MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

สวทช

... (ด้านเศรษฐกิจ) ในปีนี้ ได้แก่ ผลงานนวัตกรรม “ไข่ออกแบบได้” จากความร่วมมือของ บริษัท คลีน กรีนเทค จำกัด และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. โดยห้องปฏิบัติการนวัตกรรมนาโนเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตร ...
Tuesday, 15 November 2016
สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จัดอบรมหลักสูตร “Basic/Advanced Engineering for Automotive Course” ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ...
Tuesday, 15 November 2016
“กลุ่มสามารถ” และ สวทช. มอบรางวัล SIA ให้ทีม “จับจ่าย ฟอร์ สคูล” พร้อมประกาศเฟ้นหาเจ้าของธุรกิจตัวจริง ปี 2017 เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ Thailand ยุค ...
Monday, 14 November 2016
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานที่มีความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญา บุคลากร และอุปกรณ์ในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และในโอกาสที่นำพาคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการและกิจกรรมต่างๆ ...
Monday, 14 November 2016
14 พฤศจิกายน 2559 – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จับมือ บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด ลงนามความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสุขภาพ การแพทย์ ...
Monday, 14 November 2016
สวทช. ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2559 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องสมุดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดงานและชมนิทรรศการทางวิชาการ ...
Monday, 14 November 2016
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับจังหวัดแพร่ โดยวิทยาลัยชุมชนแพร่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ...
Friday, 11 November 2016
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดทำ “โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ...
Friday, 11 November 2016
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สวทช. ภาคเหนือ ให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ...
Thursday, 10 November 2016
... (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแถลงข่าวการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติทางนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่5 (NanoThailand 2016) ระหว่างวันที่ 27 -29 พฤศจิกายน 2559 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ. ...
Thursday, 10 November 2016
    (8 พฤศจิกายน 2559) ณ ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา -กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ...
Tuesday, 08 November 2016
92. Thailand Tech Show ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2559 จังหวัดเชียงใหม่
(บริการจาก สวทช./บริการจาก สวทช.)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมลงทะเบียนเข้าร่วม ได้ที่ www.thailandtechshow.com ดาวน์โหลดกำหนดการ  คลิกที่นี่
Sunday, 06 November 2016
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ สมาคมอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย และกลุ่ม IOT Thailand Consortium ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ...
Friday, 04 November 2016
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมไม้ อุตสาหกรรมสินค้าไลฟ์สไตล์ ตลอดจนผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนา ...
Wednesday, 02 November 2016
95. สวทช. ร่วมจัดสัมมนาขับเคลื่อน SMEs ด้วยการตลาดยุคใหม่
(ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประชาสัมพันธ์)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม โดยสำนักประสานงานโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House” และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ...
Tuesday, 01 November 2016
(27 ตุลาคม 2559) ที่ห้องมงกุฎเพชร 1 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น: นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นประธานเปิดงานโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ...
Thursday, 27 October 2016
97. อบรมหลักสูตร Basic/Advanced Engineering for Automotive Course
(ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประชาสัมพันธ์)
สถาบันวิทยาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Basic/Advanced Engineering for Automotive Course ระหว่างวันที่ 15-18 พ.ย. 2559 เวลา 8.00-18.00 ...
Tuesday, 25 October 2016
(21 ต.ค. 59) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศแก่น้องๆ ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน ...
Friday, 21 October 2016
วันที่ 20 ตุลาคม 2559: ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...
Friday, 21 October 2016
... ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์ C Asean และชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทยจัดโครงการ “FinTech Challenge”ร่วมส่งเสริมความรู้และการพัฒนาด้านฟินเทคเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจตลาดการเงิน ...
Wednesday, 19 October 2016
Page 5 of 8
Taxonomy by Zaragoza Online