เว็บไซต์ของศูนย์หนังสือ สวทช. อยู่ระหว่างปรับปรุงฐานข้อมูล
หยุดให้บริการระหว่างวันที่ 20-30 กันยายน 2559
และจะเปิดให้บริการใหม่ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559
พบกับศูนย์หนังสือ สวทช. ในรูปแบบใหม่ได้ที่ http://www.nstda.or.th/nstdabookstore

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ nstdabookstore@nstda.or.th