MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

nac2014

สวทช

หากให้นับจากหลักฐานที่พบว่ามนุษย์จุดไฟเพื่อใช้ประโยชน์ได้ครั้งแรกนั้น ก็ล่วงเลยมากว่า 7.9 แสนปีแล้วโดยแม้จะยังไม่ชัดเจนว่าครั้งนั้นมนุษย์สามารถจุดไฟได้เองหรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อย่างปรากฏการณ์ฟ้าผ่าหรือไฟป่าก็ตาม ...
Monday, 21 July 2014
... หรือสวทช. จัดตั้ง "บริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด" ขึ้นมา เพื่อนำงานวิจัยที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยมาต่อยอดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเป็นพื้นฐานออกสู่ตลาด ในต้นทุนที่ถูกลง "ธุรกิจหลักของครอบครัว ...
Monday, 21 July 2014
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผย “10 เทคโนโลยี ที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ” ในงาน IP INNOVATION AND ...
Saturday, 19 July 2014
โครงการคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2557 โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ (กรอกข้อมูลส่วนตัวเป็นภาษาไทยและอังกฤษ) ได้ที่เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/desy/pdys ...
Friday, 18 July 2014
  ราแมลง คือ รากลุ่มหนึ่งที่เข้าทำลายและก่อโรคในสัตว์ขนาดเล็ก จำพวกแมลงและแมง ซึ่งราแมลงนั้นอาศัยและแพร่กระจายอยู่ทั่วโลก และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เช่น การนำมาหาตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ...
Friday, 18 July 2014
  ผักกาดดองเปรี้ยวเสริมจุลินทรีย์โพรไบโอติก นวัตกรรมล่าสุดยกระดับเมนูพื้นบ้านเข้าสู่ตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ ย้ำความเป็นเบอร์หนึ่งมากว่า 50 ปีบนเส้นทางการค้นคว้า วิจัยและพัฒนาของผักกาดกระป๋องตรา"นกพิราบ" ...
Thursday, 17 July 2014
CHIANG MAI: A research team at the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (Biotec) has developed a method of growing oranges that could prevent the spread of a disease that has ravaged ...
Wednesday, 16 July 2014
      ใครๆ ก็อยากมีสุขภาพแข็งแรง ชีวิตยืนยาว จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมผู้คนจึงพยายามค้นหาสารพันวิธีทั้งเทคโนโลยี อาหารการกิน ที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพคนไทยไม่ได้มีแค่กระทรวงสาธารณสุข ...
Wednesday, 16 July 2014
นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร ผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งน้ำของมูลนิธิชัยพัฒนา มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์พันธุ์พระราชทาน จำนวน 3 ตัน ที่ สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมสหกรณ์เกษตรผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ...
Wednesday, 16 July 2014
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า ภายในงาน IP INNOVATION AND TECHNOLOGY EXPO ...
Wednesday, 16 July 2014
... (iTAP) เครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับของบริษัท เดอะ กีฟวิ่งที จำกัด นำปัญหาสุขภาพมาเป็นแรงบันดาลใจในการจับงานวิจัยใส่ซองชา โดยนำพืชพื้นบ้านอีสาน ...
Wednesday, 16 July 2014
... เช่น กพร. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มายุบรวมกัน เนื่องจากที่ผ่านมาแต่ละ หน่วยงานต่างมุ่งปฏิบัติภารกิจของตนเอง ไม่ได้บูรณาการการร่วมมือระหว่างกัน และลำพัง ...
Wednesday, 16 July 2014
... เช่น กพร. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มายุบรวมกัน เนื่องจากที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงานต่างมุ่งปฏิบัติภารกิจของตนเอง ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างกัน  และลำพัง ...
Wednesday, 16 July 2014
... อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ที่สามารถเข้าถึงการสนับสนุนด้านการเงินจาก สวทช. ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ทุนเพื่อการวิจัยและการร่วมวิจัย ทั้งยังจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและกรมสรรพากรอีกด้วย" ...
Wednesday, 16 July 2014
... ก็ถือว่าเป็นการร่วมกันได้ประโยชน์ หากเป็นอย่างนี้ธุรกิจทั้งระบบก็ดำเนินการต่อไปได้ ถ้าจะมองความพร้อมของไทยในการรับเทคโนโลยีข้าวลูกผสม คุณวัชริน มีรอด จาก สวทช. เสนอว่าเกษตรกรในเขตชลประทาน ควรจะเป็นกลุ่มแรกที่มีความพร้อมในการใช้ข้าวลูกผสม ...
Wednesday, 16 July 2014
... สวทช.ภาคเหนือ และ TCDC ผลิตภัณฑ์น่าใช้จากการประกวดนี้มี อาทิ จ้องจากใจ และ รองเท้ารักษ์โลก โดย กาญจนา แฮนด์เมด ที่นำผ้าฝ้ายมัดย้อมและเศษผ้ายีนส์ที่ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นร่มสนามและรองเท้าหุ้มส้นทรงอินเทรนด์ที่สวมใส่สบาย ...
Wednesday, 16 July 2014
ใครๆ ก็อยากมีสุขภาพแข็งแรง ชีวิตยืนยาว จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมผู้คนจึงพยายามค้นหาสารพันวิธีทั้งเทคโนโลยี อาหารการกิน ที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพคนไทยไม่ได้มีแค่กระทรวงสาธารณสุข ...
Wednesday, 16 July 2014
รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) อนันต์ ลิลา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
Wednesday, 16 July 2014
...  ปลัด ศธ.กล่าวต่อว่า จากการหารือกับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) พบว่าได้สอบถามความคิดเห็นจากหลายฝ่าย อาทิ มหาวิทยาลัยต่างๆ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ...
Wednesday, 16 July 2014
... RDC 2014) จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ...
Thursday, 10 July 2014
Page 5 of 8
Taxonomy by Zaragoza Online