MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

nac2014

ขนส่ง

... ระบบนี้มิได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาจราจรติดขัดเพียงอย่างเดียว  แต่ยังรวมไปถึงการนำเทคโนโลยี ICT มาช่วยในการขนส่ง เช่น การติดตามรถขนส่งสิ้นค้าหรือการขนส่งมวลชน รวมไปถึงความอัจฉริยะที่ใส่เข้าไปในตัวยานพาหนะเองอีกด้วย ...
Friday, 10 April 2009
... การนำเทคโนโลยี RFID มาช่วยตรสจอสบและติดตามข้อมูลในการบริหารจัดการยางรถยนต์ สามารถช่วยให้บริษัทขนส่งทราบถึงต้นทุนยางทั้งในเชิงสถิติและเชิงบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเก็บประวัติข้อมูลยางทุกเส้น และมีการนำโครงยางกลับมาใช้ใหม่อีกรอบ ...
Friday, 10 April 2009
... การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่อสินค้าและลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากการใช้บรรจุภัณฑ์ผิดประเภท นอกจากนี้ยังมีแบบที่เห็นตัวสินค้าที่บรรจุภายในกล่อง ทำให้เป็นรูปแบบที่พร้อมวางขาย และยังช่วยลดต้นทุนในการขนส่งทางเรือ ...
Friday, 10 April 2009
4. โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1
(Attached to article: ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1)
โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1 (Filename: 20111222-poster-rail-transportation -system.pdf) | Description:โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1 ...
Thursday, 22 December 2011
5. 20110519-register-train-the-trainer-12-may-2011-alll-nstda.pdf
(Attached to article: โครงการพัฒนาระบบขนส่งราง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย)
Filename: 20110519-register-train-the-trainer-12-may-2011-alll-nstda.pdf | Description:ภาพบรรยากาศการลงทะเบียน “โครงการพัฒนาระบบขนส่งราง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย” ...
Thursday, 19 May 2011
... 3 ค่ายอย่างลงตัว เรียกว่าลอยลำรับทรัพย์กันเลยทีเดียว ขณะที่ธุรกิจพลังงานที่ใช้ในภาคคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะค่ายน้ำมันชื่อดังอย่าง ปตท., บางจาก, เชลล์, คาลเท็กซ์, เอสโซ่ ซึ่งรวมไปถึงเจ้าของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติแอลพีจี ...
Friday, 18 April 2014
... (SafeMate)  แอพพลิเคชั่นบนมือถือขึ้น  เพื่อช่วยรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสำหรับคนขับรถทั่วไปและรถสาธารณะ และพร้อมใช้งานช่วงสงกรานต์ปีนี้ สำหรับแอพพลิเคชั่นดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย ...
Tuesday, 08 April 2014
การขนส่งผู้โดยสารด้วยระบบรางต้องอาศัยการพัฒนาวิธีการเข้าถึงระบบ (Accessibility) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ ได้แก่ การพัฒนาผังเมือง และพื้นที่โดยรอบสถานี ในทำนองเดียวกันการขนส่งสินค้าด้วยระบบรางต้องกำหนดแผนการใช้ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมที่สามารถใช้ระบบรางในการขนส่งสินค้าได้สะดวก ...
Thursday, 03 April 2014
9. เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
(คลังความรู้/คลังความรู้)
... และตัวรถขณะวิ่งไม่ต้องพึ่งพาพลังงานฟอสซิล นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบจากการขยายตัวของเทคโนโลยีดังกล่าวในภาคขนส่งของประเทศไทยในอีก ...
Wednesday, 02 April 2014
...  สำหรับใครที่สนใจโครงการนี้ ติดตามรายละเอียดได้ที่ facebook.com/JaxaThailand หรือทาง paritat@nstda.or.th   แหล่งที่มา : เด็กไทยขึ้นเที่ยวบินไร้น้ำหนัก...วิจัย'การขนส่งสารอาหารในพืช'. สยามรัฐ. ...
Wednesday, 02 April 2014
...  ในหนูถีบจักรเพื่อใช้ศึกษากลไกทางพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดท้องร่วง รวมถึงการพัฒนาวิธีการรักษาอาการท้องร่วงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น, การคิดค้นยารักษาโรคท้องร่วงจากสารสกัดธรรมชาติที่มีฤทธิ์จำเพาะในการยับยั้งการทำงานของโปรตีนขนส่งคลอไรด์ในลำไส้ ...
