MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

nac2014

ขนส่ง

... ระบบนี้มิได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาจราจรติดขัดเพียงอย่างเดียว  แต่ยังรวมไปถึงการนำเทคโนโลยี ICT มาช่วยในการขนส่ง เช่น การติดตามรถขนส่งสิ้นค้าหรือการขนส่งมวลชน รวมไปถึงความอัจฉริยะที่ใส่เข้าไปในตัวยานพาหนะเองอีกด้วย ...
Friday, 10 April 2009
... การนำเทคโนโลยี RFID มาช่วยตรสจอสบและติดตามข้อมูลในการบริหารจัดการยางรถยนต์ สามารถช่วยให้บริษัทขนส่งทราบถึงต้นทุนยางทั้งในเชิงสถิติและเชิงบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเก็บประวัติข้อมูลยางทุกเส้น และมีการนำโครงยางกลับมาใช้ใหม่อีกรอบ ...
Friday, 10 April 2009
... การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่อสินค้าและลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากการใช้บรรจุภัณฑ์ผิดประเภท นอกจากนี้ยังมีแบบที่เห็นตัวสินค้าที่บรรจุภายในกล่อง ทำให้เป็นรูปแบบที่พร้อมวางขาย และยังช่วยลดต้นทุนในการขนส่งทางเรือ ...
Friday, 10 April 2009
4. โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1
(Attached to article: ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1)
โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1 (Filename: 20111222-poster-rail-transportation -system.pdf) | Description:โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1 ...
Thursday, 22 December 2011
5. 20110519-register-train-the-trainer-12-may-2011-alll-nstda.pdf
(Attached to article: โครงการพัฒนาระบบขนส่งราง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย)
Filename: 20110519-register-train-the-trainer-12-may-2011-alll-nstda.pdf | Description:ภาพบรรยากาศการลงทะเบียน “โครงการพัฒนาระบบขนส่งราง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย” ...
Thursday, 19 May 2011
... MLM เพื่อช่วยคุ้มครองทรัพย์สินของสมาชิกให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 2.บริษัทไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในเครือบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้ามาช่วยแก้ปัญหาระบบการขนส่งสินค้าให้สมาชิกสามารถรับสินค้าผ่าน ...
Sunday, 21 September 2014
... (สวทช.) ให้ไปแตะขอบฝันเรียนรู้ความมหัศจรรย์ของอวกาศ ร่วมกิจกรรมค่ายอวกาศระดับนานาชาติ "2014 International Space Camp" ตามคำเชิญของสถาบันวิจัยยานขนส่งอวกาศสาธารณรัฐเกาหลี (KARI) ณ พิพิธภัณฑ์การบินและอวกาศเชจู ...
Sunday, 21 September 2014
ขอโลละ70บาท-นัดรวมพล8ตุลาฯยางใต้ฮึ่ม ขึ้นค่าก๊าซภาคขนส่งตค.ต่อสัมปทาน-เปิดรอบ21 คลังใช้แสนล้านอุ้มคนจนลุยภาษีมรดก-เจ้าสัวเชียร์   รัฐบาลควักแสนล้าน อุ้มเกษตรกรรายย่อย-คนจน เจ้าสัวหนุนเก็บภาษีที่ดิน-มรดก ...
Friday, 19 September 2014
... อาทิ๑.ระบบตรวจสุขภาพเขื่อนจากระยะไกล๒.ทำนาทำสวนทำไร่ไอทีช่วยได้๓.ใช้โซล่าเซลล์ปั๊มน้ำประหยัดได้จริงหรือ?๔.สร้างโอกาสธุรกิจด้วยOpenAPI    ๕.วัฒนธรรมดิจิทัล๖.ทีวีดิจิทัลจุดเปลี่ยนทีวีไทย๗.เทคโนโลยีเพื่อการขนส่งสินค้า๙.ความท้าทายในการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทยสู่การใช้งานจริง๙.เชื่อมั่นข้อมูลสุขภาพส่วนตัวไม่รั่วไหลให้ท่านที่สนใจเข้าร่วมฟัง ...
Thursday, 18 September 2014
10. มารู้จักท่อนาโนไทเทเนีย
(คลังความรู้/คลังความรู้)
...   ด้วยลักษณะโครงสร้างพิเศษของท่อนาโนไทเทเนียประกอบกับสมบัติในการขนส่งประจุที่ดีเยี่ยม จึงส่งผลให้ฟิล์มท่อนาโนไทเทเนียเหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้งานในหลายด้าน เช่น ใช้สร้างไฮโดรเจนแก๊สเซ็นเซอร์ ใช้ทำวัสดุฐานอิเล็กโทรดในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง ...
Thursday, 11 September 2014
11. คลังข้อมูลอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
