ค้นหา:
ยินดีต้อนรับผู้มาชมสินค้า [เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน]
สถานที่: /สื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

วันละนิดวิทย์เทคโน กับ สวทช. กระทรวงวิทย์ ชุดที่ 4

วันละนิดวิทย์เทคโน กับ สวทช. กระทรวงวิทย์ ชุดที่ 4

ข้อมูลสินค้า
โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต
ISBN 9789742294199
จำนวน 38 ตอน
แนะนำสำหรับเยาวชน ครู และผู้ปกครอง

     สารคดีสั้น "วันละนิดวิทย์เทคโน" ชุดที่ 4 พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy and Enviroment)
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของเราทุกคน สารคดีสั้น "วันลนิดวิทย์เทคโน" ได้รวบรวมสาระน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ มาถ่ายทอดเป็นเรื่องเข้าใจง่ายๆ สนุกและกระชับ เหมาะสำหรับผู้ชมทั่วไปโดยเฉพาะเยาวชนระดับมัธยม นิสิตนักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง
     เนื้อหาภายในแผ่นมีทั้งหมด 38 เรื่องที่น่าสนใจ ประกอบไปด้วย
          1.พลังงานทดแทนมาจากไหน
          2.Solar Cell  คืออะไร
          3.พลังงานชีวมวล ได้มาจากไหน
          4.ทำไมจึงเลือกปาล์มน้ำมันผลิตพลังงานทดแทน
          5.ระบบบำบัดน้ำเสียผลิตก๊าซชีวภาพ ได้อย่างไร
          6.ไบโอดีเซล...ดีอย่างไร
          7.ฟื้นฟูที่ดินเค็มได้อย่างไร
          8.โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ปลอดภัยหรือไม
          9.สบู่ดำนำมาผลิตไบโอดีเซลได้อย่างไร
          10.ขยะหอม คืออะไร
          11.พลังงานไฮโดรเจน มีประโยชน์อย่างไร
          12.จับไวรัสมาทำแบตเตอรี่
          13.เปลี่ยนยางรถยนต์ให้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง
          14.น้ำตาลแอลกอฮอล์ คืออะไร
          15.Fuel cells คืออะไร
          16.นิเวศชายฝั่งมีประโยชน์อย่างไร
          17.เครื่องฟอกไอเสีย คืออะไร
          18.NGV กับ แก๊ซโซฮอลแตกต่างกันอย่างไร
          19.คาร์บอนไดออกไซด์ ทำร้ายโลกได้อย่างไร
          20.พลังงานสะอาด
          21.ก๊าซธรรมชาติ
          22.ปะการังฟอกขาว
          23.ระบบบำบัดน้ำเสียแอนติเวตเตดสลัดจ์
          24.ก๊าซ LPG
          25.เชื้อเพลิงชีวภาพ
          26.รถยนต์ไฮบริจด์ เทคโนโลยีลดมลภาวะ<
          27.ก๊าซ CNG ต่างจาก NGV อย่างไรอ
          28.ถุงพลาสติก กับภาวะโลกร้อน
          29.อี 20 คือะไร
          30.สาร CFC คืออะไร
          31.โอโซน คืออะไร
          32.ปรากฎการณ์รูรั่วโอโซน
          33.ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีเกิดจากอะไร
          34.ฝนกรด  เกิดขึ้นได้อย่างไร
          35.เทคโนโลยีตรึงฟิลม์คืออะไร
          36.ไททาเนีย คืออะไร
          37.กระบวนการไพโรไลซิสคืออะไร
          38.โลกร้อนได้อย่างไร

ราคา: 79.00บาท 0.00บาท


รหัสสินค้า: NST-C0009
หมดสต็อค
ตะกร้าสินค้า
ตะกร้าสินค้าว่างอยู่
0รายการสินค้าในตะกร้า
0.00บาทรวม:
สินค้ายอดนิยม
รายการสินค้า
 1. CD ฐานข้อมูลกฎหมายไทยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
  ประหยัดขึ้น 600.00บาท
 2. Thai Rice
  ประหยัดขึ้น 250.00บาท
 3. Waste to Wealth เปลี่ยนขยะให้เป็นทอง
  ประหยัดขึ้น 201.00บาท
 4. วันละนิดวิทย์เทคโน กับ สวทช. กระทรวงวิทย์ แพ็ค 6 แผ่น
  ประหยัดขึ้น 74.00บาท
 5. 100 วัน 100 ชีวิต ในดินแดนภารตะ
  ประหยัดขึ้น 50.00บาท
 6. ท่องแดนวิทยาศาสตร์
  ประหยัดขึ้น 50.00บาท
 7. ๙ ํ องศา ตะลุยมิติวิทยาศาสตร์
  ประหยัดขึ้น 40.00บาท
 8. ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย โดย สวทช. แพ็ค 3 แผ่น
  ประหยัดขึ้น 37.00บาท
 9. CD GENOMICS MUSIC
  ประหยัดขึ้น 30.00บาท
 10. จุลสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 BIONIK (1)
  ประหยัดขึ้น 30.00บาท
รายการจดหมาย
ส่งจดมายข่าวให้ด้วย
อีเมล์:

Powered by CubeCart
Copyright Devellion Limited 2006. All rights reserved.