MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

สวทช

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการ TAIST-Tokyo Tech ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ...
Monday, 02 May 2016
... โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ รองผู้อำนวยการ สวทน. และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช.   ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
Monday, 02 May 2016
...  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: โทรศัพท์ 02 333 3700 ต่อ 3727 - 3732 โทรสาร 02 333 3834 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สวทช.: ...
Thursday, 28 April 2016
ณ ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 :- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ บริษัท ...
Wednesday, 27 April 2016
85. แอพพลิเคชั่นแนะนำ LandsMaps จากกรมที่ดิน
(คลังความรู้/นานาสาระน่ารู้)
หลายท่านคงคุ้นเคยใช้แอพแผนที่นำทาง แต้ถ้าเป็นเรื่องข้อมูลดิน เป็นเรื่องยาก มีโฉนดที่ดิน ซึ่งมีหมายเลขเรียบร้อย แต่ไม่ทราบว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ที่ไหน มีราคาประเมินเท่าไหร่ เดินทางไปที่ดินนั้นอย่างไร ...
Wednesday, 27 April 2016
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. ลงนามความร่วมมือดำเนินการ ITAP เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ...
Tuesday, 26 April 2016
87. Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559 ภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่
(ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประชาสัมพันธ์)
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ - ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ รองผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธานเปิดงาน “Thailand Tech Show ครั้งที่ ...
Tuesday, 26 April 2016
... ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสาวิตรี ภิรมย์กิจ / คุณเรณุกา อานับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โทรศัพท์ 02 564 7000 ...
Wednesday, 20 April 2016
ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอทเอราวัณ - เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือซอฟต์แวร์พาร์ค ภายใต้ สวทช. ร่วมกับบริษัท สิงคโปร์ เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด จัดงานแถลงข่าวประกาศความยิ่งใหญ่ของงาน CommunicAsia2016 ...
Wednesday, 20 April 2016
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) จัดพิธีเปิดศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ (Food and Feed ...
Wednesday, 20 April 2016
91. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
(พรบ. ข้อมูลข่าวสาร/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
...  (๔) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการ หรือรายการ • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จาก สวทช. • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จาก กรมบัญชีกลาง (๕) ...
Monday, 11 April 2016
92. จดหมายข่าว สวทช. ฉบับที่ 13 ประจำเดือนเมษายน 2559
(ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว สวทช.)
NSTDA Newsletter จดหมายข่าว สวทช. ฉบับที่ 13 ประจำเดือนเมษายน 2559   หัวข้อข่าวในจดหมาย ก.วิทย์ฯ โดย สวทช. ผนึกกำลังพันธมิตร โชว์นวัตกรรมระบบราง พัฒนาโดยคนไทย สวทช. ...
Monday, 11 April 2016
93. จดหมายข่าว สวทช. ปี 2 ฉ.1 - ปฏิทินกิจกรรม
(ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าวย่อย)
... 02-017-5555 หรือ1313 อีเมล์ contact@thailandstartup.org http://www.thailandstartup.org Facebook: Startup Thailand   สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) เปิดหลักสูตรการอบรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ...
Monday, 11 April 2016
... สวทช. สืบเนื่องจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสานงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ขั้วโลกของประเทศไทย ...
Friday, 08 April 2016
... สวทช. และฝึกปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการวิจัย สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณเสาวณีย์ 02 5297100 ต่อ 77220 หรือ Email : saowanee@nstda.or.th ดาวน์โหลด รายละเอียดโครงการ และเอกสารใบสมัคร ...
Thursday, 07 April 2016
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิด งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2559     สวทช. จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2559 ...
Thursday, 07 April 2016
​มทร.ล้านนา ผนึกกำลัง สวทช. ร่วมวิจัยและขยายผลสู่ชุมชน อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) : ดร.ทวีศักดิ์ ...
Thursday, 07 April 2016
... กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองไปปรับใช้ในการจัดอบรมหรือจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น โอกาสนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ริเริ่มจัดทำโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล ...
Thursday, 07 April 2016
ก.วิทย์ โดย สวทช. เปิดตัว “บัญชีนวัตกรรมไทย” สร้างโอกาส ผู้ประกอบการไทย เข้าถึงตลาดภาครัฐ ยกระดับสู่สากล     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
Thursday, 07 April 2016
... (สวทช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกันจัดงาน “CEO Innovation Forum 2016 และเปิดตัวมาตรการยกเว้นภาษี 300% สำหรับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม” ...
Thursday, 07 April 2016
Page 5 of 8
Taxonomy by Zaragoza Online