(คลังข้อมูลอุตสาหกรรม/คลังข้อมูลอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์)
... เนื่องจากต้นทุนที่ต่ำ แรงงานที่มีฝีมือ มีที่ตั้งอยู่ติดกับตลาดยานยนต์รายใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังมีศูนย์รวมโรงงานของอุตสาหกรรมยานยนต์ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางของเม็กซิโก ซึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่วันในการขนส่งรถยนต์ไปยังสหรัฐอเมริกา ...
Tuesday, 09 September 2014
... เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) บอกว่า  ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านเซ็นเซอร์ของประเทศ ซึ่งมีอยู่ 4 ด้านคือด้านอาหารและการเกษตร  ด้านสุขภาพ  ด้านขนส่งและโลจิสติกส์  และด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม ...
Thursday, 04 September 2014
... เรียกว่า เซลล์เชื้อเพลิงไดเรกต์เมทานอล และเซลล์เชื้อเพลิงไดเรกต์เอทานอล ตามลำดับ การใช้ของเหลวเป็นเชื้อเพลิงที่กล่าวมาข้างต้นนี้มีข้อดีคือ ช่วยลดปัญหาการกักเก็บและขนส่งเชื้อเพลิงโดยสามารถใช้ระบบที่ใช้กับน้ำมัน ...
Wednesday, 03 September 2014
14. มารู้จักเซลล์เชื้อเพลิง
(คลังความรู้/คลังความรู้)
... ตามลำดับ การใช้ของเหลวเป็นเชื้อเพลิงที่กล่าวมาข้างต้นนี้มีข้อดีคือ ช่วยลดปัญหาการกักเก็บและขนส่งเชื้อเพลิงโดยสามารถใช้ระบบที่ใช้กับน้ำมัน แต่มีปัญหาในเรื่องประสิทธิภาพการทำงานและความหนาแน่นกำลังไฟฟ้าที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับการใช้ก๊าซไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง ...
Wednesday, 03 September 2014
...  ตามปกติไรแดงทั่วไปต้องซื้อจากฟาร์มอื่นๆ การขนส่งมักทำให้ไรแดงตายระหว่างการขนส่ง และการแยกหรือฆ่าเชื้อโรค และปรสิตทำได้ยาก ไรแดงเพศเมียแต่ละตัวจะมีลูกไม่พร้อมกัน การซื้อพันธุ์ไรแดงจากแหล่งอื่นมักพบไรแดงส่วนหนึ่งตายระหว่างการขนส่งและมีการปนเปื้อนจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ...
Wednesday, 03 September 2014
... 7 แห่งทำหน้าที่คัดกรองผู้ประกอบการ ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาด้านนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด การขนส่ง และช่องทางการจัดจำหน่ายและมีความต้องการแหล่งเงินทุนเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้องค์กรทั้งหมดจะร่วมมือกันในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ...
Friday, 29 August 2014
จากเผยแพร่ในวารสาร Nature Chemistry คณะนักวิจัยจาก The University of Texas at Austin และสถาบันอื่นๆ อีก 5 สถาบัน ได้สร้างโมเลกุลซึ่งสามารถทำให้เซลล์มะเร็งเกิดการทำลายตัวเอง โดยทำให้เกิดการขนส่งโซเดียมและคลอไรด์ไอออนเข้าสู่เซลล์มะเร็ง ...
Tuesday, 26 August 2014
... photosystem II และศึกษาสัญญาณที่เกิดขึ้น Ogilvie พูดว่านี่ทำให้รู้ว่าการขนส่งพลังงานเกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไรการแยกประจุเกิดขึ้น สัญญาณจากการใช้สเปกโทรสโกปีแสดงว่ามีการเคลื่อนที่แบบสั่นที่จำเพาะเกิดขึ้นระหว่างการแยกประจุ ...
Wednesday, 20 August 2014
... site-directed spectroscopic analysis กับเซลล์ E.coli เพื่อติดตามการทำงานของโปรตีนขนส่ง (transport protein) บนผิวเซลล์ และพวกเขาพบว่าห่วงทั้ง 7 ห่วงบนผิวเซลล์เคลื่อนที่ในขณะที่มองหาเหล็กพบและดูดซึมเหล็กจากสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ...
Tuesday, 19 August 2014
20. Thomson Reuters ทำนาย 10 นวัตกรรมของโลก ในปี 2025
(สารสนเทศวิเคราะห์/สารสนเทศวิเคราะห์)
...  Electric air Transportation takes off.  ยานขนส่งไฟฟ้าทางอากาศ Digital Everything .....Everywhere.  สิ่งของทุกสิ่งและทุกสถานที่ จะอยู่ในโลกดิจิทัล Petroleum-Based packaging is history ...
Monday, 18 August 2014
Page 1 of 3
Taxonomy by Zaragoza Online