โครงสร้างประชากรใน AEC

Titleโครงสร้างประชากรใน AEC
Publication TypeVideo Recording
Year of Publication2013
Authorsสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
Publication Languagetha
KeywordsAEC, ASEAN, ASEAN countries, ASEAN Economic Community, Association of South East Asian Nations, Economic integration, Population, กลุ่มประเทศอาเซียน, การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ, ประชากร, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, สมาคมอาเซียน, อาเซียน, เด็ดเศรษฐกิจ ช่วง AEC ไม่รู้ไม่ได้ (รายการโทรทัศน์), โครงสร้างประชากร
Abstract

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้ผลิตรายการเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ของไทย โดยออกอากาศในรายการเด็ดเศรษฐกิจ ช่วง AEC ไม่รู้ไม่ได้ เวลา 08.15น. (เวลาตามผังรายการ) ตอน โครงสร้างประชากรใน AEC ความว่า

การที่จะให้คนไทยเข้าไปเปิดตลาดใหม่ๆ ได้นั้น ต้องรู้เรื่องของโครงสร้างประชากรของแต่ละชาติในอาเซียนให้ดี ในรายการนี้จะบอกถึงลักษณะโครงสร้างของประเทศต่างๆ ในด้าน เช่น กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง กลุ่มประเทศที่อยู่ในกลุ่มคนทำงาน เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวิเคราะห์การเข้าไปเปิดตลาดเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศ

URLhttp://news.ch7.com/detail/18325/aec_ไม่รู้ไม่ได้_โครงสร้างประชากรใน_aec.html
Alternate TitleAEC ไม่รู้ไม่ได้ : โครงสร้างประชากรใน AEC

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 145 Table './wwwnstda_asean/semaphore' is marked as crashed and should be repaired: SELECT expire, value FROM {semaphore} WHERE name = :name; Array ( [:name] => cron ) in lock_may_be_available() (line 167 of /storage/webdata/internet/mainpage/asean/includes/lock.inc).

Additional

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 145 Table './wwwnstda_asean/watchdog' is marked as crashed and should be repaired: INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:217:"SQLSTATE[HY000]: General error: 145 Table './wwwnstda_asean/semaphore' is marked as crashed and should be repaired: SELECT expire, value FROM {semaphore} WHERE name = :name; Array ( [:name] => cron ) ";s:9:"%function";s:23:"lock_may_be_available()";s:5:"%file";s:58:"/storage/webdata/internet/mainpage/asean/includes/lock.inc";s:5:"%line";i:167;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://www.nstda.or.th/asean/node/1552 [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.161.143.22 [:db_insert_placeholder_9] => 1410946389 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /storage/webdata/internet/mainpage/asean/modules/dblog/dblog.module).


Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 145 Table './wwwnstda_asean/semaphore' is marked as crashed and should be repaired: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 20966956955419555535a4c8.92868052 ) in lock_release_all() (line 269 of /storage/webdata/internet/mainpage/asean/includes/lock.inc).