MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน


In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Agri-Map Online แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 23 June 2016 10:06

Agri-Map Online เป็นแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ โดยบูรณาการข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหก­รณ์ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการเก­ษตรไทย อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนาเพิ่มความสะดวกการใช้งาน ให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย

พร้อมกับสามารถติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปล­ง ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง รอบด้าน ครอบคลุมการนำไปใช้ประโยชน์ทุกด้าน ที่สำคัญ เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับ ข้อมูลด้านการเกษตร ซึ่งสามารถตอบโจทย์การช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรไทย ในรายพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิว­เตอร์แห่งชาติ  (เนคเทค) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโล­ยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมพัฒนาระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจั­ดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้ผ่านระบบเค­รือข่ายอินเทอร์เน็ต

สามารถเข้าใช้งานได้ที่่ http://agri-map-online.moac.go.th/

 

รูปภาพจาก Agri-Map Online

   

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มีความประสงค์ในการเปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง "นักวิจัยหลังปริญญาเอก"

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 23 June 2016 09:00

 

เนื่องด้วยโครงการเภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มีความประสงค์ในการเปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง "นักวิจัยหลังปริญญาเอก"  

"เพื่อเข้าร่วมทำงานใน โครงการพัฒนาคลังเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงและฐานข้อมูล ประกอบเชิงโอมิกส์สู่การ พัฒนาการรักษามะเร็งแบบแม่นยำ ภายใต้ Research University Network (RUN) initiative" และเป็นการเปิดโอกาสให้ กับนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ความ สามารถด้านงานวิจัย

 

***สนใจติดต่อ: ศูนย์ชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ. ไตร รักษ์ พิสิษฐ์กุล (email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it โทรศัพท์: 092-537-0549) หรือ
ดร.สัญ ชัย พยุงภร (email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it โทรศัพท์: 089-108-3179)

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย (email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it โทรศัพท์: 089-920-1601 หรือ
ดร. สมพลนาท สัม ปัตตะวนิช (email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it โทรศัพท์: 089-007-3135

   

สวทช. เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้สนใจรับทุน ป.โท "โครงการ TAIST-Tokyo Tech" รอบที่ 3

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการ TAIST-Tokyo Tech ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายจากคณะและสาขาที่เกี่ยวข้อง รับทุนระดับปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ) ใน 3 หลักสูตร ได้แก่ วิศวกรรมยานยนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน หลักสูตรละ 30 ทุนเท่านั้น รวมทั้งสิ้น 90 ทุน ทุกหลักสูตรสอนโดยคณาจารย์จาก Tokyo Tech ประเทศญี่ปุ่น และการเรียนการสอนทั้งหมดอยู่ที่ สวทช

.alt

รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ โดยสมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 มิถุนายน 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/ หรือโทร. 02-5648016-8

   

ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. ปลื้ม ผู้ประกอบการโครงการ Successได้รับคัดเลือกจาก UOB Fin Lab สิงคโปร์ ให้เป็น 11 ทีมสุดท้ายจากทั่วโลก

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ผู้ประกอบการในโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ หรือ Success ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้แก่ ดร.กีรวิทย์ สมใจเพ็ง และนายปราการ สมใจเพ็ง Co-Founder และ CMO ผู้พัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น Stock2Day.co ได้รับคัดเลือกจาก UOB Fin Lab ประเทศสิงคโปร์ ให้เป็น 11 ทีมสุดท้ายจากทั่วโลก และเป็นเพียงรายเดียวจากเมืองไทย โดยเบื้องต้นได้รับเงินลงทุน 30,000 เหรียญสิงคโปร์ จากนี้จะเข้าโปรแกรม Accelerator 3 เดือน ระหว่าง 3 พ.ค. - 4 ส.ค ก่อนจะนำเสนอ Demo Day ในวันที่ 4 ส.ค. 59 ต่อไป นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับโลก

alt  alt

คุณปราการ สมใจเพ็ง หนึ่งใน Co-Founder และ CMO ของ Stock2Day.co เล่าให้ฟังว่า “Stock2Day.co เป็นโมบายแอพพลิเคชั่นในกลุ่ม FinTech ที่ให้นักลงทุนร่วมโหวต "กระทิง" และ "หมี" สำหรับหุ้นที่ตนสนใจ และใช้ระบบ Crowd Predicting Model ที่เราพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและประกาศ หุ้นกระทิง และหุ้นหมีประจำวัน ทุกเช้าก่อนตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการซื้อขาย แอพยังใช้เทคโนโลยีด้าน Machine Learning และ Gamification หลายหลายเทคนิคเข้าช่วยในสร้างการมีส่วนร่วม และมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด เราเป็นแอพที่เหมาะที่สุดสำหรับทั้งนักลงทุนหน้าใหม่ที่ต้องการเครื่องมือช่วยเริ่มต้นทำความรู้จักกับการลงทุน และนักลงทุนหน้าเก่าทั่วไปผู้ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นนักลงทุนที่เก่งขึ้นกว่าก่อน ด้วยวิธีการที่ฉลาดและสนุก”

Read more: ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. ปลื้ม ผู้ประกอบการโครงการ Successได้รับคัดเลือกจาก UOB Fin Lab สิงคโปร์ ให้เป็น 11 ทีมสุดท้ายจากทั่วโลก

บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 1
น้อยมากที่สุด 
   

ITAP สวทช. จัดสัมมนา “สร้างความต่าง เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจด้วย Eco-Innovation”

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ณ อาคารเอสเอ็มอีแบงค์ กรุงเทพฯ - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ ASEIC ประเทศเกาหลีใต้ จัดสัมมนาเรื่อง “สร้างความต่าง เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจ ด้วย Eco-Innovation” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมความร่วมมือภายใต้โครงการ ASEIC Eco-Innovation Consulting Project for SMEs in Thailand 2016 แก่ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม กว่า 30 คน เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการให้เข้าร่วมกิจกรรมการให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม (Eco-Innovation) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนการเติบโตสีเขียว (green growth) และการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) ให้แก่ SMEs ในประเทศไทย

alt

ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สวทช. กล่าวว่า "โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโปรแกรม ITAP สวทช. และศูนย์นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อเอสเอ็มอีแห่งอาเซม หรือ ASEM SMEs Eco-Innovation Center (ASEIC) ซึ่งเป็นหน่วยงานนานาชาติที่ไม่แสวงหาผลกำไรจากประเทศเกาหลีใต้ มีภารกิจในการส่งเสริมนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ SMEs ในทวีปเอเชีย สำหรับประเทศไทย โปรแกรม ITAP ได้ร่วมมือกับ ASEIC เป็นปีแรก โดย SMEs ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 ราย จะได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเกาหลีและไทย ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจะเข้าเยี่ยมโรงงานหรือสถานประกอบการ จำนวน 4 ครั้ง ภายในระยะเวลา 4 เดือน (นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2559) พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนวทางการดำเนินงานที่เป็นไปได้ เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร รวมถึงของเสียที่เกิดจากกระบวนการต่างๆ โดยมุ่งหวังให้ SMEs ไทยเกิดนวัตกรรมสีเขียวในการดำเนินงาน และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคลุมในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การลดต้นทุนและมีรายได้มากขึ้น ด้านสังคม ได้แก่ การสร้างงานและสร้างอาชีพ และด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การลดมลพิษและลดมลภาวะ”

   

ITAP สวทช. ร่วมกับ มจธ. นำ 4 ผู้ประกอบการนำเสนอนวัตกรรมเฟอร์นิเจอร์เพื่อผู้สูงอายุ ในงาน Healthcare 2016

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) นำ 4 ผู้ประกอบการในโครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุ” เสนอนวัตกรรมเฟอร์นิเจอร์เพื่อผู้สูงอายุในงาน “Health Care 2016 สร้างสุขผู้สูงวัย” ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารสุข และองค์กรภาครัฐและเอกชน ระหว่างวันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประกอบด้วย เฟอร์นิเจอร์ตู้อเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง (outdoor) สำหรับผู้สูงอายุ อุปกรณ์กล่องข้าวสำหรับผู้สูงอายุ และเครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ โดยทุกผลงานล้วนตอบโจทย์พฤติกรรมในแง่การใช้งานของผู้สูงอายุ ด้วยการออกแบบบนพื้นฐานข้อมูลที่ได้จากการศึกษาของ ABLE lab มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในเรื่องการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการการใช้งานที่แท้จริงของผู้สูงอายุ

alt

นางสาวชนากานต์ สันตยานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรม ITAP สวทช. กล่าวว่า “ภารกิจของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. คือสนับสนุน SMEs ไทยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการผลิตของผู้ประกอบการ หลังจากสนับสนุนให้งบประมาณในการดำเนินโครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุ” ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 4 ราย พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุโดยการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ากับการวิจัยผลิตภัณฑ์และการออกแบบด้วยความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ตู้อเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ โดยบริษัท แกรนด์ดิส จำกัด / เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง (outdoor) สำหรับผู้สูงอายุ โดยบริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด / อุปกรณ์กล่องข้าวสำหรับผู้สูงอายุ โดยบริษัท ไบโอฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด และเครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ โดยบริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ITAP สวทช. และ ABLE Lab (กลุ่มวิจัยและพัฒนาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จากความร่วมมือตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ได้สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs 4 ราย พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ และพร้อมนำเสนอสู่สายตาสาธารณชนในงาน Health Care 2016 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2559 ซึ่งโอกาสนี้ ITAP สวทช. ยังมีการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 10 ราย สำหรับปี 2559 - 2560 ด้วย”

Read more: ITAP สวทช. ร่วมกับ มจธ. นำ 4 ผู้ประกอบการนำเสนอนวัตกรรมเฟอร์นิเจอร์เพื่อผู้สูงอายุ ในงาน Healthcare 2016

   

Page 1 of 96

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป