MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

สวทช

...  การประเมินเพื่อชึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพฯ ควบคุม ที่ทางสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินนั้นได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน โดยคนกลุ่มแรกเป็นผู้ชำนาญการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ ...
Tuesday, 17 March 2015
หนึ่งในของฝากจากภูเก็ตที่รู้จักกันดี คือเมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ แต่ที่ขึ้นชื่อมากว่า 50 ปีแล้ว มีไม่กี่เจ้า หนึ่งในนั้นคือแบรนด์ "เมธี" จากยุคการผลิตแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกขั้นตอน อย่างพิถีพิถัน ...
Tuesday, 17 March 2015
... (สวทช.) ซึ่งจัดติดต่อกันมาทุกปี ในปี 2558 ซึ่งเป็นวาระพิเศษ ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 พระองค์ทรงสนพระทัยงานและการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
Tuesday, 17 March 2015
... สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า การสร้างความเข้มแข็งด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในยุคที่ข้อมูลกลายเป็นสิ่งสำคัญ ...
Sunday, 15 March 2015
... โทรคมนาคม ไปรษณีย์ไทย รวมถึงโควตากระทรวงพลังงาน คลัง สำนักงบประมาณ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และสวทช. ทั้งเพิ่มวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก 3 ปีเป็น 4 ปี และห้ามไม่ให้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระหรือเป็นลูกจ้างองค์กรเอกชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ...
Sunday, 15 March 2015
... สวทช. และศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ขอเชิญชวนนักเรียนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยส่งใบสมัครพร้อมผลการเรียนสะสม และเขียนบทความส่งไปที่ สทป.ตามที่อยู่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dti.or.th ...
Sunday, 15 March 2015
... โดยได้ร่วมมือกับศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยให้การสนับสนุนนักวิจัยและผู้ประกอบการในการทดสอบมาตรฐานหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ...
Sunday, 15 March 2015
สุรเดช ทวีแสงสกุลไทยกก.ผจก.ใหญ่และปธ.จนท.บห.บมจ.ช. ทวี ดอลลาเซียน (CHO) ร่วมงานกิจกรรมวิชาการงานวิจัยระบบรางมุ่งเป้าเพื่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งจัดโดยสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ...
Sunday, 15 March 2015
... (Biotec) หน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้ดูแลโครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...
Sunday, 15 March 2015
... (สวทช.) โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๘๑๘๗๔ / ๘๑๘๑๕ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๙ ๘๑๖ ๖๔๑๕ email: sawitree.piromkit@nstda.or.th  ...
Saturday, 14 March 2015
 "โครงการพลังปัญญา" นำโดยมูลนิธิมั่นพัฒนา กองทัพบก เอสซีจี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและหอการค้าไทย ร่วมจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เกิดพลังปัญญา ...
Thursday, 12 March 2015
จากประสบการณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์มานาน 22 ปี นายภูมิพันธุ์ คูสกุล เจ้าของบริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด และนักวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ร่วมคิดค้นระบบโรงเรือนอัจฉริยะได้เป็นเจ้าแรกของไทย ...
Thursday, 12 March 2015
... (สวทช.) นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)และนางเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ...
Thursday, 12 March 2015
... (สวทช.) เดินทางไปสำรวจเกาะตาชัยเพื่อทำวิจัยและสำรวจความหลากหลายทางธรรมชาติของสัตว์ทะเล สัตว์หน้าดิน และสัตว์บก ซึ่งเขาได้เล่าถึงสภาพของเกาะตาชัยเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาให้แก่ทีมข่าววิทยาศาสตร์ ASTV-ผู้จัดการออนไลน์ ...
Wednesday, 11 March 2015
เครื่องวัดและวิเคราะห์ขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศหรือ DustDETEC ติดโผรายชื่อ 1 ใน 9 สุดยอดผลงานจากการวิจัยและพัฒนาที่น่าลงทุน ภายในงานเปิดบ้าน สวทช.นำเสนอผลงานวิจัยที่ที่มีศักยภาพใน เชิงพาณิชย์ (NSTDA ...
Wednesday, 11 March 2015
... และบางโจทย์ก็ยังมีช่องว่างที่ไม่อาจจะนำไปสู่การใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ประชาชาติธุรกิจ นิวบิซ สรุปความคืบหน้าของการพัฒนา สิ่งทอ จากเวทีเสวนา "ประยุกต์ใช้งานวิจัยกับสิ่งทอภาคเหนือ" จากงานประชุมประจำปี 2558 สวทช.ภาคเหนือ ...
Wednesday, 11 March 2015
... ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) และเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ร่วมกันผลักดันและเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยีระบบรางเพราะวันนี้.การซื้อเทคโนโลยีอย่างเดียวคงไม่พอ. ...
Wednesday, 11 March 2015
98. สาระวิทย์ ฉบับที่ 24, มีนาคม 2558
(คลังความรู้/คลังความรู้)
สาระวิทย์ ฉบับที่ 24 ประจำเดือนมีนาคม 2558 นี้ดำเนินการมาครบรอบ 2 ปีแล้ว และในช่วงสิ้นเดือนนี้ สวทช.จะมีงานใหญ่คือ งานประชุมวิชาการประจำปี 2558 วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ...
Tuesday, 10 March 2015
99. สาระวิทย์ ฉบับที่ 23, กุมภาพันธ์ 2558
(คลังความรู้/คลังความรู้)
... สวทช. กับนวัตกรรมอาหารเพื่อคนไทย สารสกัดจากดอกเก๊กฮวยช่วยลดไขมันในเลือดและตับ หน้าต่าง ข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก : นักวิจัยญี่ปุ่นชี้ เสียงดนตรีช่วยเพิ่มความประทับใจในวันแรกพบได้  ...
Tuesday, 10 March 2015
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามความร่วมมือกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) เชื่อมโยงจุดแข็ง 2 หน่วยงานรัฐ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ...
Tuesday, 10 March 2015
Page 5 of 8
Taxonomy by Zaragoza Online