เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี

โครงการ “เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี รุ่นที่ 4/2558”

 

โครงการ เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี รุ่นที่ 4/2558”

 

 

โครงการความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร จากภาครัฐและเอกชน

และอีกหนึ่งพันธมิตรจากภาครัฐ

ร่วมผนึกกำลังส่งเสริมนักคิด นักพัฒนา นำแนวคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยี

ผลักดันสู่การเป็น ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

 

 เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี คนต่อไป อาจเป็นคุณ”

 

โอกาสเป็นตัวจริง สำหรับคนที่จริงจัง..

 

การประกวดเฟ้นหาไอเดียเทคโนโลยีสุดล้ำ เพื่อบ่มเพาะสู่การเป็นธุรกิจทำเงิน กำลังเริ่มขึ้น ด้วยความรู้เข้มข้น หลากหลายมิติ ทั้งในกรอบ นอกกรอบ และกลยุทธ์ที่เฉียบคม พร้อมโอกาสทำฝันสู่เถ้าแก่น้อยตัวจริง โดยทีมงานมืออาชีพที่สั่งสมประสบการณ์มานับ 10 ปี ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่าหนึ่งล้านบาท พร้อมทริปดูงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างประเทศ

 

*เป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด

 

เข้มข้น..ครบเครื่อง..ทุกขั้นตอน ของ โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี จากการ บ่มเพาะ..ทักษะความรู้ ทุกเรื่องที่จำเป็น ทั้งกลยุทธ์ เทคนิค ประสบการณ์ ที่มีประโยชน์อย่างเต็มเปี่ยม จาก ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (สวทช.)

 

พร้อมทั้งการผลักดันอย่างจริงจัง จากโครงการ Samart Innovation Award ที่มุ่งสนับสนุน นักคิด นักพัฒนา นวัตกรรมต้นแบบเติมเต็มโอกาส..ประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อให้มีความพร้อมอย่างรอบด้าน ในการก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ หรือ เถ้าแก่น้อยตัวจริง

 

3 ที่ผ่านมา (ปี 2012-2014) เราได้ เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ป้อนสู่วงการธุรกิจเทคโนโลยี และยังคงมุ่งมั่น เฟ้นหาผู้ที่มีความพร้อมต่อไป..

 

จากการผนึกกำลังของ 3 องค์กร ฟันเฟืองสำคัญ ของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

 

"สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)" ด้วยประสบการณ์และความชำนาญ ในการจัดอบรม และบ่มเพาะความรู้อย่างครบเครื่องในเชิงธุรกิจ โดย ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ที่ได้สร้างเสริมผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ทั้งด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี มากว่า 13 ปี จึงการันตีได้ถึงความพร้อมในการเติมเต็มคุณภาพ ในทุกขั้นตอนของโครงการฯ ทั้งการอบรมทุกเรื่องในเชิงธุรกิจ การให้คำปรึกษาแนะนำ รวมถึงการส่งเสริมและเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาดและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ผู้ร่วมโครงการ เพื่อเกิดธุรกิจได้จริงในท้ายที่สุด

 

"กลุ่มบริษัทสามารถ" ผู้จัดโครงการ Samart Innovation Award หรือ รางวัลเพื่อความสามารถของคนไทย โครงการประกวดออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่จัดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2003 โดยมุ่งเน้นพัฒนาเติมเต็มความสามารถ ประสบการณ์ สู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้และสร้างอาชีพ จนเป็นที่รู้จักในวงกว้างในกลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ ทั้งนักศึกษาและผู้ประกอบการธุรกิจ และในการก้าวสู่ปีที่ 13 ในปี 2015 นี้ ก็ยังคงมุ่ง "สร้างบุคลากรคุณภาพ..ความเป็นมืออาชีพ..ส่งเสริมธุรกิจที่ชัดเจนให้เป็นจริง" ทั้งการร่วมพัฒนาทักษะ ความรู้ ด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง และการเปิดประสบการณ์ในการดูงานด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ต่างประเทศ พร้อมทั้งมอบรางวัล "สุดยอดนักคิดนักพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ" หรือ Samart Innovation Awards 2015 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ แก่นักพัฒนารุ่นต่อไป

