ขออภัยในความไม่สะดวก เว็บไซต์ของศูนย์หนังสือ สวทช. อยู่ระหว่างปรับปรุงฐานข้อมูล พบกับศูนย์หนังสือ สวทช. รูปแบบใหม่ได้ที่ www.nstda.or.th/nstdabookstore สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ nstdabookstore@nstda.or.th ค่ะ