MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน


สวทช

สวทช. เปิดศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ หนุนบริการทดสอบสินค้ามูลค่าสูงได้มาตรฐาน พร้อมจับมือ 16 สมาชิกเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ เพิ่มกำลังการแข่งขันผู้ประกอบการไทย​ ...
Thursday, 06 October 2016
... สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ร่วมกับ องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือแจ็กซา (Japan Aerospace Exploration Agency ...
Thursday, 06 October 2016
​ก.วิทย์ฯ สวทช. เปิดเวทีให้ความรู้ “ซิก้า”...ไวรัสร้าย ภัยเงียบสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์     6 กันยายน 2559 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
Thursday, 06 October 2016
... คลีน กรีนเทค จำกัด และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. โดยห้องปฏิบัติการนวัตกรรมนาโนเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตร (NAF) หน่วยวิจัยเกษตรนาโนและสิ่งแวดล้อม (NAE) ภายใต้โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาตำรับอิมัลชั่นชนิดเกิดเองของน้ำมันโหระพาและน้ำมันออริกาโน่ ...
Thursday, 06 October 2016
85. ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. รับรางวัล Incubator of the Year 2016
(ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประชาสัมพันธ์)
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) รับรางวัล " AABI Incubator of the Year 2016 Award ” จากการที่ศูนย์บ่มเพาะฯ มีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ ศักยภาพดำเนินการ ...
Thursday, 06 October 2016
นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. พัฒนาสารรักษาสภาพน้ำยางยุคใหม่ หรือสาร TAPS สำหรับใช้รักษาสภาพน้ำยางสดก่อนการแปรรูป และน้ำยางข้นหลังการแปรรูป แทนการใช้แอมโมเนียที่มีกลิ่นฉุนรุนแรง และยังต้องใช้ร่วมกับสารเคมีชนิดอื่นๆ ...
Thursday, 06 October 2016
กรุงเทพฯ 5 ตุลาคม 2559 - บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกลุ่มเมกเกอร์ในประเทศไทยสานต่อการสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมวัฒนธรรมทำเองในสังคมไทย ...
Wednesday, 05 October 2016
3 ตุลาคม 2559 - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) ร่วมกับ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ผู้พัฒนาเว็บไซต์ www.WealthMagik.com ...
Tuesday, 04 October 2016
30 ก.ย. 59 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร :- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand)  ร่วมกับ IoT Consortium ...
Tuesday, 04 October 2016
นักวิจัยเนคเทค / สวทช. พัฒนาระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศ สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นระบบเฝ้าระวังปริมาณออกซิเจน ที่ละลายในน้ำ และควบคุมเครื่องเติมอากาศ ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น บ่อเลี้ยงกุ้ง ...
Tuesday, 04 October 2016
... 80%     ในการนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของการประกวดดังกล่าวแล้วเห็นว่า สวทช. ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงมอบรางวัล "หน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้บริการรองรับ ...
Friday, 30 September 2016
92. ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ ตอน เครื่องยกผู้ป่วย
(Knowledge/ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ)
นักวิจัยเอ็มเทค/ สวทช. ได้ออกแบบและพัฒนาต้นแบบ “เครื่องยกผู้ป่วย” มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเครื่องยกผู้ป่วย จากต่างประเทศ แต่มีต้นทุนที่ถูกกว่า สามารถรองรับน้ำหนักผู้ป่วยได้มากถึง 120 กิโลกรัม ...
Thursday, 29 September 2016
(วันที่ 28 กันยายน 2559) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.): นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
Wednesday, 28 September 2016
นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. พัฒนาสีธรรมชาติ ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ต่อการพิมพ์บนผ้าทอ แทนการใช้สีเคมี ด้วยการคิดค้นวิธีการเตรียมสี ให้อยู่ในรูปสารละลายเข้มข้น หรือผงพร้อมใช้ โดยขั้นตอนการพัฒนาเริ่มจาก การนำวัตถุดิบจากธรรมชาติ ...
Wednesday, 28 September 2016
นักวิจัย เอ็มเทค สวทช. ได้พัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารสำหรับผู้สูงอายุ โดยใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ศึกษาคุณสมบัติต่างๆ ทางกายภาพของอาหาร พร้อมปรับปรุงสูตร และกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ ...
Tuesday, 27 September 2016
สวทช. สนับสนุน ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาพันธุ์ถั่วเขียวไทย 6 สายพันธุ์ ซึ่งมีจุดเด่นคือปลูกได้ดีในสภาพแล้ง ขนาดเมล็ดใหญ่ ให้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรคใบจุด ...
Monday, 26 September 2016
22 ก.ย. 59 ณ พาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน :- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง ...
Friday, 23 September 2016
98. ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 20 ประจำปี 2560
(ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประชาสัมพันธ์)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ...
Thursday, 22 September 2016
ดร.สุภาวดี นาเมืองรักษ์ นักวิจัยจากหน่วยวิจัยวัสดุนาโนและวิศวกรรมระบบนาโน ห้องปฏิบัติการคำนวณระดับนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับผลงานวิจัยหัวข้อ ...
Thursday, 22 September 2016
นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. ร่วมมือกับบริษัท สุพรีร่า อินโนเวชั่น พัฒนาห้องโดยสารรถพยาบาล ออกแบบโครงสร้างของห้องโดยสารให้มีความแข็งแรงขึ้น ด้วยการใช้วัสดุคอมพอสิต ทำการออกแบบโครงสร้างของชิ้นส่วน และวิธีการเชื่อมต่อของชิ้นส่วนโครงสร้างที่เหมาะสม ...
Thursday, 22 September 2016
Page 5 of 8
Taxonomy by Zaragoza Online