 

"กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม" กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานแรกของไทยที่ดำเนินการเสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เข้าสู่วงการธุรกิจไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 13 ปี มีผู้ผ่านกระบวนการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่และสามารถจัดตั้งธุรกิจแล้ว จำนวน 16,000 ราย ทั่วประเทศ ผ่านกระบวนการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจ บริการให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดตั้งและขยายธุรกิจเฉพาะราย รวมทั้งได้จัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องไว้รองรับผู้ที่มีฝันอยาก เป็นผู้ประกอบการตลอดทุกช่วงระยะเวลาดำเนินธุรกิจ

 

จุดเด่นโครงการ

 

  เข้มข้น ด้านทักษะและความรู้ เตรียมพร้อมสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ โดย ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

- หลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจที่ทั่วโลกยอมรับ Business Model Canvas

- ประสบการณ์การลงพื้นที่ปฏิบัติจริง Idea to Market Boot Camp

- สร้างธุรกิจที่เป็นจริง ด้วยการทดสอบแนวคิดธุรกิจ ที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดที่เป็นจริง

- เทคนิคและคำแนะนำดีๆ จากที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ตรง จากองค์กรต่างๆ ทั้งด้านการตลาด, ด้านธุรกิจ, และเทคโนโลยี และประสานแหล่งเงินทุนต่างๆ ฯลฯ

       ครบเครื่อง ทั้งโอกาสและประสบการณ์ เพื่อกรุยทางสู่เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยีตัวจริง

- โอกาสในการเป็น สุดยอดเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยีคว้าเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า หนึ่งล้านบาท

- โอกาสในการรับทุนเริ่มต้นธุรกิจ หรือ ทุนเถ้าแก่น้อย” (Business Startup Funds)

- โอกาสในการได้รับเงินรางวัล สุดยอดนักคิด นักพัฒนา นวัตกรรมต้นแบบหรือ Samart Innovation Awards 2015 จาก “บริษัทสามารถ”

- โอกาสในการเปิดประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในต่างประเทศ

- โอกาสในการนำเสนอผลงาน ต่อองค์กรธุรกิจโดยตรง ในงาน "เถ้าแก่น้อยพบนักลงทุน" เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์

 

วัตถุประสงค์โครงการ

 

  เพื่อสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ โดยการต่อยอดความคิดให้กับผลงานที่มีความพร้อม มีแนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาด เพื่อผลักดันสู่ธุรกิจที่จับต้องได้และเป็นรูปธรรม

   

      เพื่อเฟ้นหา สุดยอดนักคิด นักพัฒนา นวัตกรรมต้นแบบ หรือผู้ที่มีไอเดียและผลงานโดดเด่น ได้รับการคัดเลือกให้เป็น.. นักคิด นักพัฒนาต้นแบบคว้ารางวัล Samart Innovation Awards 2015 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักพัฒนารุ่นใหม่ต่อไป

   

กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติ

 

             โอกาสเปิดกว้าง สำหรับ ...

   • นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ (ไม่จำกัดระดับการศึกษา)
   • อายุระหว่าง 20 – 35 ปี

              ตรวจเช็คความพร้อมกันก่อน กับ คุณสมบัติที่ต้องมี

   • มีความพร้อม ด้านผลงาน ทั้งไอเดียสร้างสรรค์ และแนวทางความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ สอดคล้องกับทิศทางการตลาด และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
   • มีความมุ่งมั่น และพร้อมที่จะต่อยอดไป เป็นเจ้าของธุรกิจเทคโนโลยี  หรือ ต้องการนำผลงานของตนเองออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์ หรือ ต้องการนำผลงานเคยได้รับรางวัล หรือผ่านเวทีการประกวด จากทั้งในและนอกประเทศ ออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์

 

สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ

 

       จัดเต็ม..กับทุนและเงินรางวัล

  • รางวัลชนะเลิศ หรือ รางวัล Samart Innovation Award 2015 เป็น "สุดยอดนักคิด นักพัฒนา นวัตกรรมต้นแบบ" มูลค่า 200,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อีก 2 รางวัล คือ 100,000 บาท และ 50,000 บาท (รางวัลข้างต้น สำหรับผลงาน ที่มีคะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก)

       โอกาสได้รับทุนเริ่มต้นธุรกิจ

  • ทุนเถ้าแก่น้อยหรือ Business Startup Funds ทุนละ 20,000 บาท
   (
   สำหรับ 22 ผลงานที่ผ่านการประเมินแผนธุรกิจรอบแรก และมานำเสนอผลงานในรอบสุดท้าย)

       โอกาสในการร่วมเปิดโลกประสบการณ์...

  • ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ ในงาน Seoul International Invention Fair ประเทศเกาหลี สำหรับผลงานที่มี คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก (ทีมละ 2 คน)

       เข้มข้น...เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ อย่างครบเครื่อง(สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบ)

  • คุณภาพเข้มข้น.. เติมเต็มความรู้ในการอบรมพื้นฐานด้านธุรกิจ อย่างครบเครื่อง จากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรง
  • Coaching เข้มข้น... ได้รับคำแนะนำและเทคนิคดีๆ จากโค้ชมืออาชีพ พร้อมโอกาสในการพบปะผู้เชี่ยวชาญโดยตรงจากองค์กรต่างๆ ทั้งด้านการตลาด, ธุรกิจเทคโนโลยี และแหล่งเงินทุนต่างๆ
  • โอกาสในการได้รับการสนับสนุน ในเชิงธุรกิจ..เข้มข้น ได้รับโอกาสในการนำเสนอผลงานโดยตรง ต่อองค์กรธุรกิจต่างๆ เพื่อพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สู่การเป็นผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีต่อไป
  •  

การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

 

ปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 (ปิดรับสมัคร)

วิธีการสมัคร

สมัครผ่านเว็บไซต์ : www.samartsia.com และ www.nstda.or.th/bic

  • กรอกใบสมัคร online ได้ที่ http://www.samartsia.com/apply.php
  • รอการติดต่อกลับจากทีมงานเพื่อนัดวันสัมภาษณ์

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์

  1. ร่างโครงการ (Proposal) ธุรกิจที่จะนำเข้าร่วมโครงการ และแผนธุรกิจ (ถ้ามี)
  2. เตรียมข้อมูลมานำเสนอ (Presentation) แนวคิดของผลิตภัณฑ์ และแนวคิดการทำธุรกิจ
  3. หลักฐานต่างๆ ดังนี้
   • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
   • สำเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
   • รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว

   

การพิจารณาคัดเลือก

 

เกณฑ์การพิจารณาตัดสินคัดเลือก คัดกรองจากคุณสมบัติเบื้องต้น และ คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ประกอบกับรายละเอียดผลงานหรือรายละเอียดธุรกิจที่ส่งเข้ามา พิจารณาจากความเป็นไปได้ของโครงการ และความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ประกอบการ โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ ..

 

แนวคิดเกี่ยวกับผลงานหรือธุรกิจที่ต้องการลงทุน

30%

คุณลักษณะ และศักยภาพ ความเป็นผู้ประกอบการ

30%

ความมุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจ

20%

ความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน์

10%

การเตรียมการเกี่ยวกับธุรกิจที่ต้องการลงทุน

10%

(หมายเหตุ : ผลการพิจารณา เป็นสิทธิ์โดยเด็ดขาดของคณะกรรมการคัดเลือก)

 

ระยะเวลาและขั้นตอนการประกวด

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โทรศัพท์: 02-583-9992 ต่อ 1512, 1513 โทรสาร: 02-962-2922

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : http://www.nstda.or.th/bic/

Facebook : www.facebook.com/TechincuBIC

 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์: 02-502-6522, 02-502-6522

โทรสาร: 02-502-6707

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.