MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

ก.วิทย์ฯ/สวทช. ร่วมกับ กฟน. หวังสร้างงานวิจัย พัฒนา และการจัดการด้านพลังงานเพื่อตอบสนองนโนบายพลังงานแห่งชาติ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน และการบริหารจัดการพลังงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

alt  alt  alt

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศไปสู่การแข่งขันระดับสากล โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการผลิตและการบริการ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาและใช้ภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ ให้เป็นที่ต้องการแก่ผู้บริโภค ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐในการร่วมกันทำงานวิจัยและส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง ด้วยการปลี่ยนวิทยาศาสตร์ให้เป็นเทคโนโลยี และเปลี่ยนเทคโนโลยีให้เป็นนวัตกรรม อันเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตและบริการ

Read more: ก.วิทย์ฯ/สวทช. ร่วมกับ กฟน. หวังสร้างงานวิจัย พัฒนา และการจัดการด้านพลังงานเพื่อตอบสนองนโนบายพลังงานแห่งชาติ

   

กระทรวงวิทย์ฯ ประสานความร่วมมือมหาวิทยาลัยและเอกชน ประกาศความสำเร็จ 4 เทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบพร้อมใช้เชิงพาณิชย์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 26 June 2015 17:17

กระทรวงวิทย์ฯ ประสานความร่วมมือมหาวิทยาลัยและเอกชน

ประกาศความสำเร็จ 4 เทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบพร้อมใช้เชิงพาณิชย์


26 มิถุนายน 2558 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงผลสำเร็จการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบในโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า 4 ชิ้น โดยความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สมาคมเครื่องจักรกลไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ต้องการผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน ที่เรียกว่าโมเดล Triple Helix

alt 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องอาศัยนวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมให้แข่งขันได้กับนานาประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างนวัตกรรม ตนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ในด้านต่างๆ ของประเทศไทย ผลงานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลต้นแบบที่พัฒนาโดยคนไทยในวันนี้ทั้ง 4 ชิ้น ได้แก่

1.ชุดเครื่องจักรระบบล้างและปรับปรุงคุณภาพขยะพลาสติกสำหรับการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง

2. ระบบติดตามการเจริญเติบโตสำหรับอุตสาหกรรมผลิตไก่เนื้อ

3. ระบบจ่ายวัคซีนสำหรับอุตสาหกรรมผลิตไก่เนื้อ และ

4. ลิฟต์โดยสารสำหรับงานก่อสร้าง เป็นตัวอย่างความสำเร็จที่พร้อมที่จะต่อยอดเชิงพาณิชย์


“รัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าไทยที่ได้มาตรฐาน ซึ่งในขณะนี้รัฐได้เปิดช่องกลไกตลาดภาครัฐแล้ว โดยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถจัดซื้อจัดจ้างสินค้าไทยจากบัญชีนวัตกรรมไทย ภาคเอกชนต้องเร่งบรรจุสินค้าไทยในบัญชีนวัตกรรม โดยนำสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมาขึ้นทะเบียนที่ www.innovation.go.th และทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว” ดร.พิเชฐ กล่าว

 

alt alt

 

 

Read more: กระทรวงวิทย์ฯ ประสานความร่วมมือมหาวิทยาลัยและเอกชน ประกาศความสำเร็จ 4 เทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบพร้อมใช้เชิงพาณิชย์

   

เสวนาวิชาการในหัวข้อ "เมอร์ส:โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ภัยใกล้ตัว ที่เราควรรู้"

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 24 June 2015 22:40

 เสวนาวิชาการในหัวข้อ "เมอร์ส:โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ภัยใกล้ตัว ที่เราควรรู้"

 

 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00-11.30 น.

 ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ


pdf ดาวน์โหลดกำหนดการ

 

 รับจำนวนจากัดไม่เกิน 200 ที่นั่ง

  ลงทะเบียนและติดต่อสอบถาม ได้ที่ โปรแกรมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ้า
  สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  Tel 02 644 8150 ต่อ 81811 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

   

ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 24 June 2015 22:57

 

ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs

ขึ้นทะเบียน SME กับ สสว. รับสิทธิประโยชน์พิเศษตัวช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันจาก สวทช.

