MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน


In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ 22-25 สิงหาคม 2559

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 23 August 2016 09:29

พบกับสุดยอดผลงานวิจัย ที่จะทำให้คุณ ต้องร้อง ว้าว!  

ในรายการ "ว้าว..วิทย์ ช่วยเศรษฐกิจชาติ"

วันจันทร์และพุธ เวลา 20:55 น.

วันอังคารและพฤหัส เวลา 21:55 น.

หลังรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย ทางช่อง 2 NBT 

และสามารถ รับชมย้อนหลังได้ที่ http://nstdachannel.tv/category/education/wowwit/

 

 22 ส.ค. 59 ดิจิทัล CCTV โดย NECTEC 

 23 ส.ค. 59 ชีวภัณฑ์กำจัดมอดกาแฟ โดย NECTEC

 24 ส.ค. 59 ไวรัส NPV กำจัดหนอนในไร่องุ่น โดย BIOTEC

 25 ส.ค. 59 ขี้ผึ้งห้ามเลือด ลดการติดเชื้อ โดย MTEC

   

“ซอฟต์แวร์ ปาร์ค” จับมือ “สามารถ กรุ๊ป” เฟ้น “10 เจ้าของไอเดีย” สู่ “เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี”

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท 22 - เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ ซอฟต์แวร์ ปาร์ค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันจัดเวทีนำเสนอผลงาน ในโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ประจำปี 2559 เพื่อสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่โดยการต่อยอดความคิดให้กับผลงานที่มีความพร้อม มีแนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาด เพื่อผลักดันสู่ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จับต้องได้และเป็นรูปธรรม โดยมีผู้ประกอบการ เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานเป็นจำนวนมาก

 alt

นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ ซอฟต์แวร์ ปาร์ค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นการแสดงผลงานเทคโนโลยีและแผนธุรกิจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยนำความรู้ที่เป็นหัวใจของการทำธุรกิจและประสบการณ์ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมในโครงการ ผ่านกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (สวทช.) 

Read more: “ซอฟต์แวร์ ปาร์ค” จับมือ “สามารถ กรุ๊ป” เฟ้น “10 เจ้าของไอเดีย” สู่ “เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี”

   

ก.วิทย์ - สวทช. จับมือ อักษร จุฬาฯ สานต่อโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯหวังประชาคมจุฬาฯ และสังคม ใช้สารสนเทศเพิ่มพูนความรู้เป็นประโยชน์กว้างขวางแก่วงการศึกษาไทย

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 19 August 2016 11:35

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ความร่วมมือการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการดำเนินงานโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ

alt

​นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ว่า ตลอดระยะเวลากว่ายี่สิบปีที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริให้กับกลุ่มหน่วยงานต่างๆ ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาจัดระบบการศึกษาในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ในการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทรงเป็นองค์ประธานกรรมการโครงการฯ ด้วยพระองค์เอง หนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการภายใต้โครงการฯ คือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่อยู่ในชนบทที่ห่างไกล ที่มักจะประสบกับปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน รวมถึงผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ อาทิ ผู้พิการ ผู้ต้องขัง เด็กป่วยในโรงพยาบาล ฯลฯ โดยตัวอย่างของโครงการที่ได้ดำเนินการและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี คือ โครงการระบบการศึกษาทางไกลที่มีชื่อเรียกว่า eDLTV ซึ่งทำให้เด็กในชนบทห่างไกลหรือเด็กที่เรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนครู หรือครูจบการศึกษาไม่ตรงกับรายวิชาที่สอน ได้มีโอกาสเรียนผ่านจอทีวีหรือจอคอมพิวเตอร์ ระบบนี้มีผู้ใช้งานอย่างแพร่หลายถึงประมาณปีละ ๒ ล้านครั้ง และเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ สวทช. จึงได้จัดทำโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสดังกล่าวเสนอต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ผ่านหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา ซึ่งฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช. พิจารณาเห็นว่าโครงระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรตินี้ จะเป็นประโยชน์ต่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของทุกระดับ ทั้งการเรียนในระบบ การเรียนนอกระบบ และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

Read more: ก.วิทย์ - สวทช. จับมือ อักษร จุฬาฯ สานต่อโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯหวังประชาคมจุฬาฯ และสังคม ใช้สารสนเทศเพิ่มพูนความรู้เป็นประโยชน์กว้างขวางแก่วงการศึกษาไทย

   

อย. จับมือ สวทช. ลงนาม MOU ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ไทยเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจ รับ AEC

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข : อย. เดินหน้าบูรณาการจับมือ สวทช. รุดสนองนโยบายรัฐ ลงนาม MOU ทำข้อตกลงร่วมมือกันด้านการวิจัยพัฒนา การประเมินสมรรถนะการทำงาน ความปลอดภัย และการตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสักขีพยาน

alt

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวต่อสื่อมวลชนในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนา การประเมินสมรรถนะการทำงาน ความปลอดภัย และการตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตหรือนำเข้ามาในประเทศไทยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ส่วนราชการมีการทำงานแบบบูรณาการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตามแนวทางสานพลังประชารัฐของรัฐบาล ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับที่กระทรวงสาธารณสุขให้ อย. ทบทวนยุทธศาสตร์ในอนาคตให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดย อย. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จึงได้ร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการวิจัยพัฒนา เพื่อรองรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ASEAN Agreement on Medical Device Directive : AMDD) ซึ่งประเทศไทยจะต้องมีการควบคุมกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์อย่างเข้มงวดตามระดับความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย

Read more: อย. จับมือ สวทช. ลงนาม MOU ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ไทยเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจ รับ AEC

   

กระทรวงวิทย์ฯ สวทช. ผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตร พร้อมจัดงาน “Thailand Tech Show 2016”ร่วมขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย เปิดตลาดเชื่อมโยงการลงทุน ต่อยอดธุรกิจยุคใหม่

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จับมือเครือข่ายพันธมิตร แถลงข่าวจัดงาน “Thailand Tech Show 2016” ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด “S&T for Thailand 4.0” เพื่อเป็นเวทีกลางนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร คาดกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงผลงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมสูงสุด ตลอดจนสร้างช่องทางและโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี และ Tech Startup ต่อยอดและขยายตลาดธุรกิจเทคโนโลยีสู่ระดับสากลได้

alt

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการผลักดัน และยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ ให้เกิดการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน ด้วยการมุ่งสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผ่านการขับเคลื่อนในรูปแบบของ “ประชารัฐ” ให้ประเทศมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand Economy 4.0” ซึ่งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยมีเป้าหมายในการผลักดันให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปฏิรูป 3 ประการ ได้แก่ การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ จากเดิมที่เป็นการผลิตโดยใช้แรงงาน เครื่องจักร และทรัพยากร มาเป็น การผลิตบนฐานความรู้ และเทคโนโลยี (Technology Base) การพัฒนาภาคบริการ รวมทั้งต้องมีการปฏิรูปการวิจัยและพัฒนา โดยดึงสถาบันวิจัยระดับโลกเข้ามาตั้งในประเทศไทย และการปฏิรูประบบการศึกษาที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างแรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต

Read more: กระทรวงวิทย์ฯ สวทช. ผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตร พร้อมจัดงาน “Thailand Tech Show 2016”ร่วมขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย เปิดตลาดเชื่อมโยงการลงทุน ต่อยอดธุรกิจยุคใหม่

   

ก.วิทย์ฯ สวทช. จับมือ กลุ่มเมกเกอร์ไทย สร้าง “ประทีปดิจิทัล” แปรอักษร เทิดพระเกียรติ “พระราชินี”

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 23 August 2016 11:16

,ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทย์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารนำพนักงาน สวทช. กลุ่มเมกเกอร์ไทย และบริษัทผู้เช่าภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กว่า ๗๐๐ คน ที่พร้อมใจกันสวมเสื้อสีฟ้า และรวมพลังกันแปรอักษร ด้วย “ประทีปดิจิทัล” ข้อความ “ทรงพระเจริญ” “ราชินี” “๘๔ พรรษา” “รูปภาพหัวใจ” และ “รูปภาพธงชาติไทย” รวมถึงข้อความอื่นๆ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

alt

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. เปิดเผยว่า วันนี้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหาร พนักงาน กลุ่มเมกเกอร์ไทย และเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้เช่าในเขตพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้พร้อมใจกัน สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ บันทึกภาพประวัติศาสตร์ครั้งแรกของประเทศไทย โดยการแปรอักษร ข้อความเทิดพระเกียรติ ด้วย “ประทีปดิจิทัล” ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล “งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา   ๑๒ สิงหา พระบรมมหาราชินีนาถ” ที่ สวทช. จัดขึ้น นับเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อปวงพสกนิกรเสมอมา ทั้งนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมา สวทช. ในฐานะองค์กรวิจัยและพัฒนาระดับชาติ ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นพนักงานที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ตามแนวทางในพระบรมราโชวาทสืบไป

Read more: ก.วิทย์ฯ สวทช. จับมือ กลุ่มเมกเกอร์ไทย สร้าง “ประทีปดิจิทัล” แปรอักษร เทิดพระเกียรติ “พระราชินี”

   

ประกาศผลการพิจารณา Concept Proposal ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.- สวทช.

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 09 August 2016 08:36

ตามที่โปรแกรมร่วมฯ สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.- สวทช. คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 ไปแล้วนั้น  ทั้งนี้ข้อเสนอเชิงหลักการทั้งหมด ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ แล้ว โดยโครงการที่ผ่านการพิจารณา สามารถดูรายละเอียดได้ตามไฟล์ download ดังนี้

 

ขอให้ทีมวิจัยที่ผ่านการพิจารณา ปรับแก้ข้อเสนอตามคำแนะนำและจัดทำข้อเสนอโครงการฉบับบสมบูรณ์ (Full Proposal) ส่งกลับมาภายในวันที่ 10 กันยายน 2559

 

ติดต่อสอบถาม
คุณลัดดา สิทธิโสภาค
นักวิเคราะห์โครงการ
โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช.
คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Read more: ประกาศผลการพิจารณา Concept Proposal ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.- สวทช.

   

จดหมายข่าว สวทช. ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 (ฉบับที่ 17)

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Saturday, 06 August 2016 00:53

NSTDA Newsletter

จดหมายข่าว สวทช. ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 (ฉบับที่ 17)

 

หัวข้อข่าวในจดหมาย


บทความ


ปฏิทินกิจกรรม

Read more: จดหมายข่าว สวทช. ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 (ฉบับที่ 17)

   

ไบโอเทค สวทช. จับมือ มูลนิธิมั่นพัฒนาเพื่อสร้างบุคลากรและชุมชนต้นแบบพลังปัญญา เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 04 August 2016 10:41

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มูลนิธิมั่นพัฒนา ลงนามความร่วมมือสนับสนุนโครงการพลังปัญญา เพื่อสร้างบุคลากรและชุมชนต้นแบบ  ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชา ศาสตร์ปราชญ์ชาวบ้าน และศาสตร์สากล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  มาสู่การปฏิบัติจริง เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนสู่ชุมชน ผ่านการเพิ่มศักยภาพของผู้นำให้มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองได้ เป็นเหตุเป็นผล มีคุณธรรม และพร้อมแบ่งปัน เพื่อสร้างสังคมแห่งความมีน้ำใจ ความเมตตา และการให้โอกาส เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันที่สมดุลและยั่งยืน

alt

ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  ประธานกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา กล่าวว่า มูลนิธิมั่นพัฒนา มีบทบาทในการเผยแพร่งานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ศาสตร์พระราชา” ซึ่งเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เพื่อแก้ไขพัฒนาให้ประชาชนในแต่ละภูมิสังคมสามารถดำรงชีพได้อย่างสมดุลในมิติด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม อย่างมั่นคง และยั่งยืน จึงได้รวมพลังกับ สวทช. ในการดำเนินโครงการ “พลังปัญญา” มาแล้วกว่า 2 ปี และกำลังที่จะมุ่งพัฒนาโครงการให้มีพัฒนาการที่ดี โครงการนี้มุ่งสร้างผู้นำในชุมชนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ ใช้เหตุและผลเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิต ปรับกระบวนการความคิดให้ออกจากกรอบ แต่ยังคงอยู่ภายใต้ความรู้และคุณธรรมที่มีอยู่ ที่สำคัญคือการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้คู่กับศาสตร์ท้องถิ่นและศาสตร์สากลที่เป็นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จนสามารถทำให้สร้างผู้นำพลังปัญญาและขยายผลออกไปเกิดเป็นเครือข่ายองค์ความรู้ อันจะนำไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Read more: ไบโอเทค สวทช. จับมือ มูลนิธิมั่นพัฒนาเพื่อสร้างบุคลากรและชุมชนต้นแบบพลังปัญญา เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

   

สวทช. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาทุน กว่า 190 คนหวังเสริมสร้างทัศนคติที่ดี และสร้างรากฐานเครือข่ายนักศึกษาทุน

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาทุน จากทุนทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ ทุน TGIST ทุน NUI-RC ทุน YSTP และทุนโครงการ TAIST-Tokyo Tech รวมกว่า 190 คน หวังเสริมสร้างทัศนคติที่ดี และสร้างรากฐานเครือข่ายนักศึกษาทุน พร้อมใช้เวทีนี้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และผู้ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ปี 2559 ก่อนนำนักศึกษาทุนร่วมกันสานสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายที่ จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 3 - 5 ส.ค. 59 ต่อไป

 alt

นางจันทร์ธิรา มงคลวัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย สวทช. กล่าวว่า “สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย จัดปฐมนิเทศแก่นักศึกษาทุนทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ ทุนบัณฑิตศึกษา โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) จำนวน 68 คน นักศึกษาทุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำหรับภาคอุตสาหกรรม (NUI-RC) จำนวน 13 คน นักศึกษาทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (YSTP) จำนวน 41 คน และนักศึกษาทุนโครงการ TAIST-Tokyo Tech จำนวน 69 คน รวมทั้งสิ้นกว่า 190 คน โดยงานปฐมนิเทศครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ทั้งตัวนักศึกษาทุน อาจารย์ที่ปรึกษา นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้พบปะและมีปฏิสัมพันธ์ มารวมตัวกันในฐานะครอบครัวเดียวกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการวิจัยที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ และช่วยกันสร้างและปูทางนักศึกษาทุนสู่การเป็นนักวิจัยในอนาคตต่อไปอีกทางหนึ่ง”

Read more: สวทช. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาทุน กว่า 190 คนหวังเสริมสร้างทัศนคติที่ดี และสร้างรากฐานเครือข่ายนักศึกษาทุน

   

Page 1 of 61

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป