MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

สวทช

... อย.แล้วยังได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อีกด้วย โดยในการทำความสะอาดแอร์ครั้งหนึ่งใช้น้ำยาทั้งหมด 3 ตัวด้วยกัน ต่างจากที่อื่นที่ใช้เพียง 2 ตัวเท่านั้น AIR WASH ...
Wednesday, 06 May 2015
นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เผยว่าบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
Wednesday, 06 May 2015
... และการแนะนำสินค้าที่ได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต่อผู้บริโภคในงานแสดงสินค้าอาหารระดับประเทศโดยมีโครงการ CIAS และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายภายเหนือ (สวทช. ภาคเหนือ)เป็นผู้สนับสนุนทุนวิจัย ...
Wednesday, 06 May 2015
... (เอ็ม เทค) ภายใต้สำนักงานงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นักวิจัยจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และนักวิจัยจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ลงพื้นที่ของการเกิดไฟไหม้ปริศนาที่บ้านหลังหนึ่งในจ.พัทลุง ...
Wednesday, 06 May 2015
... สวทช. ดังนั้น จึงได้เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง ทักษะด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืชสำหรับเยาวชนไทยปี 2558 ร้บสมัคร 1 เมษายน 2558 - 31 พฤษภาคม ...
Thursday, 30 April 2015
30 เมษายน 2558: งานเชื่อมโยงธุรกิจ ฝ่ายการตลาด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัด Technology Show ...
Thursday, 30 April 2015
...  ผลิตโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
Thursday, 30 April 2015
29 เม.ย. 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอทเอราวัณ:- ซอฟต์แวร์พาร์ค/สวทช. นำ 15 บริษัทชั้นนำของไทย ร่วมโชว์ศักยภาพด้านนวัตกรรมไอซีที ในงาน CommunicAsia 2015 ณ ประเทศสิงคโปร์ งานไอซีทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ...
Thursday, 30 April 2015
... (สวทช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทำให้การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดองค์ความรู้ใหม่ในหลายสาขา มีการขยายเครือข่ายนักวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ...
Thursday, 30 April 2015
เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีข้อมูลงานวิจัย ทุนวิจัย และสิทธิบัตรคลังข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เชิญคลิกเลย www.nstda.or.th แหล่งที่มา::เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ ...
Thursday, 30 April 2015
... (สวทช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทำให้การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดองค์ความรู้ใหม่ในหลายสาขา มีการขยายเครือข่ายนักวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ...
Thursday, 30 April 2015
...  อุทยานวิทยาศาสตร์ (หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นในปี 2550 ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ...
Thursday, 30 April 2015
93. โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช.
(ทุนวิจัย/การศึกษา/ทุนวิจัย/การศึกษา)
    ที่มา : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ร่วมมือกันจัดตั้ง ...
Thursday, 30 April 2015
... ภายใต้การดูแลศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค สวทช.) เริ่มจากการศึกษาคุณสมบัติของแป้ง ก่อนปรับปรุงคุณภาพให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับแป้งถั่วเขียว ซึ่งตลาดมีความต้องการสูงแต่มีราคาแพง ...
Tuesday, 28 April 2015
นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดเผยว่า เชฟรอน ร่วมกับ สวทน., สวทช., อพวช., สพฐ., สอศ., สสวท., กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย จัดโครงการ ...
Monday, 27 April 2015
... เช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม หรือระบบไฟฟ้า ก็จะมีผู้รู้แต่ละสาขาจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มาคอยให้คำปรึกษา ซึ่งที่นี่จะมีเวิร์กช็อปสาขาต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคนที่สนใจสามารถเดินวอล์กอินเข้าไปสอบถามรายละเอียด ...
Monday, 27 April 2015
... สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แหล่งที่มา::กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 http://fsv2.iqnewsclip.com/C-150427011070.pdf?transid=92ae874a00664005b689d6ce1b58bd79&productname=iqnewsalert ...
Monday, 27 April 2015
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.) ทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร ...
Monday, 27 April 2015
... ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว 5 ปี และมีงบประมาณกว่า 900 ล้านบาท โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ...
Monday, 27 April 2015
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. ในชีวิตประจำวันเราต่างมีความคุ้นเคยกับการบรรจุหีบห่ออาหารที่ถูกนำมาใช้ด้วยวัตถุประสงค์หลักอันเดียวกัน คือเป็นภาชนะบรรจุและห่อหุ้มอาหารไม่ให้ปนเปื้อนสิ่งสกปรกจากภายนอก ...
Monday, 27 April 2015
Page 5 of 8
Taxonomy by Zaragoza Online