MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

nac2014

สวทช

(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. ชี้แจงนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. ชี้แจงนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท. - See more at: http://www.most.go.th/main/index.php/organization-news/3943-video-drpichet-durongkaveroj-minister-of-science-and-technology-policy-statement-of-the-board-of-management.html#sthash.QmB1Clyo.dpuf ...
Tuesday, 16 September 2014
... ให้แก่นักวิจัยของประเทศไทย ได้แก่ ดร.ณัฏฐพร พิมพะ นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมคณะนักวิจัยห้องปฏิบัติการโครงสร้างนาโนไฮบริดและนาโนคอมพอสิท ...
Tuesday, 16 September 2014
... (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่จัดตั้งชมรมจักรยานเพื่อ สุขภาพ สวทช. ที่มีสมาชิกนักปั่นใน สวทช.มากกว่า 150 คน ดร.ศิรศักดิ์ กล่าวว่า ไลฟ์สไตล์การปั่นจักรยานที่เปรียบเสมือนเพื่อนใหม่ที่ได้มารู้จักกันประมาณ ...
Tuesday, 16 September 2014
ทีม PN Junior คว้ารางวัลชนะเลิศ สื่อสร้างสรรค์ มหัศจรรย์ สาหร่ายใบมะกรูด ลดโลกร้อน จาก "ค่ายเยาวชน ปตท. รักษ์ทะเลไทย" ครั้งที่ 9     แหล่งที่มา : 2557. ทีม PN Junior คว้ารางวัลชนะเลิศ ...
Tuesday, 16 September 2014
  ดร.ณัฏฐพร พิมพะ นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์สตรีดีเด่นอาเซียน-ยูเอสปี 57 จากงานวิจัยเทคโนโลยี ไส้กรองนาโนจากเซรามิคเคลือบเงินสำหรับเครื่องผลิตน้ำดื่มสะอาดแก่ชุมชนในช่วงอุทกภัย ...
Monday, 15 September 2014
แผนโซนนิ่งเร่งระดมข้อมูลจังหวัดหาพื้นที่เหมาะสม-ไม่เหมาะสม แต่ต้องรอยุทธศาสตร์ 4 พืชคลอดก่อน รัฐเอกชนออกความเห็น ต้องมีกลไกสร้างแรงจูงใจปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ การสนับสนุนของรัฐเพื่อให้เกษตรกรเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม ...
Monday, 15 September 2014
... เกิดประโยชน์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีมูลค่าหลายล้านบาท อีกทั้งได้รับรางวัลผลงานดีเด่นจาก สวทช. ในปี 2551 ผลงานชิ้นใหม่คือ การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร ผศ.ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร ผู้อำนวยการสถานบริการ คณะวิศวกรรมฯ ...
Monday, 15 September 2014
INET ติดลมบนจ่อเซ็น MOU "บริษัท ยิบอินซอย จำกัด" วันนี้ (12 ก.ย.57) อัพฐานธุรกิจแกร่ง "วันชัย เวชชีวะดำรงค์" นอนตีพุง บุ๊กกำไรพิเศษดัน "เน็ตเบย์" ยื่นไฟลิ่งเข้าตลาด mai ปลายปี 2557 จับตาเดือนตุลาคม ...
Monday, 15 September 2014
... จากการร่วมวิจัยกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยทีมงานวิจัยนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปทดสอบกับหนูทดลอง ภายในระยะเวลา 1 เดือน ผลปรากฏว่าระดับคอเรสเทอรอลและไตรกลีเซอไรด์ลดลง ...
Monday, 15 September 2014
ทีม PN Junior คว้ารางวัลชนะเลิศ สื่อสร้างสรรค์ มหัศจรรย์ สาหร่ายใบมะกรูด ลดโลกร้อน จาก "ค่ายเยาวชน ปตท. รักษ์ทะเลไทย" ครั้งที่ 9     แหล่งที่มา : 2557. ทีม PN Junior คว้ารางวัลชนะเลิศ ...
Monday, 15 September 2014
ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ มอบนโยบายให้กับผู้บริหาร วท. เนื่องในโอกาสการเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
Monday, 15 September 2014
92. บทบาทของ สวทช. กับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
(คลังข้อมูลอุตสาหกรรม/คลังข้อมูลอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์)
... (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีภารกิจหลักคือ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม ...
Friday, 12 September 2014
... กสทช.ได้จัดทำข้อมูลถึงประโยชน์ดังกล่าวประกอบด้วยผลการวิเคราะห์ของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจไทยพาณิชย์, ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ธนาคารแห่งประเทศไทย และ ...
Friday, 12 September 2014
เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ...
Friday, 12 September 2014
...  นายศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) อดีต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่าภาพรวมค่อนข้างครอบคลุมและมีความชัดเจนพอสมควรสำหรับแนวทางการทำงานภายในระยะเวลา ...
Friday, 12 September 2014
96. นโยบาย/มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
(คลังข้อมูลอุตสาหกรรม/คลังข้อมูลอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์)
... ได้เป็นสองเท่าของค่าใช้จ่ายจริง (TAX 200%)  อันเป็นผลมาจากความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวทช.) กับกรมสรรพากร (คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)   เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ...
Thursday, 11 September 2014
... หรือเนคเทค สังกัด สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)   แหล่งที่มา : 2557. อุปกรณ์ ช่วย 'หม้อ'. ประชาชาติธุรกิจ. ฉบับวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557, หน้า 21.  ...
Wednesday, 10 September 2014
... (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งถือได้ว่าเป็น "นิคมวิจัยแห่งแรกของเมืองไทย" ด้วยเจตนารมณ์ที่สร้างพื้นที่ยืนให้กับนักวิจัยและธุรกิจเทคโนโลยีได้มาทำงานร่วมกันเพื่อประสานความเชี่ยวชาญและก่อเกิดนวัตกรรมและการวิจัยและพัฒนาใหม่ๆ ...
Tuesday, 09 September 2014
...  ณ ประเทศอินโดนีเซีย   สองนักวิจัยไทยจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้แก่ ณัฏฐพร พิมพะ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) และ ธีรยุทธ  ตู้จินดา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(ไบโอเทค) ...
Tuesday, 09 September 2014
...  ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช เปิดเผยว่า ซอฟต์แวร์พาร์ค ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ ...
Tuesday, 09 September 2014
Page 5 of 8
Taxonomy by Zaragoza Online