ค้นหา:
ยินดีต้อนรับผู้มาชมสินค้า [เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน]
สถานที่: /อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ IT LAWS

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ IT LAWS

ข้อมูลสินค้า
ISBN 978-611-12-0002-7
พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2552
จำนวน 94 หน้า

     หนังสือ กฎหมายสิ่งแวดล้อม Environmental Laws ชุดคู่มือกฎหมายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Laws) ประกอบด้วย คู่มือ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Laws) คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับทรัพสินทางปัญญา (IP Laws) และ คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Laws) จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจได้ทราบและตระหนัก ถึงความสำคัญของกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต ประจำวัน และการทำงานด้าน S&T ทั้งนี้ได้เรียบเรียงด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประกอบกับยกตัวอย่าง เช่น คำพิพากษาของศาล และกรณีศึกษาที่เป็นปัญหาและข้อเท็จจริง โดยผู้จัดทำมุ่งหวังให้คู่มือทั้ง 3 เล่มดังกล่าวนี้ เป็นเสมือนตัวช่วยให้เกิดความเข้าใจกฎหมายด้านวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีได้ ง่ายยิ่งขึ้น

เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
     - บทนำ
     - กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
     - กฎหมายรับรองและหลักการสำคัญของร่างกฎหมายที่ออกภายใต้กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
     - กฎหมายการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรื

ราคา: 120.00บาท 0.00บาท


รหัสสินค้า: 401164
ตะกร้าสินค้า
ตะกร้าสินค้าว่างอยู่
0รายการสินค้าในตะกร้า
0.00บาทรวม:
สินค้ายอดนิยม
รายการสินค้า
 1. CD ฐานข้อมูลกฎหมายไทยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
  ประหยัดขึ้น 600.00บาท
 2. Thai Rice
  ประหยัดขึ้น 250.00บาท
 3. Waste to Wealth เปลี่ยนขยะให้เป็นทอง
  ประหยัดขึ้น 201.00บาท
 4. วันละนิดวิทย์เทคโน กับ สวทช. กระทรวงวิทย์ แพ็ค 6 แผ่น
  ประหยัดขึ้น 74.00บาท
 5. 100 วัน 100 ชีวิต ในดินแดนภารตะ
  ประหยัดขึ้น 50.00บาท
 6. ท่องแดนวิทยาศาสตร์
  ประหยัดขึ้น 50.00บาท
 7. ๙ ํ องศา ตะลุยมิติวิทยาศาสตร์
  ประหยัดขึ้น 40.00บาท
 8. ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย โดย สวทช. แพ็ค 3 แผ่น
  ประหยัดขึ้น 37.00บาท
 9. CD GENOMICS MUSIC
  ประหยัดขึ้น 30.00บาท
 10. จุลสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 BIONIK (1)
  ประหยัดขึ้น 30.00บาท
รายการจดหมาย
ส่งจดมายข่าวให้ด้วย
อีเมล์:

Powered by CubeCart
Copyright Devellion Limited 2006. All rights reserved.