MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

nac2014

ขนส่ง

... ระบบนี้มิได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาจราจรติดขัดเพียงอย่างเดียว  แต่ยังรวมไปถึงการนำเทคโนโลยี ICT มาช่วยในการขนส่ง เช่น การติดตามรถขนส่งสิ้นค้าหรือการขนส่งมวลชน รวมไปถึงความอัจฉริยะที่ใส่เข้าไปในตัวยานพาหนะเองอีกด้วย ...
Friday, 10 April 2009
... การนำเทคโนโลยี RFID มาช่วยตรสจอสบและติดตามข้อมูลในการบริหารจัดการยางรถยนต์ สามารถช่วยให้บริษัทขนส่งทราบถึงต้นทุนยางทั้งในเชิงสถิติและเชิงบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเก็บประวัติข้อมูลยางทุกเส้น และมีการนำโครงยางกลับมาใช้ใหม่อีกรอบ ...
Friday, 10 April 2009
... การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่อสินค้าและลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากการใช้บรรจุภัณฑ์ผิดประเภท นอกจากนี้ยังมีแบบที่เห็นตัวสินค้าที่บรรจุภายในกล่อง ทำให้เป็นรูปแบบที่พร้อมวางขาย และยังช่วยลดต้นทุนในการขนส่งทางเรือ ...
Friday, 10 April 2009
4. โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1
(Attached to article: ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1)
โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1 (Filename: 20111222-poster-rail-transportation -system.pdf) | Description:โปสเตอร์ระบบขนส่งทางราง รุ่น 1 ...
Thursday, 22 December 2011
5. 20110519-register-train-the-trainer-12-may-2011-alll-nstda.pdf
(Attached to article: โครงการพัฒนาระบบขนส่งราง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย)
Filename: 20110519-register-train-the-trainer-12-may-2011-alll-nstda.pdf | Description:ภาพบรรยากาศการลงทะเบียน “โครงการพัฒนาระบบขนส่งราง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย” ...
Thursday, 19 May 2011
... เช่น บัตรทางด่วน บัตรรถโดยสาร บัตรพนักงาน บัตรเงินสด งานห้องสมุด งานปศุสัตว์และงานระบบขนส่ง รวมมูลค่าทางการตลาดประมาณ 2,000 ล้านบาท :"อาร์เอฟไอดี" ทุกแห่งหน ถาดอาร์เอฟไอดีตรวจนับทอง เป็นผลงาน ...
Thursday, 20 November 2014
7. ระทึก! ‘2จรวดอวกาศ’ระเบิดกลางอากาศ
(News/ข่าววิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2557)
2 จรวดยักษ์ของเอกชนรายใหญ่ ประสบอุบัติเหตุตกกลางอากาศ อย่างไม่คาดคิด โดยลำแรกที่ตกเป็นจรวดขนส่ง "แอนทาเรส" ของบริษัทเอกชน "ออร์บิทัล ไซน์ส คอร์ปอเรชั่น" ที่เป็นคู่สัญญาของสำนักงานบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติของสหรัฐ ...
Wednesday, 19 November 2014
8. SafeMate แอพตรวจจับการขับขี่ไม่ปลอดภัย
(News/ข่าววิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2557)
... และพร้อมใช้งานช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา สำหรับแอพพลิเคชั่นดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย (ATRANS) โดยพัฒนาเป็นเครื่องมือในการวัดระดับความปลอดภัยในการขับขี่รองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ...
Wednesday, 19 November 2014
สวทช. ดึงต่างชาติแสดงงานวิจัย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสัญญาณดาวเทียมที่มีความแม่นยำสูง สำหรับการเตือนภัยสึนามิ การขนส่งอัฉริยะ โดยนำสัญญาณนำร่องของประเทศต่างๆ มาใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต ...
Wednesday, 19 November 2014
... หรือให้ง่ายกว่านั้นคือการใช้เทคโนโลยีทั้งหลายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ภาคผลิตจนถึงภาคการขาย ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีทั้งระบบ โดยเทคโนโลยีที่กล่าวมานั้นมีหลายรูปแบบตั้งแต่ เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีการขนส่ง ...
Wednesday, 12 November 2014
... เพราะสะดวกเรื่องการขนส่งเคลื่อนย้าย สำหรับตลาดเป้าหมายคือ ผู้ที่ต้องการสร้างบ้านหลังที่สองในรูปแบบของบ้านพักตากอากาศ รวมทั้งธุรกิจก่อสร้างรีสอร์ท "ปกติการทำธุรกิจรีสอร์ทต้องมีเงินทุน 100 ล้านบาท ...
Friday, 07 November 2014
... อาทิ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เข้ามาอยู่กับไอซีที รวมไปถึงบางหน่วยงานที่จะเป็นปัจจัยในการพัฒนาสู่นโยบายนี้ได้ ประการสุดท้ายคือการสร้างโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติเพื่อที่จะต้องมีบริการอินเทอร์เน็ตให้เข้าถึงทุกพื้นที่เพราะประเทศเรากำลับขนส่งข้อมูลจำนวนมากโดยสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ...
Friday, 07 November 2014
... 2.ด้านการจัดหางาน และการจ้างงานด้านการเงิน ภาษี และธุรกิจ 4.ด้านงานทะเบียนที่เกี่ยวกับบุคคล 5.ด้านที่ดิน และที่อยู่อาศัย 6.ด้านสุขภาพ และการสาธารณสุข 7.ด้านการเดินทาง ขนส่ง และคมนาคม 8.ด้านการศึกษา และการเรียนรู้9.ด้านกีฬา ...
Wednesday, 05 November 2014
... การแสวงหาแนวทางหรือวิธีการในการเผชิญกับความท้าทายด้านการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ ผู้สูงอายุ - เป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับการขนส่งมุ่งเน้นพลังงานทดแทนเพื่อไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม - เป็นนวัตกรรมที่สนับสนุนการบริการและไอซีที ...
Tuesday, 04 November 2014
... ด้านโลจิสติกส์ การคมนาคมขนส่ง ทำให้เราแข่งขันต่างชาติได้หรือแม้กระทั่ง ศูนย์กระจายสินค้า อีกส่วนหนึ่งคือ พลังงานทดแทนคนที่ทำธุรกิจพลังงาน ถ้าสามารถทำ โซล่าฟาร์ม ไบโอก๊าซ ชีวมวลหรือชีวภาพ ตลอดจนพลังงานจากขยะกำไรทุกวัน ...
Wednesday, 29 October 2014
... (จากการคำนวณด้วยสถิติ กรมการขนส่งทางบกพบว่า ในวันหนึ่งๆ จะมีรถยนต์วิ่งบนถนนในกรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่า 7 ล้านคัน หรือประมาณ 14 ล้านเที่ยวต่อวัน) ได้ในทศวรรษหน้า อย่างไรก็ตาม สภาพความเป็นจริงวันนี้ ...
Monday, 27 October 2014
... อีโคโนมี ทำให้ทุกอย่างในประเทศขับเคลื่อนได้เร็วขึ้นภายใต้ระบบไอที เช่นการลงทุนไอทีช่วยให้ประหยัดงบต่างๆ ใช้แรงงานลดลง การผลิตสินค้าไม่มีของเสียการขนส่งประหยัดลง ทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้รวดเร็ว" นายทวีศักดิ์ ...
Monday, 20 October 2014
... ต่างกันตรงที่หัวมีรูหรือไม่มีรู ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถเอามาดวลกันได้ด้วยประสิทธิภาพการอ่าน หลังจากที่ถูกราชบัณฑิตยสถานทักท้วงมา สภาผู้แทนราษฎรจึงมอบหมายให้ ศูนย์วิจัยจราจรและขนส่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ...
Friday, 17 October 2014
19. พืชติดต่อกันอย่างไรในระดับโมเลกุล
(คลังความรู้/คลังความรู้)
... Westwood ค้นพบสิ่งที่น่าตื่นเต้นว่าระหว่างการกระทำระหว่างกันในการอยู่แบบปรสิตนี้ มีการขนส่ง RNA ระหว่างพืช   การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาเพิ่มเติมการแลกเปลี่ยนนี้และทดสอบ mRNA Westwood ค้นพบว่าระหว่างการอยู่กันแบบปรสิตนี้ ...
Wednesday, 15 October 2014
... (สวทช.) ได้รับเชิญจาก สถาบันวิจัยยานขนส่งอวกาศสาธารณรัฐเกาหลี (KARI) ในการคัดเลือกส่ง 6 เยาวชนไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไปเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอวกาศระดับนานาชาติ "2014 International Space Camp" โดยมีบริษัท ...
Monday, 13 October 2014
Page 1 of 3
Taxonomy by Zaragoza Online