MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

สวทช

ต้อน รับวันเด็ก! สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับบริษัทแปลนทอยส์ จำกัด เปิดตัว The Xvolution game หรือ เกมเศรษฐีไดโนเสาร์ไทย ที่รวมเอาความรู้ “ไดโนเสาร์พันธุ์ไทย” ...
Friday, 09 January 2015
สวทช. เปิดบ้าน วิทยาศาสตร์สิรินธร “ตะลุยวันเด็ก” โดยจัดกิจกรรม อาทิ หนูน้อยท่องโลกอาชีพวิทยาศาสตร์ ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้หลากหลายอาชีพของนักวิทยาศาสตร์ สนุกสนานกับกิจกรรมถุงมือวิเศษบังคับรถ ...
Thursday, 08 January 2015
... เช่น เป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการผลิตที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (โดยมี สวทช.เป็นผู้รับรอง) ทั้งนี้ กิจการเงินร่วมลงทุนต้องมาจดแจ้งที่สำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่ง ก.ล.ต.อยู่ระหว่างแก้ไขเกณฑ์การจดแจ้งให้สอดคล้อง ...
Wednesday, 07 January 2015
... สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และอดีตวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.), ชีววิทยาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ...วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.), ชีวเคมี ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ...
Wednesday, 07 January 2015
  โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal) ประจำปี 2558  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ...
Tuesday, 06 January 2015
... อาทิ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ...
Tuesday, 06 January 2015
... Application ที่สถานีพลังวิทย์ กับ สวทช. สำหรับน้องๆ ที่ชอบการทดลอง พลาดไม่ได้กับการมาร่วมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้ที่ 10 สถานีของ สวนสนุก วศ. ที่สำคัญในปีนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษสำหรับน้องๆ กลุ่มเด็กพิเศษที่สามารถมาร่วมสนุกได้ที่สถานีถอดรหัสพันธุกรรม ...
Tuesday, 06 January 2015
  The Bangkok Art and Culture Centre looks more like a science museum these days with its amazing photos of the Omega Nebula 5,000 light-years distant from Earth, and the leaves of herbs ...
Monday, 05 January 2015
... 5 พาคี ทั้ง เอสซีจี มูลนิธิมั่นพัฒนา กองทัพบก  สวทช. และหอการค้าไทย ร่วมพัฒนา "โครงการพลังปัญญา" เพื่อเปลี่ยนกรอบวิธีคิดของชุมชน ให้หันมาคิดเชิง "นวัตกรรม"   รศ.ดร.เฉลิมพล เกิดมณี นักวิจัยอาวุโส ...
Monday, 05 January 2015
นายพีรศักดิ์ ทองนรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซีแมช คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดตัว VOX UV400 PRO นวัตกรรมฟิล์มกรองแสงรถยนต์สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ ปกป้องผิวให้ขาวใส สวย สมบูรณ์แบบจากความร้อน ...
Monday, 05 January 2015
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปิดงานนิทรรศการและจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ "อันมีทิพเนตรส่องไป : Clairvoyance" ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมี คุณหญิงวรรณา ...
Monday, 05 January 2015
  เป็นที่ทราบกันดีว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง ...
Monday, 05 January 2015
... เพิ่มขึ้น หลังลงนามบันทึกความร่วมมือ (เอ็มโอยู) กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยจะขยายพันธมิตรไปยังศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และซอฟต์แวร์ปาร์คเพิ่ม ...
Monday, 05 January 2015
  ทุกปีพสกนิกรชาวไทยจะเฝ้าติดตามภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีนี้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมตามรอยเสด็จฯ และชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...
Monday, 05 January 2015
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 ธ.ค. ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงบรรยายพร้อมทั้ง เปิดงานนิทรรศการและจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ...
Monday, 05 January 2015
... โดยความตอนหนึ่งในจดหมายมีใจความตอนหนึ่งว่า : "ข้าพเจ้าได้ทราบข่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้เคยรับสั่งให้หน่วยงาน สวทช.พัฒนาวิจัยชิปขึ้นมา เพื่อ ให้โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ทำการศึกษาวิธีผ่าตัดฝังชิปดังกล่าวให้แก่ผู้ป่วยที่ตาบอดสนิทแล้วจากโรคจอประสาทตาเสื่อมอาร์พี ...
Saturday, 03 January 2015
... ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช. ทำการวิจัยค้นหาทางเลือกใหม่ในที่สุดพบว่า สามารถนำมาใช้ทำเป็นกระเบื้องได้เหมือนเซรามิก ทั้งในแบบ โมเสก และ แกรนิตแก้ว แต่ทำเป็นโมเสกการผลิตค่อนข้างยุ่งยาก ...
Saturday, 03 January 2015
... คือ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้คนทั่วไปไม่น้อย แม้แต่ผมเองเดิมยังเข้าใจว่า องค์กรที่ว่านี้ ทำแต่งานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ...
Saturday, 03 January 2015
... และอาหารฟิวชั่นฟู้ดส์ ที่จะได้รับความนิยมสูง เนื่องจากกระแสรักสุขภาพ นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สำหรับธุรกิจใหม่ที่มีโอกาสเติบโตดีใน ...
Saturday, 03 January 2015
... 10 อาชีพสร้างรายได้ สามารถติดต่อขอรับได้จาก วว.โดยตรง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร ...
Saturday, 03 January 2015
Page 5 of 8
Taxonomy by Zaragoza Online