NUI-RC
หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ คุณสมบัติของผู้รับทุน ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน การทำสัญญา แนวทางการเบิกจ่ายทุน ปฏิทินกิจกรรม/ข่าว/ข้อมูลน่ารู้ ดาวน์โหลด ติดต่อโครงการ


 
RUI-RC

    สำหรับผู้ที่ได้รับทุนNUI-RC ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดสัญญารับทุน 
    ได้ที่เว็บไซต์นี้เท่านั้น ระบบจะเปิดให้ดาวน์โหลดเวลา 13:30 น.
    และนำสัญญาที่เสร็จเรียบร้อยแล้วส่งคืนโครงการในวันที่ 16 กรกฏาคม 2557
    คลิกดาวน์โหลดสัญญารับทุน


     กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาทุน TGIST NUI-RC และ YSTP วันที่ 16-18
    กรกฎาคม 2557
ณ อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์
    ประเทศไทย และ สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ต จ. เพชรบุรี
     เปิดลงทะเบียนออนไลน์ทางเว็บไซต์วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2557
    (วันที่ 1 เปิดระบบเวลา 13:30 น.)


    ประกาศผลผู้ได้รับทุน NUI-RC ประจำปี 2557


 

 
TGIST            ประกาศ! โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) เปิดรับสมัครข้อเสนอ
โครงการเพื่อขอรับทุนเพื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 สนใจสมัครขอรับและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ news
   

   
YSTP            โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (YSTP) จะเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อปริญญานิพนธ์
(Senior Project) สำหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญตรี ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557
สนใจสมัครขอรับทุนและติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ news
   

TAIST   โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว
(TAIST Tokyo Tech)
Master Degree Scholarships (International Program)
โครงการทุนการศึกษาสำหรับระดับปริญญาโทในโครงการความร่วมมือระหว่างสวทช. และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 23 มกราคม 2557 ผู้สนใจติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่นี่news

   
           
   
หน้าแรก
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
คุณสมบัติของผู้รับทุน
ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน
การทำสัญญา
แนวทางการเบิกจ่ายขอทุน
ปฏิทินกิจกรรม/ข่าว/ข้อมูลน่ารู้
ดาวน์โหลด
ติดต่อโครงการ
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรมมีวัตถุประสงค์
จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป