MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

nac2014

สวทช

... ณัฐฐพร พิมพะ หรือ ดร.ณัฐ นักวิจัยห้องปฏิบัติการโครงสร้างนาโนไฮบริดและนาโนคอมโพสิต ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นอีกตัวอย่างของนักวิจัย (หญิง) ...
Monday, 13 October 2014
... "ไฮไลท์สำคัญ คือ โครงการตลาดนัดสินค้าจากหิ้งสู่ห้าง ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จะนำผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมาจัดแสดงให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจ ...
Monday, 13 October 2014
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้ซึ่งอยู่ในวงการไอทีของไทยมากว่า 30 ปี และบุกเบิกงานวิจัยคอมพิวเตอร์กับภาษาไทย รวมทั้งการขยายเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ...
Monday, 13 October 2014
สวทช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดึงต่างชาติแสดงงานวิจัย สัญญานดาวเทียมที่มีความแม่นยำสูง ฯ อาทิ การเตือนภัยสินามิ การขนส่งอัจฉริยะ โดยจะนำร่องสัญญาณจากประเทศต่างๆ มาใช้ประโยชน์ร่วมกันในอนาคต   ...
Friday, 10 October 2014
... เป็นเหล่า วิจัยอาสา...เติมเต็มความสำเร็จฟิล์มบรรจุภัณฑ์ยืดอายุผลลำไย ในโครงการทดสอบประสิทธิภาพของถุงบรรจุภัณฑ์รักษาความสดของลำไย ซึ่งเป็นผลงานวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ แห่งชาติ (เอ็มเทค/สวทช.) ...
Friday, 10 October 2014
สวทช. ลงนามความร่วมมือกับองค์กรวิทยาศาสตร์ชั้นนำ(AIST) ประเทศญี่ปุ่น (ฉบับที่ ๓) : มุ่งพัฒนางานวิจัยเชื้อเพลิงชีวภาพจากชีวมวลที่ไม่ใช่พืชอาหาร   ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗   ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
Thursday, 09 October 2014
ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโน โลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) หนึ่งใน 2 นักวิจัยที่ได้รับทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี'56 ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ...
Wednesday, 08 October 2014
๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายในหัวข้อ "นวัตกรรมกับสังคม" (Innovation ...
Wednesday, 08 October 2014
... สวทช. โดยมีเป้าหมายเพื่อออกแบบโครงสร้างห้องโดยสารให้มีความแข็งแรงขึ้น ด้วยการใช้วัสดุคอมโพสิต ทำการออกแบบโครงสร้างของชิ้นส่วนและวิธีการเชื่อมต่อของชิ้นส่วนโครงสร้างที่เหมาะสมและตอบโจทย์ ทั้งในด้านความแข็งแรง ...
Wednesday, 08 October 2014
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ "ค่าย AI the Series" ร่วมเรียนรู้และเจาะลึกเส้นทางอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
Wednesday, 08 October 2014
... สวทช. กล่าวว่า ได้โจทย์จาก ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลที่ต้องการนำ กากหม้อกรอง จากกระบวนการผลิตน้ำตาล มาพัฒนาเป็นไขอ้อย (Sugarcane Wax) ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ขัดเคลือบเงา ต่าง ๆ รวมทั้งสกัดสาร ...
Tuesday, 07 October 2014
... สวทช. กับ รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แรงบันดาลใจเดียวกันที่ทำให้ข้ามน้ำข้ามทะเล ขึ้นเครื่องบิน โดยสารรถยนต์ก่อนจะลงเรืออีกหลายต่อไปจนถึงเกาะกาลาปากอส ...
Tuesday, 07 October 2014
... เอกชนจะได้รู้ว่าประเทศจะเดินไปทางไหนและอย่างไร ขณะที่การวิจัยและพัฒนา (R&D) ซึ่งมีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดูแลอยู่ ควรผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจให้มากขึ้น ...
Friday, 03 October 2014
สวทช. / กระทรวงวิทย์ ฯ ร่วมกับ กลุ่มบริษัท สมบูรณ์ มุ่งพัฒนางานวิจัย การออกแบบเชิงวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมในประเทศ    1 ...
Friday, 03 October 2014
95. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ สวทช.
(เกี่ยวกับ สวทช./เกี่ยวกับ สวทช.)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ สวทช. (Privacy Policy) เวอร์ชั่น 1.0 วันที่ประกาศ 1 ตุลาคม 2557             สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
Thursday, 02 October 2014
ข้อกำหนดและนโยบายการให้บริการเว็บไซต์ของ สวทช. เวอร์ชั่น 1.0 วันที่ประกาศ 1 ตุลาคม 2557             สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
Thursday, 02 October 2014
  นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า การส่งออกสินค้ายานยนต์ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ในปี 2557 ประเมินว่าจะมีมูลค่า 33,766 ล้านเหรียญสหรัฐ ...
Thursday, 02 October 2014
... ยังได้รับ งบประมาณประจำปีน้อยกว่านี้ด้วยซ้ำ หรือถ้าจะพูดกันตรงไปตรงมา แปลได้ว่า  ซีพีออลล์ มีการลงทุนนวัตกรรมมากกว่าสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ...
Thursday, 02 October 2014
  นายวัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย หัวหน้าโปรแกรม วิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครราชสีมา เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ...
Wednesday, 01 October 2014
... หรือไอทีเอสแล็บ หน่วยวิจัยสารสนเทศ การสื่อสารและการคำนวณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บอกว่า ระบบจีพีเอสปัจจุบันมีเพียงเจ้าของและผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูล ...
Tuesday, 30 September 2014
Page 5 of 8
Taxonomy by Zaragoza Online