MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน


ขนส่ง

... ระบบนี้มิได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาจราจรติดขัดเพียงอย่างเดียว  แต่ยังรวมไปถึงการนำเทคโนโลยี ICT มาช่วยในการขนส่ง เช่น การติดตามรถขนส่งสิ้นค้าหรือการขนส่งมวลชน รวมไปถึงความอัจฉริยะที่ใส่เข้าไปในตัวยานพาหนะเองอีกด้วย ...
Friday, 10 April 2009
... การนำเทคโนโลยี RFID มาช่วยตรสจอสบและติดตามข้อมูลในการบริหารจัดการยางรถยนต์ สามารถช่วยให้บริษัทขนส่งทราบถึงต้นทุนยางทั้งในเชิงสถิติและเชิงบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเก็บประวัติข้อมูลยางทุกเส้น และมีการนำโครงยางกลับมาใช้ใหม่อีกรอบ ...
Friday, 10 April 2009
... การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่อสินค้าและลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากการใช้บรรจุภัณฑ์ผิดประเภท นอกจากนี้ยังมีแบบที่เห็นตัวสินค้าที่บรรจุภายในกล่อง ทำให้เป็นรูปแบบที่พร้อมวางขาย และยังช่วยลดต้นทุนในการขนส่งทางเรือ ...
Friday, 10 April 2009
4. โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1
(Attached to article: ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1)
โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1 (Filename: 20111222-poster-rail-transportation -system.pdf) | Description:โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1 ...
Thursday, 22 December 2011
5. 20110519-register-train-the-trainer-12-may-2011-alll-nstda.pdf
(Attached to article: โครงการพัฒนาระบบขนส่งราง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย)
Filename: 20110519-register-train-the-trainer-12-may-2011-alll-nstda.pdf | Description:ภาพบรรยากาศการลงทะเบียน “โครงการพัฒนาระบบขนส่งราง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย” ...
Thursday, 19 May 2011
... ๑๕ – ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าซันเทค ประเทศสิงค์โปร์ เป็นที่รวบรวมความสำคัญของวัสดุคอมโพสิทต่ออุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ ยานยนต์ ขนส่ง ก่อสร้าง เดินเรือ อากาศยาน และยานอวกาศ ที่สามารถช่วยทำให้ลดต้นทุนการผลิตและมีคุณภาพที่ดีกว่าเดิม ...
Friday, 26 August 2016
“Newsletter โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ฉบับที่ 27 ประจำเดือน สิงหาคม 2559"   ***บทบรรณาธิการ*** - Malaysia Future Rail 2030 กับไทยแลนด์นักช้อป ...
Sunday, 21 August 2016
... ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสกัดจากเซรั่มน้ำยางพารา 2.Zzzleepillow นวัตกรรมหมอนที่ช่วยแก้ปัญหาการนอนไม่หลับ และ 3.FitMeUp แอพพลิเคชันช่วยแนะนำการออกกำลังกาย ประเภทเทคโนโลยีเพื่อการพาณิชย์และการขนส่ง มี 3 ทีม ประกอบด้วย ...
Friday, 19 August 2016
... และขนส่งง่าย นอกจากช่วยบรรเทาปัญหา การขาดแคลนท่อนพันธุ์ดีแล้ว ยังเหมาะจะต่อยอด เป็นธุรกิจผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด เพื่อจำหน่ายได้ด้วย      ...
Monday, 08 August 2016
... การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแบบเข้มข้น รุ่นที่ 5 เปิดรับสมัครกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ปี 2559 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2559 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี ...
Saturday, 06 August 2016
11. Newsletter ฉบับงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)
(จดหมายข่าว/จดหมายข่าว Thailand Railway Technology)
Download เอกสารทั้งหมดได้ที่ http://www.thairailtech.or.th/?cat=3 .
Friday, 05 August 2016
Download เอกสารทั้งหมดได้ที่ http://www.thairailtech.or.th/?cat=3 .
Friday, 05 August 2016
Download เอกสารทั้งหมดได้ที่ http://www.thairailtech.or.th/?cat=3 .
Friday, 05 August 2016
Download เอกสารทั้งหมดได้ที่ http://www.thairailtech.or.th/?cat=3 .
Friday, 05 August 2016
Download เอกสารทั้งหมดได้ที่ http://www.thairailtech.or.th/?cat=3 .
Friday, 05 August 2016
Download เอกสารทั้งหมดได้ที่ http://www.thairailtech.or.th/?cat=3 .
Friday, 05 August 2016
Download เอกสารทั้งหมดได้ที่ http://www.thairailtech.or.th/?cat=3 .
Friday, 05 August 2016
Download เอกสารทั้งหมดได้ที่ http://www.thairailtech.or.th/?cat=3 .
Friday, 05 August 2016
Download เอกสารทั้งหมดได้ที่ http://www.thairailtech.or.th/?cat=3 .
Friday, 05 August 2016
Newsletter โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ฉบับที่ 18 from National Science and Technology Development Agency (NSTDA) - Thailand Download เอกสารทั้งหมดได้ที่ http://www.thairailtech.or.th/?cat=3 ...
Friday, 05 August 2016
Page 1 of 3
Taxonomy by Zaragoza Online