเอเซีย และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ...
Wednesday, 20 January 2016
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ธุรกิจเทคโนโลยี ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้เริ่มต้นธุรกิจและทายาทธุรกิจด้านเทคโนโลยี ...
Wednesday, 20 January 2016
87. การดำเนินงานของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สวทช. ประจำปี 2558
(พรบ. ข้อมูลข่าวสาร/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
... ไตรมาสที่ 1 แผนการสัมมนาอบรมให้ความรู้ในเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ในระดับกระทรวง การตีพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา : สวทช. ได้ดำเนินการแก้ไขประกาศข้อ 2 โครงสร้างและการจัดองค์กร ...
Tuesday, 19 January 2016
ก.วิทย์ฯ โดย สวทช. จัดงาน ITAP: ปลดล็อกข้อจำกัดทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกาศผลสำเร็จการพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทยเชิงรุก สนองนโยบายรัฐบาลพร้อมชี้หวังเติบโตก้าวกระโดด ในปี 2559      กรุงเทพฯ ...
Monday, 18 January 2016
  ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Services: STKS) สังกัดสำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทำหน้าที่ทั้งห้องสมุดกลาง ...
Wednesday, 06 January 2016
90. งาน “ตะลุยวันเด็ก บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร”
(ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประชาสัมพันธ์)
นับเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ในงาน “ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” ...
Wednesday, 06 January 2016
... สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อส่งเสริมและยกระดับความรู้ ความเข้าใจข่าวสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ประชาชนคนไทยเข้าถึงเหตุผลและหลักการพิสูจน์บนพื้นฐานความเป็นจริง อีกทั้งกระตุ้นให้เกิดความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ ...
Wednesday, 06 January 2016
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรุงเทพฯ - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกาศผลผู้ได้รับทุน NSTDA Chair Professor หรือทุนศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่ม แก่ ศ.ดร. วัชรินทร์ ...
Wednesday, 06 January 2016
93. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการตอบแบบสำรวจ
(ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประชาสัมพันธ์)
...  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สวทช. จะติดต่อผู้โชคดีตามรายชื่อข้างต้นทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ข้อมูลในแบบสอบถามเพื่อการจัดส่งของที่ระลึกไปให้ทางไปรษณีย์ และขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสำรวจในครั้งนี้ ...
Tuesday, 05 January 2016
94. จดหมายข่าว สวทช. ฉ.10 - สัมภาษณ์
(ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าวย่อย)
...  หน่วยวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์ MTEC สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)   ถาม : ดร.โอ๋ ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ สวทช. มีที่มาอย่างไรคะ ตอบ : ต้องบอกว่าเป็นการทำตามความฝันเลย ...
Friday, 25 December 2015
95. จดหมายข่าว สวทช. ฉ.10 - ปฏิทินกิจกรรม
(ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าวย่อย)
"ตะลุยวันเด็ก!! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร"  สวทช. จัดเทศกาลมอบความรู้คู่ความสนุกสนานให้กับเยาวชน ในงาน "ตะลุยวันเด็ก!! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร"  โดยโปรแกรมการพัฒนากำลังคนและสร้างความตระหนักด้าน ...
Friday, 25 December 2015
ไบโอเทค - สวทช. ประสบความสำเร็จ พัฒนาชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรีย   นักวิจัยไบโอเทคคิดค้นเทคนิคการตรวจหาเชื้อมาลาเรียจากเลือดผู้ป่วย จนพัฒนาเป็นชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียได้สำเร็จสามารถทำได้ง่าย สะดวก ทราบผลเร็ว และมีความแม่นยำ ...
Thursday, 24 December 2015
97. จดหมายข่าว สวทช. ฉบับที่ 10 ประจำเดือนมกราคม 2559
(ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว สวทช.)
  NSTDA Newsletter จดหมายข่าว สวทช. ฉบับที่ 10 ประจำเดือนมกราม 2559 ข่าว สวทช. นำสื่อเยึ่ยมชมห้องเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาล กสอ. จับมือ สวทช. ดัน SMEs ...
Thursday, 24 December 2015
... (เอ็มเทค) (สวทช.) ร่วมกิจกรรมจัดแสดงผลงานและร่วมสัมมนาระดับชาติ ในงานสัมมนาความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12 “ครึ่งทางทศวรรษ กับการจัดการที่เข้มแข็ง”  โดยมีนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ...
Thursday, 24 December 2015
กสอ. จับมือ สวทช. ดัน SMEs ไทยสู่อุตสาหกรรมแห่งนวัตกรรม กรุงเทพฯ 14 ธันวาคม 2558 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ...
Thursday, 24 December 2015
  สวทช. นำสื่อเยี่ยมชมห้องเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาล ใช้ไอทีเป็นสื่อเรียนรู้ ให้เด็กป่วยเรียนทันเพื่อนสนุกเพลิดเพลิน พร้อมลดความวิตกกังวลต่อโรคและอาการเจ็บป่วย  ...
Thursday, 24 December 2015
Page 5 of 8
Taxonomy by Zaragoza Online