MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

กระทรวงวิทย์ฯ สวทช. จับมือเบทาโกรเปิดตัวนวัตกรรมอาหาร “ไส้กรอกไขมันต่ำ” ครั้งแรกของไทย

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 29 July 2015 14:49

29 ก.ค. 58 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ เบทาโกร เปิดตัวนวัตกรรมทางอาหาร “ไส้กรอกไขมันต่ำ” ที่มีปริมาณไขมันน้อยกว่า 5% ขณะที่ไส้กรอกทั่วไป  มีไขมันถึง 20-25% แต่ยังคงคุณภาพของรสชาติและเนื้อสัมผัสที่เหนียวนุ่มและเคี้ยวได้ง่าย ด้านเบทาโกรมั่นใจตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภค ถือเป็นครั้งแรกของไส้กรอกเพื่อสุขภาพของประเทศ ไทย พร้อมสานต่องานวิจัยและพัฒนาร่วมกับ สวทช. 

alt  alt  alt

Read more: กระทรวงวิทย์ฯ สวทช. จับมือเบทาโกรเปิดตัวนวัตกรรมอาหาร “ไส้กรอกไขมันต่ำ” ครั้งแรกของไทย

   

กระทรวงวิทย์ฯ สวทช. จับมือเบทาโกรเปิดตัวนวัตกรรมอาหาร “ไส้กรอกไขมันต่ำ” ครั้งแรกของไทย

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

29 ก.ค. 58 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ เบทาโกร เปิดตัวนวัตกรรมทางอาหาร “ไส้กรอกไขมันต่ำ” ที่มีปริมาณไขมันน้อยกว่า 5% ขณะที่ไส้กรอกทั่วไป  มีไขมันถึง 20-25% แต่ยังคงคุณภาพของรสชาติและเนื้อสัมผัสที่เหนียวนุ่มและเคี้ยวได้ง่าย ด้านเบทาโกรมั่นใจตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภค ถือเป็นครั้งแรกของไส้กรอกเพื่อสุขภาพของประเทศ ไทย พร้อมสานต่องานวิจัยและพัฒนาร่วมกับ สวทช. 

alt  alt  alt

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความสำคัญในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มุ่งให้ความสำคัญกับนักวิจัยที่มี    ความเข้าใจและมองภาพรวมของการพัฒนาประเทศในการวิจัยและพัฒนา เพื่อตอบโจทย์ของประเทศ ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาต่อยอดการใช้ประโยชน์งานวิจัยเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังมี  เป้าหมายให้มีส่งเสริมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ เร่งรัดการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ พร้อมทั้งถ่ายทอดไป   สู่เอกชนและอุตสาหกรรมในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทำให้สามารถส่งออกและประเทศมีรายได้มากยิ่งขึ้น 

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพและปริมาณมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยอุตสาหกรรมอาหารเป็น 1 ใน 10 ของอุตสาหกรรมที่ทำรายได้เข้าประเทศ และมีแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวทช. จึงให้ความสำคัญและเล็งเห็นศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ และถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์งานวิจัยที่ สวทช. มุ่งเน้นและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก การทำงานร่วมกันของนักวิจัยเอ็มเทคและเบทาโกรจนได้ผลิตภัณฑ์ “ไส้กรอกไขมันต่ำ” ยังสอดคล้องกับนโยบายของ สวทช. ที่ต้องการสนับสนุนการร่วมวิจัยกับภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาของภาคอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเบทาโกร ถือเป็นตัวอย่างภาคเอกชนไทยที่สร้างความเข้มแข็งของธุรกิจด้วยการให้ความสำคัญของการวิจัยและพัฒนามาโดยตลอด ได้ก่อตั้ง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกรขึ้นภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  เบทาโกรจึงเปรียบเสมือนเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับ สวทช. มีความร่วมมือกันในโครงการต่างๆ มากมาย ซึ่งทำให้นักวิจัยของเราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานร่วมกับภาคเอกชน ได้เปิดรับมุมมองใหม่ๆ จากการทำงานร่วมกัน “หากผู้ประกอบการทางด้านอาหารและกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีโจทย์ความต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน ก็สามารถติดต่อมาได้ที่ สวทช. เรามีความพร้อมของนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในสาขาต่างๆ รวมถึงห้องปฏิบัติการและทดสอบที่มีความทันสมัยในระดับสากล และการให้คำแนะนำ ปรึกษา บริการในรูปแบบต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการ” 

alt  alt  alt

ดร.กฤษฎา สุชีวะ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) กล่าวว่าไส้กรอกเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปประเภทอิมัลชันจากเนื้อสัตว์ที่มีปริมาณไขมันสัตว์ประมาณ 20-25% ของปริมาณส่วนประกอบทั้งหมด นอกจากนี้ไขมันสัตว์ยังประกอบด้วยกรดไขมันอิ่มตัวในปริมาณสูงจึงส่งผลเสียต่อสุขภาพ แต่ไขมันในไส้กรอกให้คุณภาพเนื้อสัมผัส ลักษณะทางกายภาพ และรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ดังนั้นการลดปริมาณไขมันจึงส่งผลให้เนื้อสัมผัสของไส้กรอกมีความแข็งกระด้าง ความชุ่มน้ำลดลง สีเข้มขึ้น เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค จึงเป็นที่มาของโจทย์วิจัยที่เบทาโกรกับนักวิจัยเอ็มเทคร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไขมันต่ำขึ้น โดยคงคุณภาพเนื้อสัมผัสและประสาทสัมผัสคล้ายคลึงกับไส้กรอกที่จำหน่ายทั่วไป “ไส้กรอกไขมันต่ำ” พัฒนาขึ้นจากการแทนที่ไขมันสัตว์ด้วยของผสมจากสารทดแทนไขมัน สารปรับสมบัติเชิงรีโอโลยีและตัวเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำ  ตลอดจนการปรับสัดส่วนขององค์ประกอบจากเนื้อสัตว์ และองค์ประกอบอื่นๆในสูตร รวมถึงการปรับสภาวะในกระบวนการผลิต และนำมาทดสอบคุณสมบัติทางเนื้อสัมผัสและประสาทสัมผัส ทั้งนี้ ทีมนักวิจัยเอ็มเทคนำความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้าน “รีโอโลยี” ซึ่งเป็นการศึกษาพื้นฐานของการไหลและการเสียรูปของวัสดุมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพให้มีคุณภาพเนื้อสัมผัสที่ดี จนเป็นผลิตภัณฑ์ไส้กรอกที่มีปริมาณไขมันน้อยกว่า 5% ถือได้ว่าเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของเอกชนและสามารถนำงานวิจัยไปสู่การใช้งานจริงได้สำเร็จ

คุณวสิษฐ แต้ไพสิษฐ์พงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่เครือเบทาโกร กล่าวถึงนโยบายและแนวทางการวิจัยและพัฒนาว่า เครือเบทาโกรตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่เป็นเลิศ ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคและปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง โดยได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเครือเบทาโกรขึ้นเป็นศูนย์กลางของการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพด้านปศุสัตว์ ด้านอาหารและด้านการพัฒนาการทดสอบเชื้อปนเปื้อนที่ก่อโรคในอาหาร เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน สำหรับการวิจัยและพัฒนาทางด้านอาหารประกอบด้วยการทำวิจัยและพัฒนาเพื่ออาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย การทำวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดการแปรรูปอาหารที่มีผลผลิตสูง การทำวิจัยและพัฒนาอาหารที่มีคุณสมบัติพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และการทำวิจัยและพัฒนาอาหารสำหรับเฉพาะกลุ่ม ได้แก่ อาหารสำหรับผู้สูงอายุ อาหารสำหรับผู้ป่วย ทั้งด้านคุณภาพทางโภชนาการและด้านการนำไปบริโภค ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเบทาโกรได้สร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา รวมถึงการสนับสนุนให้ทุนศึกษาวิจัยโดยใช้โจทย์จากบริษัท ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ “ไส้กรอกไขมันต่ำ” นี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ได้ร่วมกับ สวทช. 

นอกจากนี้ เบทาโกรยังได้สานต่อการวิจัยและพัฒนาร่วมกับ สวทช. ด้วยการสนับสนุนงบประมาณ 10 ล้านบาทเพื่อการศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อสัตว์สำหรับการแปรรูปและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

alt  alt  alt

น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครือเบทาโกร กล่าวถึงความเป็นมาของความร่วมมือในครั้งนี้ว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ “ไส้กรอกไขมันต่ำ” ซึ่งมีคุณสมบัติทางโภชนาการที่ดี และถือเป็นครั้งแรกของไส้กรอกเพื่อสุขภาพของประเทศไทย โดยปกติไส้กรอกทั่วไปจะมีไขมันอยู่ประมาณ 20% หรือให้พลังงานมากกว่า 250 kcal/100g ทำให้ผู้ใส่ใจต่อสุขภาพเป็นพิเศษ ลังเลที่จะรับประทาน จึงเป็นที่มาของความพยายามพัฒนาสินค้าในกลุ่มนี้ขึ้น “ส่วนประกอบหลักของไส้กรอกไขมันต่ำ คือ การนำไฟเบอร์ หรือใยอาหารจากพืชมาใช้ทดแทนไขมันสัตว์ ซึ่งนอกจากทำให้ปริมาณไขมันต่ำกว่าไส้กรอกทั่วไปถึง 4 เท่าแล้ว ยังให้พลังงานที่ลดลงและคลอเรสเตอรอลต่ำอีกด้วย นอกจากนี้ ยังทำให้ไตรกลีเซอไรด์ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเบาหวาน ไต และหลอดเลือดต่ำลงด้วยเช่นกัน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการทานไส้กรอกที่อร่อยและไม่ต้องกังวลกับไขมันอีกต่อไป” 

   

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 24 July 2015 12:51

เนื่องจากผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติคนปัจจุบันจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ในการนี้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงใคร่เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

Read more: การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

   

Workshop คลีนิคเทคโนโลยี และเงินทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าและบริการ ภายใต้โครงการ Rising Star

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 28 July 2015 14:47

สวทช. ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน ประเมินแต่งตัวติวเข้มผู้ประกอบการฯ อัพเกรดการผลิตติดอาวุธทางเทคโนโลยีเชื่อมโยงและพบกับแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ EXIM bank โครงการดอกเบี้ยพิเศษปีแรกสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม คือ 5.5%/ปี /SME Bank โครงการดอกเบี้ยพิเศษ 4%

อนึ่ง สวทช.เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตรวจประเมินแต่งตัวให้ก่อนพบ กลุ่ม Banks พันธมิตรร่วมทำงานของ สวทช. จำนวน 5 รุ่นๆ ละไม่เกินรุ่นละ 20 ราย ณ  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  สนใจเข้าร่วมโครงการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่ โทรศัพท์ 02-644-8150 ต่อ 81858 หรือ 81877 (กาญจนาภา พันธุมะผล/ ปัญญวัฒก์ วิรัชวงศ์)

ดูรายละเอียดกำหนดการสัมมนา

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 1
น้อยมากที่สุด 
   

รับสมัครผู้สนใจดำเนินธุรกิจศูนย์บริการล้างรถ ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 27 July 2015 10:55

ฝ่ายบริหารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มีความประสงค์ในการรับสมัครผู้สนใจดำเนินธุรกิจศูนย์บริการล้างรถ เพื่อให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการศูนย์ประชุมฯ รวมทั้งพนักงาน สวทช. และบุคคลทั่วไป โดยจุดบริการตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย พื้นที่ประมาณ 36 ตารางเมตร (พื้นที่ใช้สอยร่วมอีก 80 ตารางเมตร)

ขยายเวลารับสมัครผู้สนใจ ไปจนถึงวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เป็นวันสุดท้าย

 

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดตามไฟล์แนบ

alt ประกาศให้เช่าพื้นที่ล้างรถ [102 KB]

alt รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ให้บริการล้างรถ [160 KB]

alt เอกสารใบสมัคร [455 KB]

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

คุณอรทัย  ภักดี
โทรศัพท์ 02 564 7170 ต่อ 6031
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

.
   

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 21 July 2015 10:18

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี ที่มอบให้นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2

ตามที่มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ Sungkyunkwan University; SKKU สาธารณรัฐเกาหลี ที่มอบให้นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 ประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 17 เมษายน 2558 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ Sungkyunkwan University; SKKU สาธารณรัฐเกาหลีที่มอบให้นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 และประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (Sungkyunkwan University; SKKU) สาธารณรัฐเกาหลี ที่มอบให้นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 ไปแล้วนั้น


บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน ที่มอบให้นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้

 

ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลีที่มอบให้นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒

pdf ดาวน์โหลดเอกสาร

Read more: รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี

   

Page 1 of 43

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป