MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

ไบโอเทค สวทช. เปิดตัวผู้อำนวยการไบโอเทคคนใหม่ หวังผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตรวิจัย ต่อยอดงานวิจัย ก้าวต่อไปอย่างบูรณาการ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 19 May 2016 11:33

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแถลงข่าวแนะนำ ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการไบโอเทคคนใหม่ ชูนโยบาย “ผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตรวิจัย ต่อยอดงานวิจัย ก้าวต่อไปอย่างบูรณาการ”

ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง เข้าทำงานที่ไบโอเทค ในปี 2535 หลังจากจบปริญญาเอกด้าน Plant and Soil Science ที่ Montana State University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มงานวิจัยแรกเกี่ยวกับการศึกษายีนความหอมระดับโมเลกุลของข้าวหอมมะลิ ซึ่งต่อมาในปี 2543 ไบโอเทคได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี ขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ดร.สมวงษ์ ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการฯ ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่จะนำเทคโนโลยีดีเอ็นเอไปช่วยเหลือภาคการเกษตรในการให้บริการการตรวจสอบความถูกต้องทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตขึ้น รวมทั้งความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ เพื่อเปิดบริการให้ภาครัฐและเอกชน ก่อนที่จะมีการโอนย้ายห้องปฏิบัติการฯ ไปเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี 2552 เพื่อประโยชน์โดยรวมต่อประเทศทางด้านพัฒนาวิชาการ การศึกษา และการบริการภาคเอกชน ซึ่งระหว่างนั้นในปี 2551 ไบโอเทค ได้จัดตั้งหน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม (ชื่อเดิม  สถาบันจีโนม) ขึ้น ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และ ดร.สมวงษ์ เข้ารับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม โดยเป็นผู้ริเริ่มกลุ่มวิจัยที่เน้นเรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Next Generation Sequencing ที่ทำงานได้รวดเร็วและทำการวิจัยในโครงการที่สำคัญของประเทศ เช่น ยางพารา มันสำปะหลัง อ้อย ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น

alt

ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการไบโอเทคคนล่าสุด กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการไบโอเทคในวาระนี้ ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ผมได้ทำงานที่ไบโอเทคมาทั้งในฐานะนักวิจัยและในระดับผู้บริหาร ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในทั้งสองฝ่าย และจะนำประสบการณ์เหล่านี้มาบริหารไบโอเทค อีกทั้งนักวิจัยไบโอเทคก็มีความสามารถและมีศักยภาพกันอยู่แล้ว ซึ่งระบบที่ผู้อำนวยการท่านก่อนๆ ได้วางไว้ เป็นการทำให้นักวิจัยสามารถขับเคลื่อนไบโอเทคไปได้ด้วยตัวเอง ในฐานะผู้อำนวยการผมจะส่งเสริมศักยภาพให้เพิ่มพูนขึ้นโดยการนำนักวิจัยมาทำงานบูรณาการร่วมกัน”

Read more: ไบโอเทค สวทช. เปิดตัวผู้อำนวยการไบโอเทคคนใหม่ หวังผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตรวิจัย ต่อยอดงานวิจัย ก้าวต่อไปอย่างบูรณาการ

   

รับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมประสิทธิภาพทรัพยากรและพลังงาน คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 19 May 2016 12:11

ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมประสิทธิภาพทรัพยากรและพลังงาน
คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1

โปรแกรมประสิทธิภาพทรัพยากรและพลังงาน คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายในการสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านการอนุรักษ์พลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยมีเป้าหมายให้งานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และภาคการผลิตพลังงาน เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และประเทศชาติ โดยนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการลดการใช้พลังงานและนำไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ต่อไปในอนาคต

 

1.ขอบเขตการสนับสนุนงานวิจัย

1.1 การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง ในอุปกรณ์พื้นฐาน (Cross-cutting technologies) เช่น มอเตอร์และระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า หม้อไอน้ำและระบบไอน้ำ และเครื่องทำน้ำเย็น ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

1.2 การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม  (เทคโนโลยีเฉพาะสำหรับกระบวนการผลิตในแต่ละอุตสาหกรรม) โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเฉพาะด้านที่มี intensity สูง เช่น อุตสาหกรรมอโลหะ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

1.3 การศึกษาวิจัยนวัตกรรมอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ในภาคครัวเรือน ที่อยู่อาศัย สำหรับประเทศไทย เช่น การศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการลดการใช้พลังงาน สำหรับระบบทำความเย็น  ระบบแสงสว่าง เป็นต้น 

1.4 การศึกษาวิจัยเชิงนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

  • การศึกษาวิจัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาเชิงพฤติกรรมเพื่อกำหนดนโยบายส่งเสริมครัวเรือนให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การศึกษาวิจัยเชิงนโยบายด้าน market penetration ของอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในประเทศไทย
  • การศึกษาวิจัยเชิงนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน อื่นๆ ที่สามารถจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจัดการพลังงานสำหรับประเทศไทย

ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอโครงการ สามารถส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการ ได้ที่ คุณธรรมนัญญา ศักดิ์เจริญ ผ่านทาง email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559

 

Read more: รับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมประสิทธิภาพทรัพยากรและพลังงาน คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1

   

ประกาศรับสมัครตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 18 May 2016 10:41

                 ด้วยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) "สวก." Agricultural Research Development Agency (Public Organization) "ARDA" หน่วยงานภายใต้การกำกับดูเเลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการวิจัยด้านการเกษตร การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร และการพัฒนาสารสนเทศด้านการเกษตร มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรในตำเเหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร จำนวน 1 อัตรา  

รายละเอียดการรับสมัคร

ใบสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.arda.or.th

   

จดหมายข่าว สวทช. ฉบับที่ 14 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 18 May 2016 16:04

NSTDA Newsletter

จดหมายข่าว สวทช. ฉบับที่ 14 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

 

หัวข้อข่าวในจดหมาย

 

บทความ

 

ปฏิทินกิจกรรม

Read more: จดหมายข่าว สวทช. ฉบับที่ 14 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

   

4 องค์กร (เอ็มเทค / กยท. / ส.อ.ท. / ม.อ.) สานพลัง “เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา”ร่วมมือพัฒนายางพารารอบด้าน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 16 May 2016 10:30

ณ อาคาร 50 ปี การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา” ร่วมกับ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในรูปแบบของเครือข่ายระหว่างภาคส่วนหลักที่สำคัญของประเทศไทย ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคราชการ และภาคการศึกษา ที่มีบทบาทในการพัฒนาเกี่ยวข้องกับยางพาราในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านบุคลากร ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวจะเป็นฐานสำคัญที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

alt

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “เอ็มเทค สวทช. มีพันธกิจหลักในการพัฒนาและสร้างขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีวัสดุให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน โดยดำเนินการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคน รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งเอ็มเทคได้ให้ความสำคัญกับงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับด้านยางพารา โดยมีการจัดตั้งหน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติขึ้น มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนายางคอมพาวด์ การออกแบบและวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ยาง และเทคโนโลยีน้ำยาง เช่น  เทคโนโลยีสารรักษาสภาพน้ำยางธรรมชาติไร้แอมโมเนีย (TAPS Technology) การพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบยางล้อรถ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยางแท่งคุณภาพสูงระดับชุมชน เป็นต้น”

Read more: 4 องค์กร (เอ็มเทค / กยท. / ส.อ.ท. / ม.อ.) สานพลัง “เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา”ร่วมมือพัฒนายางพารารอบด้าน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย

   

แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2559

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 16 May 2016 17:15

 

ขอเชิญผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ผ่านการตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2559 

ลุ้นรับของรางวัลสุดฟิน อินเทรนด์ ทั้ง Samsung Galaxy S7 edge, Samsung Galaxy Tab S2 และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

โดยท่านสามารถเข้าไปตอบแบบสำรวจฯ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์http://www.etda.or.th/internetuserprofile2016 และ www.facebook.com/ETDA.Thailand

   

โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 13 May 2016 12:43


กรุงเทพฯ – 12 พฤษภาคม 2559 - โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต นำโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ผนึกกำลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ “Enjoy Science: Young Makers Contest” การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรม ในระดับนักเรียน-นักศึกษาสายสามัญและอาชีวศึกษา ในหัวข้อนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคม และสร้างแรงบันดาลใจและความสนใจในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม โดยมีรางวัลเป็นทุนการศึกษา ตลอดจนทริปร่วมงาน Maker Faire ในทวีปยุโรปและในประเทศญี่ปุ่น รวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท 

Read more: โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต

   

รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชม สวทช.

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย:: พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงของ สวทช. ให้การต้อนรับและแนะนำหน่วยงานถึงพันธกิจต่างๆ ของ สวทช.

alt

   

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University: NTU) ประจำปีการศึกษา 2559

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 10 May 2016 14:41

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University: NTU) ประจำปีการศึกษา 2559
 
ตามที่มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University: NTU) ประจำปีการศึกษา 2559 และประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียนเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University: NTU) ประจำปีการศึกษา 2559 ไปแล้วนั้น
 
บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางที่มอบให้นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัคร และประมวลผลการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
 
ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University: NTU) ประจำปีการศึกษา 2559
 
 
 
ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณสาวิตรี ภิรมย์กิจ / คุณเรณุกา อานับ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 81874 / 81815
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
   

กระทรวงการคลัง จับมือกระทรวงวิทย์ออกกฎหมายให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีแก่ธุรกิจเงินร่วมลงทุน และผู้ประกอบการรายใหม่กระตุ้นการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีตามกลุ่ม 10 คลัสเตอร์เป้าหมายของรัฐบาล

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 09 May 2016 22:51

กระทรวงการคลัง จับมือกระทรวงวิทย์ออกกฎหมายให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีแก่ธุรกิจเงินร่วมลงทุน และผู้ประกอบการรายใหม่กระตุ้นการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีตามกลุ่ม 10 คลัสเตอร์เป้าหมายของรัฐบาลหวังพัฒนาตลาดทุนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ณ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. - กระทรวงการคลัง โดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และกรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดแถลงข่าว“สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกิจการเงินร่วมลงทุนและผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจเทคโนโลยี” เพื่อเปิดตัวสิทธิประโยชน์ให้สาธารณชนรับรู้

The Ministries of Finance and Science and Technology have jointly announced new laws offering exemption from taxation for tech startups, venture capitals and investorsof venture capitals that invest in technology-based businesses. The move aims to stimulate investment in the government’s 10 clusters of technology-based businesses, to develop the capital market and to enhance the country's competitiveness. 

The measures were announced at a press conference on May 4, 2016, organized by Fiscal Policy Office and Department of Revenue, the Ministry of Finance; the Securities and Exchange Commission (SEC); and National Science and Technology Development Agency (NSTDA), the Ministry of Science and Technology. The press conference was promoted as the officiallaunch of tax-exemption privileges to venture capital, venturecapital investors and tech startups.

alt

Read more: กระทรวงการคลัง จับมือกระทรวงวิทย์ออกกฎหมายให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีแก่ธุรกิจเงินร่วมลงทุน และผู้ประกอบการรายใหม่กระตุ้นการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีตามกลุ่ม 10 คลัสเตอร์เป้าหมายของรัฐบาล

   

Page 1 of 56

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป