MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

ขนส่ง

... ระบบนี้มิได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาจราจรติดขัดเพียงอย่างเดียว  แต่ยังรวมไปถึงการนำเทคโนโลยี ICT มาช่วยในการขนส่ง เช่น การติดตามรถขนส่งสิ้นค้าหรือการขนส่งมวลชน รวมไปถึงความอัจฉริยะที่ใส่เข้าไปในตัวยานพาหนะเองอีกด้วย ...
Friday, 10 April 2009
... การนำเทคโนโลยี RFID มาช่วยตรสจอสบและติดตามข้อมูลในการบริหารจัดการยางรถยนต์ สามารถช่วยให้บริษัทขนส่งทราบถึงต้นทุนยางทั้งในเชิงสถิติและเชิงบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเก็บประวัติข้อมูลยางทุกเส้น และมีการนำโครงยางกลับมาใช้ใหม่อีกรอบ ...
Friday, 10 April 2009
... การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่อสินค้าและลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากการใช้บรรจุภัณฑ์ผิดประเภท นอกจากนี้ยังมีแบบที่เห็นตัวสินค้าที่บรรจุภายในกล่อง ทำให้เป็นรูปแบบที่พร้อมวางขาย และยังช่วยลดต้นทุนในการขนส่งทางเรือ ...
Friday, 10 April 2009
4. โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1
(Attached to article: ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1)
โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1 (Filename: 20111222-poster-rail-transportation -system.pdf) | Description:โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1 ...
Thursday, 22 December 2011
5. 20110519-register-train-the-trainer-12-may-2011-alll-nstda.pdf
(Attached to article: โครงการพัฒนาระบบขนส่งราง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย)
Filename: 20110519-register-train-the-trainer-12-may-2011-alll-nstda.pdf | Description:ภาพบรรยากาศการลงทะเบียน “โครงการพัฒนาระบบขนส่งราง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย” ...
Thursday, 19 May 2011
... ทั้งนี้ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งมีระบบวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนและหลายขั้นตอน ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การกระจายสินค้า การใช้งานการจัดเก็บขนส่งและการจัดการซากของผลิตภัณฑ์ ...
Tuesday, 09 December 2014
ผลงาน "พาหนะขนส่งวัสดุอัตโนมัติแบบยืดหยุ่น" โดยนายธนา วิชิโต นักศึกษาป.โท ปี 3 สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และคณะ คว้ารางวัลชนะเลิศ ...
Tuesday, 09 December 2014
... อย่างไรก็ตาม แนวทางหันมาเพิ่มค่าให้อิฐ ถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง ไม่เช่นนั้น คงยากจะประคองให้ธุรกิจอยู่มาได้จนถึงวันนี้ ส่วนแผนธุรกิจในอนาคต พยายามลดต้นทุนให้ต่ำที่สุด โดยเฉพาะเรื่องวัตถุดิบและขนส่ง ...
Tuesday, 02 December 2014
... ไม่พร้อม  และ การขนส่งสิ่งส่งตรวจ มีความล่าช้า และมีข้อแนะนำ ว่าควรให้ความสำคัญการทำความสะอาดบ้านผู้ป่วย การจัดการขยะติดเชื้อและการจัดการศพที่เสียชีวิตที่ไม่ทราบสาเหตุ ด้วย   ทั้งนี้ใน สถานการณ์ปัจจุบันของประเทศที่มีการระบาดโรคอีโบล่า ...
Monday, 01 December 2014
กทม.ตั้งเป้าปี 2572 เป็นปีแห่งการขนส่งอย่างยั่งยืนด้วยระบบรางและระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ เช่น รถไฟฟ้า รถเมล์ เรือ... รายงานข่าวจากศาลาว่าการ กทม. แจ้งว่า เมื่อวันที่ 29 พ.ย.57 ที่ผ่านมา ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ...
Monday, 01 December 2014
... เช่น บัตรทางด่วน บัตรรถโดยสาร บัตรพนักงาน บัตรเงินสด งานห้องสมุด งานปศุสัตว์และงานระบบขนส่ง รวมมูลค่าทางการตลาดประมาณ 2,000 ล้านบาท :"อาร์เอฟไอดี" ทุกแห่งหน ถาดอาร์เอฟไอดีตรวจนับทอง เป็นผลงาน ...
