เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี

โครงการ “เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี รุ่นที่ 3/2557”

จากแนวคิดและความมุ่งหมาย..ที่สอดคล้อง เกิดเป็น “โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี”

จากการรวมพลังของ

โครงการ Samart Innovation Awards 2014 และ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (สวทช.)

 

“ปั้น..นักพัฒนารุ่นใหม่ ให้เป็น..นักธุรกิจเทคโนโลยีมือโปร”

คือ แนวคิดที่เรามุ่งหวังจะให้เกิดขึ้นจริง จึงเป็นที่มาของความ เข้มข้น..ครบเครื่อง..ทุกขั้นตอน ของ โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี จากการ บ่มเพาะ..ทักษะความรู้ ทุกเรื่องที่จำเป็น ทั้งกลยุทธ์ เทคนิค ประสบการณ์ ที่มีประโยชน์อย่างเต็มเปี่ยม จาก ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (สวทช.)

พร้อมทั้งการผลักดันอย่างจริงจัง จากโครงการ SAMART INNOVATION AWARD ที่มุ่งสนับสนุน “นักคิด นักพัฒนา นวัตกรรม” เติมเต็ม โอกาส..ประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อให้มีความพร้อมอย่างรอบด้าน ในการก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ หรือ “เถ้าแก่น้อยตัวจริง”

2 ที่ผ่านมา (ปี 2012-2013) เราได้ เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ป้อนสู่วงการธุรกิจเทคโนโลยี และยังคงมุ่งมั่น เฟ้นหาผู้ที่มีความพร้อมต่อไป...

การผนึกกำลังของ 2 องค์กร ฟันเฟืองสำคัญ ของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ที่สร้างเสริมผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการจัดอบรม และบ่มเพาะความรู้อย่างครบเครื่องในเชิงธุรกิจ มา กว่า 11 ปี จึงการันตีได้ถึงการเติมเต็มคุณภาพ ในทุกขั้นตอนของโครงการฯ ทั้งการอบรมทุกเรื่องในเชิงธุรกิจ การให้คำปรึกษา รวมถึงผลักดันให้ผู้ร่วมโครงการได้แสดงผลงานในงานนิทรรศการต่างๆ เพื่อให้เกิดธุรกิจ ในท้ายที่สุด

  “กลุ่มบริษัทสามารถ” ผู้จัดโครงการ Samart Innovation Awards หรือ รางวัลเพื่อความสามารถของคนไทย โครงการประกวดออกแบบและพัฒนา ที่จัดอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2003 จนก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 ในปี 2014 นี้ ที่มุ่งเน้นพัฒนาเติมเต็มความสามารถ ประสบการณ์ สู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้และอาชีพ จนเป็นที่รู้จักในวงกว้างในกลุ่มนักพัฒนารุ่นใหม่ ทั้งนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจ ในโอกาสฉลองการก้าวสู่ปีที่ 11 ปีนี้ จึงเดินหน้ามุ่งเสริมคุณภาพ “สร้างบุคลากรคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพ..เสริมธุรกิจที่ชัดเจนและเป็นจริง” ทั้งการผลักดันผลงานคุณภาพที่ได้รับรางวัลหรือเคยร่วมโครงการประกวด Samart Innovation Awards เข้าร่วมต่อยอดในโครงการฯ, การร่วมเติมเต็มให้ความรู้ด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมทั้งการสนับสนุนทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และเงินรางวัลสมทบ สำหรับสุดยอดนักคิดนักพัฒนา รวมถึงการสนับสนุนในเชิงธุรกิจอีกด้วย

จุดเด่นโครงการ

  - คัดกรองผลงาน จากกลุ่มนักพัฒนารุ่นใหม่ ที่มีความพร้อม..

   • ด้านไอเดียสร้างสรรค์
   • มีแนวทางความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ หรือมีแผนธุรกิจที่สอดคล้องกับทิศทางด้านการตลาด
   • มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี

  - มีความเข้มข้น ด้านการเติมเต็มทักษะ ความรู้ แก่ผู้เข้าประกวด ตลอดโครงการฯโดย ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)

   • การเติมเต็มความรู้จากการอบรมพื้นฐานด้านธุรกิจ อย่างครบเครื่อง
   • ได้รับคำปรึกษาแนะนำ และพบปะผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรงจากองค์กรต่างๆ ทั้งด้านการตลาด, ธุรกิจเทคโนโลยี และแหล่งเงินทุนต่างๆ ฯลฯ
   • โอกาสในการได้รับทุนเพื่อพัฒนา Product Prototype หรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และโอกาสในการได้รับเงินรางวัล Samart Innovation Awards 2013 รางวัล “สุดยอดนักคิด นักพัฒนา” จาก “บริษัทสามารถ”
   • โอกาสในการนำเสนอผลงานโดยตรง ต่อองค์กรธุรกิจต่างๆ เพื่อพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์โครงการ

  • เพื่อสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ โดยการต่อยอดความคิดให้กับผลงานที่มีความพร้อม มีแนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาด เพื่อผลักดันสู่ธุรกิจที่จับต้องได้และเป็นรูปธรรม
  • เพื่อเฟ้นหา “สุดยอดนักคิด นักพัฒนา” หรือผู้ที่มีไอเดียและผลงานโดดเด่น ได้รับการคัดเลือกให้เป็น.. “นักคิด นักพัฒนาต้นแบบ” คว้ารางวัล Samart Innovation Awards 2013 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักพัฒนารุ่นใหม่ต่อไป

กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติ

  - โอกาสเปิดกว้าง สำหรับ ...

  • นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
  • บุคคลทั่วไป

  - ตรวจเช็คความพร้อมกันก่อน กับ คุณสมบัติที่ต้องมี

  • มีความมุ่งมั่น และพร้อมที่จะต่อยอดไป เป็นเจ้าของธุรกิจเทคโนโลยี หรือ ต้องการนำผลงานของตนเองออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์ หรือ ต้องการนำผลงานเคยได้รับรางวัล หรือผ่านเวทีการประกวด จากทั้งในและนอกประเทศ ออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์
  • อายุ 20 - 35 ปี

สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ

  - จัดเต็ม..กับทุนและเงินรางวัล

  • รางวัลชนะเลิศ หรือ รางวัล Samart Innovation Award 2014 เป็น "สุดยอดนักคิด นักพัฒนา นวัตกรรมต้นแบบ" มูลค่า 200,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อีก 2 รางวัล คือ 100,000 บาท และ 50,000 บาท (รางวัลข้างต้น สำหรับผลงาน ที่มีคะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก)

  - โอกาสได้รับทุนเริ่มต้นธุรกิจ

                “ทุนเถ้าแก่น้อย” หรือ Business Startup Funds 20,000 บาท
               (สำหรับ 20 ผลงานที่ผ่านการประเมินแผนธุรกิจรอบแรก และะมานำเสนอผลงานในรอบสุดท้าย)

  - โอกาสในการร่วมเปิดโลกประสบการณ์...

                ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ ในงาน Seoul International Invention Fair ประเทศเกาหลี สำหรับผลงานที่มี คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก (ทีมละ 2 คน)

  - เข้มข้น...เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ อย่างครบเครื่อง(สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบ)

  • คุณภาพเข้มข้น.. เติมเต็มความรู้ในการอบรมพื้นฐานด้านธุรกิจ อย่างครบเครื่อง จากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรง
  • Coaching เข้มข้น... ได้รับคำแนะนำและเทคนิคดีๆ จากโค้ชมืออาชีพ พร้อมโอกาสในการพบปะผู้เชี่ยวชาญโดยตรงจากองค์กรต่างๆ ทั้งด้านการตลาด, ธุรกิจเทคโนโลยี และแหล่งเงินทุนต่างๆ
  • โอกาสในการได้รับการสนับสนุน ในเชิงธุรกิจ..เข้มข้น ได้รับโอกาสในการนำเสนอผลงานโดยตรง ต่อองค์กรธุรกิจต่างๆ เพื่อพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สู่การเป็นผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีต่อไป

การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 (ปิดรับสมัคร)

วิธีการสมัคร

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์

  1. ร่างโครงการ (Proposal) ธุรกิจที่จะนำเข้าร่วมโครงการ และแผนธุรกิจ (ถ้ามี)
  2. หลักฐานต่างๆ ดังนี้
   • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
   • สำเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
   • รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว

การพิจารณาคัดเลือก

  เกณฑ์การพิจารณาตัดสินคัดเลือก คัดกรองจากคุณสมบัติเบื้องต้น และ คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ประกอบกับรายละเอียดผลงานหรือรายละเอียดธุรกิจที่ส่งเข้ามา พิจารณาจากความเป็นไปได้ของโครงการ และความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ประกอบการ โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ ...

 

คุณลักษณะ และศักยภาพ ความเป็นผู้ประกอบการ 30%
ความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน์ 10%
แนวคิดเกี่ยวกับผลงานหรือธุรกิจที่ต้องการลงทุน 30%
การเตรียมการเกี่ยวกับธุรกิจที่ต้องการลงทุน 10%
ความมุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจ 20%
(หมายเหตุ : ผลการพิจารณา เป็นสิทธิ์โดยเด็ดขาดของคณะกรรมการคัดเลือก)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โทรศัพท์: 02-583-9992 ต่อ 1512, 1511 โทรสาร : 02-962-2922 Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website : http://www.nstda.or.th/bic/ Facebook : www.facebook.com/TechincuBIC

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 02-502-6522, 02-502-6522โทรสาร : 02-502-6707, 02-502-6707 Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Facebook : http://facebook.com/SamartInnovationAwards