Saturday, 29 March 2014
...  ในหนูถีบจักรเพื่อใช้ศึกษากลไกทางพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดท้องร่วง รวมถึงการพัฒนาวิธีการรักษาอาการท้องร่วงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น, การคิดค้นยารักษาโรคท้องร่วงจากสารสกัดธรรมชาติที่มีฤทธิ์จำเพาะในการยับยั้งการทำงานของโปรตีนขนส่งคลอไรด์ในลำไส้ ...
Saturday, 29 March 2014
... ถั่วเหลือง, ปาล์มและยางพารา จากกรมพัฒนาที่ดิน (พด.) ใช้ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ราคาซื้อ ราคาขาย ต้นทุน ความต้องการของตลาด ปริมาณผลผลิต ของพืชต่างๆจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง ...
Sunday, 23 March 2014
... ถั่วเหลือง, ปาล์มและยางพารา จากกรมพัฒนาที่ดิน (พด.) ใช้ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ราคาซื้อ ราคาขาย ต้นทุน ความต้องการของตลาด ปริมาณผลผลิต ของพืชต่างๆจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง ...
Sunday, 23 March 2014
การพัฒนาพื้นที่เชิงพานิชย์รอบสถานีรถไฟ   Transit-Oriented Development หมายถึง การพัฒนาพื้นที่ซึ่งมีการผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่พักอาศัย สำนักงาน ร้านค้าใกล้สถานีระบบขนส่งมวลชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมแก่การเดินเท้าและการใช้จักรยานและการเดินทางเชื่อมต่อด้วยระบบขนส่งสาธารณะหลายรูปแบบ ...
Saturday, 22 March 2014
16. การพัฒนาพื้นที่เชิงพานิชย์รอบสถานีรถไฟ
(งานวิจัย/พัฒนา สวทช./งานวิจัย/พัฒนา สวทช.)
การพัฒนาพื้นที่เชิงพานิชย์รอบสถานีรถไฟ   Transit-Oriented Development หมายถึง การพัฒนาพื้นที่ซึ่งมีการผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่พักอาศัย สำนักงาน ร้านค้าใกล้สถานีระบบขนส่งมวลชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมแก่การเดินเท้าและการใช้จักรยานและการเดินทางเชื่อมต่อด้วยระบบขนส่งสาธารณะหลายรูปแบบ ...
Saturday, 22 March 2014
17. แผนการพัฒนาบุคลากรระบบราง(วศร.)
(งานวิจัย/พัฒนา สวทช./NAC2014)
แผนการพัฒนาบุคลากรระบบราง(วศร.)   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง (วศร.) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ (seeds) อันประกอบด้วยกลุ่มบุคคลที่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีระบบรางจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ...
Saturday, 22 March 2014
18. แผนการพัฒนาบุคลากรระบบราง(วศร.)
(งานวิจัย/พัฒนา สวทช./งานวิจัย/พัฒนา สวทช.)
แผนการพัฒนาบุคลากรระบบราง(วศร.)   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง (วศร.) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ (seeds) อันประกอบด้วยกลุ่มบุคคลที่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีระบบรางจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ...
Saturday, 22 March 2014
...    เนื่องในโอกาสที่โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ได้เชิญวิทยากรจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีรถไฟ (Railway Technical Research Institute: RTRI) ประเทศญี่ปุ่นมาบรรยายในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบราง ...
Saturday, 22 March 2014
20. การถ่ายทอดเทคโนโลยี ระบบขนส่งทางราง
(งานวิจัย/พัฒนา สวทช./งานวิจัย/พัฒนา สวทช.)
...    เนื่องในโอกาสที่โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ได้เชิญวิทยากรจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีรถไฟ (Railway Technical Research Institute: RTRI) ประเทศญี่ปุ่นมาบรรยายในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบราง ...
Saturday, 22 March 2014
Page 1 of 3
Taxonomy by Zaragoza Online