MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

สวทช

... ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ค่าลงทะเบียน           ...
Tuesday, 16 June 2015
...            ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ...
Tuesday, 16 June 2015
... 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ค่าลงทะเบียน           ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ...
Monday, 15 June 2015
   ไบโอเทคจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านราแมลง ให้แก่นักวิจัย สปป. ลาว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ...
Friday, 12 June 2015
4 หน่วยงานภาครัฐลงขัน 294 ล้านหนุนวิจัย ป.เอก   สกว.จับมือ สดร. สซ. และ สวทช. ให้ทุนนักศึกษาปริญญาเอกภายในเวลา 5 ปี รวมงบ 294 ล้านบาท เพื่อทำวิจัยสาขาดาราศาสตร์ ซินโครตรอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
Thursday, 11 June 2015
86. สาระวิทย์ ฉบับที่ 27, มิถุนายน 2558
(คลังความรู้/คลังความรู้)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสนพระทัยปรากฏการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์ โดยเสด็จทอดพระเนตรปรากฏการณ์ดังกล่าวอยู่บ่อยครั้งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งวัตถุท้องฟ้าต่างๆ และทรงใช้กล้องโทรทรรศน์ในการบันทึกภาพวัตถุท้องฟ้าไว้ด้วย ...
Thursday, 11 June 2015
... คุณเรณุกา อานับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๘๑๘๗๔ / ๘๑๘๑๕ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๙ ๘๑๖ ๖๔๑๕ email: sawitree.piromkit@nstda.or.th  ...
Wednesday, 10 June 2015
ผลการดำเนินงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน (12 ก.ย.2557 – 12 มี.ค.2558) เมื่อวันที่ 17 เม.ย.2558 วีดีทัศน์การแถลงผลงาน ช่วงแรกนายกรัฐมนตรี   เอกสารนำเสนอผลงาน 5 ด้าน 1. ...
Wednesday, 10 June 2015
...  : ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานงานแถลงข่าว “สุดยอดนวัตกรรมไทย คว้ารางวัลระดับเวิลด์คลาส” ...
Tuesday, 09 June 2015
จดหมายข่าว สวทช. ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน 255 หัวข้อข่าวในจดหมาย สวทช. ร่วมกับพันธมิตรกว่า 10 หน่วยงาน แสดงศักยภาพเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ ในงาน “Auto Parts Tech Day 2015 เด็กไทยเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศ“โครงงานวิทย์ฯ” ...
Monday, 08 June 2015
... และผู้ด้อยโอกาส ที่ สวทช. ร่วมดำเนินการ และประสานงาน สามารถหาซื้อได้ที่ ร้านนายอินทร์ ซีเอ็ด บีทูเอส และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป รายละเอยดเพิ่มเติม  ...
Thursday, 04 June 2015
“Enjoy Science: Let’s Print the World” สวทช. และ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ มาร่วมสร้างสรรค์ไอเดียให้เป็นจริง ...
Wednesday, 03 June 2015
... โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ ...
Wednesday, 03 June 2015
ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์, ฝ่ายสื่อสารวิทยาศาสตร์ สวทช.   จากข่าวในวันที่ 2 มิ.ย. 2015 ว่า มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ในประเทศเกาหลีใต้จากโรคอุบัติ ใหม่ ที่ไม่คุ้นเคยกันในชื่อ เมิร์ส (MERS)   ...
Wednesday, 03 June 2015
สวทช. ร่วมกับพันธมิตรกว่า 10 หน่วยงานแสดงศักยภาพเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ ในงาน “Auto Parts Tech Day 2015” พบกับสุดยอดนวัตกรรมจากหน่วยงาน/ผู้ประกอบการไทย ทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงจาก สวทช. ...
Wednesday, 27 May 2015
96. ชุดตรวจโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่ที่แยกซีโรทัยป์ได้ทันที
(งานวิจัย/พัฒนา สวทช./งานวิจัย/พัฒนา สวทช.)
... สวทช. อีเมล : tlo@tmc.nstda.or.th เว็บไซต์ : www.nstda.or.th/tlo  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการตรวจวัดไกลโคโปรตีน NS1 จากเชื้อไวรัสไข้เลือดออกด้วยวิธีเชิงแสงแบบรามาน BIOTEC Gallery : รวมผลงานเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยไบโอเทคฯ ...
Monday, 25 May 2015
97. วัคซีนไข้เลือดออกตัวเลือก
(งานวิจัย/พัฒนา สวทช./งานวิจัย/พัฒนา สวทช.)
... มหาวิทยาลัยมหิดล และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สวทช. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด ได้รัลสิทธิในการนำชุดวัคซีนทดสอบชนิดเชื้อตัวเป็นอ่อนฤทธิ์ลูกผสมไปพัฒนาต่อเป็นวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพ ...
Monday, 25 May 2015
... ณ University College Dublin; UCD ไอร์แลนด์ ที่มอบให้นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2558 และประกาศ สวทช. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุน ...
Monday, 25 May 2015
หลายคนอาจยังไม่คุ้นกับชื่อของเอ็มเทค (MTEC) หรือศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มากนัก โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับงาน "วิจัยยางพารา" โดยเอ็มเทคมีหน่วยวิจัยหลัก ...
Monday, 25 May 2015
... ให้วัคซีนกันตั้งแต่แรกเกิด  ในเมื่อคน สัตว์ มีวัคซีนได้ พืชก็ต้องมีวัคซีนเช่นกัน ไม่ใช่รอให้เป็นโรคก่อน เพราะการรักษา นั้นแพงกว่าการป้องกัน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจึงให้ทุนสนับสนุนทุนวิจัยแนวคิดนี้ทันที ...
Monday, 25 May 2015
Page 5 of 8
Taxonomy by Zaragoza Online