MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

สวทช

ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรมของประเทศเวียดนาม ดังนี้ ประเทศเวียดนามมีหน่วยงานหลักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
Wednesday, 30 September 2015
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และกลุ่มเมกเกอร์ในประเทศไทย จัดงาน Bangkok Mini Maker Faire ...
Wednesday, 30 September 2015
... โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ...
Thursday, 24 September 2015
เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดงาน NSTDA Investors' Day 2015 ซึ่งภายในงานมีการจัดเสวนาพิเศษภายใต้หัวข้อ “มิติใหม่ขับเคลื่อนวัตกรรมไทยสู่เชิงพาณิชย์” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในทุกภาคส่วนที่มีส่วนในการเปิดมิติใหม่ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยสู่เชิงพาณิชย์ ...
Tuesday, 22 September 2015
... 4 โครงการ ซึ่งภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี ได้สร้างความสำเร็จอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจีน-อาเซียน ซึ่งมีศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ...
Tuesday, 22 September 2015
... Technology Transfer Center (TCTTC) ซึ่งแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเมล็ดพันธุ์ของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากข้าวโดย iTAP / สวทช. และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ...
Tuesday, 22 September 2015
นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ CCTV เกี่ยวกับความร่วมมือของไทย- ...
Tuesday, 22 September 2015
(16 กันยายน 2558) ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ - สวทช.ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)(SIPA) จัดงานมอบโล่แสดงความยินดีแก่ 20 บริษัทซอฟต์แวร์ไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ...
Friday, 18 September 2015
(17 ก.ย. 58) ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯ - สามารถ จับมือ สวทช. ยก 10 ผลงานเด่น ขึ้นโชว์ความพร้อมทั้งด้านนวัตกรรมสุดล้ำ และแนวคิดธุรกิจที่ชัดเจน ให้แก่เหล่านักลงทุนจากหลากหลายกลุ่มธุรกิจได้ยลโฉมในงาน ...
Friday, 18 September 2015
เนื่องจาก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติคนปัจจุบัน จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ...
Friday, 18 September 2015
สวทช. หนุนชมรม อาร์ เอฟ ไอ ดี ไทยแลนด์ จัดงาน RFID & IOT 2015 งานแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี RFID ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (17 กันยายน 2558) ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
Thursday, 17 September 2015
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการไทย ที่หน่วยงานในสังกัดอาทิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ...
Wednesday, 16 September 2015
(15 กันยายน 2558) ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงาน “Technology Show ครั้งที่ 2/2558” แสดงผลงานเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดและขับเคลื่อนสู่เชิงพาณิชย์มากถึง ...
Tuesday, 15 September 2015
ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. โดย โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ มุ่งเน้นการ ให้ทุนสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาระดับ ...
Tuesday, 15 September 2015
95. สาระวิทย์ ฉบับที่ 29, สิงหาคม 2558
(คลังความรู้/คลังความรู้)
  สาระวิทย์ ฉบับที่ 29 ประจำเดือนสิงหาคม 2558 สิ้นสุดการรอคอย... ยานนิวฮอไรซอนส์ ไขความลับดาวพลูโต เป็นเวลายาวนานกว่า 9 ปี กับการเดินทางอันแสนไกลกว่า 3 พันล้านไมล์ เพื่อจะได้ยลโฉมดาวพลูโต ...
Friday, 11 September 2015
96. สาระวิทย์ ฉบับที่ 28, กรกฎาคม 2558
(คลังความรู้/คลังความรู้)
  สาระวิทย์ ฉบับที่ 28 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 แม้ปัจจุบันโลกเราจะมีเทคโนโลยี และการแพทย์สมัยใหม่ ที่เจริญก้าวหน้าไปมากก็ตาม แต่ไวรัสมหาภัยอันเป็นต้นตอของโรคระบาดที่อุบัติขึ้นใหม่ ก็ยังสามารถคร่าชีวิตผู้คนได้เป็นจำนวนมาก ...
Friday, 11 September 2015
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี - กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
Friday, 11 September 2015
จดหมายข่าว สวทช. ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกันยายน 2558 หัวข้อข่าวในจดหมาย ไอทีเพื่อชีวิตใหม่ผู้ต้องขัง ด้วยน้ำพระทัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 9 ภาคีเครือข่าย ร่วมลงนาม ...
Friday, 11 September 2015
99. 82 สุดยอดเทคโนโลยี เปลี่ยนวิถีอุตสาหกรรม
(บริการจาก สวทช./บริการจาก สวทช.)
รายการเทคโนโนโลยีที่อยู่ในโครงการ (82 รายการ) กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร 1. แอปพลิเคชันคำนวณการผสมปุ๋ยเคมี (Fertilizer Mixing Calculator) 2. แอปพลิเคชันคำนวณการใช้ปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ...
Friday, 11 September 2015
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช. ) ได้พูดถึงแนวโน้ม 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ (10 Technologies to watch) ไว้อย่างน่าสนใจในงาน NSTDA ...
Thursday, 10 September 2015
Page 5 of 8
Taxonomy by Zaragoza Online