MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน


In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

สวทช. จับมือสถานฑูตญี่ปุ่น ส่งฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ JENESYS 2016 ตะลุยแดนญี่ปุ่นเรียนรู้วัฒนธรรม เสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 21 October 2016 14:03

(21 ต.ค. 59) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศแก่น้องๆ ฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 23 คนจากทั่วประเทศ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศอาเซียนหรือ JENESYS 2016 จำนวน 8 วัน ระหว่างวันที่ 1 - 8 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงโตเกียว และจังหวัดคานางาวะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น พร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนายชิโร่ เทราชิมา (Mr. Shiro Terashima) เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี

alt

ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า “สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2016 ในหัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1st Batch : Science and Technology Program) ระหว่างวันที่ 1 - 8 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงโตเกียว และจังหวัดคานางาวะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสิ้นจำนวน 23 คนจากทั่วประเทศ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางและเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด โครงการนี้เยาวชนจะได้ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของญี่ปุ่นด้วยการพักอาศัยกับชาวญี่ปุ่นแบบโฮมสเตย์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างไทย ญี่ปุ่น และกลุ่มอาเซียน ตลอดจนได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำด้วย”

Read more: สวทช. จับมือสถานฑูตญี่ปุ่น ส่งฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ JENESYS 2016 ตะลุยแดนญี่ปุ่นเรียนรู้วัฒนธรรม เสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

สวทช.-ประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมทำบุญสัตตมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 21 October 2016 13:19

วันที่ 20 ตุลาคม 2559: ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคตครบ 7 วัน หรือ เรียกว่า ‘สัตตมวาร’ ซึ่งเป็นประเพณีตามความเชื่อของพระพุทธศาสนา พร้อมทำบุญตักบาตรด้วยการถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป โดยมีผู้บริหาร พนักงาน สวทช. และประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย พร้อมใจกันร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 

alt

Read more: สวทช.-ประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมทำบุญสัตตมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล

   

ก.ล.ต. ร่วมกับ 7 หน่วยงานพันธมิตรจัดโครงการ“FinTech Challenge” ประกวดผลงานนวัตกรรมฟินเทค

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

(19 ต.ค. 59) ณ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. -สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ7 หน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์ C Asean และชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทยจัดโครงการ “FinTech Challenge”ร่วมส่งเสริมความรู้และการพัฒนาด้านฟินเทคเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจตลาดการเงิน การลงทุน และการประกันภัย พร้อมมีโอกาสแลกเปลี่ยน พบปะกับผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งจะนำไปสู่โอกาสให้เกิดบริการรูปแบบใหม่ๆ และส่งเสริมให้ผู้เล่นในตลาดเพิ่มมากขึ้น เกิดการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัย ชิงทุนกว่า 400,000 บาท เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการถึง 31 ตุลาคมนี้

alt

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “กระแสฟินเทคที่เข้ามาในขณะนี้ทำให้เห็นความตื่นตัวของภาคการเงิน ธุรกิจในตลาดทุน และประกันภัยอย่างหลากหลาย ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและประชาชน จึงได้จัดโครงการ FinTech Challenge ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรอีก 7 หน่วยงาน โดยมุ่งหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยจุดประกายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพร้อม รู้เท่าทัน และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนช่วยสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อนำไปสู่การปรับเกณฑ์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี”

Read more: ก.ล.ต. ร่วมกับ 7 หน่วยงานพันธมิตรจัดโครงการ“FinTech Challenge” ประกวดผลงานนวัตกรรมฟินเทค

   

คณะผู้บริหาร บุคลากร สวทช. และประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เข้าร่วมถวายความจงรักภักดี น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม และตั้งจิตอธิษฐานเพื่อส่งเสด็จในระหว่างพระราชพิธีเคลื่อนพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Sunday, 16 October 2016 15:52

คณะผู้บริหาร บุคลากร สวทช. และประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เข้าร่วมถวายความจงรักภักดี น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม และตั้งจิตอธิษฐานเพื่อส่งเสด็จในระหว่างพระราชพิธีเคลื่อนพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 14.15 น. ณ ห้องออดิทอเรียม สำนักงานกลาง สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

   

ขอเชิญร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Sunday, 16 October 2016 15:30

ขอเชิญร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ด้วยจิตรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ https://www.nstda.or.th/HMKingRama9/ หรือที่เว็บไซต์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://www.most.go.th

The Ministry of Science and Technology and the National Science and Technology Development Agency open an online expression of condolences on the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand for the general public at https://www.nstda.or.th/HMKingRama9/http://www.most.go.th

.

