ข่าวประชาสัมพันธ์
        
      ภาพงานแถลงข่าว และพิธีลงนามในสัญญามอบทุนนักวิจัยแกนนำประจำปี 2553
     
      แฉ 3 สายพันธุ์ บรรพบุรุษนกเงือก ใกล้สูญพันธุ์
     
      ปี 2020 "พิษสุนัขบ้า" จะหมดไป ถ้าคนปรับนิสัยเลี้ยงหมา-ควบคุมประชากร
     
       ภาพงานแถลงข่าวทุนนักวิจัยแกนนำ
     
 
    ขอเรียนเชิญท่านร่วมงานแถลงข่าว พิธีมอบและลงนามในสัญญาทุนนักวิจัยแกนนำ
    ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2552 เวลา 10.00-11.30 น. ณ กมลทิพย์3 โรงแรมสยามซิตี้
     
 
    ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย Shrimp Forum
    ในหัวข้อ “ความก้าวหน้างานวิจัยทางด้านการป้องกันโรคกุ้ง”
     
      สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมให้การสนับสนุนทุน NSTDA Chair Professor
    ประจำปี 2552
     
      ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธี การลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และการแถลงข่าว
    "กรรมวิธีการตรวจหาสาร Artemisinin จากต้นชิงเฮา"
     
      การสัมมนาวิชาการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. และโครงการส่งเสริมทุนกลุ่มนักวิจัย สวทช.
    ประจำปี 2551