รีบขึ้นทะเบียนก่อนใคร เพราะความพิเศษนี้รอคุณอยู่จำนวนจำกัด

UPGRADE

เสริมสร้างบุคลากรมืออาชีพ ต่อยอดการดำเนินธุรกิจ ด้วยหลักสูตรเทคโนโลยี ตอบโจทย์อุตสาหกรรมกว่า 100 หลักสูตร (www.nstdaacademy.com) รับส่วนลดสูงสุดถึง 20 % วันนี้ - 31 มี.ค. 2559

CHECK UP

โอกาสในการพัฒนาธุรกิจ กระบวนการผลิต การลดต้นทุน การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ จากบริการวินิจฉัยปัญหาโดยผู้เชี่ยวชาญจาก iTAP สำหรับ 100 บริษัท ฟรีบริการมูลค่า 15,000 บาท/บริษัท

COMPLY TO STANDARD

พร้อมเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม ยกระดับธุรกิจ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ ด้วยบริการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อให้ได้การรับรองเพื่อการนำเข้า และส่งออก (www.ptec.or.th) รับส่วนลดสูงสุดถึง 20% สำหรับ 50 บริษัท

เกณฑ์การใช้บริการ

1. ท่านสามารถนำหมายเลขการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ มารับสิทธิประโยชน์นี้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2559
2. ขอสงวนสิทธิสำหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 02564 8000

ท่านสามารถขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME ได้ที่  http://www.sme.go.th/th/

   

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

โ​ครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ กำหนดจัด “กิจกรรมแข่งขันประกอบหุ่นยนต์ BEAM วิ่งจับเส้น และกิจกรรม Show & Share ผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” วันที่ 19– 20 มิถุนายน 2558 ณ สถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

alt  alt  alt

​ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ กล่าวว่า โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้จัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว เพื่อให้นักเรียนและสามเณรจากโรงเรียนในชนบท/โรงเรียนพระปริยัติธรรม/โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ จำนวน 210 คน/รูป จาก 22 โรงเรียน และอาจารย์/นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 43 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง ได้นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากกิจกรรมการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้บอร์ดต่างๆ อาทิ GoGo Board, Raspberry Pi, Galileo Board กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนจากโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้พัฒนาความสามารถด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักเรียนได้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ หรือโครงงานคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ประสงค์ให้นักเรียน/สามเณร/นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา การทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และได้ผนวกแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรมกับความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ (STEM) อีกด้วย

Read more: การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

   

ก.วิทย์ฯ / สวทช. มอบ 18 ทุนเด็กเก่งด้านวิทยาศาสตร์ประจำปี 2558 ระดับปริญญาตรี-เอก หวังเติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญพัฒนาชาติ พร้อมนำผลงานโชว์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

21 มิถุนายน 2558 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานมอบทุนการศึกษาเรียนฟรีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น -ปริญญาเอก ให้แก่เด็กและเยาวชน จำนวน 18 ราย ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) จากผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น กว่า 1,700 คน เพื่อสนับสนุนและผลักดันเยาวชนกลุ่มนี้กลับมาเป็นนักวิจัยหรืออาจารย์ที่มีความสามารถพัฒนาประเทศชาติต่อไป

alt  alt  alt

ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า โครงการ JSTP มีเป้าหมายเพื่อค้นหาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และปริญญาตรี เข้ามารับการส่งเสริมและพัฒนาในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับความต้องการและความถนัดของแต่ละคน ทั้งด้านการฝึกทักษะ การฝึกฝนทำวิจัย  และจัดหานักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศที่มีประสบการณ์การวิจัยระดับสูงเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนคอยติดตามพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อจะทำให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้มีศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาในประเทศ และคาดหวังว่า จะเติบโตเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยีและนักวิจัยที่มีคุณภาพและมีจริยธรรม อันจะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศด้วยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้

Read more: ก.วิทย์ฯ / สวทช. มอบ 18 ทุนเด็กเก่งด้านวิทยาศาสตร์ประจำปี 2558 ระดับปริญญาตรี-เอก หวังเติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญพัฒนาชาติ พร้อมนำผลงานโชว์

   

รายงานประจำปี 2557

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 18 June 2015 11:33

 

สวทช. ดำเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ ๕ (ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้รับความเห็นชอบการทบทวนแผนกลยุทธ์ดังกล่าวจาก กวทช. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยสาระสำคัญของแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ คือ การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น จนเกิดเป็นผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่มองเห็นและรับรู้ได้ชัดเจน นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรม และยกระดับความสามารถขององค์กร ทั้งด้านบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้างผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลตามแผนกลยุทธ์ฯ สวทช. กำหนดให้มีแผนงานวิจัยและพัฒนา ๕ คลัสเตอร์ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาคลัสเตอร์เป้าหมาย ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คลัสเตอร์ทรัพยากร ชุมชนชนบทและผู้ด้อยโอกาส คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์ในหลายคลัสเตอร์ (Cross Cutting Technology) และแผนงานวิจัยเทคโนโลยีฐาน (Platform Technology) นอกจากนี้ ยังมีแผนงานตามพันธกิจอื่นๆ อีก ๙ แผนงาน โดยใช้ Balanced Scorecard (BSC) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

Read more: รายงานประจำปี 2557

   

ไบโอเทค/สวทช. ร่วมกับ Thermo Fisher Scientific, Inc ดำเนินงานวิจัยด้านการศึกษาสารจากธรรมชาติเพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการเกษตร

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

15 มิถุนายน 2558 กรุงเทพฯ: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามความร่วมมือกับบริษัท Thermo Fisher Scientific, Inc ในการดำเนินงานวิจัยด้านการศึกษาสารจากธรรมชาติ (natural products) เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการเกษตร โดยมี ดร. กัญญวิมม์ กีรติกร ผู้อำนวยการ ไบโอเทค และ Mr. Pang Sze Hann, Vice President and General Manager for Southeast Asia and Taiwan บริษัท Thermo Fisher Scientific, Inc ร่วมลงนาม

ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์สูง และมีการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์อย่างกว้างขวาง ครอบคลุมถึงด้านการแพทย์และสาธารณสุข อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร พลังงานและปิโตรเคมี อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม  แต่ในประเทศไทยยังไม่มีการใช้ประโยชน์จากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ผลิตโดยจุลินทรีย์ในทางการค้าอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากกระบวนค้นหาสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพมีความยุ่งยากซับซ้อน และต้องอาศัยเทคโนโลยีที่มีต้นทุนสูง ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการค้นหาสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  ไบโอเทค สวทช. จึงได้ร่วมมือกับบริษัท Thermo Fisher Scientific, Inc ในการใช้เทคนิคเมตาโบโลมิกส์ในการวิเคราะห์หาสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราก่อโรคในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยอย่าง Orbitrap mass spectrometer ซึ่งคาดว่าสารที่ค้นพบใหม่นี้ จะสามารถนำมาทดแทนสารเคมีฆ่าเชื้อราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

ทางด้าน Mr. Pang Sze Hann, Vice President and General Manager for Southeast Asia and Taiwan บริษัท Thermo Fisher Scientific, Inc กล่าวว่า “เครื่อง Orbitrap mass spectrometer เป็นนวัตกรรมการวิเคราะห์แบบใหม่ที่บริษัท Thermo Fisher Scientific, Inc ได้พัฒนาขึ้นและนำออกสู่ตลาดมาตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา เครื่องมือนี้ได้ถูกนำไปใช้ในการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวการแพทย์เป็นอย่างมาก โดยมีบทความวิทยาศาสตร์จำนวนมากที่ติพิมพ์ในวารสาร Science และ Nature ที่ใช้เทคโนโลยีนี้  การร่วมมือกับไบโอเทคนี้จะเป็นการขยายขอบเขตงานการใช้เทคโนโลยีนี้ในการศึกษาสารธรรมชาติเพื่อประยุกต์ใช้กับโจทย์วิจัยของประเทศในแถบเอเซีย” สุดท้ายนี้ Mr. Pang Sze Hann กล่าวทิ้งท้าย “ผมหวังว่าความร่วมมือนี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคมโดยรวมต่อไป”

ดร. กัญญวิมม์ กีรติกร ผู้อำนวยการ ไบโอเทค กล่าวว่า ไบโอเทคให้ความสำคัญกับงานวิจัยด้านการใช้ประโยชน์จากสารธรรมชาติจากจุลินทรีย์ และได้ริเริ่มโปรแกรมวิจัยหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อเป็นการสร้างความสามารถในการวิจัยด้านนี้ในประเทศไทย ผลงานวิจัยของไบโอเทคในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีจุลินทรีย์ที่เป็นแหล่งทรัพยากรที่มีศักยภาพอย่างมหาศาล ในการค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และไบโอเทคเองก็มีความพร้อมที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยให้สูงขึ้นได้ต่อไป  ดังนั้นการร่วมวิจัยกับบริษัท Thermo Fisher Scientific, Inc ในครั้งนี้จะช่วยสร้างโอกาสให้กับนักวิจัยไทยในการเพิ่มประสบการณ์และเรียนรู้งานวิจัยด้านเมตาโบโลมิกส์ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ และยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักวิจัยไทยได้เรียนรู้เทคนิคที่ใช้ในการรวมข้อมูลทางด้านเคมีวิเคราะห์และชีวสารสนเทศ เพื่อการจำแนกสารธรรมชาติได้อย่างรวดเร็วและมีการประมวลผลข้อมูลแบบอัตโนมัติ ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำมาใช้พัฒนางานวิจัยในอนาคต

