MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  จดหมายข่าว สวทช. ปี 2 ฉ.7 - ปฏิทินกิจกรรม

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   alt

   alt

   alt

   • โครงการ JSTP ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 20 ประจำปี 2560
   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน หรือ Junior Science Talent Project (JSTP) รุ่นที่ 20 ประจำปี 2560
   โอกาสที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ อาทิ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ต่างๆ การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ การทำโครงงานวิจัยโดยมีนักวิทยาศาสตร์เป็นพี่เลี้ยง การได้รับโอกาสคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยจนจบปริญญาเอก เป็นต้น น้องๆ เยาวชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดและส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2559 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โครงการ JSTP โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1431, 1433, 1434, 1436, 1437 อีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it หรือที่เว็บไซต์

   • ให้ทุนวิจัย
   ผู้ที่ทำงานวิจัยแต่ยังขาดเงินทุนสนับสนุน ขอเชิญชวนสมัครรับเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไดัที่มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2559 โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ที่
   ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
   ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
   ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
   เลขที่ 73/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
   โทร. 02 564 7000 ต่อ 81815 แฟกซ์ : 02 644 8134
   (วงเล็บมุมซอง “ข้อเสนอโครงการเพื่อรับเงินทุนวิจัย มูลนิธิโทเรฯ”)
   หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 ตุลาคม 2559

   • ขอเชิญส่งผลงานนวัตกรรม "FinTech Challenge" ชิงทุนพัฒนานวัตกรรมมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

   เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และองค์กรพันธมิตร ทั้งภาคตลาดทุน การเงิน และประกันภัย ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานนวัตกรรม "FinTech Challenge" ชิงทุนพัฒนานวัตกรรมมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท
   คุณสมบัติของผู้สมัคร
   รวมทีมเพื่อพัฒนานวัตกรรม 2-4 คน/ทีม สมาชิกในทีมควรประกอบด้วย นักคิด นักสร้างสรรค์ นักการตลาด-ประชาสัมพันธ์ โดยมีสมาชิกอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ ความสามารถ
   การพัฒนาชิ้นงานเทคโนโลยีได้ มีแนวคิด หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการด้านการเงิน การลงทุน การธนาคารพัฒนานวัตกรรม พร้อมที่ปรึกษาจากหน่วยงานกำกับ และผู้เชี่ยวชาญตลอดโครงการ พัฒนาธุรกิจอย่างก้าวกระโดด พบนักลงทุน ... สร้างโอกาสทางธุรกิจ
   เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2559
   ผ่านทางเว็บไซต์ www.fintechchallenge.info
   สอบถามเพิ่มเติมโทร: 0-2695-9999 ต่อ 6578,9510
   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
   http://www.ttsf.or.th/download/ApplicationForm_STRG-23.doc

   • โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Training Program: GPP)

   สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) ขอนำเสนอหลักสูตรที่น่าสนใจของโปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Training Program: GPP) ได้แก่   
   • หลักสูตรหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) และ
   • หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์
   (Carbon Footprint of Products : CFP)
   เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมสู่การเป็น "ที่ปรึกษา" และ "ผู้ทวนสอบ" ในการจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ รับรองหลักสูตรโดยองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)
   ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม หลักสูตรละ 12,000 บาท
   โปรโมชั่นสุดพิเศษ !!! ลงทะเบียนพร้อมกัน 2 หลักสูตร (หลักสูตร LCA + หลักสูตร CFP) จะได้รับส่วนลดทันที 15 % เหลือชำระเพียง 20,400 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
   อบรมวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2559 และ 9 - 11 พฤศจิกายน 2559
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 8150 ต่อ 81893-81895
   หรือ E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

    Items details

    • Hits: 236 clicks
    • Average hits: 78.7 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info

    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 0
    น้อยมากที่สุด