MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน


สวทช

... (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปแก่เยาวชนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายโครงการ “Enjoy Science: Young Makers Contest” ...
Friday, 09 September 2016
ก.วิทย์ฯ สวทช.จับมือ กรมวิชาการเกษตร อบรมสร้างมาตรฐานห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ วันที่ 1 กันยายน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
Friday, 09 September 2016
... (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินงาน“โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.” ...
Friday, 09 September 2016
ก.วิทย์-นาโนเทค สวทช.เปิดโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งทอ จ.ขอนแก่น ตั้งเป้าเดินหน้าขยายเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอภาคอีสาน​ จ.ขอนแก่น (31 ...
Friday, 09 September 2016
ก.วิทย์ฯ สวทช. พร้อมเครือข่ายพันธมิตร เผยแพร่ความรู้ “Digital Education ก้าวใหม่ของการศึกษาไทย” เพื่อการเข้าถึงความรู้ของประชาชน ทุกที่ ทุกเวลา 1 กันยายน 2559 ...
Friday, 09 September 2016
ก.วิทย์ฯ สวทช. ผนึกกำลัง ม.ธรรมศาสตร์หนุนจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลอง มธ.-สวทช. รองรับงานวิจัยด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพไทย 22 ส.ค. 59 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร สวทช. โยธี ...
Friday, 09 September 2016
... ปาร์ค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันจัดเวทีนำเสนอผลงาน ในโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ...
Friday, 09 September 2016
ก.วิทย์ฯ สวทช. จับมือ อักษร จุฬาฯ สานต่อโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ หวังประชาคมจุฬาฯ และสังคม ใช้สารสนเทศเพิ่มพูนความรู้แก่วงการศึกษาไทย​ วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 ...
Friday, 09 September 2016
อย. จับมือ สวทช. ลงนาม MOU ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ไทย เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจ รับ AEC​ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข : อย. เดินหน้าบูรณาการจับมือ ...
Friday, 09 September 2016
ก.วิทย์ฯ สวทช. ผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตร จัดงาน “Thailand Tech Show 2016” ขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย เปิดตลาดเชื่อมโยงการลงทุน ต่อยอดธุรกิจยุคใหม่​ ณ ...
Friday, 09 September 2016
​ก.วิทย์ฯ สวทช. จับมือ กลุ่มเมกเกอร์ไทย สร้าง “ประทีปดิจิทัล” แปรอักษร เทิดพระเกียรติ “พระราชินี” ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ...
Friday, 09 September 2016
​ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับ มูลนิธิมั่นพัฒนา หนุนโครงการพลังปัญญา เพื่อสร้างบุคลากรและชุมชนต้นแบบ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
Friday, 09 September 2016
สวทช. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาทุน กว่า 190 คน หวังเสริมสร้างทัศนคติที่ดี และสร้างรากฐานเครือข่ายนักศึกษาทุน สวทช. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาทุน กว่า 190 คนหวังเสริมสร้างทัศนคติที่ดี ...
Friday, 09 September 2016
(8 ก.ย. 59) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ...
Thursday, 08 September 2016
(วันที่ 8 กันยายน 59) ณ เพลนารี ฮอลล์ 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์– กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรกว่า 30 ...
Thursday, 08 September 2016
นักวิจัย เนคเทค / สวทช.พัฒนา “ระบบประเมินพฤติกรรมการขับขี่ สำหรับรถรับส่งนักเรียน” เพื่อให้เด็กๆ เดินทางอย่างปลอดภัย โดยระบบประเมินพฤติกรรมการขับขี่ สำหรับรถรับส่งนักเรียน หรือ SchoolMate ...
Thursday, 08 September 2016
นักวิจัย สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ศึกษาวิจัยพบสาหร่ายใบมะกรูดชนิด Halimeda macroloba (ฮาลิเมดา มาโครโลบา) สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงถึง 19.08 กรัมคาร์บอนต่อวันต่อตารางเมตร ...
Wednesday, 07 September 2016
6 กันยายน 2559 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย โปรแกรมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ ...
Tuesday, 06 September 2016
นักวิจัย นาโนเทค สวทช. วิจัยและพัฒนา “E-SenSS หรือ E-sensory” โปรแกรมที่ใช้สําหรับการตรวจสอบ มาตรฐานรสชาติของอาหารไทย ซึ่งใช้เซ็นเซอร์เลียนแบบการรับรู้ สี กลิ่น และรสของมนุษย์ เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับกลิ่น ...
Tuesday, 06 September 2016
นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. ได้พัฒนากระบวนการผลิตกะโหลกเทียมแบบมีรูพรุน จากพลาสติกพอลิเอทิลีน ด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ ช่วยให้หลอดเลือด และเนื้อเยื่อ สามารถเติบโตเข้าไปในกะโหลกเทียมได้ เป็นการเพิ่มความแข็งแรง ...
Monday, 05 September 2016
Page 5 of 8
Taxonomy by Zaragoza Online