ผู้บริหารพบนักวิจัย: ดร.กอบศักดิ์ ศรีประภา และคณะทีมวิจัย ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยโครงการเซลล์แสงอาทิตย์แบบสีสันสวยงาม

ดร.กัญญวิมว์ กรีติกร ในฐานะผู้แทน ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.อัศวิน หงส์สิงห์ทอง (ผู้แทน ดร.กอบศักดิ์ ศรีประภา) และคณะทีมวิจัย จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (STL) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยโครงการเซลล์แสงอาทิตย์แบบสีสันสวยงาม (COLORFUL PV) ดังนี้

  1. รางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม รางวัลที่ 1 ประจำปี 2557 สาขาเครื่องจักรกลเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  2. รางวัลสุดยอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม (คัดเลือกจากที่ 1 ของ 3 สาขาคือ สาขาเครื่องจักรกลเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม สาขาเครื่องจักรกลการผลิต และสาขาเครื่องจักรกลการเกษตร) จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Continue reading

ดร.พอพนธ์ สิชฌนุกฤษฏ์ และทีมงาน SOLARTEC รับรางวัล Thailand Energy Awards 2006

ดร.พอพนธ์ สิชฌนุกฤษฏ์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ SOLARTEC สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และคณะซึ่งประกอบด้วย นายชาตรี  ตั้งอมตะกุล นายนิรุธ  ปิ่นเกตุ  นายปกรณ์  สุพานิช และ นายเอกชาติ  หัตถา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด ASEAN Energy Awards 2007 ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (ON-GRID) จาก ASEAN Centre for Energy (ACE) หรือ ศูนย์พลังงานอาเซียน จากผลงาน “Application of Solar Energy for Public Health Service Baan Pa Tarn Public Health Service Station, Buag Khang Sub-district, San Kampang District, Chiangmai Province”