เกี่ยวกับไบโอเทค

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือไบโอเทค ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 เป็นหนึ่งในศูนย์เทคโนโลยีในสังกัดของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไบโอเทคเป็นสถาบันวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพชั้นนำของประเทศและภูมิภาค ด้วยห้องปฎิบัติการที่มีมากกว่า 30 ห้องและนักวิจัยระดับปริญญาเอกกว่า  170 คน ดำเนินการวิจัยตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงการวิจัยประยุกต์ ครอบคลุมตั้งแต่การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรจนถึงวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยมีหน่วยวิจัย 6 หน่วยที่ตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และหน่วยวิจัยเฉพาะทาง 11 หน่วยตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไบโอเทคได้ที่ www.biotec.or.th

เกี่ยวกับ บริษัท Thermo Fisher Scientific จำกัด

บริษัท Thermo Fisher Scientific จำกัด เป็นผู้นำระดับโลกในการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีภารกิจหลักเพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าของบริษัทดำเนินงานที่ทำให้โลกมีสุขภาพดี สะอาด และปลอดภัยมากขึ้น บริษัทมีพนักงานกว่า 50,000 คน ใน 50 ประเทศ ให้บริการกับลูกค้า อาทิ บริษัทเวชภัณฑ์และบริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการวินิจฉัยทางคลินิก มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการควบคุมกระบวนการ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thermofisher.com

   

การรับสมัครเข้าร่วมโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับ รางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และโครงการ Global Young Scientist Summit ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปี 2559

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าร่วมโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับ รางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และโครงการ Global Young Scientist Summit ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปี 2559

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา และนักวิทยาศาสตร์ของไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ กิจกรรมการ ประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก Global Young Scientist Summit (GYSS2016) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ อีกทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงของนักวิจัย และ/หรือนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดับสากล

สวทช. ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และนักวิจัย สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในสาขาฟิสิกส์ ในช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายน ถึงช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2559 และ การประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก Global Young Scientist Summit (GYSS2016) ในสาขา ฟิสิกส์ เคมี แพทยศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในช่วงเดือนมกราคม 2559 โดยมีกิจกรรมนำเสนอผลงาน บรรยายพิเศษ และการเสวนากลุ่มย่อยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากนักวิทยาศาสตร์ ผู้เคยได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) และนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชั้นนำของโลก

• ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2558

• ข้อมูลการรับสมัคร และสมัครทางเว็บไซต์ ที่ www.nstda.or.th/lindau

• ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2529 7100 ต่อ 77206, 77224, 77225 อีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

• ดูรายละเอียดของกิจกรรมเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ http://www.lindau-nobel.org และ http://www.gyss-one-north.sg

   

ไบโอเทคจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านราแมลง ให้แก่นักวิจัย สปป. ลาว

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 12 June 2015 15:01

  

ไบโอเทคจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านราแมลง ให้แก่นักวิจัย สปป. ลาว

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ร่วมกับสถาบันนิเวศวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology and Ecology Institute, BEI) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านราแมลง ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2558 โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ การเก็บตัวอย่าง การจัดจำแนก และการเก็บรักษาราแมลง ซึ่งนักวิจัยไบโอเทคดำเนินงานวิจัยด้านราแมลงมากว่า 20 ปี ตั้งแต่การศึกษาด้านความหลากหลายของเชื้อรา ตลอดจนการเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างรากับแมลงเจ้าบ้าน การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีนักวิจัยจาก BEI มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และ Plant Protection Center เข้าร่วมอบรมจำนวน 15 ท่าน

alt

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทย-ลาว ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทั้งสองประเทศได้มีการลงนามความร่วมมือ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557

Read more: ไบโอเทคจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านราแมลง ให้แก่นักวิจัย สปป. ลาว

   

Page 1 of 25

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป