MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

ขนส่ง

... ระบบนี้มิได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาจราจรติดขัดเพียงอย่างเดียว  แต่ยังรวมไปถึงการนำเทคโนโลยี ICT มาช่วยในการขนส่ง เช่น การติดตามรถขนส่งสิ้นค้าหรือการขนส่งมวลชน รวมไปถึงความอัจฉริยะที่ใส่เข้าไปในตัวยานพาหนะเองอีกด้วย ...
Friday, 10 April 2009
... การนำเทคโนโลยี RFID มาช่วยตรสจอสบและติดตามข้อมูลในการบริหารจัดการยางรถยนต์ สามารถช่วยให้บริษัทขนส่งทราบถึงต้นทุนยางทั้งในเชิงสถิติและเชิงบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเก็บประวัติข้อมูลยางทุกเส้น และมีการนำโครงยางกลับมาใช้ใหม่อีกรอบ ...
Friday, 10 April 2009
... การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่อสินค้าและลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากการใช้บรรจุภัณฑ์ผิดประเภท นอกจากนี้ยังมีแบบที่เห็นตัวสินค้าที่บรรจุภายในกล่อง ทำให้เป็นรูปแบบที่พร้อมวางขาย และยังช่วยลดต้นทุนในการขนส่งทางเรือ ...
Friday, 10 April 2009
4. โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1
(Attached to article: ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1)
โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1 (Filename: 20111222-poster-rail-transportation -system.pdf) | Description:โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1 ...
Thursday, 22 December 2011
5. 20110519-register-train-the-trainer-12-may-2011-alll-nstda.pdf
(Attached to article: โครงการพัฒนาระบบขนส่งราง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย)
Filename: 20110519-register-train-the-trainer-12-may-2011-alll-nstda.pdf | Description:ภาพบรรยากาศการลงทะเบียน “โครงการพัฒนาระบบขนส่งราง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย” ...
Thursday, 19 May 2011
... ในการขอรับการสนับสนุนเรื่องการขนส่ง เช่น เฮลิคอปเตอร์ เพื่อนำผู้เจ็บป่วยส่งยังที่หมายปลายทางด้วยพระองค์เอง นอกจากนี้พระองค์ก็ยังทรงเป็นสมาชิกเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นด้วย รหัสของพระองค์คือ VR009 และยังทรงเคยพระราชทานคำแนะนำการแก้ปัญหาการใช้วิทยุในสถานการณ์ฉุกเฉิน ...
Tuesday, 15 November 2016
7. ปิดถนน 8 สาย รอบพระบรมมหาราชวัง 24 ชม. ช่วงพระราชพิธีพระบรมศพฯ
(ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ-ข่าวในหลวง ร9 สวรรคต)
... จังหวัดนนทบุรี 2.ทิศใต้ บริเวณขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี 3.ทิศตะวันออก บริเวณที่ก่อสร้างห้างสรรพสินค้าบางกอกมอลล์ ย่านบางนา 4.ทิศตะวันตก บริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 5.บริเวณสโมสรตำรวจ ...
Tuesday, 18 October 2016
... ในขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ อาทิ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการขนส่งและการบิน อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ ล้วนมีความต้องการใช้งานเทคโนโลยีนี้      นอกจากนี้ ยังใช้ในร้านสะดวกซื้อ ...
Thursday, 06 October 2016
... ทั้งนี้การส่งเสริมกิจกรรมทางกายนี้ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมการกีฬา การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ระบบสุขภาพ สิ่งแวดล้อม การศึกษา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ โดยการประชุม ISPAH นี้จะมีขึ้นทุกๆ สองปี โดยมีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ...
Friday, 30 September 2016
... และยังเหมาะสมกับสภาวะอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการขนส่ง เช่น การขนส่งเห็ดหอมสดจากยอดดอยมายังศูนย์กระจายสินค้า และการขนส่งจาก จ.เชียงใหม่ มายังกรุงเทพฯ ตลอดจนถึงชั้นวางจำหน่ายสินค้า เป็นต้น ซึ่งในที่สุดประสบความสำเร็จได้บรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ ...
Friday, 23 September 2016
นักวิจัย นาโนเทค สวทช. พัฒนาสารเคลือบกระจก โฟโตโครมิก ที่ดูดกลืนรังสียูวีจากดวงอาทิตย์ได้ โดยเมื่อโดนแดด ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมี ทำให้สีของสารเคลือบเปลี่ยนจากที่ไม่มีสี หรือมีสีอ่อนๆ ...
Tuesday, 13 September 2016
12. 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ
(ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประชาสัมพันธ์)
... อุตสาหกรรมการขนส่งและการบิน อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ ล้วนมีความต้องการใช้งานเทคโนโลยีนี้ นอกจากนี้ ยังใช้ใน ร้านสะดวกซื้อ งานรักษาความปลอดภัย และการช่วยเหลือชีวิต เช่น ตรวจสอบเพลิงไหม้ ...
Friday, 09 September 2016
... และจะแจ้งผลให้ผู้ใช้งาน และผู้ควบคุมทราบแบบเรียลไทม์ ซึ่งเมื่อมีเหตุการณ์การขับขี่ ที่ไม่ปลอดภัย ผู้ควบคุมสามารถตักเตือนได้ทันที และปรับปรุงระบบขนส่งนักเรียน ให้ปลอดภัยและรัดกุมมากยิ่งขึ้น   ...
Thursday, 08 September 2016
... ๑๕ – ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าซันเทค ประเทศสิงค์โปร์ เป็นที่รวบรวมความสำคัญของวัสดุคอมโพสิทต่ออุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ ยานยนต์ ขนส่ง ก่อสร้าง เดินเรือ อากาศยาน และยานอวกาศ ที่สามารถช่วยทำให้ลดต้นทุนการผลิตและมีคุณภาพที่ดีกว่าเดิม ...
Friday, 26 August 2016
“Newsletter โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ฉบับที่ 27 ประจำเดือน สิงหาคม 2559"   ***บทบรรณาธิการ*** - Malaysia Future Rail 2030 กับไทยแลนด์นักช้อป ...
Sunday, 21 August 2016
... ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสกัดจากเซรั่มน้ำยางพารา 2.Zzzleepillow นวัตกรรมหมอนที่ช่วยแก้ปัญหาการนอนไม่หลับ และ 3.FitMeUp แอพพลิเคชันช่วยแนะนำการออกกำลังกาย ประเภทเทคโนโลยีเพื่อการพาณิชย์และการขนส่ง มี 3 ทีม ประกอบด้วย ...
Friday, 19 August 2016
... และขนส่งง่าย นอกจากช่วยบรรเทาปัญหา การขาดแคลนท่อนพันธุ์ดีแล้ว ยังเหมาะจะต่อยอด เป็นธุรกิจผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด เพื่อจำหน่ายได้ด้วย      ...
Monday, 08 August 2016
... การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแบบเข้มข้น รุ่นที่ 5 เปิดรับสมัครกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ปี 2559 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2559 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี ...
Saturday, 06 August 2016
19. Newsletter ฉบับงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)
(จดหมายข่าว/จดหมายข่าว Thailand Railway Technology)
Download เอกสารทั้งหมดได้ที่ http://www.thairailtech.or.th/?cat=3 .
Friday, 05 August 2016
Download เอกสารทั้งหมดได้ที่ http://www.thairailtech.or.th/?cat=3 .
Friday, 05 August 2016
Page 1 of 3
Taxonomy by Zaragoza Online