   

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 14 October 2016 10:31

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๓๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต

Read more: ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต

   

ก.วิทย์ฯ-สวทช. ผนึก สสว. กรมส่งเสริม ก.อุตฯ ติดปีกผู้ประกอบการกลุ่มอาหาร-เกษตร ผลักดันสู่อุตสาหกรรม 4.0

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

(11 ตุลาคม 2559) ที่โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาฯ (กรุงเทพฯ): กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ไอแทป และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเวทีเสวนาเรื่อง "Thailand Food 4.0 จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ ก้าวอย่างไรให้ถึงปลายทาง" เพื่อยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรของประเทศในยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร อุตสาหกรรมเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 400 คน

alt

ดร.นันทิยา วิริยบัณฑร ผู้อำนวยการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ไอแทป สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า การเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เป็นสิ่งสำคัญมาก ซึ่งต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อเป็นตัวเร่งให้ภาคอุตสาหกรรม เกิดการขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วและมีทิศทางที่ถูกต้อง ที่ผ่านมาโปรแกรมไอแทป สวทช. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนผู้ประกอบการ โดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยมีที่ปรึกษาเทคโนโลยีที่มีความรู้และประสบการณ์ และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่เข้มแข็ง คอยสนับสนุน และให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

Read more: ก.วิทย์ฯ-สวทช. ผนึก สสว. กรมส่งเสริม ก.อุตฯ ติดปีกผู้ประกอบการกลุ่มอาหาร-เกษตร ผลักดันสู่อุตสาหกรรม 4.0

   

ชี้แจงเรื่อง ม. 44 กับการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

9 ตุลาคม 2559: ตามที่มีข่าวเกี่ยวกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 62/2559 เรื่อง “การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” นั้น ไม่ได้เป็นคำสั่งให้มีการยุบสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือหน่วยงานต่างๆ แต่อย่างใด เป็นแต่เพียงรัฐบาลมีนโยบายเพื่อจัดตั้งสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อเป็นการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้มีระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศมีการทำงานที่มีการบูรณาการร่วมกัน

จากการที่รัฐบาลได้มีเจตนารมย์และนโยบายให้ความสำคัญในการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งกลไกในการพัฒนาประเทศ ได้มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาแขนงต่าง ๆ ให้เกิดความรู้และการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างโอกาสเชิงรุกให้กับประเทศเพื่อก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลานและกระจายความเจริญให้ทั่วถึง เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้ตรงตามความต้องการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน และสามารถผลักดันให้มีการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดให้มีสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้งปรับปรุงระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนกำกับและติดตามการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ และประเมินผลการดำเนินการ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีเอกภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการวิจัยของประเทศและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน 

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นผลดีต่อระบบวิจัยและนวัตกรรม เนื่องจากมีผู้บริหารระดับสูงของประเทศ นายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำและร่วมขับเคลื่อนผ่านสภาฯ ดังกล่าว ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในเรื่องเดียวกันนี้ หมดความจำเป็น ไม่เกี่ยวข้องกับการยุบหน่วยงานต่างๆ หรือตามที่เป็นข่าวว่าจะมีการยุบสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แต่อย่างใด 

เอกสารเพิ่มเติม ช่วยกันเพื่อสร้างสรรค์ประเทศให้มีความก้าวหน้า เป็นประเทศไทย 4.0 ที่เป็นรูปธรรมhttp://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-head-order62-2559.pdf

   

สวทช. จัดค่ายวิทยาศาสตร์ “ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 3”บ่มเพาะเยาวชนชั้นมัธยม 1 กว่า 40 คนจากทั่วประเทศ เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยรุ่นเยาว์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

(11 ตุลาคม 2559) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดค่ายวิทยาศาสตร์ “ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 3” บ่มเพาะเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 40 คน ซึ่งเป็นเยาวชนที่ได้รับเหรียญรางวัลในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2558 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมภายในค่าย “ถนนนักวิจัย รุ่นเยาว์ ปีที่ 3” ตลอด 5 วันเต็ม (10 - 14 ตุลาคม 2559) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี จะบ่มเพาะเยาวชนตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อให้มีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM Education) และฝึกกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อให้เยาวชนได้รับการส่งเสริมและสร้างทัศนคติและแรงบันดาลใจในการก้าวสู่การเป็นนักวิจัยรุ่นเยาว์ และมีความสนใจเข้ารับการบ่มเพาะอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงเข้าสู่โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน หรือ JSTP ของ สวทช. ต่อไป

alt

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า งานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายพิเศษ การฝึกอบรม กิจกรรมค่าย และการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกฝน เรียนรู้ และทำวิจัยภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของไทย เพื่อบ่มเพาะเยาวชนเหล่านี้สู่เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต

Read more: สวทช. จัดค่ายวิทยาศาสตร์ “ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 3”บ่มเพาะเยาวชนชั้นมัธยม 1 กว่า 40 คนจากทั่วประเทศ เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยรุ่นเยาว์

   

เมกเกอร์แฟร์ปี 2 ทำของมาอวด ฺBangkok Mini Maker Faire

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

เมกเกอร์แฟร์ปี 2 ทำของมาอวด ขอเชิญร่วมเทศการระดับโลกเพื่อเมกเกอร์ นักประดิษฐ์ และนักสร้างสรรค์ ฟรีตลอดงาน ในวันที่ 5-6 พ.ย. 59 เวลา 14.00 - 20.00 น. ณ The Street รัชดา

alt

   

Page 1 of 66

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป