MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

จดหมายข่าว สวทช. ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2558

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 06 July 2015 13:48

จดหมายข่าว สวทช. ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

หัวข้อข่าวในจดหมาย

  • สี่หน่วยงานภาครัฐลงขัน 294 ล้านบาท หนุนวิจัย ป.เอก
  • “วัคซีนพืช” สุดยอดนวัตกรรมไทย
  • ไบโอเทคจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านราแมลง
  • ไบโอเทค ร่วมกับ Thermo Fisher Scientific, Inc
  • กระทรวงวิทย์ฯ จับมือเอกชน ร่วมแก้วิกฤติยางพารา
  • เนคเทค คว้ารางวัลในงาน Thailand ICT Excellence Award 2015
  • ก.วิทย์ฯ/สวทช. มอบ 18 ทุนเด็กเก่ง ด้านวิทยาศาสตร์ประจำปี 2558
  • กระทรวงวิทย์ฯ ประสานความร่วมมือมหาวิทยาลัยและเอกชน
  • ก.วิทย์ฯ/สวทช. ร่วมกับ กฟน. หวังสร้างงานวิจัย พัฒนา และการจัดการด้านพลังงาน

Read more: จดหมายข่าว สวทช. ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2558

   

ก.วิทย์ฯ/สวทช. ร่วมกับ กฟน. หวังสร้างงานวิจัย พัฒนา และการจัดการด้านพลังงานเพื่อตอบสนองนโนบายพลังงานแห่งชาติ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน และการบริหารจัดการพลังงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

alt  alt  alt

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศไปสู่การแข่งขันระดับสากล โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการผลิตและการบริการ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาและใช้ภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ ให้เป็นที่ต้องการแก่ผู้บริโภค ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐในการร่วมกันทำงานวิจัยและส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง ด้วยการปลี่ยนวิทยาศาสตร์ให้เป็นเทคโนโลยี และเปลี่ยนเทคโนโลยีให้เป็นนวัตกรรม อันเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตและบริการ

Read more: ก.วิทย์ฯ/สวทช. ร่วมกับ กฟน. หวังสร้างงานวิจัย พัฒนา และการจัดการด้านพลังงานเพื่อตอบสนองนโนบายพลังงานแห่งชาติ

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 1
น้อยมากที่สุด 
   

ก.วิทย์ฯ/สวทช. ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สนับสนุนโครงการ “Enjoy Science: Let’s Print the World”

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

​4 กรกฏาคม 2558 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ“Enjoy Science: Let’s Print the World” โดยมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในอนาคต ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยมีเยาวชนและประชาชนทั่วไปเป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนและประชาชนส่งผลงานการออกแบบเข้ามาเป็นจำนวนมาก

 alt  alt  alt

Read more: ก.วิทย์ฯ/สวทช. ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สนับสนุนโครงการ “Enjoy Science: Let’s Print the World”

   

กระทรวงวิทย์ฯ ประสานความร่วมมือมหาวิทยาลัยและเอกชน ประกาศความสำเร็จ 4 เทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบพร้อมใช้เชิงพาณิชย์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 26 June 2015 17:17

กระทรวงวิทย์ฯ ประสานความร่วมมือมหาวิทยาลัยและเอกชน

ประกาศความสำเร็จ 4 เทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบพร้อมใช้เชิงพาณิชย์


26 มิถุนายน 2558 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงผลสำเร็จการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบในโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า 4 ชิ้น โดยความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สมาคมเครื่องจักรกลไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ต้องการผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน ที่เรียกว่าโมเดล Triple Helix

alt 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องอาศัยนวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมให้แข่งขันได้กับนานาประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างนวัตกรรม ตนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ในด้านต่างๆ ของประเทศไทย ผลงานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลต้นแบบที่พัฒนาโดยคนไทยในวันนี้ทั้ง 4 ชิ้น ได้แก่

1.ชุดเครื่องจักรระบบล้างและปรับปรุงคุณภาพขยะพลาสติกสำหรับการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง

2. ระบบติดตามการเจริญเติบโตสำหรับอุตสาหกรรมผลิตไก่เนื้อ

3. ระบบจ่ายวัคซีนสำหรับอุตสาหกรรมผลิตไก่เนื้อ และ

4. ลิฟต์โดยสารสำหรับงานก่อสร้าง เป็นตัวอย่างความสำเร็จที่พร้อมที่จะต่อยอดเชิงพาณิชย์


“รัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าไทยที่ได้มาตรฐาน ซึ่งในขณะนี้รัฐได้เปิดช่องกลไกตลาดภาครัฐแล้ว โดยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถจัดซื้อจัดจ้างสินค้าไทยจากบัญชีนวัตกรรมไทย ภาคเอกชนต้องเร่งบรรจุสินค้าไทยในบัญชีนวัตกรรม โดยนำสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมาขึ้นทะเบียนที่ www.innovation.go.th และทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว” ดร.พิเชฐ กล่าว

 

alt alt

 

 

Read more: กระทรวงวิทย์ฯ ประสานความร่วมมือมหาวิทยาลัยและเอกชน ประกาศความสำเร็จ 4 เทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบพร้อมใช้เชิงพาณิชย์

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 1
น้อยมากที่สุด 
   

เสวนาวิชาการในหัวข้อ "เมอร์ส:โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ภัยใกล้ตัว ที่เราควรรู้"

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 24 June 2015 22:40

 เสวนาวิชาการในหัวข้อ "เมอร์ส:โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ภัยใกล้ตัว ที่เราควรรู้"

 

 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00-11.30 น.

 ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ


pdf ดาวน์โหลดกำหนดการ

 

 รับจำนวนจากัดไม่เกิน 200 ที่นั่ง

  ลงทะเบียนและติดต่อสอบถาม ได้ที่ โปรแกรมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ้า
  สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  Tel 02 644 8150 ต่อ 81811 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 1
น้อยมากที่สุด 
   

ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 24 June 2015 22:57

 

ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs

ขึ้นทะเบียน SME กับ สสว. รับสิทธิประโยชน์พิเศษตัวช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันจาก สวทช.

รีบขึ้นทะเบียนก่อนใคร เพราะความพิเศษนี้รอคุณอยู่จำนวนจำกัด

UPGRADE

เสริมสร้างบุคลากรมืออาชีพ ต่อยอดการดำเนินธุรกิจ ด้วยหลักสูตรเทคโนโลยี ตอบโจทย์อุตสาหกรรมกว่า 100 หลักสูตร (www.nstdaacademy.com) รับส่วนลดสูงสุดถึง 20 % วันนี้ - 31 มี.ค. 2559

CHECK UP

โอกาสในการพัฒนาธุรกิจ กระบวนการผลิต การลดต้นทุน การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ จากบริการวินิจฉัยปัญหาโดยผู้เชี่ยวชาญจาก iTAP สำหรับ 100 บริษัท ฟรีบริการมูลค่า 15,000 บาท/บริษัท

COMPLY TO STANDARD

พร้อมเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม ยกระดับธุรกิจ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ ด้วยบริการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อให้ได้การรับรองเพื่อการนำเข้า และส่งออก (www.ptec.or.th) รับส่วนลดสูงสุดถึง 20% สำหรับ 50 บริษัท

เกณฑ์การใช้บริการ

1. ท่านสามารถนำหมายเลขการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ มารับสิทธิประโยชน์นี้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2559
2. ขอสงวนสิทธิสำหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 02564 8000

ท่านสามารถขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME ได้ที่  http://www.sme.go.th/th/

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 1
น้อยมากที่สุด 
   

Page 1 of 42

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป