MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน


In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

รัฐมนตรีกระทรวงวิทย์ เยี่ยมชม TMEC มอบนโยบายพลักดันสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมรับ Thailand 4.0

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

อาคารศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) จังหวัดฉะเชิงเทรา ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาของศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยได้เยี่ยมชมผลงานที่โดดเด่นทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน IoT ห้อง CleanRoom และมอบนโยบายพลักดันสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับ Thailand 4.0 พร้อมตอกย้ำขีดความสามารถของ TMEC เป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนและยกระดับนวัตกรรมไทย และนำไปสู่การเชื่อมโยงสู่ภายนอก

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “มีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของทีเมค เป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและออกแบบวงจรรวมของประเทศ รวมทั้งสร้างกำลังคนด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทย  ซึ่งในขณะนี้พร้อมที่จะนำ เทคโนโลยีไมโครเซ็นเซอร์ ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 โดย TMEC ได้กำหนดยุทธศาสตร์หลักใน การก้าวไปสู่องค์กรด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไมโครเซ็นเซอร์ ให้กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและผลิตเซ็นเซอร์ประเภทซิลิกอนชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน และเป็นพันธมิตรร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ การวิจัยและพัฒนา มุ่งเน้นเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ไปสู่การใช้จริงในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์”

Read more: รัฐมนตรีกระทรวงวิทย์ เยี่ยมชม TMEC มอบนโยบายพลักดันสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมรับ Thailand 4.0

   

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (Sungkyunkwan University : SKKU) สาธารณรัฐเกาหลีประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ตามที่มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (Sungkyunkwan University; SKKU) สาธารณรัฐเกาหลี ที่มอบให้นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (Sungkyunkwan University; SKKU) สาธารณรัฐเกาหลี ที่มอบให้นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น
 
บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย ซุงกุนกวาน ที่มอบให้นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้
 
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี ที่มอบให้นักศึกษในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
 
 
 
ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณสาวิตรี ภิรมย์กิจ / คุณเรณุกา อานับ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๘๑๘๗๔ / ๘๑๘๑๕
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
   

สวทช. รับมอบ 2 รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 59 จากกรมบัญชีกลาง

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 15 July 2016 11:43

 11 กรกฎาคม 2559 ณ ชาเลนเจอร์ฮอล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2559 จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น และรางวัลการพัฒนาดีเด่น โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. เป็นผู้รับมอบ

Read more: สวทช. รับมอบ 2 รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 59 จากกรมบัญชีกลาง

   

โครงการประทีปดิจิทัลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระราชินี

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 14 July 2016 13:07

รวมพลังเมกเกอร์ทั่วประเทศไทย ร่วมกับ สวทช. สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ โดยร่วมกันสร้างนวัตกรรมประทีปดิจิทัล ที่ประกอบด้วยโคมไฟรูปดอกมะลิ และวงจรควบคุม จำนวน 640 ชุด เพื่อสร้างภาพสัญลักษณ์และข้อความเทิดพระเกียรติที่แปรเปลี่ยนไปได้ตามโปรแกรมควบคุม บันทึกเป็นภาพประวัติศาสตร์การรวมพลังเมกเกอร์ไทยให้ทั่วโลกได้สัมผัส

 

วิธีการ

1. แจ้งความจำนงค์ในการร่วมจัดพิมพ์ และจำนวนที่ต้องการพิมพ์ ด้วยการกรอกข้อมูลใน https://goo.gl/gA4ZUf

2. พิมพ์โคมไฟรูปดอกมะลิด้วย 3D Printer โดยใช้ filament สีขาว สามารถ download ไฟล์ได้ที่ https://github.com/9PAN/IOL

3. โคมไฟดอกมะลิที่พิมพ์สำเร็จแล้วส่งมารวบรวมที่ Makerspace ทั่วประเทศไทย หรือส่งพัสดุมาที่

      บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด

      131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

      อาคารนวัตกรรม 1 ห้อง 106

      ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

      จ.ปทุมธานี 12120

      ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

4. โคมไฟรูปดอกมะลิจะนำมาประกอบกับวงจรควบคุม IoT โดยทีมงาน เนคเทค/สวทช. เพื่อพร้อมที่จะให้ทุกท่านร่วมกันจุดประทีปดิจิทัล ถวายพระพรชัยมงคลที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 นี้

5. ทุกๆ 5 โคมไฟดอกมะลิที่แต่ละท่านพิมพ์ จะได้รับโคมไฟดอกมะลิพร้อมแผงวงจรควบคุมพิเศษจำนวน 1 ชุด กลับไปใช้งานหลังเสร็จสิ้นพิธีการ

Read more: โครงการประทีปดิจิทัลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระราชินี

   

กระทรวงวิทย์ฯ สวทช. ผนึก ซิป้า ชวนผู้ประกอบการสมัครขอรับรองมาตรฐาน CMMI ดันมาตรฐานซอฟต์แวร์ไทย ก้าวไกลสู่สากล

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

 

(13 กรกฎาคม 2559) ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นนทบุรี - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (โดยซอฟต์แวร์ปาร์คและ ITAP) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า (SIPA) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงานแถลงข่าวและเปิดตัวโครงการ “ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI” ประจำปี 2559 เพื่อเสริมความเข้มแข็งทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย ทำงานได้อย่างมีระบบมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยก้าวสู่การยอมรับในระดับสากล

Read more: กระทรวงวิทย์ฯ สวทช. ผนึก ซิป้า ชวนผู้ประกอบการสมัครขอรับรองมาตรฐาน CMMI ดันมาตรฐานซอฟต์แวร์ไทย ก้าวไกลสู่สากล

   

การแถลงข่าวความร่วมมือ ระหว่างกรมศิลปากรและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 11 July 2016 14:26

press-nat-mooc-01

วันจันทร์ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่ากรมศิลปากร เป็นหน่วยงานหลักของรัฐ มีหน้าที่รับผิดชอบในการทำนุบำรุงรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สร้างสรรค์ และสืบทอดมรดกวัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืนอย่างสง่างามในงานอนุรักษ์มรดกไทย เมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๗ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหารสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงมีรับสั่งให้พัฒนารูปแบบงานพิพิธภัณฑ์ งานหอสมุด และงานหอจดหมายเหตุ ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีมาตรฐาน โดยจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้มากยิ่งขึ้น ไปพร้อมกับการปรับปรุงระบบจัดเก็บเอกสารหายากให้สามารถสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์ของนโยบายดังกล่าวได้มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ และพัฒนาความร่วมมือและความเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมอาเซียน

Read more: การแถลงข่าวความร่วมมือ ระหว่างกรมศิลปากรและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

   

ก.วิทย์ จับมือ ก.คลัง เปิดช่องทางใหม่ให้เอกชนรับรองโครงการวิจัยด้วยตนเองเพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้สะดวก รวดเร็ว และหนุนการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 07 July 2016 15:18

6 กรกฎาคม 2559 - ณ กระทรวงการคลัง: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กระทรวงการคลัง เปิดช่องทางใหม่ ให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนสามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้ด้วยตนเอง (Self-Declaration) สำหรับโครงการวิจัยฯ ที่มีมูลค่าโครงการไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยการขอรับรองระบบบริหารการวิจัยฯ เป็นรายบริษัท แทนการรับรองโครงการวิจัยฯ เป็นรายโครงการแบบเดิม (Pre-approval) ซึ่ง สวทช. และ วว. จะทำหน้าที่ตรวจประเมินระบบบริหารการวิจัยฯ ตามข้อกำหนดที่พัฒนาขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการเกิดความสะดวกในการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% และสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุนทำวิจัยมากขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมและยกระดับความสามารถการแข่งขันของประเทศต่อไป
alt
 
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “วิธีการ Self-Declaration เพื่อเป็นช่องทางใหม่ให้ผู้ประกอบการสามารถรับรองตนเอง สำหรับโครงการวิจัยฯ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยไม่ต้องขอการรับรองเป็นรายโครงการ ซึ่งผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือระบบ RDIMS สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้สิทธิกับ สวทช. ซึ่งนอกจากความสะดวกของผู้ประกอบการในการใช้สิทธิยกเว้นภาษีแล้ว การนำระบบดังกล่าวไปใช้ในกิจการจะทำให้ผู้ประกอบการมีการบริหารงานวิจัยที่เป็นระบบและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในการสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการนวัตกรรม โดยเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนของระบบเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต”

Read more: ก.วิทย์ จับมือ ก.คลัง เปิดช่องทางใหม่ให้เอกชนรับรองโครงการวิจัยด้วยตนเองเพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้สะดวก รวดเร็ว และหนุนการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น

   

ก.วิทย์ โดยสวทช. จับมือ สกว. และสถานทูตอังกฤษเปิดเวทีให้นักวิจัยก้าวสู่โลกธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและสร้างเครือข่ายกับนักลงทุนในภูมิภาค

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 07 July 2016 15:21

7 กรกฎาคม 2559 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ :-กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  และสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย จัดงาน Newton UK-South East Asia Innovation Leadership Conference  เป็นงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติของผู้ได้รับทุนจากโครงการ Leaders in Innovation Fellowships Programme (LIF) เพื่อเปิดเวทีให้นักวิจัยไทย ฟิลิปปินส์ และเวียดนามได้ก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม   การต่อรองเจรจาธุรกิจ การต่อยอดผลงานวิจัยกับนักลงทุน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องจากสหราชอาณาจักร สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย และเป็นการขยายเครือข่ายวิจัยในระดับภูมิภาคอาเซียน

alt  alt

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การที่ประเทศไทยจะมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวคิด “ประเทศไทย 4.0” ด้วยการยกระดับและต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีความได้เปรียบ ให้ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ ไปสร้างนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงขึ้น เพื่อให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) มีเป้าหมายหลัก คือ การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง ซึ่งประเทศไทยจำเป็นต้องยกระดับรายได้ต่อหัว (GNP per capita) จาก 5,438 เหรียญสหรัฐฯ ในปัจจุบัน เป็น 12,616 เหรียญสหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นเป็น 2.32 เท่า ซึ่งหากประเทศไทยยังคงพึ่งพิงการผลิตในอุตสาหกรรมดั้งเดิมต่อไป เราจะไม่สามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปได้ ดังนั้น การพัฒนาประเทศตามแนวคิด “ประเทศไทย 4.0” จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและมูลค่าการส่งออกของ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายนี้ให้เติบโตมากกว่าการเติบโตจากอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่เริ่มชะลอตัวลง กล่าวคือ “ทำน้อยได้มาก” กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเห็นความสำคัญและรับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาทั้งส่วนของนักวิจัยและผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก โดยได้มีนโยบายด้านการยกเว้นภาษี 300% ของค่าใช้จ่ายวิจัยพัฒนา สำหรับผู้ประกอบการการยกเว้นภาษีสำหรับผู้เชี่ยวชาญระดับสูง ที่ทำงานในอุตสาหกรรมS -Curve ใหม่ การยกเว้นภาษีให้กับสตาร์อัพ เป็นต้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และภาคเอกชน หรือTalent Mobility เพื่อแก้ปัญหาการกระจุกตัวขององค์ความรู้ที่อยู่กับบุคลากรในภาครัฐ ให้สามารถถ่ายทอดไปสู่ภาคเอกชนได้โดยจูงใจให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐสามารถไปปฏิบัติราชการในภาคเอกชน  ซึ่งโครงการ LIF นี้ เป็นโครงการที่ดีที่นักวิจัยมีโอกาสจะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งได้นำเสนอผลงานวิจัย  อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ดีในการกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันและสร้างศํกยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่เครือข่ายวิจัยอาเซียน อันจะทำให้ประเทศมีความยั่งยืนมากขึ้นในอนาคต

Read more: ก.วิทย์ โดยสวทช. จับมือ สกว. และสถานทูตอังกฤษเปิดเวทีให้นักวิจัยก้าวสู่โลกธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและสร้างเครือข่ายกับนักลงทุนในภูมิภาค

   

ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

(6 กรกฎาคม 2559) ณ โรงแรมดุสิต ธานี กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ จัดกิจกรรม “Technology Investment for SMEs Conference 2016” หรือเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนหรือหุ้นส่วนธุรกิจ หนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ“ส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไอซีทีไทย” เพื่อนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนหรือหุ้นส่วนธุรกิจ แก่คณะกรรมการ นักลงทุนในอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมทุน ได้มีโอกาสติดต่อธุรกิจและลงทุนร่วมกันในอนาคต นับเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการไอซีทีไทยให้พัฒนาซอฟต์แวร์รองรับความต้องการตลาดทั้งในและต่างประเทศต่อไป

alt

Read more: ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ

   

มูลนิธิไอทีตามพระราชดำริฯ และ สวทช.จัดกิจกรรม “Show & Share 2016 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรม “Show & Share 2016 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” เมื่อวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2559 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) สามเณรจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม และอาจารย์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว พร้อมสนับสนุนให้นักเรียนและสามเณรเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการ Thailand Robofest Junior 2016 ต่อไป โดยมี คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่สามเณร/นักเรียน/นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือก

alt

Read more: มูลนิธิไอทีตามพระราชดำริฯ และ สวทช.จัดกิจกรรม “Show & Share 2016 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

   

Page 1 of 60

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป