MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

ขนส่ง

... ระบบนี้มิได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาจราจรติดขัดเพียงอย่างเดียว  แต่ยังรวมไปถึงการนำเทคโนโลยี ICT มาช่วยในการขนส่ง เช่น การติดตามรถขนส่งสิ้นค้าหรือการขนส่งมวลชน รวมไปถึงความอัจฉริยะที่ใส่เข้าไปในตัวยานพาหนะเองอีกด้วย ...
Friday, 10 April 2009
... การนำเทคโนโลยี RFID มาช่วยตรสจอสบและติดตามข้อมูลในการบริหารจัดการยางรถยนต์ สามารถช่วยให้บริษัทขนส่งทราบถึงต้นทุนยางทั้งในเชิงสถิติและเชิงบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเก็บประวัติข้อมูลยางทุกเส้น และมีการนำโครงยางกลับมาใช้ใหม่อีกรอบ ...
Friday, 10 April 2009
... การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่อสินค้าและลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากการใช้บรรจุภัณฑ์ผิดประเภท นอกจากนี้ยังมีแบบที่เห็นตัวสินค้าที่บรรจุภายในกล่อง ทำให้เป็นรูปแบบที่พร้อมวางขาย และยังช่วยลดต้นทุนในการขนส่งทางเรือ ...
Friday, 10 April 2009
4. โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1
(Attached to article: ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1)
โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1 (Filename: 20111222-poster-rail-transportation -system.pdf) | Description:โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1 ...
Thursday, 22 December 2011
5. 20110519-register-train-the-trainer-12-may-2011-alll-nstda.pdf
(Attached to article: โครงการพัฒนาระบบขนส่งราง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย)
Filename: 20110519-register-train-the-trainer-12-may-2011-alll-nstda.pdf | Description:ภาพบรรยากาศการลงทะเบียน “โครงการพัฒนาระบบขนส่งราง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย” ...
Thursday, 19 May 2011
... ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบชิ้นส่วน การใช้งาน รวมไปถึงการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน โดยคำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ฉลากลดคาร์บอน ...
Friday, 23 January 2015
... ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 50 กิโลเมตร ทำให้ระหว่างกระบวนการผลิตต้องเสียค่าใช้จ่ายไปกับการขนส่งข้าวและค่าจ้างให้กับโรงสีเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มีความรู้ ...
Thursday, 15 January 2015
...  นางสุทธินีย์ กล่าวว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีระบบวงจรวัฏจักรผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อน ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การกระจายสินค้า การใช้งาน การจัดเก็บ การขนส่ง และการจัดการซากผลิตภัณฑ์ ...
Monday, 12 January 2015
... (มจธ.) ได้รับรางวัลไปถึง 2 รางวัลด้วยกัน ผลงานแรก คือ "พาหนะขนส่งวัสดุอัตโนมัติแบบยืดหยุ่น" ของชมรม TRCC สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม หรือ FIBO มจธ. ที่มี ธนา วิชิโต เป็นตัวแทนเล่าให้ฟังว่า ผลงานชิ้นนี้สร้างขึ้นเพื่อช่วยหรือลดปัญหาเรื่องบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่องของการขนย้ายภายในโรงงาน ...
Monday, 12 January 2015
... การให้บริการข้อมูล ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ สำหรับ 2.โลจิสติกส์ จากความต้องการใช้บริการจากภาคเอกชนเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากธุรกิจจะต้องขยายการขนส่งรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3. ธุรกิจไบโอเทคโนโลยีที่ตลาดต้องการสูงมาก ...
Saturday, 03 January 2015
... "กรมการขนส่งทางบก" ต้องออกโรงมาจัดการ แต่ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ เกมออนไลน์บุกมือถือ ตั้งแต่กลางปีเป็นต้นมามีผู้ให้บริการเกมออนไลน์หน้าใหม่ เข้ามาในตลาดบ้าง แต่ยังแรงจัดไม่เท่าเกมโมบายตามความฮอตของตลาดสมาร์ทดีไวซ์ ...
Saturday, 03 January 2015
... โดยเตรียมห้องแยกสำหรับผู้ป่วย ห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมายังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการสอบสวนโรคให้มีรายละเอียดมากกว่าการสอบสวนโรคอื่น ๆ ห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลหลายแห่ง ยังไม่พร้อมและการขนส่งสิ่งส่งตรวจมีความล่าช้า ...
Tuesday, 30 December 2014
... เพิ่มคุณค่ายางธรรมชาติสำหรับใช้เป็นวัสดุรองรับแรงกระแทก ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการก่อสร้าง การจราจร การขนส่ง นอกจากนี้ยังสร้างเป็นผลิตภัณฑ์จีโอเท็กซ์ไทล์ จากยางธรรมชาติเชิงประกอบ ...
Friday, 26 December 2014
... ทั้งนี้ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งมีระบบวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนและหลายขั้นตอน ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การกระจายสินค้า การใช้งานการจัดเก็บขนส่งและการจัดการซากของผลิตภัณฑ์ ...
Tuesday, 09 December 2014
ผลงาน "พาหนะขนส่งวัสดุอัตโนมัติแบบยืดหยุ่น" โดยนายธนา วิชิโต นักศึกษาป.โท ปี 3 สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และคณะ คว้ารางวัลชนะเลิศ ...
Tuesday, 09 December 2014
... อย่างไรก็ตาม แนวทางหันมาเพิ่มค่าให้อิฐ ถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง ไม่เช่นนั้น คงยากจะประคองให้ธุรกิจอยู่มาได้จนถึงวันนี้ ส่วนแผนธุรกิจในอนาคต พยายามลดต้นทุนให้ต่ำที่สุด โดยเฉพาะเรื่องวัตถุดิบและขนส่ง ...
Tuesday, 02 December 2014
... ไม่พร้อม  และ การขนส่งสิ่งส่งตรวจ มีความล่าช้า และมีข้อแนะนำ ว่าควรให้ความสำคัญการทำความสะอาดบ้านผู้ป่วย การจัดการขยะติดเชื้อและการจัดการศพที่เสียชีวิตที่ไม่ทราบสาเหตุ ด้วย   ทั้งนี้ใน สถานการณ์ปัจจุบันของประเทศที่มีการระบาดโรคอีโบล่า ...
Monday, 01 December 2014
กทม.ตั้งเป้าปี 2572 เป็นปีแห่งการขนส่งอย่างยั่งยืนด้วยระบบรางและระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ เช่น รถไฟฟ้า รถเมล์ เรือ... รายงานข่าวจากศาลาว่าการ กทม. แจ้งว่า เมื่อวันที่ 29 พ.ย.57 ที่ผ่านมา ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ...
Monday, 01 December 2014
... เช่น บัตรทางด่วน บัตรรถโดยสาร บัตรพนักงาน บัตรเงินสด งานห้องสมุด งานปศุสัตว์และงานระบบขนส่ง รวมมูลค่าทางการตลาดประมาณ 2,000 ล้านบาท :"อาร์เอฟไอดี" ทุกแห่งหน ถาดอาร์เอฟไอดีตรวจนับทอง เป็นผลงาน ...
Thursday, 20 November 2014
20. ระทึก! ‘2จรวดอวกาศ’ระเบิดกลางอากาศ
(News/ข่าววิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2557)
2 จรวดยักษ์ของเอกชนรายใหญ่ ประสบอุบัติเหตุตกกลางอากาศ อย่างไม่คาดคิด โดยลำแรกที่ตกเป็นจรวดขนส่ง "แอนทาเรส" ของบริษัทเอกชน "ออร์บิทัล ไซน์ส คอร์ปอเรชั่น" ที่เป็นคู่สัญญาของสำนักงานบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติของสหรัฐ ...
Wednesday, 19 November 2014
Page 1 of 3
Taxonomy by Zaragoza Online