MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก เพื่อทำงานวิจัยตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 17 January 2017 21:32

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก เพื่อรับทุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว เมื่อร่วมงานในโครงการวิจัย/โครงงานที่ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล (10 S Curve) ใน “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม : STEM Workforce ประจำปี 2560)” เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยร่วมงานกับอาจารย์และภาคอุตสาหกรรม ที่ดำเนินโครงการวิจัย/โครงงานในรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา การแก้ปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม หรือการวิเคราะห์ทดสอบและระบบมาตรฐาน เป็นต้น ซึ่งโครงการฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนของผู้รับทุน ระหว่างที่ร่วมทำโครงการ/งานวิจัย ระยะเวลาสนับสนุนทุน 6 - 12 เดือน นักศึกษาระดับปริญญาโท รับทุนไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน นักศึกษาระดับปริญญาเอก รับทุนไม่เกิน 12,000 บาท/เดือน

ด่วน! เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มกราคม 2560 ประกาศผลภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก www.nstda.or.th/stemworkforce
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ โครงการ STEM Workforce
โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1461-1462
อีเมล: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Read more: ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก เพื่อทำงานวิจัยตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

   

ก.วิทย์ สวทช. ผนึก ทีเซล หนุน SMEs ยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เสริมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 17 January 2017 13:24

(17 มกราคม 2560 ) โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซล (TCELS) จัดสัมมนา “การยกระดับต่อยอดเครื่องมือทางการแพทย์ไทยในยุค Thailand 4.0” (The Transformation of Medical Device Industry for Thailand 4.0: “Software validation for medical devices”) เพื่อขยายผลและยกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์ของไทยให้สามารถพัฒนาเพื่อแข่งขันกับต่างประเทศและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ ที่ต้องการจะยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มุ่งสู่การยอมรับในระดับสากลมากขึ้น

ดร.นันทิยา วิริยบัณฑร ผู้อำนวยการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนให้ SMEs ได้มีการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้ SMEs เป็นแกนหลักของเศรษฐกิจประเทศ และส่งเสริม SMEs ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม SMEs โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่ๆ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรม และมีผลิตภัณฑ์พร้อมแข่งขันในระดับสากล ITAP สวทช. จึงได้ร่วมมือกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ในหัวข้อ “การยกระดับต่อยอดเครื่องมือทางการแพทย์ไทยในยุค Thailand 4.0” โดยมุ่งเน้นไปในส่วนของการทำ Software Validation สำหรับเครื่องมือแพทย์ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาที่สำคัญในการพัฒนามาตรฐานเครื่องมือแพทย์ไทยสู่ระดับสากล อันเนื่องมาจากการขาดประสบการณ์ความรู้และจำนวนผู้เชี่ยวชาญโดยตรงที่มีอยู่ในประเทศ

Read more: ก.วิทย์ สวทช. ผนึก ทีเซล หนุน SMEs ยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เสริมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล

   

มูลค่าผลกระทบการใช้ วทน. ทางเศรษฐกิจและสังคมของ สวทช. ปี 2559

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 16 January 2017 10:55

alt

alt

alt

alt

   

โครงการสนับสนุนเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Research Gap Fund)

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 17 January 2017 10:48

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Research Gap Fund) 

 

โดยให้การสนับสนุนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในลักษณะเงินสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านมหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัยของรัฐที่ผู้ประกอบการขออนุญาตใช้สิทธินำผลงานวิจัยมาต่อยอด สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 75 ของงบประมาณโครงการ ในวงเงินไม่เกิน 800,000 บาท สำหรับธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ ไม่เกิน 1,700,000 บาท สำหรับธุรกิจเทคโนโลยีอื่นๆ

Read more: โครงการสนับสนุนเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Research Gap Fund)

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 1
น้อยมากที่สุด 
   

กระทรวงวิทย์ฯ-สวทช. เปิดบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จัดงานตะลุยวันเด็ก 2560 สนุกวิทย์ รู้คิด ตามรอยอัจฉริยภาพพ่อหลวงของคนไทย

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

(11 มกราคม 2560) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส่งมอบความสุขในเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในงาน “ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” ในธีมงาน "สนุกวิทย์ รู้คิด ตามรอยอัจฉริยภาพพ่อหลวงของคนไทย" ระหว่างวันที่ 11 - 12 มกราคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เผยยอดตอบรับมีน้องๆ เยาวชนเข้าร่วมงานรวม 2 วันมากกว่า 5,000 คน  เพื่อร่วมชมการแสดงของเพื่อนเยาวชนด้วยกัน และเล่นสนุกตามฐานกิจกรรมกว่า 20 ฐาน พิเศษกว่า 10 ฐานกับเกมส์เพื่อเรียนรู้และซึมซับพระอัจฉริยภาพพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ของไทย โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานสนับสนุนมากมาย

alt

ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า “สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ในงาน “ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ สวทช. เปิด “บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” ในปี พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะและแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง สวทช. มุ่งหวังให้งานดังกล่าวเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้พี่ๆ สวทช. และพี่ๆ จากหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ได้สร้างสรรค์กิจกรรมสนุกๆ แฝงด้วยสาระและความรู้ให้กับน้องๆ ที่มาร่วมงาน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากโรงเรียนในละแวกใกล้เคียงอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำหรับปีนี้มีน้องๆ เยาวชนตอบรับเข้าร่วมงาน รวม 2 วันมากกว่า 5,000 คน และรูปแบบฐานกิจกรรมปีนี้มีความพิเศษที่จะให้น้องๆ จะได้ร่วมเล่นเกมส์ สนุกวิทย์ รู้คิด ตามรอยอัจฉริยภาพพ่อหลวงของคนไทย"

Read more: กระทรวงวิทย์ฯ-สวทช. เปิดบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จัดงานตะลุยวันเด็ก 2560 สนุกวิทย์ รู้คิด ตามรอยอัจฉริยภาพพ่อหลวงของคนไทย

   

รมว.วิทย์ เยี่ยม สวทช. พร้อมให้นโยบายเน้นงานวิจัยตอบโจทย์รัฐบาลสร้างอุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็ง

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 11 January 2017 18:11

(11 มกราคม 2560) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และคณะ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมให้นโยบายเน้นงานวิจัยตอบโจทย์รัฐบาล สนับสนุนนำการวิจัยและพัฒนาขับเคลื่อน Thailand 4.0 สร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยให้มีความเข้มแข็งและแข่งขันในเวทีระดับโลก  โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

alt

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่าว นโยบายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งเป้าหมายที่จะนำความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวตั้ง ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ควรที่จะต่อยอดนำงานวิจัยและพัฒนาไปใช้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ อีกทั้งให้ตอบโจทย์ผู้ประกอบการเป็นหลัก สิ่งนี้ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนคือ การปฏิรูปการวิจัยและพัฒนาโดยการบูรณาการด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ซึ่งกระทรวงฯ จะเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้ นอกจากนั้นแล้วมีนโยบายสนับสนุนให้ สวทช. มีส่วนช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เยาวชนมีความสนใจวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นรากฐานในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานเพื่อความยั่งยืนและการเติบโตของประเทศ

Read more: รมว.วิทย์ เยี่ยม สวทช. พร้อมให้นโยบายเน้นงานวิจัยตอบโจทย์รัฐบาลสร้างอุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็ง

   

Page 1 of 116

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป