MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

สวทช

81. Life Cycle Assessment laboratory
(งานวิจัย/พัฒนา สวทช./งานวิจัย/พัฒนา สวทช.)
Life Cycle Assessment laboratory
Friday, 24 April 2015
82. การประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิต
(งานวิจัย/พัฒนา สวทช./งานวิจัย/พัฒนา สวทช.)
การประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิต
Friday, 24 April 2015
83. การประเมินวัฏจักรชีวิต
(งานวิจัย/พัฒนา สวทช./งานวิจัย/พัฒนา สวทช.)
การประเมินวัฏจักรชีวิต
Friday, 24 April 2015
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยเส้นใยต้นแบบและการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิค
Friday, 24 April 2015
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสีย้อมธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Friday, 24 April 2015
... ในชื่อ โครงการ"สินเชื่อประชาชนสุขใจ" วงเงินค้ำประกัน 5,000 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย โครงการความร่วมมือระหว่าง บสย. และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ส่งเสริมกลุ่มนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีต่อยอดธุรกิจ ...
Thursday, 23 April 2015
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำหนดจัดกิจกรรม "เทคโนโลยี โชว์" ให้นักวิจัยนำเสนอ 11 ผลงานพร้อมใช้ที่คัดสรรสำหรับภาคเอกชนนำไปต่อยอดหรือขยายผลเป็นสินค้าที่มีความแปลกใหม่และเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น ...
Wednesday, 22 April 2015
... ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการโดยไม่จำเป็นต้องนำยางไปทดสอบที่ต่างประเทศ นอกจากนั้นแล้วยังมีแผนงานที่จะร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ อาทิ สวทช.ที่มีความพร้อมเกี่ยวกับนักวิจัย-นักวิทยาศาสตร์ โดยจะมีการนำผู้ผลิตชิ้นส่วนมาพูดคุยให้ข้อมูลเพื่อพัฒนาและวิจัยร่วมกัน ...
Wednesday, 22 April 2015
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดตั้ง "ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย" (Thailand ...
Wednesday, 22 April 2015
... จำนวน 200 ชุด ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อเร็วๆ นี้ แหล่งที่มา::ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 23 - 25 เมษายน พ.ศ. 2558 http://fsv2.iqnewsclip.com/C-150423022152.pdf?transid=82de9ef06844440dad111a870bf49224&productname=iqnewsalert ...
Wednesday, 22 April 2015
...  คุณสาวิตรี ภิรมย์กิจ / คุณเรณุกา อานับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 81874 (สาวิตรี) / 81815 (เรณุกา) อีเมล : sawitree.piromkit@nstda.or.th ...
Tuesday, 21 April 2015
... ภิรมย์กิจ / คุณเรณุกา อานับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 81874 / 81815 email: sawitree.piromkit@nstda.or.th / renuka@nstda.or.th  ...
Tuesday, 21 April 2015
... 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30.70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ         ทางด้าน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีผลงาน เช่น การเพิ่มมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากเดิมที่ ...
Tuesday, 21 April 2015
... แห่งชาติ (สวทช.) ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีราคาถูกให้กับภาคเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งที่ผ่านมา จะเข้ามารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานภาครัฐได้น้อย เพราะมี ค่าใช้จ่ายสูง มีขั้นตอนการงานและใช้ระยะ ...
Tuesday, 21 April 2015
... (สวทช.) ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีราคาถูก ให้กับภาคเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งที่ผ่านมา ภาคเอกชนที่จะเข้ามารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานภาครัฐมีน้อย เพราะค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูง และมีขั้นตอนการดำเนินงาน ...
Tuesday, 21 April 2015
ส.อ.ท.จับมือ สวทช.ผลักดันธุรกิจเอสเอ็มอีต่อยอดงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ รับอานิสงส์นโยบาย'ประยุทธ์' สั่งหน่วยงานรัฐเพิ่มจัดซื้อจัดจ้างสินค้าไทยจะเริ่มปีงบประมาณ 2559 คาดสร้างรายได้แทนนำเข้ากว่า 2.5-7.5 ...
Tuesday, 21 April 2015
เมื่อวันที่ 20 เมษายน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงเปิดตัว ...
Tuesday, 21 April 2015
นำร่องคัดสรร 11 ผลงานวิจัยพร้อมใช้เสนอ 3 กลุ่มอุตสาหกรรม  ส.อ.ท.จับมือ สวทช. ต่อยอดงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ ชี้นโยบายรัฐกำหนดซื้อสินค้านวัตกรรมคนไทย 10-30%ของงบ หนุนอุตฯไฮเทคไทยสู้ต่างชาติ เตรียมออกบัญชีสินค้านวัตกรรมไทย ...
Tuesday, 21 April 2015
สวทช. โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.) ทำพิธีลงนามในบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง อวท. และศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างเครือข่ายนวัตกรรมและความร่วมมือด้านอาหาร ...
Tuesday, 21 April 2015
... "Enjoy Science: Let's Print the World" ซึ่งเป็นกิจกรรมนำร่องภายใต้ โครงการ "Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต" โดยเป็นความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
Monday, 20 April 2015
Page 5 of 8
Taxonomy by Zaragoza Online