Thursday, 20 November 2014
12. ระทึก! ‘2จรวดอวกาศ’ระเบิดกลางอากาศ
(News/ข่าววิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2557)
2 จรวดยักษ์ของเอกชนรายใหญ่ ประสบอุบัติเหตุตกกลางอากาศ อย่างไม่คาดคิด โดยลำแรกที่ตกเป็นจรวดขนส่ง "แอนทาเรส" ของบริษัทเอกชน "ออร์บิทัล ไซน์ส คอร์ปอเรชั่น" ที่เป็นคู่สัญญาของสำนักงานบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติของสหรัฐ ...
Wednesday, 19 November 2014
13. SafeMate แอพตรวจจับการขับขี่ไม่ปลอดภัย
(News/ข่าววิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2557)
... และพร้อมใช้งานช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา สำหรับแอพพลิเคชั่นดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย (ATRANS) โดยพัฒนาเป็นเครื่องมือในการวัดระดับความปลอดภัยในการขับขี่รองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ...
Wednesday, 19 November 2014
สวทช. ดึงต่างชาติแสดงงานวิจัย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสัญญาณดาวเทียมที่มีความแม่นยำสูง สำหรับการเตือนภัยสึนามิ การขนส่งอัฉริยะ โดยนำสัญญาณนำร่องของประเทศต่างๆ มาใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต ...
Wednesday, 19 November 2014
... หรือให้ง่ายกว่านั้นคือการใช้เทคโนโลยีทั้งหลายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ภาคผลิตจนถึงภาคการขาย ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีทั้งระบบ โดยเทคโนโลยีที่กล่าวมานั้นมีหลายรูปแบบตั้งแต่ เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีการขนส่ง ...
Wednesday, 12 November 2014
... เพราะสะดวกเรื่องการขนส่งเคลื่อนย้าย สำหรับตลาดเป้าหมายคือ ผู้ที่ต้องการสร้างบ้านหลังที่สองในรูปแบบของบ้านพักตากอากาศ รวมทั้งธุรกิจก่อสร้างรีสอร์ท "ปกติการทำธุรกิจรีสอร์ทต้องมีเงินทุน 100 ล้านบาท ...
Friday, 07 November 2014
... อาทิ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เข้ามาอยู่กับไอซีที รวมไปถึงบางหน่วยงานที่จะเป็นปัจจัยในการพัฒนาสู่นโยบายนี้ได้ ประการสุดท้ายคือการสร้างโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติเพื่อที่จะต้องมีบริการอินเทอร์เน็ตให้เข้าถึงทุกพื้นที่เพราะประเทศเรากำลับขนส่งข้อมูลจำนวนมากโดยสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ...
Friday, 07 November 2014
... 2.ด้านการจัดหางาน และการจ้างงานด้านการเงิน ภาษี และธุรกิจ 4.ด้านงานทะเบียนที่เกี่ยวกับบุคคล 5.ด้านที่ดิน และที่อยู่อาศัย 6.ด้านสุขภาพ และการสาธารณสุข 7.ด้านการเดินทาง ขนส่ง และคมนาคม 8.ด้านการศึกษา และการเรียนรู้9.ด้านกีฬา ...
Wednesday, 05 November 2014
... การแสวงหาแนวทางหรือวิธีการในการเผชิญกับความท้าทายด้านการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ ผู้สูงอายุ - เป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับการขนส่งมุ่งเน้นพลังงานทดแทนเพื่อไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม - เป็นนวัตกรรมที่สนับสนุนการบริการและไอซีที ...
Tuesday, 04 November 2014
... ด้านโลจิสติกส์ การคมนาคมขนส่ง ทำให้เราแข่งขันต่างชาติได้หรือแม้กระทั่ง ศูนย์กระจายสินค้า อีกส่วนหนึ่งคือ พลังงานทดแทนคนที่ทำธุรกิจพลังงาน ถ้าสามารถทำ โซล่าฟาร์ม ไบโอก๊าซ ชีวมวลหรือชีวภาพ ตลอดจนพลังงานจากขยะกำไรทุกวัน ...
Wednesday, 29 October 2014
Page 1 of 3
Taxonomy by Zaragoza Online