MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน


สวทช

ตามที่โปรแกรมร่วมฯ สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.- สวทช. คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 ...
Monday, 08 August 2016
การระบาดของโรคและแมลง ในไร่มันสำปะหลังแต่ละครั้ง นอกจากจะทำให้ผลผลิตเสียหายแล้ว ยังนำไปสู่การขาดแคลน ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดี ที่จะใช้สำหรับปลูกในฤดูกาลถัดไปด้วย นักวิจัย ไบโอเทค สวทช. ได้ใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ...
Monday, 08 August 2016
NSTDA Newsletter จดหมายข่าว สวทช. ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 (ฉบับที่ 17)   หัวข้อข่าวในจดหมาย ก.วิทย์ สวทช. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และ TCDC จัดเวิร์กช็อปสร้างไอเดียผู้ประกอบการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ ...
Saturday, 06 August 2016
84. จดหมายข่าว สวทช. ปี 2 ฉ.5 - ปฏิทินกิจกรรม
(จดหมายข่าว/จดหมายข่าว สวทช. - ย่อย)
...  สอบถามโทร. 0-2564-8000 หรือ www.nstda.or.th/thailandtechshow2016 จัดโดย กระทรวงวิทย์ฯ สวทช. ขอเชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตร กำรพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรงแบบเข้มข้น รุ่นที่ 5 (Railway ...
Thursday, 04 August 2016
... ” ภายใต้ความร่วมมือ ของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. หน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
Thursday, 04 August 2016
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มูลนิธิมั่นพัฒนา ลงนามความร่วมมือสนับสนุนโครงการพลังปัญญา เพื่อสร้างบุคลากรและชุมชนต้นแบบ ...
Thursday, 04 August 2016
สวทช. ร่วมกับ สภาหอการค้าฯ หนุนผู้ประกอบการสินค้าผักและผลไม้ไทย พัฒนาระบบการผลิตที่ปลอดภัยด้วย “Primary ThaiGAP” มาตรฐานระดับพื้นฐานในประเทศ นำร่องแห่งแรกที่สกลนคร ก่อนจัดต่อเนื่องอีก ...
Thursday, 04 August 2016
ก.วิทย์ สวทช. จับมือพันธมิตร ร่วมจัดงาน “เทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ 2559 (Auto Parts Tech Day 2016)” พร้อมโชว์ศักยภาพเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ​ณ ...
Thursday, 04 August 2016
ธ.กรุงไทย ผนึก ตลาดหลักทรัพย์ฯ สวทช. ตั้งกองทรัสต์ 2.3 พันล้าน สนับสนุน SMEs ​ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รัชดาฯ กรุงเทพฯ: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
Thursday, 04 August 2016
สวทช. รับมอบ 2 รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 59 จากกรมบัญชีกลาง ​สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
Thursday, 04 August 2016
​ก.วิทย์ สวทช. ผนึก ซิป้า ชวนผู้ประกอบการสมัครขอรับรองมาตรฐาน CMMI ดันมาตรฐานซอฟต์แวร์ไทย ก้าวไกลสู่สากล 13 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ...
Thursday, 04 August 2016
กรมศิลปากร ร่วมกับ สวทช. จัดทำโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ ​วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 25559 นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่ากรมศิลปากร ...
Thursday, 04 August 2016
ก.วิทย์ โดยสวทช. จับมือ สกว. และสถานทูตอังกฤษเปิดเวทีให้นักวิจัยก้าวสู่โลกธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและสร้างเครือข่ายกับนักลงทุนในภูมิภาค 7 กรกฎาคม 2559 โรงแรมดุสิตธานี ...
Thursday, 04 August 2016
ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ 6 กรกฎาคม ...
Thursday, 04 August 2016
มูลนิธิไอทีตามพระราชดำริฯ และ สวทช.จัดกิจกรรม “Show & Share 2016 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ​มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ...
Thursday, 04 August 2016
สวทช. ร่วมนำเสนอกิจกรรม/โครงการสนับสนุนภาคเอกชนในงาน Smart SME Expo 2016 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
Thursday, 04 August 2016
... (สวทช.) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จัดงานแถลงข่าว “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยบูรณาการการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนในการเรียนการสอน” ...
Thursday, 04 August 2016
ก.วิทย์ สวทช. ร่วมมือกับเอไอที สนับสนุนบุคลากรวิจัยให้บริการและให้คำปรึกษาทางวิชาการ ณ หอประชุมสถาบันเอไอที : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
Thursday, 04 August 2016
​ก.วิทย์ สวทช. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และ TCDC จัดเวิร์กช็อปสร้างไอเดียผู้ประกอบการ ออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพขานรับแนวโน้มช็อปแบบชนชราแห่งอนาคต ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ...
Thursday, 04 August 2016
นักวิจัย สวทช. ได้ใช้เทคนิคแลมป์ ซึ่งเป็นเทคนิคการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบใหม่ มาพัฒนาเป็นชุดตรวจ LAMP color โดยดูสีของน้ำยาที่ปรากฏ สำหรับตรวจโรคไวรัสในกุ้ง เพื่อใช้แทนวิธีการตรวจแบบ PCR ที่ต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพง ...
Thursday, 04 August 2016
Page 5 of 8
Taxonomy by Zaragoza Online