MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

nac2014

ขนส่ง

... ระบบนี้มิได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาจราจรติดขัดเพียงอย่างเดียว  แต่ยังรวมไปถึงการนำเทคโนโลยี ICT มาช่วยในการขนส่ง เช่น การติดตามรถขนส่งสิ้นค้าหรือการขนส่งมวลชน รวมไปถึงความอัจฉริยะที่ใส่เข้าไปในตัวยานพาหนะเองอีกด้วย ...
Friday, 10 April 2009
... การนำเทคโนโลยี RFID มาช่วยตรสจอสบและติดตามข้อมูลในการบริหารจัดการยางรถยนต์ สามารถช่วยให้บริษัทขนส่งทราบถึงต้นทุนยางทั้งในเชิงสถิติและเชิงบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเก็บประวัติข้อมูลยางทุกเส้น และมีการนำโครงยางกลับมาใช้ใหม่อีกรอบ ...
Friday, 10 April 2009
... การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่อสินค้าและลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากการใช้บรรจุภัณฑ์ผิดประเภท นอกจากนี้ยังมีแบบที่เห็นตัวสินค้าที่บรรจุภายในกล่อง ทำให้เป็นรูปแบบที่พร้อมวางขาย และยังช่วยลดต้นทุนในการขนส่งทางเรือ ...
Friday, 10 April 2009
4. โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1
(Attached to article: ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1)
โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1 (Filename: 20111222-poster-rail-transportation -system.pdf) | Description:โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1 ...
Thursday, 22 December 2011
5. 20110519-register-train-the-trainer-12-may-2011-alll-nstda.pdf
(Attached to article: โครงการพัฒนาระบบขนส่งราง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย)
Filename: 20110519-register-train-the-trainer-12-may-2011-alll-nstda.pdf | Description:ภาพบรรยากาศการลงทะเบียน “โครงการพัฒนาระบบขนส่งราง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย” ...
Thursday, 19 May 2011
... อีโคโนมี ทำให้ทุกอย่างในประเทศขับเคลื่อนได้เร็วขึ้นภายใต้ระบบไอที เช่นการลงทุนไอทีช่วยให้ประหยัดงบต่างๆ ใช้แรงงานลดลง การผลิตสินค้าไม่มีของเสียการขนส่งประหยัดลง ทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้รวดเร็ว" นายทวีศักดิ์ ...
Monday, 20 October 2014
... ต่างกันตรงที่หัวมีรูหรือไม่มีรู ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถเอามาดวลกันได้ด้วยประสิทธิภาพการอ่าน หลังจากที่ถูกราชบัณฑิตยสถานทักท้วงมา สภาผู้แทนราษฎรจึงมอบหมายให้ ศูนย์วิจัยจราจรและขนส่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ...
Friday, 17 October 2014
8. พืชติดต่อกันอย่างไรในระดับโมเลกุล
(คลังความรู้/คลังความรู้)
... Westwood ค้นพบสิ่งที่น่าตื่นเต้นว่าระหว่างการกระทำระหว่างกันในการอยู่แบบปรสิตนี้ มีการขนส่ง RNA ระหว่างพืช   การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาเพิ่มเติมการแลกเปลี่ยนนี้และทดสอบ mRNA Westwood ค้นพบว่าระหว่างการอยู่กันแบบปรสิตนี้ ...
Wednesday, 15 October 2014
... (สวทช.) ได้รับเชิญจาก สถาบันวิจัยยานขนส่งอวกาศสาธารณรัฐเกาหลี (KARI) ในการคัดเลือกส่ง 6 เยาวชนไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไปเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอวกาศระดับนานาชาติ "2014 International Space Camp" โดยมีบริษัท ...
Monday, 13 October 2014
สวทช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดึงต่างชาติแสดงงานวิจัย สัญญานดาวเทียมที่มีความแม่นยำสูง ฯ อาทิ การเตือนภัยสินามิ การขนส่งอัจฉริยะ โดยจะนำร่องสัญญาณจากประเทศต่างๆ มาใช้ประโยชน์ร่วมกันในอนาคต   ...
Friday, 10 October 2014
ปัจจุบันอุปกรณ์จีพีเอส หรือการระบุตำแหน่งผ่านดาวเทียม ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้า รถโดยสาร รวมถึงการติดตั้งในรถยนต์ส่วนบุคคลที่ทุกวันนี้แทบจะกลายเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในรถยนต์รุ่นใหม่ ...
Tuesday, 30 September 2014
... "นาโนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมโลหะการเพื่อการผลิตยานยนต์และการก่อสร้าง" โดยจะเป็นการประชุมเฉพาะทางที่นำเสนอแนวคิด ตัวอย่างความสำเร็จ และการแบ่งปันประสบการณ์จากภาครัฐและเอกชนในด้านนาโนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งในอนาคตอันใกล้ ...
Monday, 29 September 2014
13. คลังข้อมูลอุตสาหกรรมเวชสำอาง
(คลังข้อมูลอุตสาหกรรม/คลังข้อมูลอุตสาหกรรมเวชสำอาง)
... ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตเครื่องสำอางรายใหญ่ใน ASEAN ให้กับแบรนด์ชั้นนำของโลก21 เนื่องจากมีความพร้อมในด้านการผลิตเครื่องสำอางสูงมาก ทั้งด้านเทคโนโลยี บุคลากร การลงทุน และการขนส่ง ปัจจุบันมีโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่มีคุณภาพมากกว่า ...
Wednesday, 24 September 2014
... MLM เพื่อช่วยคุ้มครองทรัพย์สินของสมาชิกให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 2.บริษัทไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในเครือบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้ามาช่วยแก้ปัญหาระบบการขนส่งสินค้าให้สมาชิกสามารถรับสินค้าผ่าน ...
Sunday, 21 September 2014
... (สวทช.) ให้ไปแตะขอบฝันเรียนรู้ความมหัศจรรย์ของอวกาศ ร่วมกิจกรรมค่ายอวกาศระดับนานาชาติ "2014 International Space Camp" ตามคำเชิญของสถาบันวิจัยยานขนส่งอวกาศสาธารณรัฐเกาหลี (KARI) ณ พิพิธภัณฑ์การบินและอวกาศเชจู ...
Sunday, 21 September 2014
ขอโลละ70บาท-นัดรวมพล8ตุลาฯยางใต้ฮึ่ม ขึ้นค่าก๊าซภาคขนส่งตค.ต่อสัมปทาน-เปิดรอบ21 คลังใช้แสนล้านอุ้มคนจนลุยภาษีมรดก-เจ้าสัวเชียร์   รัฐบาลควักแสนล้าน อุ้มเกษตรกรรายย่อย-คนจน เจ้าสัวหนุนเก็บภาษีที่ดิน-มรดก ...
Friday, 19 September 2014
... อาทิ๑.ระบบตรวจสุขภาพเขื่อนจากระยะไกล๒.ทำนาทำสวนทำไร่ไอทีช่วยได้๓.ใช้โซล่าเซลล์ปั๊มน้ำประหยัดได้จริงหรือ?๔.สร้างโอกาสธุรกิจด้วยOpenAPI    ๕.วัฒนธรรมดิจิทัล๖.ทีวีดิจิทัลจุดเปลี่ยนทีวีไทย๗.เทคโนโลยีเพื่อการขนส่งสินค้า๙.ความท้าทายในการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทยสู่การใช้งานจริง๙.เชื่อมั่นข้อมูลสุขภาพส่วนตัวไม่รั่วไหลให้ท่านที่สนใจเข้าร่วมฟัง ...
Thursday, 18 September 2014
18. มารู้จักท่อนาโนไทเทเนีย
(คลังความรู้/คลังความรู้)
...   ด้วยลักษณะโครงสร้างพิเศษของท่อนาโนไทเทเนียประกอบกับสมบัติในการขนส่งประจุที่ดีเยี่ยม จึงส่งผลให้ฟิล์มท่อนาโนไทเทเนียเหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้งานในหลายด้าน เช่น ใช้สร้างไฮโดรเจนแก๊สเซ็นเซอร์ ใช้ทำวัสดุฐานอิเล็กโทรดในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง ...
Thursday, 11 September 2014
19. คลังข้อมูลอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
(คลังข้อมูลอุตสาหกรรม/คลังข้อมูลอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์)
... เนื่องจากต้นทุนที่ต่ำ แรงงานที่มีฝีมือ มีที่ตั้งอยู่ติดกับตลาดยานยนต์รายใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังมีศูนย์รวมโรงงานของอุตสาหกรรมยานยนต์ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางของเม็กซิโก ซึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่วันในการขนส่งรถยนต์ไปยังสหรัฐอเมริกา ...
Tuesday, 09 September 2014
... เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) บอกว่า  ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านเซ็นเซอร์ของประเทศ ซึ่งมีอยู่ 4 ด้านคือด้านอาหารและการเกษตร  ด้านสุขภาพ  ด้านขนส่งและโลจิสติกส์  และด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม ...
Thursday, 04 September 2014
Page 1 of 3
Taxonomy by Zaragoza Online