MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

nac2014

สวทช

... (สวทช.), มูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน, บริษัท แปซิฟิก ไบโอเทค จำกัด และบริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า ผลิตเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลความแม่นยำสูงแบบพกพา เป็นเครื่องตรวจเบาหวานความแม่นยำสูง ...
Tuesday, 21 October 2014
สวทช. ภาคเหนือ นำวิทยาศาสตร์นวัตกรรม ผสมผสาน ปรัชญาพุทธศาสนาและเอกลักษณ์ล้านนาออกแบบผลิตภัณฑ์ ในหัวข้อ “กองแขก” ต่างชาติซื้อไอเดียผลิตสู่เชิงพาณิชย์ ได้นำมาจัดแสดงโชว์ผลงาน Dining Room ที่ประกอบด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ ...
Tuesday, 21 October 2014
... กล่าวสอดคล้อง ในเรื่องเดียวกันว่า กระทรวงไอซีทีได้ส่งหนังสือขอยืมตัวนักวิจัยด้าน แอพพลิเคชั่น และนักพัฒนาจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) ผ่านสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ...
Monday, 20 October 2014
... หนึ่งในนั้น ก็คือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ สวทช. ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเดินเข้าไปขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านงานวิจัยและพัฒนาจากสวทช. ...
Monday, 20 October 2014
... สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะจัดแถลงข่าวและพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ การพัฒนาหลักสูตร ...
Monday, 20 October 2014
นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า ได้ยื่นข้อเสนอเรื่องการปรับลดภาษีสำหรับลงทุนพัฒนาและวิจัยสินค้า (อาร์แอนด์ดี) ของภาคเอกชน ให้สามารถลดหย่อนภาษีได้1.5 ...
Monday, 20 October 2014
...  จากปัญหาดังกล่าว ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.), กรมพัฒนาที่ดิน และเอสซีจี จึงร่วมกันนำความรู้และวิธีการแก้ปัญหาดินเค็ม  ทั้งการปรับปรุงคุณภาพดิน การเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ...
Monday, 20 October 2014
...  แปลโดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์, ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช., 17 ต.ค. 2014   ที่มา : http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/136508/1/roadmapsitrep15Oct2014.pdf?ua=1    ...
Sunday, 19 October 2014
... (สวทน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทคจำกัด และบริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด ดำเนินโครงการความร่วมมือเป็น "เครือข่ายเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี ...
Friday, 17 October 2014
... อาทิ ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ย้ายมาเป็นกำลังสำคัญในการจัดตั้งคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ...
Friday, 17 October 2014
... สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ลงนามความร่วมมือในโครงการเครือข่ายพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเซ็นเซอร์ชีวการแพทย์กับมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนบริษัท ...
Thursday, 16 October 2014
... (เนคเทค) ผ่านทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 21 คน ให้มาทำงานที่กระทรวง ทั้งนี้ มีนายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ อดีตผู้อำนวยการเนคเทค ...
Thursday, 16 October 2014
ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ครั้งที่2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2557 ...
Wednesday, 15 October 2014
ตามธรรมเนียมรัฐบาลจะเริ่มทำงานได้ ต่อเมื่อแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภา ซึ่งในปัจจุบันก็คือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยหลังแถลงนโยบายแล้ว รัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆ ก็สามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มที่ตามนโยบายที่ได้แถลงไป ...
Wednesday, 15 October 2014
คนทำงานแล้วมีความสุข แน่นอนว่าย่อมส่งผลไปยังประสิทธิภาพที่ดีของงาน วันนี้มีหน่วยงานจำนวนมากให้ความสำคัญกับคนในองค์กรทำงานแล้วมีความสุขแค่ไหนเพียงใด เท่าเทียมกันหรือไม่โดยการวัดความสุขด้วย "แฮปปิโนมิเตอร์" ...
Tuesday, 14 October 2014
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศผล "รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น" จะได้รับเงินรางวัล 1 ล้านบาทพร้อมโล่พระราชทานประติมากรรมเรือใบซูเปอร์มด ได้แก่ รศ.เจษฎา วรรณสินธุ์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ...
Tuesday, 14 October 2014
... จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกลุ่มจีเอ็นเอสเอส (GNSS) ในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนียสัปดาห์ที่ผ่านมา   แหล่งที่มา : 2557. ระบบเตือนภัยนำทางด้วยดาวเทียม. ...
Tuesday, 14 October 2014
... (สวทช.) ได้รับเชิญจาก สถาบันวิจัยยานขนส่งอวกาศสาธารณรัฐเกาหลี (KARI) ในการคัดเลือกส่ง 6 เยาวชนไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไปเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอวกาศระดับนานาชาติ "2014 International Space Camp" โดยมีบริษัท ...
Monday, 13 October 2014
... ณัฐฐพร พิมพะ หรือ ดร.ณัฐ นักวิจัยห้องปฏิบัติการโครงสร้างนาโนไฮบริดและนาโนคอมโพสิต ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นอีกตัวอย่างของนักวิจัย (หญิง) ...
Monday, 13 October 2014
... "ไฮไลท์สำคัญ คือ โครงการตลาดนัดสินค้าจากหิ้งสู่ห้าง ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จะนำผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมาจัดแสดงให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจ ...
Monday, 13 October 2014
Page 5 of 8
Taxonomy by Zaragoza Online