MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

สวทช

ITAP สวทช. แถลงผลงานรอบ 5 เดือน เดินหน้าเคียงข้าง SMEs ให้ยั่งยืนเติบโตด้วยวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ITAP หรือโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
Thursday, 07 April 2016
... 3 หน่วยงานหลักด้านการวิจัยและเทคโนโลยีของไทย ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...
Thursday, 07 April 2016
ก.วิทย์ฯ จับมือ 11 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หนุนจัดงาน Startup Thailand 2016 เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ​ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือ 11 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนลงนามบันทึกความร่วมมือ ...
Thursday, 07 April 2016
ITAP สวทช. หนุน SME สร้างผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ พร้อมอวดโฉมในงาน TIFF2016 ณ งาน TIFF2016 อิมแพ็คเมืองทองธานี - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ...
Thursday, 07 April 2016
สวทช. ก.วิทย์ จับมือ มทร.ธัญบุรี ขยายเครือข่าย ITAP หนุน SME ในพื้นที่ภาคกลาง เติบโตยั่งยืนด้วยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
Thursday, 07 April 2016
​ก.วิทย์ฯ โดย สวทช. ผนึกกำลังพันธมิตร โชว์นวัตกรรมระบบราง พัฒนาโดยคนไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ...
Thursday, 07 April 2016
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือลงนามในโครงการ ...
Thursday, 07 April 2016
7 เมษายน 2559 ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ ...
Thursday, 07 April 2016
ในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. 2559 (NAC 2016) - หัวข้อเสวนาหนึ่งที่น่าสนใจจากเช้าวันที่ 31 มี.ค. 59 คือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดเสวนาเรื่อง “เปิดตัวสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร” ...
Thursday, 07 April 2016
กระทรวงอุตสาหกรรม - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (สมอ.) จัดแถลงข่าว “การจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ...
Tuesday, 05 April 2016
สไลด์นำเสนอประเด็นแนวโน้มโลก แนวโน้มเทคโนโลยี และความท้าทายต่อประเทศไทย โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. 2559 20160231 thailand challenges 2025+htk v18 from Thaweesak ...
Sunday, 03 April 2016
92. มทร.ล้านนา ผนึกกำลัง สวทช. ร่วมวิจัยและขยายผลสู่ชุมชน
(ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประชาสัมพันธ์)
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. ลงนามความร่วมมือร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ...
Wednesday, 30 March 2016
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี:  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ ...
Wednesday, 30 March 2016
... กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองไปปรับใช้ในการจัดอบรมหรือจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น   โอกาสนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ริเริ่มจัดทำโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล ...
Tuesday, 29 March 2016
สวทช.ครบรอบ 25 ปี กับผู้บริหารทั้ง 4           - ก่อร่างสร้างรังเปิดทางวิทย์ไทย (Establishment) ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์    - ขยายฐานงานวิจัยเพื่อก้าวไกลอย่างมั่นคง ...
Tuesday, 29 March 2016
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สำนักนายกรัฐมนตรี โดย สำนักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง โดย กรมบัญชีกลาง เปิดตัว ‘บัญชีนวัตกรรมไทย’ ...
Monday, 28 March 2016
... CEO Innovation Forum 2016   25 มีนาคม 2559 : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ...
Friday, 25 March 2016
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. ลงนามความร่วมมือดำเนินการ ITAP เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ...
Wednesday, 23 March 2016
ITAP หรือโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงผลงานในรอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559) ชี้ ITAP ...
Tuesday, 22 March 2016
... เรียน การใช้ชีวิต พร้อมทั้งการจัดกิจกรรม Workshop ให้แก่นัก เรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี และเตรียมมหาวิทยาลัย ซึ่งนักเรียนทุนรัฐบาลในสังกัดของ สวทช. ได้แก่ น.ส. ขนิษฐา รัตน์ประโคน ...
Monday, 21 March 2016
Page 5 of 8
Taxonomy by Zaragoza Online