คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip เข้าสู่ระบบSkip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี

ประเภทของรายวิชา

Language 
 Communicative English at Work - Intermediateบทคัดย่อ
 Communicative English at Work - Advancedบทคัดย่อ
 Communicative English at Work - Basicบทคัดย่อ
Basic 
 สาระน่ารู้ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง สวทช.บทคัดย่อ
 ระเบียบบัญชีการเงิน สวทช.บทคัดย่อ
Functional Competency 
 การจัดการความรู้ - KM & LOบทคัดย่อ
 การทำงานเป็นทีม - Teamworkบทคัดย่อ
 ความเชี่ยวชาญ - Expertiseบทคัดย่อ
 เก่งคน - Interpersonal Skillsบทคัดย่อ
 นพลักษณ์เบื้องต้นบทคัดย่อ
Open Source Software & Freeware 
 OSS & Freeware เพื่อการศึกษา การเรียนการสอนบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 OSS & Freeware เพื่อการจัดการห้องสมุด และทรัพยากรสารสนเทศบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 OSS & Freeware เพื่อการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์และระบบอินเทอร์เน็ตบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 OSS & Freeware ในกลุ่ม Utilities Softwareบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
Computer Technology & IT 
 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การพัฒนาคลังเอกสารดิจิทัลบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 Internet & Web Technologyบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 Multimediaบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
Productivity 
 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิต (Product Design for Manufacturing)บทคัดย่อ
 การคัดเลือกวัสดุและออกแบบ (Materials Selecction And Design)บทคัดย่อ
  พื้นฐานการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ( Ecodesign Fundamental)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน ( Introduction to Sustainable Product Design)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Eco-Product management for industryบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
Office Application 
 Microsoft Officeบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 OpenOffice.org / LibreOfficeบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
Safety & Quality 
 ทดสอบการใช้งาน Moodleบทคัดย่อ
 Internal Audit ISO9001บทคัดย่อ
 ดับเพลิงขั้นต้นบทคัดย่อ
 มอก.18001บทคัดย่อ

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์แห่งการเรียนรู้ของ สวทช. NSTDA eLearning หลังจากที่ปิดบริการไป 1 ปีเต็ม เนื่องจากว่าเกิดข้อขัดข้องทาง Server ขณะนี้ได้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้วครับ

Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 วันนี้ Monday, 23 January 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Skip ทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญา

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป