MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

ขนส่ง

... ระบบนี้มิได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาจราจรติดขัดเพียงอย่างเดียว  แต่ยังรวมไปถึงการนำเทคโนโลยี ICT มาช่วยในการขนส่ง เช่น การติดตามรถขนส่งสิ้นค้าหรือการขนส่งมวลชน รวมไปถึงความอัจฉริยะที่ใส่เข้าไปในตัวยานพาหนะเองอีกด้วย ...
Friday, 10 April 2009
... การนำเทคโนโลยี RFID มาช่วยตรสจอสบและติดตามข้อมูลในการบริหารจัดการยางรถยนต์ สามารถช่วยให้บริษัทขนส่งทราบถึงต้นทุนยางทั้งในเชิงสถิติและเชิงบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเก็บประวัติข้อมูลยางทุกเส้น และมีการนำโครงยางกลับมาใช้ใหม่อีกรอบ ...
Friday, 10 April 2009
... การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่อสินค้าและลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากการใช้บรรจุภัณฑ์ผิดประเภท นอกจากนี้ยังมีแบบที่เห็นตัวสินค้าที่บรรจุภายในกล่อง ทำให้เป็นรูปแบบที่พร้อมวางขาย และยังช่วยลดต้นทุนในการขนส่งทางเรือ ...
Friday, 10 April 2009
4. โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1
(Attached to article: ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1)
โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1 (Filename: 20111222-poster-rail-transportation -system.pdf) | Description:โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1 ...
Thursday, 22 December 2011
5. 20110519-register-train-the-trainer-12-may-2011-alll-nstda.pdf
(Attached to article: โครงการพัฒนาระบบขนส่งราง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย)
Filename: 20110519-register-train-the-trainer-12-may-2011-alll-nstda.pdf | Description:ภาพบรรยากาศการลงทะเบียน “โครงการพัฒนาระบบขนส่งราง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย” ...
Thursday, 19 May 2011
... จากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. อำนวยความสะดวกในการสอบถามข้อมูลเส้นทางเดินรถโดยสาร ประจำทางกับ ขสมก. ต่อด้วย 8.Thai Flight Info จากกรมการบินพลเรือนสามารถตรวจสอบข้อมูลตารางการบิน สำหรับท่าอากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือน ...
Wednesday, 08 April 2015
... ด้วยคุณลักษณะพิเศษของเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติที่พิมพ์วัสดุออกมาตามความต้องการของผู้ออกแบบ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการผลิตและการขนส่ง จึงส่งผลให้กระบวนการพิมพ์แบบสามมิตินี้มีความสำคัญต่อหลากหลายวงการ ...
Friday, 03 April 2015
8. การทำนายเทคโนโลยีโดย Gartner ของปี 2014 ถึงปี 2017
(สารสนเทศวิเคราะห์/สารสนเทศวิเคราะห์)
... Gartner กล่าวว่าในขณะที่หน่วยงานจำนวนมากกังวลอย่างถูกต้องตามเหตุผลเกี่ยวกับการปรากฏร่วมกันทางกายภาพของการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ของผู้บริโภคและของบริษัทซึ่งมีปฏิกิริยากับโครงสร้างพื้นฐานของไอที มีการอภิปรายน้อยเกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งอนุญาตการขนส่งข้อมูลระหว่างการประยุกต์ใช้ที่ควบคุมโดยบริษัทและการประยุกต์ใช้ของผู้บริโภค ...
Wednesday, 25 March 2015
สุรเดช ทวีแสงสกุลไทยกก.ผจก.ใหญ่และปธ.จนท.บห.บมจ.ช. ทวี ดอลลาเซียน (CHO) ร่วมงานกิจกรรมวิชาการงานวิจัยระบบรางมุ่งเป้าเพื่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งจัดโดยสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ...
Sunday, 15 March 2015
ส่งมอบให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยกันไปเรียบร้อยกับ "ระบบการจำลองการขับรถไฟ (เทรน ไดร์ฟเวอร์ ซิมมูเลเตอร์) และชุดทดสอบการทำงานของหัวรถจักร Alstom" ผลงานการวิจัยภายใต้โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ  ...
Wednesday, 11 March 2015
... มาปลูกในพื้นที่ แต่ที่ผ่านมาไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ ทั้งความสมบูรณ์ของต้น การแพร่กระจายของโรค ความเสียหายจากระบบการขนส่ง รวมทั้งต้องขนดินลงมาจากบนดอยปีละหลายตัน ส่งผลให้ผลผลิตสตรอเบอรี่ไม่สม่ำเสมอ บางปี ...
Tuesday, 10 March 2015
... โดย เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดวงจรในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยภายใต้ชื่อ ...
Tuesday, 10 March 2015
คมนาคมเตรียมร่วมมือกับ กระทรวงวิทย์ กระทรวงศึกษา พัฒนาบุคลากร2.5 หมื่นคนรับระบบรางในอนาคตสู่การเป็นศูนย์กลางทางรางอาเซียน วานนี้(6มี.ค.) มีการจัดงานสัมมนาทางวิชาการหัวข้อ "งานวิจัยระบบรางมุ่งเป้าเพื่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศครั้งที่ ...
Monday, 09 March 2015
หมอกควันในภาคเหนือตอนบน ถือเป็นปัญหาสำคัญ เพราะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน กล่าวคือด้านสุขภาพ-ทำให้มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดถึง 7 เท่าเมื่อเทียบกับคนภาคกลาง บดบังทัศนวิสัย เป็นอุปสรรคในการคมนาคมขนส่ง ...
Monday, 09 March 2015
... ส่งเสริมการปรับปรุงแพ็คเก็จจิ้ง ทำให้ปัจจุบันผลผลิตข้าวจากทุ่งเมืองเพีย เป็นข้าวกล้องดินเค็มที่มีคุณภาพอยู่ในบรรจุภัณฑ์สุญญากาศสะดวกต่อการขนส่งและสามารถเก็บไว้บริโภคได้นานขึ้น จำหน่ายได้ในราคา 60 บาทต่อ ...
Friday, 06 March 2015
... 10 เท่า (จาก 1 วัน เป็น 15 วัน) โดยสารดังกล่าวใช้ได้ทั้งผลไม้เปรี้ยว เช่น ส้มโอ ส้ม และผลไม้รสหวาน เช่น ทุเรียน ขนุน แต่ทั้งนี้ยังต้องมีการหุ้มด้วยพลาสติกใสต่อไป เพื่อสุขอนามัยและเพื่อความสะดวกในการขนส่ง ...
Wednesday, 25 February 2015
... ระบบขนส่ง โลจิสติกส์ ก็ต้องเร่งนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับระบบปฏิบัติการแต่เนิ่นๆ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณ การลงทุนทั้งยังสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอนาคต ...
Thursday, 19 February 2015
... เป็นเวลา 8 ปีอยู่แล้ว ก็จะได้รับการลดหย่อนภาษีฯ ร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี โดยในการคำนวณภาษีฯ นั้น สามารถหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ได้ 2 เท่า เป็นเวลา 10 ปี รวมทั้งหักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกได้ ...
Monday, 09 February 2015
... เสียค่าขนส่งไปรับมาจากเชียงใหม่อีกด้วย เพื่อแก้ปัญหาทั้งลดการเผาไร่และลดค่าใช้จ่าย ค่ากาบมะพร้าว โครงการหลวงปังค่าได้ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
Tuesday, 03 February 2015
... เพื่อยืนยันตัวบุคคลก่อนการใช้บริการ ปัจจุบันตู้ TTRS มีการติดตั้งจำนวน  120 ตู้ทั่วประเทศไทย โดยติดตั้งในสถานศึกษา สถานที่ราชการ สถานีขนส่งมวลชน บริษัทเอกชนซึ่งมีคนพิการทางการได้ยินทำงานและชมรมคนหูหนวกทั่วประเทศ ...
Wednesday, 28 January 2015
Page 1 of 3
Taxonomy by Zaragoza Online